Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Jerzy Krawczyk, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Model entropii dla węglonośnych utworów karbonu górnego Zagłębia Górnośląskiego i próba jego geologicznej interpretacjiThe model of entropy for the Upper Carboniferous coal-bearing formations in the Upper Silesian Coal Basin and an attempt of its geological interpretation / Marek DOKTOR, Andrzej J. KRAWCZYK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 1, s. 37–47. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-01/Geologia_2010_1_03.pdf

 • słowa kluczowe: Górnośląskie Zagłębie Węglowe, entropia, sukcesja węglonośna, górny karbon

  keywords: entropy, Upper Silesian Coal Basin, upper Carboniferous, coal-bearing successions

2
 • Sekwencje modalne w analizie profili litologicznych – spojrzenie metodyczneModal sequences in lithological profiles analysis – methodological approach / Marek DOKTOR, Andrzej J. KRAWCZYK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 1, s. 25–35. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-01/Geologia_2010_1_02.pdf

 • słowa kluczowe: cykliczność sedymentacji, sekwencje modalne, test permutacyjny

  keywords: cyclicity of sedimentation, modal sequences, statistical permutation test

3
4
 • The permutation test for testing the statistical significance of the power spectrum estimation in dendrochronological analysis / Andrzej KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC // Geochronometria : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1733-8387. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2010 vol. 36, s. 23–29. — Bibliogr. s. 28–29, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • TRIAVER – program do zestawiania standardów dendrochronologicznych i wyznaczania lat wskaźnikowychTRIAVER – a program for construction of dendrochronological standards and determination of pointer years / Andrzej KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC // Sylwan : miesięcznik Polskiego Towarzystwa Leśnego ; ISSN 0039-7660. — 2011 R. 155 nr 3, s. 212–216. — Bibliogr. s. 215–216, Abstr.

 • keywords: dendrochronological sequences, chronologies, pointer years

6
 • TRISTAN – program do standaryzacji sekwencji przyrostów rocznychTRISTAN – program for standardization of the annual increment sequences / Andrzej KRAWCZYK, Marek KRĄPIEC // Sylwan : miesięcznik Polskiego Towarzystwa Leśnego ; ISSN 0039-7660. — 2010 R. 154 nr 7, s. 471–477. — Bibliogr. s. 476, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Zastosowanie łańcuchów Markowa do analizy facjalnej sukcesji węglonośnej Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoThe application of Markov chains to facies analysis of coal-bearing formations in the Upper Silesian Coal Basin / Marek DOKTOR, Andrzej KRAWCZYK, Tadeusz SŁOMKA // W: Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Akademii Górniczo-Hutniczej 1920–2010 : praca zbiorowa / pod red. Jacka Rajchela. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-378-8. — S. 13–23. — Bibliogr. s. 22–23, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych