Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Kozień, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • Kapitał relacyjny jako czynnik sukcesu klubu sportowego – studium przypadku KS Bronowianka[Relational capital as a success factor of the sports club - a case study of KS Bronowianka] / Alina KOZARKIEWICZ, Magdalena KOZIEŃ // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 11. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Kapitał relacyjny jako czynnik sukcesu klubu sportowego – studium przypadku KS BronowiankaRelational capital as success factor of a sport club – case study of KS Bronowianka / Alina KOZARKIEWICZ, Magdalena KOZIEŃ // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 244, s. 101–109. — Bibliogr. s. 108–109, Streszcz., Summ.

  • słowa kluczowe: wizerunek, klub sportowy, sieć powiązań, kapitał relacyjny

    keywords: image, sport club, network of cooperation, relational capital

3
  • Strategie relacyjne amatorskich klubów sportowych w Małopolsce[Relational strategies amateur sports clubs in Malopolska Region - Poland] / Magdalena KOZIEŃ // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 23

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Strategie relacyjne innowacyjnym rozwiązaniem w zarządzaniu organizacjami w formie klubów sportowych[Strategies relational innovative managment solutions in organizations in the form of sports] / Magdalena KOZIEŃ // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 61–62

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych