Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Krawczyk, dr

adiunkt

Biblioteka Główna
BG-dyr, Dyrekcja


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-6527-8693

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Baza dokumentacji osobowej – obszar do zagospodarowania[Personal records database – an area for development] / Jerzy KRAWCZYK // W: Rola biblioteki akademickiej w rozwoju komunikacji naukowej : konferencja naukowa Biblioteki Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod patronatem JM Rektora ZUT w Szczecinie Włodzimierza Kiernożyckiego : Szczecin, 11–12 czerwca 2015 r.. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, [2015]. — Na s. tyt. dod. Jubileusz 60-lecia utworzenia Biblioteki Akademii Rolniczej w Szczecinie i Biblioteki Politechniki Szczecińskiej 1955–2015. — ISBN: 978-83-7663-193-6. — S. 119–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: baza biogramów, bio-bibliografie

2
 • Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-HutniczejLibrarians in the ninety-year history of the AGH University of Science and Technology / Jerzy KRAWCZYK, Barbara JANCZAK, Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009 + CD-ROM [zawierający publikację oraz galerię zdjęć]. — 220 s.. — Indeks, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-232-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Cesarsko-Królewska Szkoła Leśniczych w BolechowieThe Imperial & Royal Foresters School in Bolechów / Jerzy KRAWCZYK // Sylwan : miesięcznik Polskiego Towarzystwa Leśnego ; ISSN 0039-7660. — 2013 R. 157 nr 7, s. 553–559. — Bibliogr. s. 558–559, Abstr.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • keywords: education, school, Bolechów, history of forestry

4
 • Kiedroń Józef (1879-1932) / Jerzy KRAWCZYK // W: Słownik biograficzny techników polskich, T. 21 / red. nacz. Józef Piłatowicz ; Naczelna Organizacja Techniczna. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Muzeum Techniki. — Warszawa : Muzeum Techniki, cop. 2010. — ISBN10: 83-85001-37-8. — S. 69–71. — Bibliogr. s. 71. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Krzyżanowski Wacław (1881–1954) / Jerzy KRAWCZYK // W: Słownik biograficzny techników polskich, T. 21 / red. nacz. Józef Piłatowicz ; Naczelna Organizacja Techniczna. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Muzeum Techniki. — Warszawa : Muzeum Techniki, cop. 2010. — ISBN10: 83-85001-37-8. — S. 73–75. — Bibliogr. s. 75. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Księżarski Feliks Marceli Antoni (1820–1884) / Jerzy KRAWCZYK // W: Słownik biograficzny techników polskich, T. 21 / red. nacz. Józef Piłatowicz ; Naczelna Organizacja Techniczna. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Muzeum Techniki. — Warszawa : Muzeum Techniki, cop. 2010. — ISBN10: 83-85001-37-8. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Lemoch Ignacy Wojciech (1802–1875) / Jerzy KRAWCZYK // W: Słownik biograficzny techników polskich, T. 20 / red. nacz. Józef Piłatowicz ; Naczelna Organizacja Techniczna. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Muzeum Techniki. — Warszawa : Muzeum Techniki, cop. 2009. — ISBN10: 83-85001-37-8. — S. 91–92. — Bibliogr. s. 92. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Piękno zaklęte w metalu : wystawa w Bibliotece Głównej[Beauty enchanted in metal] / Jerzy KRAWCZYK // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2014 nr 82, s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Pragmatyka zawodowa – czy wspólna dla wszystkich grup bibliotekarzy?Professional pragmatics – is it common for all librarians' groups? / Jerzy KRAWCZYK // W: Nowoczesna biblioteka : materiały z ogólnopolskiej, przedzjazdowej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : Konstancin–Jeziorna, 29–30 maja 2009 r. = A modern library : proceedings of the national conference preceding the Polish Librarians' Association Congress / red. tomu Marcin Drzewiecki ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. — Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009. — (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 78). — ISBN: 978-83-61464-20-4. — S. 126–132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Profesor Julian Tokarski (1883-1961) – uczony i wychowawca[Professor Julian Tokarski (1883–1961) – scientist and educator] / Jerzy KRAWCZYK // W: Osiągnięcia gospodarcze, techniczne i naukowe Kresowian / red. nauk. Maria Kalczyńska. — Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2016. — (Studia i Monografie / Politechnika Opolska ; ISSN 1429-6063 ; z. 460). — Na okł. tyt.: Osiągnięcia techniczne, gospodarcze i naukowe Kresowian. — ISBN: 978-83-65235-73-2. — S. 159–167. — Bibliogr. s. 166. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Przed 95 laty...[95 years ago...] / Jerzy KRAWCZYK // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2014 nr 82, s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Przyczynek do kształcenia bibliotekarzy w Krakowie w XX wieku (do lat siedemdziesiątych)[Contribution to the training of librarians in Kraków in the 20th century (by the 1970's)] / Jerzy KRAWCZYK // Biblioteka i Edukacja [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-565X. — 2015 nr 7, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/103/116 [2015-06-25]. — Bibliogr. s. 14–19, Streszcz.

 • słowa kluczowe: kształcenie bibliotekarzy, szkolnictwo zawodowe XX wieku

13
 • Radźwicki Kazimierz (1896–1972) / Jerzy KRAWCZYK // W: Słownik biograficzny techników polskich, T. 20 / red. nacz. Józef Piłatowicz ; Naczelna Organizacja Techniczna. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Muzeum Techniki. — Warszawa : Muzeum Techniki, cop. 2009. — ISBN10: 83-85001-37-8. — S. 130–131. — Bibliogr. s. 131. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Rola szkół zawodowych w rozwoju przemysłu galicyjskiego doby autonomicznej[The role of vocational schools in the development of Galician industry of autonomous age] / Jerzy KRAWCZYK // W: Historia wychowania : misja i edukacja : Profesorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecia pracy naukowej i nauczycielskiej / red. Kazimierz Szmyd, Julian Dybiec. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. — (Galicja i Jej Dziedzictwo ; ISSN 1895-0361 ; t. 20). — ISBN: 978-83-7338-359-3. — S. 241–253

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • „Słownik biograficzny techników polskich” – idea i realizacja a udział w niej bibliotekarzy“Biographical dictionary of Polish technicians” – the concept and its practical implementation versus librarians' involvement / Jerzy KRAWCZYK // W: Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w 21. wieku [Dokument elektroniczny] : w dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego : XVI międzynarodowa konferencja edukacyjna Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński : Kraków, 7–8 czerwca 2010 r. = Libraries, information, books: interdisciplinary research and practice in 21st century : on the 10th anniversary of Professor Wiesław Bieńkowski's death / red. Maria Kocójowa ; IINiB WZiKS UJ. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : IINiB UJ, [2010]. — 1 dysk optyczny. — (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 1896-3846 ; Seria III ; nr 7). — ISBN: 97-8392159-34-6. — S. 379–383. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 383, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Spiridion Wukadinović : przyczynek do dziejów kształcenia bibliotekarzy na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1920–1923Spiridion Wukadinović : from the history of librarian education at the Jagiellonian University between 1920 and 1923 / Jerzy KRAWCZYK // Roczniki Biblioteczne ; ISSN 0080-3626. — 2010 R. 54, s. 167–172. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Szkolnictwo i oświata w Galicji 1772–1918[School and education in Galicia 1772–1918] / red. nauk. Julian Dybiec, Jerzy KRAWCZYK, Andrzej Meissner, Kazimierz Szmyd. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. — 398, [1] s.. — (Galicja i Jej Dziedzictwo ; ISSN 1895-0361 ; t. 22). — Bibliogr. s. 370–398. — ISBN: 978-83-7996-077-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Szkolnictwo zawodowe a rozwój gospodarczy ziem polskich w XIX i na początku XX wieku[Vocational education and economic development of the Polish lands in the nineteenth and early twentieth century] / Jerzy KRAWCZYK // W: Oświata na ziemiach polskich pod zaborami wobec wyzwań cywilizacyjnych / pod red. Andrzeja Meissnera i Jerzego Potocznego. — Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEiI w Lublinie, 2013. — (Monografie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie). — ISBN: 978-83-62074-33-4. — S. 81–127. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Szkolnictwo zawodowe – rzemieślniczo-przemysłowe, rolnicze i handlowe[Vocational education – in craft, industry, agriculture and trade] / Jerzy KRAWCZYK // W: Szkolnictwo i oświata w Galicji 1772–1918 / red. nauk. Julian Dybiec, Jerzy Krawczyk, Andrzej Meissner, Kazimierz Szmyd. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. — (Galicja i Jej Dziedzictwo ; ISSN 1895-0361 ; t. 22). — ISBN: 978-83-7996-077-4. — S. 105–122. — Bibliogr. s. 376–377

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Wprowadzenie[Introduction] / Jerzy KRAWCZYK // W: Śpiewnik Górniczy : 90 pieśni i piosenek na 90-lecie AGH / wybór i oprac. Anna Chadaj, Ewa Postawa. — Kraków : Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2009. — Na s. tytułowej dodatkowo: 90 lat AGH 1919–2009. — ISBN: 978-83-60605-13-4. — S. 11–20. — Bibliogr. s. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Wydział Oświatowo-Bibliotekarski Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Krakowie 1946–1951The Education and Library Department of the School of Social Sciences of the Society of the Working Class University in Kraków 1946–1951 / Jerzy KRAWCZYK // Roczniki Biblioteczne ; ISSN 0080-3626. — 2011 R. 55, s. 171–192. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Zapomniana szkoła : nieco o Państwowej Szkole Leśniczych w Bolechowie[A forgotten school : something about a Foresters' State School in Bolechow] / Jerzy KRAWCZYK // W: Virtuti et ingenio : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi / [pod red. Andrzeja K. Banacha] ; red. i korekta: Mateusz Czarnecki. — Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2013. — Indeks. — ISBN: 978-83-62261-61-1. — S. 221–236

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych