Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Król, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Impact of geology on land use management in the Busko and Solec spas areas / E. KRÓL // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 265. — 9th international geological conference of PhD. students and young scientists : Zawoja – Herl'any 2008, 3.–6.4.2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Impact of geology on land use management in the Busko and Solec spa areas / Ewa KRÓL // W: IX\textsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-60958-10-0. — S. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ocena stabilności ekologicznej krajobrazu gminy uzdrowiskowej Busko-ZdrójAssessment of landscape ecological stability of Busko-Zdrój spa commune / Ewa KRÓL, Slávka GAŁAŚ // W: Problemy środowiska przyrodniczego miast = Problems of urban natural environments / red. tomu: Sylwia Bródka ; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu = Polish Association for Landscape Ecology. — Warszawa ; Poznań : UAM, 2008. — (Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology ; ISSN 1899-3850 ; t. 22). — ISBN: 978-83-61320-11-. — S. 223–232. — Bibliogr. s. 231–232

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Problemy suburbanizacji na przykładzie miasta Busko ZdrójProblems of suburbanization on the example of Busko Zdrój town / Ewa KRÓL, Slávka GAŁAŚ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 3). — Na okł. tyt.: III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-0-8. — S. 281–286. — Bibliogr. s. 285–286, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Próba zastosowania oceny stabilności ekologicznej krajobrazu do zarządzania środowiskiem na przykładzie miasta Busko ZdrójAttempt to application the Landscape Ecological Stability Assessment for Environmental Management system: Busko Zdrój case study / Ewa KRÓL, Slávka GAŁAŚ // W: Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2008. — ISBN: 978-83-915765-7-1. — S. 217–230. — Bibliogr. s. 229–230, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gminy uzdrowiskowej Solec-ZdrójConditions of sustainable development of Solec-Zdrój health resort community / Ewa KRÓL // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2007 R. 46 z. 1, s. 67–78, [1] k. tabl.. — Bibliogr. s. 77–78, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Waloryzacja przyrodnicza i turystyczno-uzdrowiskowa gminy Solec-ZdrójNatural, tourist and spa valorization of Solec-Zdrój community / Ewa KRÓL // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 2). — Na okł.: II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-921755-9-9. — S. 311–317. — Bibliogr. s. 316–317, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa na potrzeby planowania turystyki i zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-ZdrójNature and landscape valorization of the Solec-Zdrój commune for tourism planning and land-use management / Ewa KRÓL, Andrzej PAULO // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2007 nr 1, s. 37–58. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ bazy zasobowej kopalin na gospodarkę przestrzenną w gminach, na terenie których zlokalizowane są uzdrowiskaInfluence of mineral resources on spatial management in communes where spas are located / Ewa KRÓL, Alicja KOT // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 369–378. — Bibliogr. s. 377–378, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ bazy zasobowej kopalin na gospodarowanie przestrzenią w gminach, na terenie których zlokalizowane są uzdrowiskaInfluence of mineral resources on space management in communes where spas are located / Ewa KRÓL, Alicja KOT // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 3, s. 21–40. — Bibliogr. s. 37–38, Streszcz., Abstr.

 • keywords: mineral resources, spa, space management, indicators of depletion of mineral resources and the shares of, mining areas in the commune area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wskaźniki do oceny ładu środowiskowo-przestrzennego gmin uzdrowiskowych Busko Zdrój i Solec ZdrójIndicators for environmental-spatial order assessment on the example of the Busko and Solec Spa communes / Slávka GAŁAŚ, Ewa KRÓL // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/2, s. 95–115. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa pt. „Problemy gospodarki zasobami środowiska” : z okazji 48-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i 70-lecia urodzin Prof. dr. hab. inż. Andrzeja Paulo : Kraków, 24–25 kwietnia 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2008

 • keywords: spa community, Busko Zdroj, Solec Zdroj, indicators of sustainable development, environmental-spatial order, community development programming

  cyfrowy identyfikator dokumentu: