Wykaz publikacji wybranego autora

Krystian Kozioł, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0624-2006

ResearcherID: A-4926-2018

Scopus: 56237247400

PBN: 900577

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • AGH University of Science and Technology in three-dimensional web world / Karolina Materek, Mateusz Jabłoński, Łukasz Parkitny, Michał LUPA, Krystian KOZIOŁ // W: 34\textsuperscript{th} EARSeL symposium : European remote sensing – new opportunities for science and practice : Warsaw, 16–20 June 2014 : abstract and programme book / eds. Bogdan Zagajewski [et al.]. — Hannover ; Warszawa : EARSeL ; University of Warsaw, 2014. — ISBN: 978-83-63245-57-3. — S. 357

 • keywords: GIS, geoportal, spatial information system, 3D model, spatial database, network analysis

2
 • Algorytm upraszczania linii z wykorzystaniem interpolacjiA line simplification algorithm using interpolation / Krystian KOZIOŁ // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2013 t. 11 z. 3, s. 45–59. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

 • słowa kluczowe: statystyka, interpolacja wielomianowa, MRDB, generalizacja kartograficzna, algorytmy upraszczania

  keywords: MRDB, statistics, cartographic generalisation, simplification algorithms, polynomial interpolation

3
 • An attempt to automate the simplification of building objects in multiresolution databases / Michał LUPA, Krystian KOZIOŁ, Andrzej LEŚNIAK // W: Beyond Databases, Architectures and Structures : 11th international conference, BDAS 2015 : Ustroń, Poland, May 26–29, 2015 : proceedings / eds. Stanisław Kozielski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2015. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 521). — ISBN: 978-3-319-18421-0 ; e-ISBN: 978-3-319-18422-7. — S. 448–459. — Bibliogr. s. 459, Abstr.

 • keywords: GIS, cartographic generalisation, building generalisation, spatial databasess

4
 • Application of new simplification algorithm to objects derived automatically from high-resolution remote sensing data / Krystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA, Jolanta KNECHT // W: Satellite technologies in GIS and cartography : 21\textsuperscript{st} cartographic school : main problems of contemporary cartography 2012 : 28–30 March 2012, Wrocław, Poland / University of Wrocław. Institute of Geography and Regional Development. Department of Cartography, Marshal's Office of Lower Silesian Voivodeship, Section of Cartography of Polish Geographic Society. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Archeologiczne zdjęcie Polski jako element infrastruktury informacji przestrzennejThe Polish archeological record as an element of spatial information infrastructure / Krystian KOZIOŁ, Jerzy Czerniec, Bartłomiej Bęgziak, Roman Orlikowski // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 4, s. 133–143, [1] k.. — Bibliogr. s. 143, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • Automatyczne wyznaczenie punktów osnowy kartograficznej dla upraszczanej linii brzegowej w procesie generalizacji z wykorzystaniem aplikacji ModelBuilder programu ESRI ArcMapAutomatic calculation of invariance object points for shoreline simplification in generalisation process using ESRI ArcMap ModelBuilder / Stanisław SZOMBARA, Krystian KOZIOŁ // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 2, s. 51–62. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Automatyzacja procesu generalizacji wielorozdzielczej bazy danych [Dokument elektroniczny][Multiresolution spatial database (MRDB) – notes on automatic contents generalization] / Tadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA, Stanisław SZOMBARA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 1 dysk optyczny. — 178 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0534). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 164–173. — ISBN: 978-83-7464-672-7. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • A method for assessing generalized data accuracy with linear object resolution verification / Tadeusz CHROBAK, Stanisław SZOMBARA, Krystian KOZIOŁ, Michał LUPA // Geocarto International ; ISSN 1010-6049. — 2017 vol. 32 no. 3, s. 238–256. — Bibliogr. s. 255-256, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-05. — tekst: https://goo.gl/cAO0td

 • keywords: cartography, generalization, graphic conflicts, minimum object dimensions, generalization assessment

10
 • Cultural landscape : geomorphometric studies in the Chełmno Land / Jerzy Czerniec, Krystian KOZIOŁ, Krzysztof Misiewicz // Archaeologia Polona ; ISSN 0066-5924. — 2015 vol. 53, special theme: Archaeological prospection, s. 596–598. — Bibliogr. s. 598. — 11th international conference on Archaeological prospection : 15–19 September 2015, Warsaw, Poland

 • keywords: geomorphometry, GIS, spatial analysis, archaeological landscape

11
 • Cyfrowa generalizacja kartograficzna warstw budynków w tworzeniu danych topograficznej bazy danychDigital cartographic generalization of buldings layer in creating data of the topographical database / Tadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 59–69. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Geoprzestrzenny system ewidencjonowania Archeologicznego Zdjęcia Polski na przykładzie ziemi chełmińskiejGeospatial inventorying system of the Archaeological Photo of Poland (AZP) : the case of the Chełmno region / Krystian KOZIOŁ, Jerzy Czerniec, Bartłomiej Bęgziak, Roman Orlikowski // Fontes Archaeologici Posnanienses : annales Musei Archaeologici Posnaniensis ; ISSN 0071-6863. — 2014 vol. 50 pars 2, s. 45–57. — Bibliogr. s. 56–57, Summ.. — Metody geofizyczne w archeologii polskiej : Poznań, 22–23 listopad 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Hierarchia wierzchołków złożonych obiektów naturalnych dla operatora upraszczania w algorytmie Chrobaka i algorytmie Chrobaka i KoziołaThe hierarchy of vertices of complex natural objects in simplification operator of Chrobak Algorithm and Chrobak & Kozioł Algorithm / Krystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA, Jolanta KNECHT // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 3, s. 38–53. — Bibliogr. s. 50–52, Streszcz., Summ.. — Stanisław Szombara – dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 • słowa kluczowe: generalizacja, upraszczanie, niezmienniki upraszczania, obiekty elementarne

  keywords: cartographic generalization, polyline simplify, elementary objects, landmarks

14
 • Implementacja algorytmów analiz przestrzennych dla dużych zbiorów danych na przykładzie topograficznego indeksu pozycji z wykorzystaniem środowiska MATLABImplementation of spatial analysis algorithms on large collections of data based on the topographic position index with the use of the MATLAB environment / Jan Lach, Krystian KOZIOŁ // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 247–259. — Bibliogr. s. 258, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Koncepcja architektury systemu generalizacji obiektów przestrzennych na przykładzie zabudowyA concept of system architecture for generalization of spatial objects on the example of buildings / Tadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 7, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Koncepcja i opracowanie geoportalu AGHThe concept and development of AGH / Łukasz Parkitny, Michał LUPA, Karolina Materek, Adam Inglot, Paweł Pałka, Katarzyna Mazur, Krystian KOZIOŁ, Monika CHUCHRO // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2013 t. 11 z. 3, s. 79–85. — Bibliogr. s. 85, Abstr.

 • słowa kluczowe: GIS, geoportal, baza danych przestrzennych, dane przestrzenne, system informacji przestrzennej, analizy sieciowe 3D, model wektorowy

  keywords: GIS, spatial data, geoportal, spatial information system, vector model, 3D network analyst, spatial database

17
 • New method of creation data for natural objects in MRDB based on new simplification algorithm / Krystian KOZIOŁ, Stanisław SZOMBARA // W: ICC 2013 from pole to pole [Dokument elektroniczny] : 26\textsuperscript{th} International Cartographic Conference : August 25–30, 2013, Dresden, Germany : proceedings / ed. Manfred F. Buchroithner. — [Dresden : s. n.], 2013. — e-ISBN: 978-1-907075-06-3. — S. [1–19]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/ICC2013_Proceedings.pdf [2013-09-20]. — Bibliogr. s. [17–19], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Numeryczny model terenu dla wielorozdzielczej/wieloreprezentacyjnej bazy danych przestrzennychDigital terrain model for multiresolution/multirepresentation database of spatial data / Krystian KOZIOŁ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 1/1, s. 69–80. — Bibliogr. s. 79–80, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-01-1/Geomatics_2009_1_1_06.pdf

 • słowa kluczowe: generalizacja, numeryczny model terenu, wielorozdzielcza/wieloreprezentacyjna baza danych, baza danych topograficznych

  keywords: generalization, topographic database, multiresolution/multirepresentation database, Digital Terrain Model

19
 • Określanie wybranych parametrów drzew za pomocą naziemnego skaningu laserowegoDefining selected tree parameters using terrestrial laser scanning / Piotr Tompalski, Krystian KOZIOŁ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 3). — Na okł. tyt.: III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-0-8. — S. 337–346. — Bibliogr. s. 346, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Operatory generalizacji warstwy zabudowyGeneralisation operators of buildings layer / Krystian KOZIOŁ // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 7, s. 45–57. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
22
 • Porównanie wybranych algorytmów upraszczania linii na przykładzie reprezentatywnego obszaru testowegoComparison of selected simplification algorithms on the example of a representative test area / Krystian KOZIOŁ // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2011 t. 9 z. 1, s. 49–57. — Bibliogr. s. 57, Abstr.. — Afiliacja Autora: Katedra Geomatyki, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • The extended structure of multi-resolution database / Krystian KOZIOŁ, Michał LUPA, Artur KRAWCZYK // W: Beyond databases, architectures and structures : 10th international conference, BDAS 2014 : Ustroń, Poland, May 27–30, 2014 : proceedings / eds. Stanisław Kozielski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 424). — ISBN: 978-3-319-06931-9 ; e-ISBN: 978-3-319-06932-6. — S. 435–443. — Bibliogr. s. 442–443, Abstr.

 • keywords: GIS, spatial databases, MRDB, generalization, WGS, topographic database

24
 • The importance of contextual topology in the process of harmonization of the spatial databases on example BDOT500 / Adam Inglot, Krystian KOZIOŁ // W: BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-2421-6. — S. 251–256. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 256, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/BtV3lG

 • keywords: spatial databases, relational databases, inconsistency tolerance, spatial inconsistency, geographic information systems

25
 • The use of merging and aggregation operators for MRDB data feedingWykorzystanie operatorów łączenia i agregacji do zasilania WBD / Michał LUPA, Krystian KOZIOŁ // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2013 [nr] 12, s. 17–24. — Bibliogr. s. 23–24, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: cyfrowa generalizacja kartograficzna, norma rozpoznawalności mapy

  keywords: cartographic generalization, geoinformatics, databases - MRDB