Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Kozioł, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0624-2006 orcid iD

ResearcherID: A-4926-2018

Scopus: 56237247400

PBN: 5e709207878c28a04738edd9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
2
 • AGH University of Science and Technology in three-dimensional web world / Karolina Materek, Mateusz Jabłoński, Łukasz Parkitny, Michał LUPA, Krystian KOZIOŁ // W: 34\textsuperscript{th} EARSeL symposium : European remote sensing – new opportunities for science and practice : Warsaw, 16–20 June 2014 : abstract and programme book / eds. Bogdan Zagajewski [et al.]. — Hannover ; Warszawa : EARSeL ; University of Warsaw, 2014. — ISBN: 978-83-63245-57-3. — S. 357

 • keywords: GIS, geoportal, spatial information system, 3D model, spatial database, network analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Algorytm upraszczania linii z wykorzystaniem interpolacjiA line simplification algorithm using interpolation / Krystian KOZIOŁ // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2013 t. 11 z. 3, s. 45–59. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

 • słowa kluczowe: statystyka, interpolacja wielomianowa, MRDB, generalizacja kartograficzna, algorytmy upraszczania

  keywords: MRDB, statistics, cartographic generalisation, simplification algorithms, polynomial interpolation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • An attempt to automate the simplification of building objects in multiresolution databases / Michał LUPA, Krystian KOZIOŁ, Andrzej LEŚNIAK // W: Beyond Databases, Architectures and Structures : 11th international conference, BDAS 2015 : Ustroń, Poland, May 26–29, 2015 : proceedings / eds. Stanisław Kozielski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2015. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 521). — ISBN: 978-3-319-18421-0 ; e-ISBN: 978-3-319-18422-7. — S. 448–459. — Bibliogr. s. 459, Abstr.

 • keywords: GIS, spatial databases, cartographic generalisation, building generalisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-18422-7_40

6
 • Application of new simplification algorithm to objects derived automatically from high-resolution remote sensing data / Krystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA, Jolanta KNECHT // W: Satellite technologies in GIS and cartography : 21\textsuperscript{st} cartographic school : main problems of contemporary cartography 2012 : 28–30 March 2012, Wrocław, Poland / University of Wrocław. Institute of Geography and Regional Development. Department of Cartography, Marshal's Office of Lower Silesian Voivodeship, Section of Cartography of Polish Geographic Society. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Archeologiczne zdjęcie Polski jako element infrastruktury informacji przestrzennejThe Polish archeological record as an element of spatial information infrastructure / Krystian KOZIOŁ, Jerzy Czerniec, Bartłomiej Bęgziak, Roman Orlikowski // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 4, s. 133–143, [1] k.. — Bibliogr. s. 143, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Automatyczne wyznaczenie punktów osnowy kartograficznej dla upraszczanej linii brzegowej w procesie generalizacji z wykorzystaniem aplikacji ModelBuilder programu ESRI ArcMapAutomatic calculation of invariance object points for shoreline simplification in generalisation process using ESRI ArcMap ModelBuilder / Stanisław SZOMBARA, Krystian KOZIOŁ // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 2, s. 51–62. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Automatyzacja procesu generalizacji wielorozdzielczej bazy danych [Dokument elektroniczny][Multiresolution spatial database (MRDB) – notes on automatic contents generalization] / Tadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA, Stanisław SZOMBARA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 1 dysk optyczny. — 178 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0534). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 164–173. — ISBN: 978-83-7464-672-7. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Cultural landscape : geomorphometric studies in the Chełmno Land / Jerzy Czerniec, Krystian KOZIOŁ, Krzysztof Misiewicz // Archaeologia Polona ; ISSN 0066-5924. — 2015 vol. 53, special theme: Archaeological prospection, s. 596–598. — Bibliogr. s. 598. — 11th international conference on Archaeological prospection : 15–19 September 2015, Warsaw, Poland. — tekst: https://journals.iaepan.pl/apolona/article/view/411/354

 • keywords: geomorphometry, GIS, spatial analysis, archaeological landscape

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Cyfrowa generalizacja kartograficzna warstw budynków w tworzeniu danych topograficznej bazy danychDigital cartographic generalization of buldings layer in creating data of the topographical database / Tadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 59–69. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Determination of normal height of Chornohora summits by precise modern measurement technique / Jacek KUDRYS, Małgorzata BUŚKO, Krystian KOZIOŁ, Kamil MACIUK // Maejo International Journal of Science and Technology ; ISSN 1905-7873. — 2020 vol. 14 iss. 2, s. 156–165. — Bibliogr. s. 163–165, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-11. — tekst: http://www.mijst.mju.ac.th/vol14/156-165.pdf

  orcid iD
 • keywords: Global Navigation Satellite System, Pip Ivan, Hoverla, mountain height determination, Chornohora mountain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Discovering traces of possible early first millennium AD Nordic settlements in the Lower Vistula river basin: interdisciplinary archeological research at the site in Osie, Northern Poland / Mateusz Sosnowski, Jerzy Czerniec, Paulina LEWIŃSKA, Krystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA, Olaf Popkiewicz // W: Continuation or change? : borders and frontiers in late antiquity and medieval Europe : landscape of power network, military organisation, and commerce / eds. Gregory Leighton, Łukasz Różycki, Piotr Pranke. — London, New York : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2023. — ISBN: 978-1-032-21282-1 ; e-ISBN: 978-1-003-26763-8. — S. 275-283. — Bibliogr. s. 283, Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4324/9781003267638-14

17
 • Geoprzestrzenny system ewidencjonowania Archeologicznego Zdjęcia Polski na przykładzie ziemi chełmińskiejGeospatial inventorying system of the Archaeological Photo of Poland (AZP) : the case of the Chełmno region / Krystian KOZIOŁ, Jerzy Czerniec, Bartłomiej Bęgziak, Roman Orlikowski // Fontes Archaeologici Posnanienses : annales Musei Archaeologici Posnaniensis ; ISSN 0071-6863. — 2014 vol. 50 pars 2, s. 45–57. — Bibliogr. s. 56–57, Summ.. — Metody geofizyczne w archeologii polskiej : Poznań, 22–23 listopad 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • GIS w weryfikacji wysokości Korony Gór Polski[GIS in verification values ​​of the height of the Crown of Polish Mountains] / Justyna DĘBICKA, Krystian KOZIOŁ, Marta Róg, Anna Misztak, Michał Walencik, Anna Żądło, Jakub Wrona // W: Generalizacja map w technologii cyfrowej : XLII ogólnopolska konferencja kartograficzna : Kraków, 17–18 września 2019 r. : streszczenia referatów i posterów / oprac. red. Marek Baranowski, Jerzy Ostrowski ; Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności. — Kraków : [Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego], 2019. — ISBN: 978-83-954960-0-4. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Hierarchia wierzchołków złożonych obiektów naturalnych dla operatora upraszczania w algorytmie Chrobaka i algorytmie Chrobaka i KoziołaThe hierarchy of vertices of complex natural objects in simplification operator of Chrobak Algorithm and Chrobak & Kozioł Algorithm / Krystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA, Jolanta KNECHT // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 3, s. 38–53. — Bibliogr. s. 50–52, Streszcz., Summ.. — Stanisław Szombara – dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 • słowa kluczowe: generalizacja, upraszczanie, niezmienniki upraszczania, obiekty elementarne

  keywords: cartographic generalization, polyline simplify, elementary objects, landmarks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Implementacja algorytmów analiz przestrzennych dla dużych zbiorów danych na przykładzie topograficznego indeksu pozycji z wykorzystaniem środowiska MATLABImplementation of spatial analysis algorithms on large collections of data based on the topographic position index with the use of the MATLAB environment / Jan Lach, Krystian KOZIOŁ // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 247–259. — Bibliogr. s. 258, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Interaktywna mapa obozu koncentracyjnego KL Płaszów w aplikacji ArcGIS Story MapInteractive map of KL-Płaszów concentration camp in ArcGIS Story Map application / Anna Kuryłowicz, Marzena Koziak, Krystian KOZIOŁ // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2017 t. 15 z. 3, s. 319–333. — Bibliogr. s. 331–332, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-30. — tekst: https://goo.gl/ZuMDeG

  orcid iD
 • słowa kluczowe: geoportal, historyczny GIS, Story Map

  keywords: geoportal, historical GIS, map story

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Koncepcja architektury systemu generalizacji obiektów przestrzennych na przykładzie zabudowyA concept of system architecture for generalization of spatial objects on the example of buildings / Tadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 7, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Koncepcja i opracowanie geoportalu AGHThe concept and development of AGH / Łukasz Parkitny, Michał LUPA, Karolina Materek, Adam Inglot, Paweł Pałka, Katarzyna Mazur, Krystian KOZIOŁ, Monika CHUCHRO // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2013 t. 11 z. 3, s. 79–85. — Bibliogr. s. 85, Abstr.

 • słowa kluczowe: GIS, geoportal, baza danych przestrzennych, dane przestrzenne, system informacji przestrzennej, analizy sieciowe 3D, model wektorowy

  keywords: GIS, spatial data, geoportal, spatial information system, vector model, 3D network analyst, spatial database

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • New heights of the highest peaks of Polish Mountain ranges / Krystian KOZIOŁ, Kamil MACIUK // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2072-4292. — 2020 vol. 12 iss. 9 art. no. 1446, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-02. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/9/1446/pdf

  orcid iD
 • keywords: GNSS, RTK, height verification, mountain, peak, summit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/rs12091446

25
 • New method of creation data for natural objects in MRDB based on new simplification algorithm / Krystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA // W: ICC 2013 from pole to pole [Dokument elektroniczny] : 26\textsuperscript{th} International Cartographic Conference : August 25–30, 2013, Dresden, Germany : proceedings / ed. Manfred F. Buchroithner. — [Dresden : s. n.], 2013. — e-ISBN: 978-1-907075-06-3. — S. [1–19]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/ICC2013_Proceedings.pdf [2013-09-20]. — Bibliogr. s. [17–19], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: