Wykaz publikacji wybranego autora

Damian Krawczykowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 51964075000

PBN: 909475

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Adjustment of technological characteristics of coal to the process requiremente of their gasification / Damian KRAWCZYKOWSKI, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Agnieszka SUROWIAK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2013 vol. 22 no. 6A, s. 22–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.

 • keywords: coal beneficiation, coal mechanical processing, coal gasification in fluidal bed

2
 • Analiza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznymAnalysis of copper ore grinding effectiveness in electromagnetic mill / Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GLĄB // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 71–72. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rudy miedzi, rozdrabnianie, młyn elektromagnetyczny

  keywords: comminution, copper ore, electromagnetic mill

3
 • Analiza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznymAnalysis of copper ore grinding effectiveness in electromagnetic mill / Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na IV. Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 21-23 czerwca 2017 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-8-8 ; e-ISBN: 978-83-944406-9-5. — S. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
 • Analysis of a grinding efficiency in the electromagnetic mill for variable process and feed parameters / Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 18 art. no. 01012, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/3saNfk [2017-12-20]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-04. — MEC2017 : Mineral Engineering Conference : Wisła, Poland, September 20-23, 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
8
 • Dostosowanie charakterystyki technologicznej węgli do potrzeb procesowych ich zgazowania[Adjusting the technological characteristics of coal to the needs of their gasification process] / Damian KRAWCZYKOWSKI, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Agnieszka SUROWIAK // W: Procesy i operacje w technologiach zgazowania węgla : monografia / pod red. Stanisława Porady i Andrzeja Strugały. — Kraków ; Białystok : Drukarnia Cyfrowa - Partner Poligrafia, 2015. — ISBN: 978-83-63503-68-0. — S. 148–150. — Bibliogr. s. 150–153 (wspólna dla wszystkich podrozdziałów)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Energy consumption as the component of the factors evaluation and optimization of copper ores grinding and classification nodes / K. TRYBALSKI, D. KRAWCZYKOWSKI // W: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Vol. 1 / eds. Wang Dian Duo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — ISBN: 978-7-03-022711-9. — S. 578–587. — Bibliogr. s. 587, Abstr.. — Ponadto abstract zamieszczono w: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Abstracts. — S. 76. — Toż.: Proceedings of XXIV international mineral processing congress [Dokument elektroniczny] : Beijing, China, 24–28 September 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Wang Dian Zuo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-7-900249-54-8/TD$\cdot$1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Evaluation of comminution effectiveness for selected "crusher-mill" circuits in copper ore processing / B. Ryszka, D. SARAMAK, A. KRAWCZYKOWSKA, D. FOSZCZ, T. GAWENDA, D. KRAWCZYKOWSKI // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 106–112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/07_MINERAL_PROCESSING_005.pdf [2016-11-02]. — Bibliogr. s. 112, Abstr.. — Publ. w cz. Mineral Processing

 • keywords: grinding, copper ore, crushing, comminution circuits, ore preparation

11
 • Influence of particle shape on balancing the classification products given by hydrocyclones on the basis of the results of laser particle size analysisWpływ kszatłtu ziaren surowca na bilansowanie produktów klasyfikacji w hydrocyklonach w oparciu o wyniki laserowych analiz uziarnienia / Damian KRAWCZYKOWSKI, Aldona KRAWCZYKOWSKA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 4, s. 67–74. — Bibliogr. s. 74, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • Metodyka badań składu ziarnowego próbek węgla do procesu zgazowaniaMethodology of investigating particle size distribution of coal samples prepared for gasification process / Damian KRAWCZYKOWSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 1, s. 227–232. — Bibliogr. s. 232, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, dyfrakcja laserowa, analiza uziarnienia, analiza sitowa

  keywords: coal gasification, sieve analysis, laser diffraction, particle size analysis

14
 • Młyny wysokoenergetyczne do mielenia rud i surowców mineralnychHigh-energy mills for ores and mineral raw materials / Jan SIDOR, Dariusz FOSZCZ, Paweł TOMACH, Damian KRAWCZYKOWSKI // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 2, s. 71–85. — Bibliogr. s. 83–85, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wibracyjne, mielenie rud, efektywność technologiczna mielenia, młyny mieszadłowe, planetarne

  keywords: stirred mills, vibratory mills, centrifugal mills, technical efficiency of milling, milling of ores

15
 • Modele matematyczne wybranych procesów oczyszczania ściekówMathematical models of chosen sewage treatment processes / Kazimierz TRYBALSKI, Małgorzata Pająk, Damian KRAWCZYKOWSKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2008 t. 87 nr 5, s. 604–607. — Bibliogr. s. 607. — „Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony środowiska” : Szkoła Jakości Wody'2008 : ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg 28–31 maja 2008 r. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopim i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2008. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=35050

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Możliwości inżynierii mineralnej w badaniach nad przygotowaniem węgli do zgazowania naziemnego w gazogeneratorze fluidalnymPotential of mineral engineering in coal preparation to ground gasification in fluidized bed gas generator / Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 107–119. — Bibliogr. s. 118–119, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: zgazowanie, kruszarki, rozdrabnianie, wzbogacanie, sucha separacja węgla

  keywords: comminution, gasification, crushers, beneficiation, dry coal separation

17
 • Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu $CO_{2}$ jako czynnika zgazowującego : monografia. Cz. 2, Rozdrabnianie, klasyfikacja granulometryczna i wzbogacanie węgli do zgazowania naziemnego w gazogeneratorze fluidalnym[Elaboration and verification in pilot scale of pressure technology of coal gasification in reactor with circulating fluidized bed by means of $CO_{2}$ as gasifying factor : monograph. Vol. 2, Investigation of coal preparation process to ground gasification in fluidized bed gas generator with application of mechanical processes of mineral engineering] / GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian, MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta. — Wrocław : Grafpol, 2014. — 117 s.. — Bibliogr. s. 115–117. — ISBN: 978-83-64423-14-7. — Opis częśc. wg. okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Opracowanie i weryfikacja w skali pilotowej technologii ciśnieniowego zgazowania węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy wykorzystaniu $CO_{2}$ jako czynnika zgazowującego : monografia. Cz. 1, Przygotowanie węgli do zgazowania naziemnego w gazogeneratorze fluidalnym z wykorzystaniem procesów mechanicznych inżynierii mineralnej – badania wstępne[Elaboration and verification in pilot scale of pressure technology of coal gasification in reactor with circulating fluidized bed by means of $CO_{2}$ as gasifying factor : monograph. Vol. 1], Coal preparation to ground gasification in fluidized bed gas generator with application of mechanical processes of mineral engineering – initial investigation / DZIK Tomasz, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKA Aldona, KRAWCZYKOWSKI Damian, MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta. — Wrocław : Grafpol, 2014. — 112 s.. — Bibliogr. s. 111–112, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-64423-12-3. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
20
 • Polskie rudy miedzi – typy litologiczne i ich identyfikacja z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowychPolish copper ores – the lithological types and their identifying by using modern methods and research techniques / Aldona KRAWCZYKOWSKA, Kazimierz TRYBALSKI, Damian KRAWCZYKOWSKI // W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = II International Copper Ore Mining Congress : perspectives and development directions : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — Publikacja zawiera: książkę abstraktów oraz CD-ROM. — ISBN: 978-83-929275-5-6. — S. 27. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 284–293. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 292–293, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Przydatność laserowych analiz uziarnienia do bilansowania produktów klasyfikacji w hydrocyklonieUsefulness of the particle size distribution laser analyzes on balancing of hydrocyclone classification products / Damian KRAWCZYKOWSKI, Kazimierz TRYBALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 153–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Research over improvement of reactivity of chosen coals destinated to gasification process / MARCINIAK-KOWALSKA Jolanta, KRAWCZYKOWSKI Damian, GAWENDA Tomasz // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 297–299. — Bibliogr. s. 299, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Sposób mielenia na sucho w młynie elektromagnetycznym[Method for dry grinding in the electromagnetic mill] / Politechnika Śląska, Gliwice ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Pawełczyk Marek, Ogonowski Zbigniew, Ogonowski Szymon, FOSZCZ Dariusz, SARAMAK Daniel, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian. — Int.Cl.: B02C 17/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 413041 A1 ; Opubl. 2017-01-16. — Zgłosz. nr P.413041 z dn. 2015-07-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 2, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL413041A1.pdf

 • słowa kluczowe: mielenie, młyn elektromagnetyczny, klasyfikacja pneumatyczna

  keywords: grinding, electromagnetic mill, pneumatic classification

24
 • Sposób parametryzacji klasyfikatora pneumatycznego zintegrowanego z młynem[Method for parametrization of a pneumatic classifier integrated with a mill] / Politechnika Śląska, Gliwice ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Pawełczyk Marek, Ogonowski Zbigniew, Ogonowski Szymon, FOSZCZ Dariusz, SARAMAK Daniel, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian. — Int.Cl.: B02C 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 413042 A1 ; Opubl. 2017-01-16. — Zgłosz. nr P.413042 z dn. 2015-07-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 2, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL413042A1.pdf

 • słowa kluczowe: mielenie, młyn elektromagnetyczny, klasyfikacja pneumatyczna

  keywords: grinding, electromagnetic mill, pneumatic classification

25
 • Technologiczne układy flotacji dla wieloskładnikowych rud cynkowo-manganowychTechnological flotation circuits for multi-component zinc-manganese ores / Daniel SARAMAK, Dariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA // W: ICNOP'2015 : materiały XI międzynarodowej konferencji przeróbki rud metali nieżelaznych : 27–29.05.2015, Trzebieszowice = Proceedings of the XI\textsuperscript{th} international conference on Non-ferrous ore processing / red. Andrzej Grotowski ; KGHM CUPRUM sp. z o. o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe, Instytut Metali Nieżelaznych. — Wrocław : KGHM CUPRUM sp. z o. o. CBR, 2015. — ISBN: 978-83-929275-7-0. — S. 82–89. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, technologiczne układy wzbogacania, rudy wieloskładnikowe

  keywords: enrichment circuits, multi-component ores, optimalization