Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Kozień, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 5 publikacji Autora


1
 • Kapitał relacyjny jako czynnik sukcesu klubu sportowego – studium przypadku KS Bronowianka[Relational capital as a success factor of the sports club - a case study of KS Bronowianka] / Alina KOZARKIEWICZ, Magdalena KOZIEŃ // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 11. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kapitał relacyjny jako czynnik sukcesu klubu sportowego – studium przypadku KS BronowiankaRelational capital as success factor of a sport club – case study of KS Bronowianka / Alina KOZARKIEWICZ, Magdalena KOZIEŃ // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 244, s. 101–109. — Bibliogr. s. 108–109, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_244/10.pdf

 • słowa kluczowe: wizerunek, klub sportowy, sieć powiązań, kapitał relacyjny

  keywords: image, sport club, network of cooperation, relational capital

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Strategie relacyjne amatorskich klubów sportowych w Małopolsce[Relational strategies amateur sports clubs in Malopolska Region - Poland] / Magdalena KOZIEŃ // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Strategie relacyjne innowacyjnym rozwiązaniem w zarządzaniu organizacjami w formie klubów sportowych[Strategies relational innovative managment solutions in organizations in the form of sports] / Magdalena KOZIEŃ // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — ISBN: 978-83-62922-63-5. — S. 61–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami jako jeden z elementów innowacji w organizacjach sportowych w Polsce[Management of stakeholder relations as an element of innovation in sports organisations in Poland] / Magdalena KOZIEŃ // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: