Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Jobczyk, dr

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6194-2737 orcid iD

ResearcherID: L-3738-2013

Scopus: 56523352400

PBN: 5e7093b6878c28a0473af9c5

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • A fuzzy multi-agent problem in a conceptual and operational depiction / Krystian JOBCZYK, Antoni LIGĘZA // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 19th International Conference, ICAISC 2020 : Zakopane, Poland, October 12–14, 2020 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzeland, cop. 2020. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 12416). — ISBN: 978-3-030-61533-8 ; e-ISBN: 978-3-030-61534-5. — S. 346–356. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-07

  orcid iD
 • keywords: PROLOG, nurse job scheduling problem , fuzzy multi-agent problem, Multi-Agent Problem

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-61534-5_31

2
3
 • A multi-valued simplified Halpern-Shoham-Moszkowski logic for gradable verifiability in reasoning about digital circuits / Krystian JOBCZYK // Electronics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-9292. — 2021 vol. 10 iss. 15 art. no. 1817, s. 1-27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26-27, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-29. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-9292/10/15/1817/pdf

  orcid iD
 • keywords: Halpern–Shoham logic, interval temporal logic of Moszkowski, gradable varifiability, multi-valued logic, reasoning about digital circuits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/electronics10151817

4
 • An epistemic Halpern-Shoham logic for gradable justification / Krystian Adam JOBCZYK, Antoni LIGĘZA // W: IEEE international conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) [Dokument elektroniczny] : [8–13 July 2018, Rio de Janeiro, Brazil] : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — USA : IEEE, cop. 2018. — (IEEE International Fuzzy Systems Conference Proceedings ; ISSN 1544-5615). — e-ISBN: 978-1-5090-6020-7. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047hh0121.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8491586

  orcid iD
 • keywords: traveling salesman problem, epistemic Halpern-Shoham logic, gradable justification, fibred semantics, Gödel's incompleteness theorems, Hilbert-Bernays provability conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/FUZZ-IEEE.2018.8491586

5
6
 • Brief overview of research directions in Artificial Intelligence methods for Business Process Management / Krzysztof KLUZA, Piotr WIŚNIEWSKI, Weronika T. ADRIAN, Antoni LIGĘZA, Marek ADRIAN, Bernadetta STACHURA-TERLECKA, Krystian JOBCZYK // W: PP-RAI'2019 [Dokument elektroniczny] : Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji : 16–18.10.2019, Wrocław : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Faculty of Electronics. Wroclaw University of Science and Technology], cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-943803-2-8. — S. [256–259]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://pp-rai.pwr.edu.pl/PPRAI19_proceedings.pdf [2019-11-12]. — Bibliogr. s. [259], Abstr.

  orcid iD
 • keywords: information systems, artificial intelligence, business process management, business process models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Comparison of selected modeling notations for process, decision and system modeling / Krzysztof KLUZA, Piotr WIŚNIEWSKI, Krystian JOBCZYK, Antoni LIGĘZA, Anna Suchenia (Mroczek) // W: FedCSIS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September, 3–6, 2017, Prague, Czech Republic / eds. Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : PTI, IEEE, [2017]. — ISBN: 978-8-3946-2537-5. — S. 1111–1114. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; Dysk Flash. — Bibliogr. s. 1113–1114, Abstr.. — Toż. w bazie IEEE. — (Federated Conference on Computer Science and Information Systems ; ISSN 2300-5963 ; vol. 11). — S. 1095-1098. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1097–1098. — ISBN 978-83-946253-7-5. — {https://goo.gl/N7kxPn}

  orcid iD
 • keywords: software engineering, UML, BPMN, business process model and notation, DMN, unified modeling language, decision model and notation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15439/2017F454

8
 • Dynamic Epistemic Preferential Logic of Action / Krystian JOBCZYK, Antoni LIGĘZA // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 16th International Conference : ICAISC 2017 Zakopane, Poland, June 11–15, 2017 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 10246). — Toż na Dysku Flash. — ISBN: 978-3-319-59059-2 ; e-ISBN: 978-3-319-59060-8. — S. 243–254. — Bibliogr. s. 253–254, Abstr.. — K. Jobczyk – dod. afiliacja: University of Basse-Normandie of Caen, Caen, France

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-59060-8_23

9
 • Evaluation of selected artificial intelligence technologies for innovative business intelligence applications / Antoni LIGĘZA, Krzysztof KLUZA, Paweł JEMIOŁO, Dominik SEPIOŁO, Piotr WIŚNIEWSKI, Krystian JOBCZYK // W: Advances in systems engineering : proceedings of the 28th International Conference on Systems Engineering, ICSEng 2021 : December 14–16, Wrocław, Poland / eds. Leszek Borzemski, Henry Selvaraj, Jerzy Świątek. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2022. — (Lecture Notes in Networks and Systems ; ISSN 2367-3370 ; vol. 364). — ISBN: 978-3-030-92603-8 ; e-ISBN: 978-3-030-92604-5. — S. 111–126. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-11

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-92604-5_11

10
 • Explainable artificial intelligence : model discovery with constraint programming / Antoni LIGĘZA, Paweł JEMIOŁO, Weronika T. ADRIAN, Mateusz ŚLAŻYŃSKI, Marek ADRIAN, Krystian JOBCZYK, Krzysztof KLUZA, Bernadetta STACHURA-TERLECKA, Piotr WIŚNIEWSKI // W: Intelligent systems in industrial applications / eds. Martin Stettinger, [et al.]. — Cham : Springer, cop. 2021. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 949). — Publikacja zawiera materiały z: ISMIS 2020 : 25th International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems : industrial part : Graz, Austria, 2020 : [virtual symposium]. — ISBN: 978-3-030-67147-1 ; e-ISBN: 978-3-030-67148-8. — S. 171–191. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-04

  orcid iD
 • keywords: model discovery, constraint programming, model-based reasoning, Explainable Artificial Intelligence, structure discovery, causal modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-67148-8_13

11
 • Exploring constraint programming : approaching a practical optimization problem / Weronika T. ADRIAN, Mateusz ŚLAŻYŃSKI, Antoni LIGĘZA, Marco Manna, Nicola Leone, Marek ADRIAN, Krystian JOBCZYK, Krzysztof KLUZA, Bernadetta STACHURA-TERLECKA, Piotr WIŚNIEWSKI // W: PP-RAI'2019 [Dokument elektroniczny] : Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji : 16–18.10.2019, Wrocław : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Faculty of Electronics. Wroclaw University of Science and Technology], cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-943803-2-8. — S. [397–400]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://pp-rai.pwr.edu.pl/PPRAI19_proceedings.pdf [2019-11-12]. — Bibliogr. s. [400], Abstr.

  orcid iD
 • keywords: simulated annealing, constraint programming, discrete optimization, declarative programming, answer set programming

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Multi-valued deontic Halpern-Shoham logic for fuzzy deontic-temporal expressions / Krystian JOBCZYK // Journal of Intelligent & Fuzzy Systems ; ISSN 1064-1246. — 2019 vol. 36 iss. 5 spec. iss. Intelligent and Fuzzy Systems applied to Language & Knowledge Engineering, s. 5091-5103. — Bibliogr., Abstr.

  orcid iD
 • keywords: Halpern-Shoham logic, fuzzy deontic temporal expressions, fuzzy-temporal logic, multi-valued deontic logic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3233/JIFS-179054

13
 • Multi-valued extension of Putnam-Davis procedure / Krystian JOBCZYK, Antoni LIGĘZA // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 16th International Conference : ICAISC 2017 Zakopane, Poland, June 11–15, 2017 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 10246). — Toż na Dysku Flash. — ISBN: 978-3-319-59059-2 ; e-ISBN: 978-3-319-59060-8. — S. 454–465. — Bibliogr. s. 464–465, Abstr.. — K. Jobczyk - dod. afiliacja: University of Basse-Normandie of Caen, France

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-59060-8_41

14
 • Multi-valued preferential Halpern-Shoham logic for relations of Allen and preferences / Krystian Adam JOBCZYK, Antoni LIGĘZA // W: (IEEE WCCI 2016) [Dokument elektroniczny] : IEEE World Congres on Computational Intelligence 2016: (IJCNN) 2016 International Joint Conference on Neural Networks ; (FUZZ-IEEE) 2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems ; (IEEE CEC) 2016 IEEE Congress on Evolutionary Computation : 24–29 July 2016 Vancouver, Canada / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway, NJ : IEEE, cop. 2016. — Dysk Flash. — (IJCNN) ISBN: 978-1-5090-0619-9 ; (FUZZ-IEEE) ISBN: 978-1-5090-0625-0 ; (IEEE CEC) ISBN: 978-1-5090-0622-9. — e-ISBN: 978-150900625-0. — S. 217–224. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 224, Abstr.. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: (FUZZ-IEEE) 2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems

 • keywords: preferences, temporal interval relations of Allen, multi-valued Halpern-Shoham logic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/FUZZ-IEEE.2016.7737690

15
 • New integral approach to the specification of STPU-solutions / Krystian JOBCZYK, Antoni LIGĘZA, Krzysztof KLUZA // W: Artificial intelligence and soft computing : 15th international conference, ICAISC 2016 : Zakopane, Poland, June 12–16, 2016 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — (Lecture Notes in Artificial Intelligence ; ISSN 0302-9743 ; 9693). — ISBN: 978-3-319-39383-4 ; e-ISBN: 978-3-319-39384-1. — S. 317–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr.. — Toż na Dysku Flash. — K. Jobczyk – dod. afiliacja: University of Caen, France

 • keywords: fuzzy logic, simple temporal problem under uncertainty, integral approach, specification of solutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-39384-1_27

16
17
 • Overview of time issues with temporal logics for business process models / Krzysztof KLUZA, Krystian JOBCZYK, Piotr WIŚNIEWSKI, Antoni LIGĘZA // W: FedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : 11–14 September, 2016, Gdansk, Poland : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-836081090-3. — S. 90. — Pełny tekst W: FedCSiS 2016 [Dokument elektroniczny] : preproceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 11–14, 2016, Gdańsk, Poland / eds. Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Polskie Towarzystwo Informatyczne, cop. 2016. — (Annals of Computer Science and Information Systems ; ISSN 2300-5963 ; vol. 8). — ISBN 978-83-60810-90-3. — S. 1115–1123. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {https://fedcsis.org/proceedings/2016/pliks/fedcsis.pdf} [2016-10-04]. — Bibliogr. s. 1122–1123, Abstr.. — Afiliacja Autorów zamieszczona przy pełnym tekście

 • keywords: BPMN, business processes, temporal logics, temporal issues, time patterns

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15439/2016F328

18
 • Selected temporal logic systems: an attempt at engineering evaluation / Krystian JOBCZYK, Antoni LIGĘZA, Krzysztof KLUZA // W: Artificial intelligence and soft computing : 15th international conference, ICAISC 2016 : Zakopane, Poland, June 12–16, 2016 : proceedings, Pt. 1 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — (Lecture Notes in Artificial Intelligence ; ISSN 0302-9743 ; 9692). — ISBN: 978-3-319-39377-3 ; e-ISBN: 978-3-319-39378-0. — S. 219–229. — Bibliogr. s. 229, Abstr.. — Toż na Dysku Flash. — K. Jobczyk – dod. afiliacja: University of Caen, France

 • keywords: Linear Temporal Logic, engineering evaluation, fuzzy-time tempora logic, Fuzzy Linear Temporal Logic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-39378-0_20

19
 • STRIPS in some temporal-preferential extension / Krystian JOBCZYK, Antoni LIGĘZA // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 16th International Conference : ICAISC 2017 Zakopane, Poland, June 11–15, 2017 : proceedings, Pt. 1 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 10245). — Toż na Dysku Flash. — ISBN: 978-3-319-59062-2 ; e-ISBN: 978-3-319-59063-9. — S. 241–252. — Bibliogr. s. 251–252, Abstr.. — K. Jobczyk - dod. afiliacja: University of Basse-Normandie of Caen, France

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-59063-9_22

20
 • Supporting BPMN process models with UML sequence diagrams for representing time issues and testing models / Anna Suchenia (Mroczek), Krzysztof KLUZA, Krystian JOBCZYK, Piotr WIŚNIEWSKI, Michał WYPYCH, Antoni LIGĘZA // W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 16th International Conference : ICAISC 2017 Zakopane, Poland, June 11–15, 2017 : proceedings, Pt. 2 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 10246). — Toż na Dysku Flash. — ISBN: 978-3-319-59059-2 ; e-ISBN: 978-3-319-59060-8. — S. 589–598. — Bibliogr. s. 597–598, Abstr.. — K. Jobczyk - dod. afiliacja: University of Caen, France

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-59060-8_53

21
22
 • The fuzzified natural transformation between categorial functors and its selected categorial aspects / Krystian JOBCZYK // Symmetry [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-8994. — 2020 vol. 12 iss. 9 art. no. 1578, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-22. — Dod. afiliacja Autora: Saul Kripke Center at CUNY, New York. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-8994/12/9/1578/pdf

  orcid iD
 • keywords: combinatorics, fuzzy mathematics, fuzzy category theory, natural transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/sym12091578

23
 • The fuzzy natural transformations, the algebra $P(\omega)$/fin and generalized encoding theory / Krystian JOBCZYK // IEEE Access [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2169-3536. — 2022 vol. 10, s. 15135–15150. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15150, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-01-27. — Dod. afiliacja: City University of New York, USA. — tekst: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9695485

  orcid iD
 • keywords: generalized encoding theory, Hamming distances, R programming, fuzzy natural transformation, P(omega)/fin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ACCESS.2022.3147165

24
25
 • The Lindstrøm-type characterization of Hajek’s fuzzy logic of integrals / Krystian Adam JOBCZYK // W: FUZZ-IEEE 2021 [Dokument elektroniczny] : 2021 IEEE international conference on Fuzzy systems : 11–14 July 2021, Luxembourg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2021. — (IEEE International Fuzzy Systems Conference Proceedings ; ISSN 1544-5615). — Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-6654-4408-8. — e-ISBN: 978-1-6654-4407-1. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [8], Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-05. — K. Jobczyk - dod. afiliacja: Saul Kripke Center, CUNY, New York, USA. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047pt00fb.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9494394

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/FUZZ45933.2021.9494394