Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Krąpiec, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55959258000

PBN: 900425

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 92, z ogólnej liczby 97 publikacji Autora


1
 • Absolute dating of the bronze-age defensive settlement in Horodnianka (NE Poland) / M. KRĄPIEC, M. BOLKA, J. Brzozowski // W: Radiocarbon and archaeology : 6\textsuperscript{th} international symposium : Pafos, Cyprus, April 10–15, 2011 : program & abstracts. — [Cyprus : s. n.], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 162. — M. Krąpiec – dodatkowa afiliacja: Laboratory of Absolute Dating, Skała

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Absolute dating of the stronghold and settlement in Ostrów Wielkopolski–Krępa in the light of the dendrochronological and radiocarbon analysis / BOLKA Monika, KRĄPIEC Marek // W: EURODENDRO 2011 : Engelberg, September 19–23 : program & book of abstracts. — Birmensdorf : Swiss Federal Research Institute WSL, 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 93. — Marek Krąpiec – dod. afiliacja: Laboratory of Absolute Dating

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Air pollution recorded in Scots pine and disease rises in local population due to harmful emission in Upper Silesia (southern Poland) / Ireneusz Malik, Małgorzata DANEK, Tomasz DANEK, Marek KRĄPIEC // W: WorldDendro 2010 : the 8\textsuperscript{th} international conference on Dendrochronology : June 13–18, 2010, Rovaniemi, Finland : abstracts / eds. Kari Mielikäinen, Harri Mäkinen and Mauri Timonen. — Finland : Finnish Forest Research Institute (Melta), 2010. — ISBN: 978-951-40-2235-7. — S. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Air pollution recorded in Scots Pine growing near a chemical plant (example from Upper Silesia, southern Poland) / Ireneusz Malik, DANEK Małgorzata, Marek KRĄPIEC // W: TRACE 2009 : Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology : annual conference of the Association for Tree-Ring Research : 16–19 April, 2009, Otočec, Slovenia : book of abstracts / eds. Tom Levanič, Jožica Gričar ; Slovenian Forestry Institute. — Ljubljana : Gozdarski Inštitut Slovenije. Založba {\it Silva Slovenica}, 2009. — ISBN: 978-961-6425-42-1. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analizy dużych zbiorów dat $^{14}C$, danych dendrochronologicznych, palinologicznych, paleohydrologicznych i stratygraficznych jako metoda rekonstrukcji paleoklimatycznychAnalysis of large sets of $^{14}C$ dates, dendrochronological, palinological, palaeohydrological and stratigraphical data as a method of palaeoclimatic reconstruction / Danuta J. Michczyńska, Leszek Starkel, Marek KRĄPIEC, Włodzimierz Margielewski, Adam Michczynski, Dorota Nalepka, Anna Pazdur // W: Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej : konferencja naukowa : Warszawa, 23–24 listopada 2011 : referaty i postery. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2011. — ISBN: 978-83-7538-857-2. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Analysis of reworked sediments as a basis of the Palaeogene-Neogene palaeogeography reinterpretation: case study of the Roztocze region (SE Poland) / Włodzimierz Margielewski, Leszek Jankowski, Marek KRĄPIEC, Małgorzata Garecka, Stanisław Hałas, Jan Urban // Sedimentary Geology ; ISSN 0037-0738. — 2017 vol. 352, s. 14–29. — Bibliogr. s. 28–29, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-27. — tekst: https://goo.gl/affhM4

 • keywords: Palaeogene-Neogene, redeposition, K/Ar glauconite dating, nannoplankton biostratigraphy, Carpathian Foredeep Basin System (CFBS)

8
 • Application of the three photomultiplier liquid spectrometer Hidex 300SL\^{TM} for radiocarbon dating / M. KRĄPIEC, A. Michczyński, A. WALANUS // W: LSC 2010 : international conference on Advances in liquid scintillation spectrometry : Paris, France, September 6–10, 2010 : programme and abstracts / Laboratoire National Henri Becquerel (LIST/LNHB), Département Analyse Surveillance Environnement (DASE), Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN). — [France : s. n.], [2010]. — S. 64. — M. Krąpiec dod. afiliacja: Laboratory of Absolute Dating, Cianowice, Polska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
11
 • A radiocarbon-dated late-glacial Scots pine (\emph{Pinus sylvestris} L.) chronology in Central Poland / KRĄPIEC M., SZYCHOWSKA-KRĄPIEC E., BARNIAK J. // W: TRACE 2016 : Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : 11–15 May 2016 : Białowieża, Poland / University of Silesia [et al.]. — [Białowieża : s. n.], [2016]. — S. 86–87. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Badania „€žkopalnego lasu€” ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska)[Studies of late Vistulian €žfossil forest in the Warta river valley (Kolska Depression, central Poland)] / Piotr Kittel, Joanna Petera-Zganiacz, Danuta Dzieduszyńska, Juliusz Twardy, Marek KRĄPIEC, Szymon Bijak, Karol Bronisz, Michał Zasada, Dominik Płaza // Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej = Proceedings of the Center for Nature and Forestry Education ; ISSN 1509-1414. — 2012 R. 14 z. 1, s. 238–245. — Bibliogr. s. 244–245, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Carbon-13 in $\alpha$-cellulose of oak latewood (Jędrzejów, Southern Poland) during the Maunder Minimum / Anna Pazdur, Sylwia Korput, Mariusz Fogtman, Małgorzata Szczepanek, Stanisław Hałas, Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: Trees and forests as archives of last millennium climate : workshop : 24–26\textsuperscript{th} April 2008 Gliwice–Niepołomice, Poland : excursion guidebook / Grzegorz Poręba. — [Gliwice : Silesian University of Technology], [2008]. — S. 41–47. — Bibliogr. s. 46–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Carbon, oxygen and hydrogen isotopes in pine and oak tree rings from Poland as climatic indicators / A. Pazdur, P. Bałdys, S. Pawełczyk, B. Sensuła, M. KRĄPIEC, E. SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: “Methods of absolute chronology” : 10\textsuperscript{th} international conference : 22–25\textsuperscript{th} April 2010, Gliwice, Poland : abstracts & programme. — [Gliwice : s. n.], [2010]. — S. 111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Carbon, oxygen and hydrogen isotopes in tree rings – a climate and anthropogenic impact study / Sławomira Pawelczyk, Anna Pazdur, Małgorzata Szczepanek, Tatjana Boettger, Marika Haupt, Marek KRĄPIEC, Elżbieta KRĄPIEC-SZYCHOWSKA // W: TRACE 2008 : Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : annual conference of the Association for Three-Ring Research : April 27–30, 2008 Zakopane, Poland / University of Silesia, University of Wrocław, Tatrzański National Park. — [Polska : s. n.], [2008]. — Opis wg okł.. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Chronologie subfosylnych sosen z torfowiska Puścizna Wielka i ich paleoklimatyczna interpretacja[Tree-ring pine chronologies from Puścizna Wielka peat bog and palaeoclimatology interpretation] / Marek KRĄPIEC, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: II Konferencja dendrochronologów polskich : Rogów, 14–16 lutego 2014 : streszczenia referatów i posterów / Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie, Arboretum w Rogowie. — Warszawa : [s. n.], 2014. — S. 21. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Chronology of the Lusatian Culture population stronghold in Wicina (SW Poland) in the light of dendrochronological analyses / M. KRĄPIEC, E. SZYCHOWSKA-KRĄPIEC // W: EURODENDRO 2014 [Dokument elektroniczny] : Lugo, Spain 8–12 September : book of abstracts / ed. Ignacio García-Gonzáles, Manuel Souto-Herrero. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s n.], 2014. — Dysk Flash. — S. 62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Czasowe relacje pomiędzy redukcjami przyrostów rocznych sosny zwyczajnej ({\em Pinus Sylvestris L.}) oraz śmiertelnością niemowląt pod wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych – przykład z województwa śląskiegoTemporal relations between scots pine ({it\ Pinus Sylvestris L.}) growth suppression and infant mortality affected by air pollution, example from Silesian voivodeship / Ireneusz Malik, Małgorzata DANEK, Ewa Marchwińska-Wyrwał, Tomasz DANEK, Małgorzata Wistuba, Marek KRĄPIEC, Beata Woskowicz-Ślęzak // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2012 nr 54, s. 248–260. — Bibliogr. s. 259–260, Streszcz., Summ.. — Małgorzata Danek, Tomasz Danek, Marek Krąpiec – afiliacja: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Dating of Russian hunting stations in South Spitsbergen using dendrochronological and radiocarbon analyses / Jan Chochorowski, Marek KRĄPIEC // Radiocarbon ; ISSN 0033-8222. — 2017 vol. 59 nr 2, s. 519–530. — Bibliogr. s. 529–530, Abstr.. — 22nd international radiocarbon conference : November 16–20, 2015, Dakar, Senegal

 • keywords: dendrochronology, Spitsbergen, Russian hunting stations, 14C dating, wiggle-matching

20
 • Dating the remains of a church in Lubin (Wolin Island, NW Poland) in light of archaeological and radiocarbon studies / Marek KRĄPIEC, Marian Rębkowski // Radiocarbon ; ISSN 0033-8222. — 2017 vol. 59 nr 5, s. 1369–1379. — Bibliogr. s. 1378–1379, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-21. — 8th Radiocarbon & archaeology symposium : Edinburgh, UK, 27 June–1 July, 2016

 • keywords: radiocarbon dating, church, NW Poland, Wolin Island, Lubin

21
 • Datowanie dendrochronologiczne ikon z muzeum budownictwa ludowego w SanokuDendrochronological dating of icons of the museum of folk architecture in Sanok / Marek KRĄPIEC, Joanna BARNIAK // W: Fortecâ : zbìrnik zapovìdnika ”{Tustan'}”, Kn. 2 / kol. red. M. Bevz, [et al.]. — L'viv : Kolìr PRO, 2012. — ISBN: 978-966-2501-09-4. — S. 618–629. — Afiliacja: Gìrničo-vidobuvnaâ akademìâ u m. Krakìv

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Dendrochronologia lipy drobnolistnej (\emph{Tilia cordata} Mill.) z południowej Polski[Dendrochronology of small-leaved lime (\emph{Tilia cordata} Mill.) in southern Poland / Joanna BARNIAK, Sławomir Wilczyński, Marek KRĄPIEC // W: II Konferencja dendrochronologów polskich : Rogów, 14–16 lutego 2014 : streszczenia referatów i posterów / Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie, Arboretum w Rogowie. — Warszawa : [s. n.], 2014. — S. 7. — J. Barniak, M. Krąpiec – afiliacja Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Dendrochronologia lipy drobnolistnej (\emph{Tilia cordata} Mill.) z południowej PolskiDendrochronology of small-leaved lime (\emph{Tilia cordata} Mill.) in southern Poland / Joanna BARNIAK, Sławomir Wilczyński, Marek KRĄPIEC // Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej = Proceedings of the Center for Nature and Forestry Education ; ISSN 1509-1414. — 2014 R. 16 z. 40: Spojrzenie w głąb słoja – anatomia drewna w badaniach dendrochronologicznych, s. 74–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • słowa kluczowe: lipa drobnolistna, dendroklimatologia, Polska południowa

  keywords: southern Poland, dendroclimatology, Tilia cordata Mill.

24
 • Dendrochronologia w badaniach przeszłości KrakowaDendrochronology in studies of history of Cracow / Marek KRĄPIEC // W: Nawarstwienia historyczne Krakowa : forum naukowe 2007 / pod red. Marty Wardas, Macieja Pawlikowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0314). — ISBN: 978-83-7464-200-2. — S. 73–75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Dendrochronological analysis of sub-fossil oak wood from the Rucianka raised bog (NE Poland) / BARNIAK J., KRĄPIEC M. // W: TRACE 2016 : Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : 11–15 May 2016 : Białowieża, Poland / University of Silesia [et al.]. — [Białowieża : s. n.], [2016]. — S. 62–63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych