Wykaz publikacji wybranego autora

Halina Krawiec, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Faculty of Foundry Engineering
WO-kck


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2846-8353 orcid iD

ResearcherID: Q-4354-2018

Scopus: 55978749800

PBN: 5e709208878c28a04738ee34

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 270, z ogólnej liczby 271 publikacji Autora


1
 • An electrochemical study of the corrosion behaviour of ADI and the role of anodic inhibitor at the microscale / Halina KRAWIEC // W: EUROCORR 2009 [Dokument elektroniczny] : the European corrosion congress : corrosion from the nanoscale to the plant : 6–10 September 2009 Nice, France. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2009]. — 1 dysk optyczny. — (EFC ; event no. 310). — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of the $Mg-Al$ alloy microstructure of AZ91 / Janusz LELITO, Józef Szczepan SUCHY, Paweł ŻAK, Stanisław RZADKOSZ, Halina KRAWIEC // W: XXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Anodic behaviour of molybdenum and stainless steel in organic solution of sulphuric acid / Halina KRAWIEC, Barbara STYPUŁA // W: 2\textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc, 8–14 August 1999 : section proceedings : engineering sciences / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre, [1999]. — S. 175–182. — Bibliogr. s. 181–182, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Anodowe roztwarzanie miedzi w rozpuszczalnikach organicznych jako sposób otrzymywania nanocząstek tlenku miedziAnodic dissolution of copper in organic solvents as a way to obtain copper oxide nanoparticles / B. STYPUŁA, J. BANAŚ, H. KRAWIEC, M. STAROWICZ, T. HABDANK-WOJEWÓDZKI, A. JANAS // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2004 R. 47 nr spec. 11s/A/, s. 25–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały X ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : Szczyrk '2004, 24–26 listopada 2004 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Technicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Anticorrosive bioactive layers on titanium alloys for bioengineering applications / P. JABŁOŃSKI, M. MIGDALSKA, A. Kyzioł, M. Hebda, H. KRAWIEC, M. Arruebo, K. KYZIOŁ // W: Proceedings of III European summer school on Materials science : 5.X – 9.X.2020 Dresden / ed. by Magdalena Bieda ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Poland, Dresden Fraunhofer Cluster Nanoanalysis, Germany. — Kraków–Dresden : Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, 2020. — ISBN: 978-83-60768-90-7. — S. 82–85. — Bibliogr. s. 85. — P. Jabłoński - dod. afiliacja: ACMiN

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of electrochemical microcell technique in solid state surface analysis / KRAWIEC Halina // W: Corrosion 2014 : international scientific conference : 18–21 November 2014, Gliwice, Poland : book of abstracts / ed. by Artur Maciej. — [Gliwice : s. n.], 2014. — Opis częśc. wg. okł.. — S. 20

 • keywords: multi-phase alloys, local corrosion, microcapillary techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of the electrochemical microcell technique in solid state surface analysis / Halina KRAWIEC // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2015 vol. 227, s. 549–552. — Bibliogr. s. 551–552, Abstr.. — Corrosion 2014 : international scientific conference : Gliwice, 18–21 November, 2014. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.227.549.pdf

 • keywords: multi-phase alloys, local corrosion, microcapillary techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.227.549

8
 • Badania korozyjne elektroosadzanych nanokrystalicznych stopów kobaltowo-molibdenowych z wykorzystaniem technik globalnych i lokalnych[Corrosion investigation of electrodeposited nanocrystalline cobalt-molybdenum alloys with use of global and local techniques] / Michał LATKIEWICZ, Halina KRAWIEC, Vincent Vignal // W: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie [Dokument elektroniczny] : 21–24 czerwca 2016, Bachotek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : [s. n.], 2016. — S. 92. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ksd.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_X_KSD.pdf [2016-07-18]. — Bibliogr. s. 92

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, korozja, elektroosadzanie, nanokrystaliczne stopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania odporności korozyjnej stopów magnezu w roztworze RingeraStudies of corrosion resistance of magnesium alloys in Ringer's solution / Iwona KOT, Halina KRAWIEC // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2013 R. 56 nr 11, s. 564

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania procesów elektrochemicznych i chemicznych na granicy faz metal/roztwórThe electrochemical and chemical processes at metal/solution interfaces / M. STAROWICZ, H. KRAWIEC, E. PRONIEWICZ, J. BANAŚ, A. ŁUKASZCZYK, B. GRYSAKOWSKI, G. PALUMBO, U. LELEK-BORKOWSKA, Z. SZKLARZ, D. ŚWIĘCH // W: Nauka i technika w inżynierii procesów odlewniczych / red. Marcin Górny, Beata Grabowska, Daniel Gurgul ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — (Seria Monografie ; nr 8/2016). — ISBN: 978-83-63663-86-5. — S. 117–140. — Bibliogr. s. 136–140, Streszcz.

 • słowa kluczowe: korozja, nanocząstki, elektrochemia, anodowe roztwarzanie, elektrochemiczna synteza

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Biomedyczne stopy tytanu - zachowanie elektrochemiczne w symulowanych roztworach fizjologicznych[Biomedical titanium alloys - electrochemical bahaviour in simulated physiological solution] / Joanna LOCH, Halina KRAWIEC // W: Nauka i wiedza kluczem do poznania świata : monografia / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. — Słupsk : NETWORK SOLUTIONS, 2015. — Na okładce tyt.: Nauka kluczem do poznania świata : monografia 2015. — Na s. red. i na okładce błędny ISBN. — ISBN: 978-83-63216-01-6. — S. 61–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Characteristic of chitosan composite coatings deposited on magnesium alloys / Halina KRAWIEC, Iryna KOZINA, Maria STAROWICZ, Magdalena KAWALEC // W: EUROCORR 2019 [Dokument elektroniczny] : new times, new materials, new corrosion challenges : the annual event of the European Federation of Corrosion : September 9–13, 2019, Seville, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : European Federation of Corrosion], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Characteristic of structure and corrosion resistance of chitosan based coatings deposited on MgZnCa alloy / Iryna KOZINA, Maria STAROWICZ, Maria Lekka, Lorenzo Fedrizzi, Halina KRAWIEC // W: EUROCORR 2020 [Dokument elektroniczny] : the European Corrosion Congress : 7th–11th September 2020 : virtual congress. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brussels : European Federation of Corrosion], [2020]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://eurocorr.expo-ip.com/ [2020-10-07]. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Characterization of composite chitosan – based coatings deposited on magnesium substrate used for orthopedic implants / Halina KRAWIEC, Iryna KOZINA, Maria STAROWICZ, Magdalena KAWALEC // W: EUROCORR 2020 [Dokument elektroniczny] : the European Corrosion Congress : 7th–11th September 2020 : virtual congress. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brussels : European Federation of Corrosion], [2020]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://eurocorr.expo-ip.com/ [2020-10-07]. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Charakterystyka procesów korozji wielofazowych stopów metali w mikro- i makroskaliThe characteristic of corrosion processes of heterogeneous metallic alloys at micro- and macro-scale / Halina KRAWIEC. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009 + CD-ROM z innymi publikacjami autora. — 95, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 194). — Bibliogr. s. 83–[96], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Combining the electrochemical microcell technique and the electron backscatter diffraction method to study the electrochemical behaviour of polycrystalline aluminium in sodium chloride solution / H. KRAWIEC, Z. SZKLARZ // W: EMCR 2015 : 11\textsuperscript{th} international symposium on Electrochemical Methods in Corrosion Research : May 24–29, 2015, Tróia, Portugal : programme and book of abstracts. — [Portugal : Sociedade Portuguesa de Materiais], [2015]. — S. 10

 • keywords: aluminium, corrosion, EBSD, microcell technique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Combining the Electrochemical Microcell Technique and the Electron Backscatter Diffraction method to study the electrochemical behaviour of polycrystalline aluminium in sodium chloride solution / Halina KRAWIEC, Zbigniew SZKLARZ // Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. — 2016 vol. 203, s. 426–438. — Bibliogr. s. 437–438, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-07. — tekst: http://goo.gl/NiXXZC

 • keywords: microstructure, plastic deformation, pitting corrosion, crystallographic orientation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.electacta.2016.03.030

20
 • Comparison of corrosion behaviour of titanium alloys TiAl6V4 and TiMo10Zr4 in ringer's solution : influence of microstructure and plastic strain / H. KRAWIEC, J. Loch, V. Vignal // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 39–40, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Comparison of local electrochemical impedance measurements derived from bi-electrode and microcapillary techniques / J.-B. Jorcin, H. KRAWIEC, N. Pébère, V. Vignal // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : CD of abstracts / ISE International Society of Electrochemistry. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Corrosion and corrosion protection / Halina KRAWIEC // W: General chemistry for engineers / ed. by Halina Krawiec. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2019. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0705). — ISBN: 978-83-66016-39-2. — S. 298–320. — Bibliogr. s. 320. — Dostęp również online: {https://www.ibuk.pl/fiszka/216555/general-chemistry-for-engineers.html} [2020-02-27]. — Dostęp po zalogowaniu

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Corrosion and passivation of $Fe-Cr$ alloys in geothermal water / Halina KRAWIEC, Alicja ŁUKASZCZYK, Jacek BANAŚ // W: Book of abstracts of the 8\textsuperscript{th} Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry : advances in corrosion science for lifetime prediction and sustainability: a celebration of the 100th birthday of Mars Fontana : May 2 to 5, 2010, Columbus, Ohio, USA / International Society of Electrochemistry. — Lausanne : ISE, cop. 2010. — S. 162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Corrosion behavior at the global and micro-scale of Ti6Al4V and TiMo10Zr4 in Ringer solution / LOCH Joanna, ŁUKASZCZYK Alicja, Vignal Vincent, KRAWIEC Halina // W: Corrosion 2014 : international scientific conference : 18–21 November 2014, Gliwice, Poland : book of abstracts / ed. by Artur Maciej. — [Gliwice : s. n.], 2014. — Opis częśc. wg. okł.. — S. 90

 • keywords: microcapillary techniques, biomedical titanium alloys, Ringer solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: