Wykaz publikacji wybranego autora

Alina Kozarkiewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: D-3362-2016

Scopus: brak

PBN: 913555

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 82, z ogólnej liczby 85 publikacji Autora


1
 • Alianse udziałowe w strategiach koopetycji przedsiębiorstw branży telekomunikacyjnejEquity alliances in the strategies of coopetition in the telecommunications industry enterprises / Alina KOZARKIEWICZ, Jarosław POLAK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 156–169. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: alianse strategiczne, telekomunikacja, koopetycja

  keywords: strategic alliances, coopetition, telecommunication

2
 • Analiza portfelowa w strategicznej rachunkowości zarządczej działalności badawczo-rozwojowejPortfolio analysis in strategic management accounting in the area of research and development / Alina KOZARKIEWICZ // W: Systemy zarządzania kosztami i wynikami / red. nauk. Edward Nowak ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo UE, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 58). — ISBN: 978-83-7011-977-5. — S. 185–193. — Bibliogr. s. 192–193, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza portfelowa w strategicznej rachunkowości zarządczej organizacji zorientowanych projektowoPortfolio analysis in strategic management accounting of project-based organizations / Alina KOZARKIEWICZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2009 nr 20, s. 281–292. — Bibliogr. s. 291–292, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Creating value to project's stakeholders – the concept and its perception from the perspective of project evaluation criteria analysis / Alina KOZARKIEWICZ // W: EIIC 2012 [Dokument elektroniczny] : Electronic International Interdisciplinary Conference : 3.–7. September 2012 / eds. Michal Mokryš, Anton Lieskovský. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2012. — 1 dysk optyczny. — (Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference ; ISSN 1338-7871). — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-80-554-0551-3. — S. 66–73. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 73, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Customer value in contemporary performance measurement systems / Alina KOZARKIEWICZ, Monika ŁADA // W: Evropské finanční systémy 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 27.5–28.5.2010, Brno, Česká republika / ed. Petr Červinek ; Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra financí. — [Brno] : Masarykova univerzita, cop. 2010. — ISBN: 978-80-210-5182-9. — S. 32–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Czynniki sukcesu i bariery współpracy międzyorganizacyjnej w realizacji projektów wytwarzania oprogramowaniaSuccess factors and barriers of interorganizational cooperation in the realization of software development projects / Alina KOZARKIEWICZ, Przemysław WÓJCIK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 113–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, projekty wytwarzania oprogramowania, projekty outsourcingowe

  keywords: outsourcing, interorganizational collaboration, software development projects

7
8
 • Implementation of IAS/IFRS in Poland – major research approaches and new research possibilitiesWdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Polsce – główne podejścia i nowe możliwości badawcze / Jim Haslam, Monika ŁADA, Alina KOZARKIEWICZ // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa ; ISSN 1641-4381. — 2014 t. 78, s. 131–150. — Bibliogr. s. 145–149, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, podejścia badawcze, rachunkowość w Polsce

  keywords: International Accounting Standards, research approaches, accounting in Poland

9
 • Jak zapewnić strategiczne dopasowanie budżetów kapitałowych?[How to assure strategic alignment of capital budgets?] / Alina KOZARKIEWICZ // Monitor Rachunkowości i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2009 nr 6, s. 27–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Kapitał relacyjny jako czynnik sukcesu klubu sportowego – studium przypadku KS Bronowianka[Relational capital as a success factor of the sports club - a case study of KS Bronowianka] / Alina KOZARKIEWICZ, Magdalena KOZIEŃ // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 11. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Kapitał relacyjny jako czynnik sukcesu klubu sportowego – studium przypadku KS BronowiankaRelational capital as success factor of a sport club – case study of KS Bronowianka / Alina KOZARKIEWICZ, Magdalena KOZIEŃ // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 244, s. 101–109. — Bibliogr. s. 108–109, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wizerunek, klub sportowy, sieć powiązań, kapitał relacyjny

  keywords: image, sport club, network of cooperation, relational capital

12
 • Kategoryzacja projektów w controllingu portfeli projektówCategorizing of projects in project portfolio controlling / Alina KOZARKIEWICZ // W: Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji / red. nauk. Edward Nowak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 15). — S. 222–230. — Bibliogr. s. 229–230, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Kompetencje projektowe organizacji – wymiary, rozwój i znaczenieOrganisational project competences – dimensions, development and importance / Alina KOZARKIEWICZ // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2017 R. 63 nr 3, s. 182–191. — Bibliogr. s. 188–189, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, projekt, kompetencje organizacji, rutyny

  keywords: project management, project, organisational competences, routines

14
 • Koncepcja zdolności absorpcyjnej we współczesnych badaniach nad zarządzaniem projektami[Absorptive capacity in contemporary research on project management] / Alina KOZARKIEWICZ // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Koncepcja zdolności absorpcyjnej we współczesnych badaniach nad zarządzaniem projektamiThe concept of absorptive capacity in contemporary research on project management / Alina KOZARKIEWICZ // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 176–186. — Bibliogr. s. 184–185, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, zarządzanie projektami, zdolność absorpcyjna

  keywords: knowledge management, project management, absorptive capacity

16
 • Konfiguracja wartości dla klienta w sektorze uzdrowiskowym w Polsce[Customer value configuration in spa sector in Poland] / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Konfiguracja wartości dla klienta w sektorze uzdrowiskowym w PolsceValue configuration in SPA services sector in Poland / Agnieszka KABALSKA, Alina KOZARKIEWICZ // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 137–147. — Bibliogr. s. 146–147, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: łańcuch wartości, wartość klienta, konfigurowanie wartości, sieć wartości, sektor usług uzdrowiskowych

  keywords: value chain, customer value, value configuration, value network, SPA services sector

18
 • Kontrola strategiczna w zarządzaniu portfelami projektów – analiza systemów i mechanizmów na przykładzie firmy zorientowanej projektowoStrategic control in project portfolio management – the analysis of systems and mechanisms based on the example of a project-oriented company / Alina KOZARKIEWICZ // W: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii / red. nauk. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 260). — ISBN: 978-83-7695-226-0. — S. 228–237. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Kontrola tworzenia i apropriacji wartości w sieciach międzyorganizacyjnychControl of value creation and appropriation in inter-organizational networks / Alina KOZARKIEWICZ // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 344). — ISBN: 978-83-7695-469-1. — S. 286–294. — Bibliogr. s. 293–294, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: tworzenie wartości, kontrola, sieć międzyorganizacyjna, apriopriacja wartości

  keywords: control, value creation, inter-organizational network, value appropriation

20
 • Kreatywność: nowe wyzwanie badawcze dla współczesnej rachunkowościCreativity: new challenge for research in contemporary accounting / Alina KOZARKIEWICZ // W: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Bartłomiej Nita. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 388). — ISBN: 978-83-7695-505-6. — S. 115–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: pomiar osiągnięć, kreatywność, kontrola

  keywords: control, creativity, performance measurement

21
 • Kształcenie w zakresie standardów metodycznych na studiach podyplomowych z zarządzania projektami - uwarunkowania wyborów z perspektywy organizatorów studiów i słuchaczyEducation in project management standards in post-diploma studies - contingencies of choices from the perspective of organizers and students / Alina KOZARKIEWICZ // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica ; ISSN 2081-0644. — 2016 [nr] 327(83)2, s. 109–118. — Bibliogr. s. 118, Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, edukacja, standaryzacja, certyfikacja

  keywords: project management, education, standarization, certification

22
 • Kuracjusz i klient: ewolucja propozycji wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych w PolscePatient and client: evolution of value proposition in business models of health resort enterprises in Poland / KOZARKIEWICZ Alina, KABALSKA Agnieszka // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 R. 24 nr 10 dod.: CD, s. 296–309. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 308–309, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: model biznesu, propozycja wartości, klient, przedsiębiorstwa uzdrowiskowe

  keywords: business model, value proposition, health resort enterprises, client

23
 • Management of creative projects: challenges and paradoxes / Alina KOZARKIEWICZ, Agnieszka KABALSKA // PM world journal [Dokument elektroniczny] ; ISSN 2330-4480. — 2017 vol. 6 iss. 7, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/u3GkoT [2017-07-14]. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.

 • keywords: creativity, project management, paradoxes

24
 • Management of creative projects – challenges and paradoxes / KOZARKIEWICZ Alina, KABALSKA Agnieszka // W: Project management development – practice and perspectives [Dokument elektroniczny] : sixth international scientific conference on Project management in the Baltic countries : Riga, Latvia, April 27–28 2017 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Riga : University of Latvia, cop. 2017. — ISSN 2256-0513. — S. 140–152. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ijAKDP [2017-05-11]. — Bibliogr. s. 150–152, Abstr.

 • keywords: creativity, project management, paradoxes

25
 • Metody badawcze i uwarunkowania rozwoju skandynawskiej szkoły badań nad zarządzaniem projektami[Research methods and conditions of development of Scandinavian School of project management research] / Alina KOZARKIEWICZ, Monika ŁADA, Anders Söderholm // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2009 nr 1, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych