Wykaz publikacji wybranego autora

Krystyna Kreiner, dr

adiunkt

* Wydział Paliw i Energii
WPiE-kcwep, * Katedra Chemii Węgla w Energetyce i Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Badania chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennychThe investigation of chemical character of coal surface / Krystyna KREINER, Teresa GRZYBEK, Mieczysław ŻYŁA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.14. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Binarny charakter powierzchni węgla kamiennegoBinary character of surface of coal / Krystyna KREINER, Mieczysław ŻYŁA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 2, s. 19–34. — Bibliogr. s. 32–34, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-02/GG_2006_2_02.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja, grupy powierzchniowe

  keywords: coal, sorption, surface groups

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Eksperymentalna chemia fizyczna : wybrane zagadnienia[Experimental physical chemistry : selected problems] / Adam NODZEŃSKI, Paweł BARAN, Krystyna KREINER, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 155 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0232). — Bibliogr. s. 155. — ISBN: 978-83-7464-092-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953Mineral Resources Management / red. z. spec. Krystyna KREINER, Paweł BARAN ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — t. 23 z. spec. 3. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007. — Toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena zmian chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennych po procesie utleniania w fazie gazowej[The estimation of the changes of chemical character of coals after oxidation in gas phase] / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, T. GRZYBEK, K. KREINER, M. ŻYŁA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 903

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sorpcja par i gazów na sorbentach mineralnych i węglowychSorption on vapours and gases on mineral and carbonaceous sorbents / Krystyna KREINER, Mieczysław ŻYŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 417–424. — Bibliogr. s. 423–424, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sorption properties of naturals and modified clay minerals / Krystyna KREINER, Andrzej KRZYŻANOWSKI, Mieczysław ŻYŁA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 94. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Spektroskopowe i sorpcyjne badania utlenionych węgli kamiennychSpectroscopic and sorption investigations of oxidized coals / Krystyna KREINER, Mieczysław ŻYŁA, Teresa GRZYBEK // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 97–98. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Spektroskopowe i sorpcyjne badania węgli kamiennych utlenianych w fazie gazowejSpectroscopic and sorption investigations of coals oxidized in gas phase / Teresa GRZYBEK, Krystyna KREINER, Mieczysław ŻYŁA // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — ISBN10: 8387854530. — S. 281–285. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Wykorzystanie energii ze złóż naturalnych paliw węglowychUtilization of enrgy from the coal beds / Mieczysław ŻYŁA, Krystyna KREINER // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3, s. 257–264. — Bibliogr. s. 263–264, Streszcz., Abstr.. — Toż na CD. — CD zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96781-29817?filename=Utilization%20of%20energy.pdf

 • słowa kluczowe: wodór, metan, reforming, paliwa gazowe, konwersja, metoda PSA

  keywords: hydrogen, methane, reforming, PSA method, conversion processes, gas fuel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie metody rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej do badania powierzchni utlenionych węgli[The application of X-ray photoelectron spectroscopy to study surface of oxidized coals] / Teresa GRZYBEK, Krystyna KREINER, Mieczysław ŻYŁA // W: Układ węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych : praca zespołowa / Mieczysław Bałys [et al.] ; pod red. Mieczysława Żyły ; AGH Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000. — (Nauka i Technika Górnicza) ; (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0023). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-88408-46-1. — S. 35–51. — Bibliogr. s. 50–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zmiana chemicznego charakteru powierzchni węgla kamiennego pod wpływem procesów utlenianiaThe change in chemical character of hard coal under oxidation / Krystyna KREINER, Mieczysław ŻYŁA, Teresa GRZYBEK, Grzegorz S. JODŁOWSKI // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 255–259. — Bibliogr. s. 259, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zmiany właściwości węgli kamiennych w procesie wygrzewania w atmosferze powietrza i azotuThe changes of properties of coals during the heating in air and nitrogen / Krystyna KREINER, Mieczysław ŻYŁA, Paweł BARAN // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3, s. 167–174. — Bibliogr. s. 173–174, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — Toż. na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96806-29803?filename=The%20changes%20of%20properties.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja, niskotemperaturowe wygrzewanie

  keywords: coal, sorption, water, low temperature heating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Znaczenie prac doświadczalnych Profesora Mieczysława Żyły w badaniach struktury węgla kamiennego oraz sorbentów mineralnych i węglowych[The significance of experimental work of Professor Mieczysław Żyła in research on coal structure and mineral and carbonaceous sorbents] / Krystyna KREINER, Janina MILEWSKA-DUDA // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 9–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Znaczenie sorbentów mineralnych dla ochrony środowiska naturalnego[The significance of mineral sorbents for environment protection] / Mieczysław ŻYŁA, Krystyna KREINER // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. nacz. Lucjan Pawłowski ; Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : KIŚ PAN, 2004. — (Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 25). — S. 71–76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: