Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Kramarczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • 4D reconstruction and visualisation of Krakow fortress / Ewa Głowienka, Beata HEJMANOWSKA, Sławomir MIKRUT, Piotr KRAMARCZYK, Agnieszka Struś, Krystyna Michałowska, Piotr Opaliński // W: BGC Geomatics 2017 [Dokument elektroniczny] : 2017 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : 22–25 June 2017, Gdansk, Poland : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5090-6040-5. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-19. — tekst: https://goo.gl/B7y1Lb

  • keywords: laser scanning, visualization, digital images, reconstruction, cultural heritage, 3D/4D modelling, unmanned aerial vehicles – UAV

2
  • 4D reconstruction and visualisation of Krakow Fortress / Beata HEJMANOWSKA, Ewa Glowienka, Piotr Opaliński, Sławomir MIKRUT, Krystyna Michalowska, Pitor KRAMARCZYK // W: Geomatics 2017 : archives of geomatics : Gdańsk, Poland 2017 : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2017. — ISBN: 978-83-947357-9-1. — S. 13–14. — Bibliogr. s. 14. — Toż na: $http://bgc.systemcoffee.pl/userfiles/file/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20GEOMATICS%202017.pdf$

  • keywords: laser scanning, UAV, cultural heritage, fortifications, time-varying 3D models, 4D

3
  • Cultural Heritage Through Time – modelowanie 3/4D Twierdzy KrakówCultural Heritage Through Time – 3/4D modeling the Fortress of Krakow / Ewa Głowienka, Beata HEJMANOWSKA, Sławomir MIKRUT, Krystyna Michałowska, Piotr KRAMARCZYK // W: 8\textsuperscript{th} International scientific conference In series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 42–44. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

  • słowa kluczowe: NMT, LIDAR, dziedzictwo kulturowe, modelowanie 3D/4D, NMPT, forty

    keywords: DTM, LIDAR, 3D/4D modeling, Cultural Heritage, fortress

4
  • Use of LIDAR data in the 3D/4D analyses of the Krakow fortress objects / Ewa Głowienka, Krystyna Michałowska, Piotr Opaliński, Beata HEJMANOWSKA, Sławomir MIKRUT, Piotr KRAMARCZYK // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2017 vol. 245 art. no. 042080, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-04. — Referat w: Session II : Building performance simulations, transportation, architectural space, architectural culture, heritage, social sciences and architecture, theories of vision and visuality. — WMCAUS : World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium : 12–16 June 2017, Prague, Czech Republic. — tekst: http://iopscience-1iop-1org-1ickguhwr014f.wbg2.bg.agh.edu.pl/article/10.1088/1757-899X/245/4/042080/pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych