Wykaz publikacji wybranego autora

Dawid Kozień, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5358-0809 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57211235846

PBN: 5faebc57085dcb5a2b98da7e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Boron-rich boron carbide nanoparticles as a carrier in boron neutron capture therapy: their influence on tumor and immune phagocytic cells / Dawid KOZIEŃ, Bożena Szermer-Olearnik, Andrzej Rapak, Agnieszka Szczygieł, Natalia Anger-Góra, Janusz Boratyński, Elżbieta Pajtasz-Piasecka, Mirosław M. BUĆKO, Zbigniew PĘDZICH // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 11 art. no. 3010, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-02. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/11/3010/pdf

 • keywords: functionalization, boron-rich boron carbide nanoparticles, boron neutron capture therapy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14113010

2
 • Chemical etching of boron carbide edges with the removal of excess carbon after synthesis / Dawid KOZIEŃ, Mirosław BUĆKO, Paweł RUTKOWSKI // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 277. — Dostępna również online: {https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/wp-content/uploads/Monograph-8th-EYEC.pdf}

 • keywords: boron carbide, saccharides, chemical etching, sodium hydroxide, aqua regia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Different methods for the synthesis of boron carbide nanopowders and its application with RAW264.7 phagocytic cells in Boron Neutron Capture Therapy (BNCT)Różne metody syntezy nanoproszków węglika boru i ich oddziaływanie z komórkami fagocytującymi RAW264.7 w terapii borowo-neutronowej (BNCT) / Dawid KOZIEŃ, Bożena Szermer-Olearnik, Natalia Anger, Tomasz Goszczyński, Andrzej Rapak, Janusz Boratyński, Elżbieta Pajtasz-Piasecka, Mirosław M. BUĆKO // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Interaction of boron carbide nanoparticles with RAW264.7 phagocytic cells / KOZIEŃ Dawid, Szermer-Olearnik Bożena, Anger Natalia, Goszczyński Tomasz, Rapak Andrzej, Boratyński Janusz, Pajtasz-Piasecka Elżbieta, BUĆKO Mirosław // W: 5th international conference of cell biology : [10–12 May 2019, Krakow] : book of abstracts / ed. Aleksandra Śmieszek. — Kraków : [Jagiellonian University], 2019. — S. 120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Sintering of boron-rich carbide powders / Dawid KOZIEŃ, Mirosław M. BUĆKO // W: CYSC-2019 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 16–19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed.-in-chief Vladimir V. Srdić. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, 2019. — e-ISBN: 978-86-6253-104-9. — S. 121. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://cysc.mima.solutions/wp-content/uploads/2019/10/Book-of-Abstarcts-CYSC-2019.pdf [2019-10-15]. — Bibliogr. s. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sintering of non-stoichiometric boron carbide powders / D. KOZIEŃ, M. M. BUĆKO // W: Engineering ceramics 2019 : ceramics for people : advanced research workshop : Smolenice, Slovakia, May 12–16, 2019 : book of abstracts / ed. by Zoltán Lenčéš, Jana Valúchová. — Slovak Republic : VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, [2019]. — ISBN: 978-80-971648-7-4. — S. 78

 • keywords: boron carbide, non-stoichiometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sintering of non-stoichiometric boron carbide powders / M. M. BUĆKO, D. KOZIEŃ // W: The eleventh international conference on High-performance ceramics [Dokument elektroniczny] : May 25-29, 2019, Kunming, [Chiny] : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kunming : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 132. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Synteza nanoproszków $B_4C$ z użyciem sacharydówSynthesis of $B_4C$ nanopowders using saccharides / Dawid KOZIEŃ, Paweł RUTKOWSKI, Mirosław M. BUĆKO // W: XI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — ISBN: 978-83-63663-96-4. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Synteza proszków węglika boru z nieorganicznych źródeł węglaSynthesis of boron carbide powders from non-organic carbon precursors / Dawid KOZIEŃ, Mirosław M. BUĆKO // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2018 t. 70 nr 4, s. 301–312. — Bibliogr. s. 312, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1551

 • słowa kluczowe: węglik boru, karbotermiczna redukcja, BNCT

  keywords: boron carbide, carbothermal reduction, BNCT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Synthesis boron carbide (B4C) from monosaccharides and polisaccharides and chemical etching of its edges with the removal of excess carbon after synthesis / Dawid KOZIEŃ, Paweł RUTKOWSKI, Mirosław M. BUĆKO // W: 6\textsuperscript{th} AGH-HU joint symposium : Krakow, May 14\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Krakow : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — ISBN: 978-83-65955-07-4. — S. 56

 • keywords: boron carbide (B4C), saccharides, edge etching, lyophilized

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Synthesis of $B_{4}C$ nanopowders from different carbon precursors for Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) / Dawid KOZIEŃ, Paweł RUTKOWSKI, Mirosław M. BUĆKO // W: 6\textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-83-65955-01-2. — S. 37–38

 • keywords: nanopowders, synthesis, boron carbide (B4C), carbon source

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Synthesis of $B_4C$ nanopowders from different precursors / D. KOZIEŃ, P. RUTKOWSKI, M. BUĆKO // W: CYSC 2017 : 12\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 18-21, 2017 Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed. Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : Faculty of Technology, University of Novi Sad, [2017]. — ISBN: 978-86-6253-082-0. — S. 62 OA-42. — Toż w: {http://www.tf.uns.ac.rs/cysc/Content/pdf/Book_of_Abstracts.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Synthesis of $B_{4}C$ powders from mono- and polysaccharides / D. KOZIEŃ, M. BUĆKO // W: XVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: boron carbide, powder synthesis, saccharides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Synthesis of $B_{4}C$ using different carbon precursor : [abstract] / Dawid KOZIEŃ, Paweł RUTKOWSKI, Mirosław M. BUĆKO // W: EYEC monograph : 7\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25\textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — ISBN: 978-83-936575-5-1. — S. 520

 • keywords: graphene, boron carbide, active carbon, soot, carbon precursor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Synthesis of $B_{4}C$ using monosaccharides and polysaccharides : [abstract] / Dawid KOZIEŃ, Paweł RUTKOWSKI, Mirosław M. BUĆKO // W: EYEC monograph : 7\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25\textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — ISBN: 978-83-936575-5-1. — S. 519

 • keywords: boron carbide, polysaccharides, B4C, monosaccharides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Synthesis of boron carbide nano-powder and its application with RAW264.7 phagocytic cells in Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) / Dawid KOZIEŃ, Bożena Szermer-Olearnik, Natalia Anger, Tomasz Goszczyński, Andrzej Rapak, Janusz Boratyński, Elżbieta Pajtasz-Piasecka, Mirosław M. BUĆKO // W: 3\textsuperscript{rd} Polish-Korean joint workshop on Advanced ceramics and XVI conference Composites and ceramic materials - technology, application and testing : under E-MRS auspices : [3\textsuperscript{rd}–10\textsuperscript{th} July 2019, Warsaw, Białowieża, Gdansk] : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2019. — ISBN: 978-83-65955-34-0. — S. 21

 • keywords: nanoparticles, boron carbide, Boron Neutron Capture Therapy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • The effect of the method of preparation the saccharide precursor on boron carbide ($B_4C$) synthesis / Dawid KOZIEŃ, Mirosław M. BUĆKO, Paweł RUTKOWSKI // W: 7\textsuperscript{th} International PhD meeting : 29-30 August 2018, Dresden, Germany : abstract booklet. — [Dresden : s. n.], [2018]. — S. 16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The effect of the method of preparation the saccharide precursor on boron carbide ($B_{4}C$) synthesis / D. KOZIEŃ, M. BUĆKO, P. RUTKOWSKI // W: Proceedings of I European summer school on Materials science : 29.VIII–31.VIII 2018, Dresden / ed. by Magdalena Bieda ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Poland, Dresden Fraunhofer Cluster Nanoanalysis, Germany. — Kraków–Dresden : Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, 2018. — ISBN: 978-83-60768-81-5. — S. 88–89. — Bibliogr. s. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Thermal oxidation of boron carbide edges / Dawid KOZIEŃ, Mirosław BUĆKO, Paweł RUTKOWSKI // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 276

 • keywords: boron carbide, thermal oxidation, boron oxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ stosunku B/C na syntezę $B_{4}C$ z użyciem sacharydówInfluence of B/C ratio on $B_{4}C$ synthesis using saccharides / KOZIEŃ D., RUTKOWSKI P., BUĆKO M. M. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: