Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Pyka, prof. zw. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3470-5733

ResearcherID: S-4160-2017

Scopus: 56520086200

PBN: 900613

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Airborne laser scanning data for railway lines survey / Krystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Tomasz Kundzierewicz, Martyna PORĘBA, Małgorzata Słota // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 69–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Airborne laser scanning data for railway line surveyWykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do pomiaru torów kolejowych / Krystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Martyna PORĘBA, Małgorzata SŁOTA, Tomasz Kundzierewicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 nr 3, s. 260–263. — Bibliogr. s. 263, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza przydatności lotniczego skaningu laserowego do opracowania modelu budynków zgodnego ze specyfikacją INSPIRE[Analysis of the suitability of airborne laser scanning to model buildings compliant with the specifications of the INSPIRE] / Urszula CISŁO, Natalia BOROWIEC, Krystian PYKA // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 12. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza przydatności lotniczegu skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją inspireAnalysis of usefulness of airborne laser scanning for preparation of 3D buildings model consistent with inspire specification / Urszula CISŁO-LESICKA, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2014 vol. 26, s. 39–52. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: INSPIRE, model 3D, ALS, budynki, GIS 3D

  keywords: INSPIRE, 3D model, ALS, 3D GIS, buildings

5
 • Analysis of the usefulness of LiDAR DEM to update the river network in the topographic database / Sylwia SZLAPIŃSKA, Radosław PISKORSKI, Krystian PYKA // W: BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-2421-6. — S. 22–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–27, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/XstIdG

 • keywords: digital elevation model, ALS data, measurement by laser beam, hydrology

6
 • Analysis of the usefulness of LIDAR DEM to update the river network in the topographic database / Sylwia SZLAPIŃSKA, Radosław PISKORSKI, Krystian PYKA // W: Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — e-ISBN: 978-83-934609-4-6. — S. 20–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.geomatyka.eu/publikacje/isbn9788393460946/isbn9788393460946.pdf [2016-07-29]. — Bibliogr. s. 21

 • keywords: LIDAR, flow direction, river networks, regular grid DEM, ALS data

7
 • Comparison of quality of metric photos relative orientation in Micmac and PhotoScan / Krystian PYKA // W: Geomatics 2017 : archives of geomatics : Gdańsk, Poland 2017 : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2017. — ISBN: 978-83-947357-9-1. — S. 71. — Bibliogr. s. 71. — Toż na: $http://bgc.systemcoffee.pl/userfiles/file/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20GEOMATICS%202017.pdf$

 • keywords: object detection, stereo image processing, image filtering

8
 • Improving of tie points detection using wavelet-based image pre-processing: the 10 cm aerial images case study / Krystian PYKA // W: Geomatics 2017 : archives of geomatics : Gdańsk, Poland 2017 : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2017. — ISBN: 978-83-947357-9-1. — S. 108–109. — Bibliogr. s. 108–109. — Toż na: $http://bgc.systemcoffee.pl/userfiles/file/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20GEOMATICS%202017.pdf$

 • keywords: open source software, wavelet transforms, image matching, stereo image processing

9
 • Comparison of quality of metric photos relative orientation in Micmac and PhotoScan / Krystian PYKA // W: BGC Geomatics 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : 22–25 June 2017, Gdansk, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5090-6040-5. — S. 126–131. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 131, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-19. — tekst: https://goo.gl/yG8t3C

 • keywords: object detection, stereo image processing, image filtering

10
 • Detection of orthoimage mosaicking seamlines by means of wavelet transform / K. PYKA // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences ; ISSN 1682-1750. — 2016 vol. 41-B4, commission IV, WG IV/1, s. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.. — XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic. — tekst: https://goo.gl/lH4cwj

 • keywords: wavelet transform, orthoimage, cost analysis, undecimated DWT, orthomosaic, seamline

11
 • Dopasowanie radiometryczne ortoobrazów z wykorzystaniem modelu barw LABRadiometric adjustment of orthoimages using the LAB colour model / Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 341–351. — Bibliogr. s. 350–351, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6. — ISBN 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Geoinformation in spatial planningGeoinformacja w kształtowaniu przestrzeni / Jerzy Gaździcki, Krystian PYKA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2008 t. 6 z. 3 spec., s. 7–12, [1] k. złoż., 13–18. — Tekst ang.-pol.. — Krakowskie Spotkania z Inspire na temat Geoinformacja w kształtowaniu przestrzeni : IV Ogólnopolskie Sympozjum : Kraków 29–31 maja 2008 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Jak ocenić jakość fotometryczną ortofotomapy?How to assess the photometric quality of the orthophotomap? / Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 363–372. — Bibliogr. s. 371, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Kolej do kontroli : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 1[Railway carrier to be inspected : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part I] / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 8, s. 42–45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Kolej na wdrożenie : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 3[Time for implementation : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part III] / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 10, s. 34–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Kolej w bazie danych : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 2[Railway carrier in the database : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part II] / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Tomasz BARSZCZ, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 9, s. 42–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Mapowanie tonalne obrazów o podwyższonej rozdzielczości radiometrycznej z wykorzystaniem transformacji falkowejTonal mapping of images with increased radiometric resolution using wavelet transform / Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 359–366. — Bibliogr. s. 366, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Modern remote sensing and the challenges facing education systems in terms of its teaching / Beata HEJMANOWSKA, Waldemar Kamiński, Marek Przyborski, Krystian PYKA, Jerzy Pyrchla // W: EDULEARN15 : 7th international conference on Education and new learning technologies : 6th–8th July, 2015, Barcelona, Spain : conference proceedings. — [Valencia : IATED Academy], [2015]. — ISBN: 978-84-606-8243-1. — ISSN 2340-1117. — S. 6549–6558

 • keywords: remote sensing, high school education, education of engineers

20
 • Mozaikowanie ortoobrazów z zastosowaniem transformacji falkowejMosaicing orthophotos using wavelet transform / Krystian PYKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 99,[1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0518). — Bibliogr. s. 95–[100], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-635-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Możliwości wykorzystania stereoortofoto w GISThe possibility of using stereo-orthophoto in GIS / Krystnian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 23, s. 347–354. — Bibliogr. s. 354, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-19-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Noise detection in the photogrammetric images using wavelets / Krystian PYKA, Jacek Siedlik // Journal of Earth Science and Engineering ; ISSN 2159-581X. — 2012 vol. 2 no. 2, s. 105–111. — Bibliogr. s. 110–111, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Porównanie fotogrametrii i lotniczego skaningu laserowego jako źródeł danych do opracowania NMT dla celów projektowychComparison of photogrammetry and airborne laser scanning as a sources of DTM generation used in construction design / Krystian PYKA, Agnieszka Rzepka, Małgorzata SŁOTA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 311–321. — Bibliogr. s. 320, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-22-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Porównanie jakości radiometrycznej zdjęć lotniczych wykonanych kamerą analogową i cyfrowąComparision of radiometric quality of images taken with analogue and digital cameras / Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 537–545. — Bibliogr. s. 544, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Prawne, techniczne i społeczne aspekty pomiarów fotogrametrycznychLegal, technical and social aspects of photogrammetric measurements / Krystian PYKA // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2016 R. 88, nr 11, s. 8–12. — Bibliogr. s. 12

 • słowa kluczowe: pomiar fotogrametryczny, geodezyjna osnowa pomiarowa, dokładność położenia

  keywords: photogrammetric measurements, detailed goedetic control network, positional accuracy