Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Franciszek Kozaczka, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506217221

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Absorption and desorption processes in modern power engineering systemsAbsorbční a desorbční procesy v moderních energetických systémech / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // W: Energetika a životní prostředí : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : mezinárodní vědecká konference pořádaná za podpory výzkumného záměru procesy snižování emisí $CO_{2}-DeCO_{X}$ procesy MSM 6198910019 : 11. – 12. září 2008, Ostrava = Power engineering and environment 2008 : modern energy technologies and renewable energy resources : 11\textsuperscript{th} – 12\textsuperscript{th} September 2008 / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VŠB-TU, 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-80-248-1832-0. — S. 65–68. — Bibliogr. s. 67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • An approach to modeling and thermodynamic analysis of modern power engineering systemsPřístup k modelování a termodynamické analýze u moderních energetických systémů / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // W: Energetika a životní prostředí : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : mezinárodní vědecká konference pořádaná za podpory výzkumného záměru procesy snižování emisí $CO_{2}-DeCO_{X}$ procesy MSM 6198910019 : 11. – 12. září 2008, Ostrava = Power engineering and environment 2008 : modern energy technologies and renewable energy resources : 11\textsuperscript{th} – 12\textsuperscript{th} September 2008 / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VŠB-TU, 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-80-248-1832-0. — S. 69–72. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • An approach to modeling and thermodynamic analysis of modern power engineering systems / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2011 vol. 32 no. 4, s. 401–410. — Bibliogr. s. 410

 • keywords: modeling, exergy, power engineering, thermodynamics, CCS

4
 • Burning selected fuels in a theoretical gas turbine cycle / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // W: Energetika a životní prostředí 2009 : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : 7.–8. září 2009, Ostrava = Power engineering and environment 2009 : modern energy technologies and renewable energy resources / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VŠB – TU, [2009] + CD-ROM. — ISBN: 978-80-248-2061-3. — S. 44–46. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Clean coal technology / Pavel Kolat, Václav Roubíček, Jarosław KOZACZKA. — Kraków : Wydawnictwo TAURUS-K, 2008. — 145 s.. — Bibliogr. s. 144–145. — ISBN: 978-83-907268-8-5. — Na s. tyt. dod.: The contribution was prepared within the research project: evaluation, verification and interpretation of the Environmental Loads of the Czech Republic – INTERVIRON 2B06068

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Common misunderstandings in lecturing thermodynamics. 2, The work / Jarosław KOZACZKA // W: Energetika a životní prostředí : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : 29.–31. srpna 2011, Ostravice = Power engineering and environment 2011 : modern energy technologies and renewable energy resources / Vysoká škola báňská – Technická univerzita. — Ostrava : VŠB – TU, [2011] + CD-ROM. — ISBN: 978-80-248-2456-7. — S. 63–66. — Bibliogr. s. 66, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Common misunderstandings in lecturing thermodynamics. [Pt.] 1, Zeroth law / Jarosław KOZACZKA // W: Energetika a životní prostředí : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : 1.–3. září 2010, Ostravice = Power engineering and environment 2010 : modern energy technologies and renewable energy resources / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VŠB – TU, [2010] + CD. — ISBN: 978-80-248-2286-0. — S. 73–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Determining parameters for the oxygen – water steam gasification with and without recirculation / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // W: Energetika a životní prostředí 2009 : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : 7.–8. září 2009, Ostrava = Power engineering and environment 2009 : modern energy technologies and renewable energy resources / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VŠB – TU, [2009] + CD-ROM. — ISBN: 978-80-248-2061-3. — S. 39–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Determining start parameters for oxygen-water steam gasification with and without recirculation / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada strojní = Mechanical series ; ISSN 1210-0471. — 2011 vol. 57 no. 2 (art. no. 1874), s. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Exergy and its applications / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat. — Tarnów : TANT Publishers, 2010. — 144 s.. — (Monographs on Science and Education). — Bibliogr. s. 134–144, Summ.. — ISBN: 978-83-928990-1-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Exergy in chemical reactions of combustion and gasification. Pt. 2, Some numerical examples / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada strojní = Mechanical series ; ISSN 1210-0471. — 2011 vol. 57 no. 1 (art. no. 1851), s. 167–186. — Bibliogr. s. 186, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Exergy in chemical reactions of combustion and gasification. Pt. 1, Theoretical approach / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada strojní = Mechanical series ; ISSN 1210-0471. — 2011 vol. 57 no. 1 (art. no. 1850), s. 149–166. — Bibliogr. s. 162–166, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Exergy in energy conversion processes / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada strojní = Mechanical series ; ISSN 1210-0471. — 2010 vol. 56 no. 1, s. 171–185 (Article no. 1757). — Bibliogr. s. 184–185, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Exergy in mixing processes / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada strojní = Mechanical series ; ISSN 1210-0471. — 2010 vol. 56 no. 1, s. 133–138 (Article no. 1754). — Bibliogr. s. 138, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Exergy in substance change processes / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada strojní = Mechanical series ; ISSN 1210-0471. — 2010 vol. 56 no. 1, s. 151–169 (Article no. 1756). — Bibliogr. s. 167–169, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Exergy in technological heat exchange processes / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada strojní = Mechanical series ; ISSN 1210-0471. — 2010 vol. 56 no. 1, s. 139–149 (Article no. 1755). — Bibliogr. s. 148–149, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Exergy in technological separation processes / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada strojní = Mechanical series ; ISSN 1210-0471. — 2010 vol. 56 no. 1, s. 203–220 (Article no. 1759). — Bibliogr. s. 219–220, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Exergy in technological substance exchange processes / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada strojní = Mechanical series ; ISSN 1210-0471. — 2010 vol. 56 no. 1, s. 187–202 (Article no. 1758). — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Kinetics in thermodynamic modeling of processes in power technologies / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // W: Energetika a životní prostředí : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : 29.–31. srpna 2011, Ostravice = Power engineering and environment 2011 : modern energy technologies and renewable energy resources / Vysoká škola báňská – Technická univerzita. — Ostrava : VŠB – TU, [2011] + CD-ROM. — ISBN: 978-80-248-2456-7. — S. 67–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Metodika termodynamického modelování, analýzy a hodnocení exergetické účinnosti pokročilých energetických technologií : národní program výzkumu 2B06068 (INTERVIRON). Ocenění a interpretace odezvy ekosystému na environmentální zátěž v ČR.[Methodology of thermodynamic modeling, analysis and exergy rating of modern power technologies] / Pavel Kolat, Václav Roubíček, Jarosław KOZACZKA. — [S. l : s. n], 2008. — 7, [116] s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Modern power engineering systems and their analysis / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // W: Energetika a životní prostředí : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : mezinárodní vědecká konference pořádaná za podpory výzkumného záměru procesy snižování emisí $CO_{2}-DeCO_{X}$ procesy MSM 6198910019 : 11. – 12. září 2008, Ostrava = Power engineering and environment 2008 : modern energy technologies and renewable energy resources : 11\textsuperscript{th} – 12\textsuperscript{th} September 2008 / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VŠB-TU, 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-80-248-1832-0. — S. 59–64. — Bibliogr. s. 62, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Nuclear heat in synfuels and syngas production processes / Jarosław KOZACZKA, Michał Jurczyk, Patryk Piątek, Pavel Kolat, Zdeněk Kadlec // W: Energetika a životní prostředí : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : 17.–19. září 2012, Ostravice = Power engineering and environment 2012 : modern energy technologies and renewable energy resources : 17–19. September 2012 / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — [Ostrava : s. n.], [2012] + CD-ROM. — ISBN: 978-80-248-2815-2. — S. 111–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • On one operating range of a gas turbine cycle regarding chemical combustion reaction / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // W: Energetika a životní prostředí : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : 1.–3. září 2010, Ostravice = Power engineering and environment 2010 : modern energy technologies and renewable energy resources / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VŠB – TU, [2010] + CD. — ISBN: 978-80-248-2286-0. — S. 77–80. — Bibliogr. s. 80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Podstawy termodynamiki : wprowadzenie : [poradnik][Fundamentals of thermodynamics : introduction] / Jarosław KOZACZKA. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Tarnów : Wydawnictwo TANT, 2011. — 330 s.. — (Monografie Naukowe i Edukacyjne). — Bibliogr. s. 313–319, Indeksy. — ISBN: 978-83-928990-4-4. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Pokročilé energetické technologie – účinnost oběhu, emise a ekonomická analýza. Srovnávací studie : A04–03 Pokročilé energetické technologie – analýzy a hodnocení exergetické účinnosti, šíření[Modern power technologies – cycle efficiency, emission and economic analysis. A comparative study] / Pavel Kolat, Václav Roubíček, Jarosław KOZACZKA ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita, 2008. — 76, [1] s.. — Bibliogr. s. 72–76. — Na s. tyt. dod.: Publikace zpracována v rámci řešení projektu – Evaluation, verification and interpretation of the environmental loads of the Czech Republic – INTERVIRON 2B06068 ; národní program výzkumu 2B06068 (INTERVIRON). Ocenění a interpretace odezvy ekosystému na environmentální zátěž v ČR. — ISBN 978-80-248-1658-6. — ISBN: 978-80-248-1658-6. — Na s. tyt. dod.: Publikace zpracována v rámci řešení projektu – Evaluation, verification and interpretation of the environmental loads of the Czech Republic – INTERVIRON 2B06068 ; národní program výzkumu 2B06068 (INTERVIRON). Ocenění a interpretace odezvy ekosystému na environmentální zátěž v ČR

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych