Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Szopa, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8402-1439 orcid iD

ResearcherID: AAQ-2967-2020

Scopus: 55328857300

PBN: 5e7093d3878c28a0473b1669

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • A combined heat transfer enhancement technique for shell-and-tube latent heat thermal energy storage / Jerzy WOŁOSZYN, Krystian SZOPA // Renewable Energy ; ISSN 0960-1481. — 2023 vol. 202, s. 1342-1356. — Bibliogr. s. 1354-1356, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-06

  orcid iD
 • keywords: CFD, thermal energy storage, heat transfer enhancement, phase change material, melting and solidification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.renene.2022.12.010

2
 • Analysis of MEMS' clamped beam model / Joanna IWANIEC, Marek IWANIEC, Stanisław KASPRZYK, Krystian SZOPA, Paweł Jabłoński // W: MEMSTECH : 2019 IEEE XV\textsuperscript{th} international conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : Polyana, [Ukraina], May 22–26, 2019 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMS (MEMSTECH) : materìali XV-oï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 22–26 travnâ, 2019, Polâna, Ukraïna. — L'vìv ; [Piscataway] : Nacìonal'nij unìversitet "L'vìvs'ka polìtehnìka" ; [IEEE], cop. 2019. — W WoS nr ISBN: 978-1-7281-4029-2; e-ISSN: 2573-5373. — Numer ISSN wg bazy WoS. — ISBN: 978-1-7281-4028-5. — ISSN 2573-5357. — S. 165–169. — Bibliogr. s. 169, Abstr.

 • keywords: transmission tower, power line, transverse vibrations, linear discrete continuous system mode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the possibilities to improve the reliability of a 15 kV overhead line exposed to catastrophic icing in PolandAnaliza możliwości poprawy niezawodności napowietrznej linii 15 kV narażonej na katastrofalne oblodzenie w warunkach polskich / Andrzej GOŁAŚ, Wojciech CIESIELKA, Krystian SZOPA, Paweł ZYDROŃ, Wojciech BĄCHOREK, Mariusz BENESZ, Aleksander KOT, Szczepan MOSKWA // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2019 vol. 21 no. 2, s. 282–288. — Bibliogr. s. 287. — Wersja polska {http://ein.org.pl/sites/default/files/2019-02-13p.pdf}. — tekst: http://ein.org.pl/sites/default/files/2019-02-13.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niezawodność, linie napowietrzne, oblodzenie, szadź, elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne

  keywords: reliability, power distribution networks, overhead lines, icing, rime

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17531/ein.2019.2.13

4
 • Beam condition assessment on the basis of MDLAC criterion : [abstract] / IWANIEC Marek, SZOPA Krystian // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2012 vol. 37 no. 1, s. 125. — 40th Winter School on Vibroacoustical hazards suppressions : Szczyrk, Poland, February 27 – March 2, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Data integrity in power line communication: LabView implementation of NH polynomial (PH) / GOŁAŚ A., IWANIEC M., SZOPA K. // W: Modern achievements of science and education : monograph = Sovremennye dostiženiâ v nauke i obrazovanii / eds. Bogoroš A. T., [et al.]. — Hmel'nickij : HNU, 2011. — ISBN: 978-966-330-126-6. — S. 113–116. — Bibliogr. s. 116, Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Design and construction of a three-axis Pick and Place manipulatorProjekt i wykonanie trójosiowego manipulatora Pick and Place / Paweł Karelus, Krystian SZOPA // Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering ; ISSN 2450-7326. — Tytuł poprz.: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN: 0208-7448. — 2021 no. 1, s. 25–36, 37–49. — Bibliogr. s. 36, 49. — Tekst ang.-pol.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/MIAG/2021.1.545/miag.2021.1.545.25.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: manipulator, pick and place, SMD, OpnePnP

  keywords: manipulator, SMD, OpenPnP, pick and place

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/miag.2021.1.545.25

7
 • Detekcja uszkodzeń w konstrukcjach wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych, na podstawie częstotliwości drgań własnych[Damage detection in overhead power lines supporting structures based on natural frequencies] / Krystian SZOPA // W: Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3, T. 2 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — Na s. tyt.: Creative Science – Monografia 2012. — Zawiera prace naukowe Młodych Naukowców, współpracujących z CreativeTime. — ISBN: 978-83-63058-24-1. — S. 121–130. — Bibliogr. s. 129–130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Identification of technical condition of the overhead power line supporting structureIdentyfikacja stanu technicznego konstrukcji wsporczej napowietrznej linii elektroenergetycznej / Krystian SZOPA, Marek IWANIEC, Joanna IWANIEC // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2019 vol. 21 no. 1, s. 115–124. — Bibliogr. s. 123. — Wersja polska {http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2019-01-13p.pdf}. — tekst: http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2019-01-13.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, analiza modalna, diagnostyka techniczna

  keywords: finite element method, modal analysis, technical diagnostics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17531/ein.2019.1.13

11
 • Identyfikacja modelu konstrukcji wsporczej linii napowietrznej z zastosowaniem techniki planowania eksperymentu[Model identification of supporting structure of overhead power line by design of experiment technique] / Krystian SZOPA // W: 57. Sympozjon Modelowanie w mechanice : [24–28 lutego 2018 r.], Ustroń : program, zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Politechnika Śląska], 2018. — S. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Identyfikacja modelu konstrukcji wsporczej linii napowietrznej z zastosowaniem techniki planowania eksperymentuModel identification of supporting structure of overhead power line by design of experiment technique / Krystian SZOPA // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2018 t. 36 nr 67, s. 67–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.kms.polsl.pl/mi/pelne_36/09_36_67.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, analiza modalna, identyfikacja, technika planowania eksperymentu

  keywords: identification, finite element method, modal analysis, design of experiment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Identyfikacja uszkodzeń wielokrotnych konstrukcji mechanicznych z wykorzystaniem modeli zredukowanych[Multiple damage identification of mechanical constructions using reduced models] / Krystian SZOPA // W: 57. Sympozjon Modelowanie w mechanice : [24–28 lutego 2018 r.], Ustroń : program, zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Politechnika Śląska], 2018. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Identyfikacja uszkodzeń wielokrotnych konstrukcji mechanicznych z wykorzystaniem modeli zredukowanychMultiple damage identification of mechanical constructions using reduced models / Krystian SZOPA // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2018 t. 35 nr 66, s. 62–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.kms.polsl.pl/mi/pelne_35/09_35_66.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: diagnostyka, metoda elementów skończonych, wibroakustyka

  keywords: diagnostics, finite element method, vibroacoustics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Low frequency identification of critical states of transmission tower structures / Krystian SZOPA, Marek IWANIEC, Andrzej GOŁAŚ // W: 11th Conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Krakow – Rytro, Poland, May 26–29, 2013 : proceedings / ed. Janusz Kowal ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : AGH, 2013. — ISBN10: 83-89772-75-2. — S. 56–57. — Bibliogr. s. 57

 • keywords: space frames, natural frequency, database, numerical analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Low frequency identification of critical states of transmission tower structuresIdentyfikacja stanów krytycznych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii energetycznych / Krystian SZOPA, Marek IWANIEC, Andrzej GOŁAŚ // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2013 vol. 32 no. 3, s. 102–109. — Bibliogr. s. 109, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2013.32.3/mech.2013.32.3.102.pdf

 • słowa kluczowe: baza danych, analiza numeryczna, detekcja uszkodzeń, ramy przestrzenne, częstotliwości drgań własnych

  keywords: space frames, natural frequency, database, numerical analysis, damage detection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mech.2013.32.3.102

18
19
 • Model reduction methods in damage identification of mechanical structures based on dynamic properties / Krystian SZOPA // W: KraSyNT 2015 : 2\textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-18-7. — S. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • Ocena stanu technicznego belki na podstawie kryterium MDLAC[Beam condition assessment on the basis of MDLAC criterion] / Marek IWANIEC, Krystian SZOPA // W: Materiały XL Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Szczyrk, 27.02.–2.03.2012 / red. Roman Bukowski ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne – Oddział Górnośląski, [2012]. — ISBN: 978-83-931744-2-3. — S. 93–100. — Bibliogr. s. 100, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena stanu technicznego konstrukcji słupa elektroenergetycznego na podstawie wielkości kinematycznychAssessment of the overhead transmission line support technical state on the basis of displacement time histories measured in the construction characteristic points / Marek IWANIEC, Łukasz LECH, Krystian SZOPA // W: APE'11 : Aktualne Problemy w Elektroenergetyce : jubileuszowa XV międzynarodowa konferencja naukowa : Gdańsk–Jurata, 8–10 czerwca 2011. T. 1, Systemy elektroenergetyczne: eksploatacja, stabilność, niezawodność, awarie i restytucje, modelowanie i symulacje = Present-day problems of power engineering : anniversary the XV\textsuperscript{th} international scientific conference : Gdansk–Jurata, 8–10 June 2011. Vol. 1, Electric power systems: operations, stability, reliability, failures, restitution, modeling, simulation / Politechnika Gdańska. Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Elektroenergetyki. — Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-931317-0-9. — S. 265–271. — Bibliogr. s. 270–271

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena stanu technicznego konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych[The condition assessment of overhead power lines supporting structures] / Krystian SZOPA // W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach inżynieryjnych, 3 edycja – Łódź 24.11.2012, Wrocław 25.11.2012 i 2.12.2012 r.. Cz. 7, Nauki inżynieryjne, T. 5 / pod red. Marcina Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — ISBN: 978-83-63058-21-0. — S. 120–127. — Bibliogr. s. 126–127, Streszcz.

 • słowa kluczowe: analiza modalna, analiza numeryczna, konstrukcje wsporcze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25