Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Franciszek Kozaczka, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506217221

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 117, z ogólnej liczby 117 publikacji Autora


1
 • A contribution to the exergy rating of chemical reactions / Jarosław KOZACZKA // W: CHISA'98 : 13\textsuperscript{th} International Congress of Chemical and Process Engineering 610\textsuperscript{th} Event of the European Federation of Chemical Engineering : 23. – 28. August 1998. Summaries 2, Reaction Engineering. — [S. l. : s. n.], [1998]. — S. 14. — Toż W: CHISA'98 : 13th International Congress of Chemical and Process Engineering 610th Event of the European Federation of Chemical Engineering : 23.–28. August 1998. — [Dokument elektroniczny]. — Wersja dla Windows 95, NT, 3,1, UNIX, OS/2, MAC. — Dane tekstowe. — [S.l.] : Magic Ware, 1998. — Wymagania systemowe : Windows 95 i Windows NT ; napęd CD-ROM. — Opis przejęto z ekranu : Paper no. B3.4, ref. no. 0521. — [S. 11]. — CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Absorption and desorption processes in modern power engineering systemsAbsorbční a desorbční procesy v moderních energetických systémech / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // W: Energetika a životní prostředí : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : mezinárodní vědecká konference pořádaná za podpory výzkumného záměru procesy snižování emisí $CO_{2}-DeCO_{X}$ procesy MSM 6198910019 : 11. – 12. září 2008, Ostrava = Power engineering and environment 2008 : modern energy technologies and renewable energy resources : 11\textsuperscript{th} – 12\textsuperscript{th} September 2008 / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VŠB-TU, 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-80-248-1832-0. — S. 65–68. — Bibliogr. s. 67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An approach to modeling and thermodynamic analysis of modern power engineering systemsPřístup k modelování a termodynamické analýze u moderních energetických systémů / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // W: Energetika a životní prostředí : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : mezinárodní vědecká konference pořádaná za podpory výzkumného záměru procesy snižování emisí $CO_{2}-DeCO_{X}$ procesy MSM 6198910019 : 11. – 12. září 2008, Ostrava = Power engineering and environment 2008 : modern energy technologies and renewable energy resources : 11\textsuperscript{th} – 12\textsuperscript{th} September 2008 / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VŠB-TU, 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-80-248-1832-0. — S. 69–72. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An approach to modeling and thermodynamic analysis of modern power engineering systems / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // Chemical and Process Engineering ; ISSN 0208-6425. — Tytuł poprz.: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. — 2011 vol. 32 no. 4, s. 401–410. — Bibliogr. s. 410

 • keywords: modeling, exergy, power engineering, thermodynamics, CCS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10176-011-0032-4

5
 • An approach to the clean coal combustion systems analysisAnalýzy čistých uhelných spalovacích systémů / KOZACZKA J., Kolat P., Milčák P. // W: Energetické premeny v priemysle [Dokument elektroniczny] : 10. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. jún 2007, Vysoké Tatry – Tatranská Štrba = Energy transformation in industry : 10\textsuperscript{th} international scientific conference / Technická univerzita v Košiciach. Hutnícka fakulta. Katedra pecí a teplotechniky. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Košice : TU], [2007]. — 1 dysk optyczny. — Dodatkowo na s. tyt.: 55 rokov založenia Hutníckej fakulty = 55\textsuperscript{th} anniversary Faculty of Metallurgy Foundation. — S. 173–179. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 179, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Conference papers”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • An approach to the clean coal combustion systems analysis / KOZACZKA J., Kolat P., Milčák P. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 R. 13 no. 3, s. 173–179. — Bibliogr. s. 179, Abstr.. — Energetické premeny v priemysle = Energy transformations in industry : 10. medzinárodná vedecká konferencia = 10th international scientific conference : 13. – 15. jún 2007 Vysoké Tatry – Tatranská Śtrba / Technická univerzita v Košiciach. Hutnícka fakulta. Katedra pecí a teplotechniky. — Košice : TU, 2007. — Dodatkowo: 55 rokov založenia Hutníckej fakulty = 55th anniversary Faculty of Metallurgy Foundation

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • An exergy concept model as for use in analyses of thermo-mechanical and chemical energy conversions / Jarosław KOZACZKA // W: CHISA 2000 [Dokument elektroniczny] : 14th international congress of chemical and process engineering : 27–31 August 2000 Praha.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Praha] : Magicware, 2000. — 1 dysk optyczny. — S. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–20. — Streszczenie w: CHISA 2000 : 14th international congress of chemical and process engineering : 27–31 August 2000 Praha : summaries. 3 : Mechanical and heat transfer processes and equipment / Česká Společnost Chemického Inženýeství. — Praha : Process Engineering Publisher, 2000. — S. 190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • An exergy concept model for an open thermodynamic system analysis. 1., One-component systemModel pojęcia egzergii dla analizy otwartego układu termodynamicznego. 1, Układ jednoskładnikowy / Jarosław KOZACZKA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2002 t. 21 z. 4, s. 269–279. — Bibliogr. s. 277–279, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: układ termodynamiczny, egzergia , układ jednoskładnikowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • An exergy concept model for an open thermodynamic system analysis. 2., Multi-compnent systemModel pojęcia egzergii dla analizy otwartego układy termodynamicznego. 2, Układ wieloskładnikowy / Jarosław KOZACZKA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2002 t. 21 z. 4, s. 281–290. — Bibliogr. s. 289–290, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: egzergia, układ termodynamiczny, układ wieloskładnikowy, reakcja chemiczna dewaluacji, procesy chemiczne, metoda egzegertyczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analityczny dobór parametrów procesu zgazowania parowo-tlenowego bez oraz z recyrkulacją[Analytical selection of parameters for the oxygen-steam gasification process without and with recirculation] / Jarosław KOZACZKA // W: XVII [Siedemnasty] Zjazd Termodynamików : Zakopane 6.–11. września 1999 : materiały konferencyjne, T. 2 / Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki. Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. — Kraków : [s. n.], 1999. — S. 613–622. — Bibliogr. s. 621–622, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Argument over the energy concept: exergy vs. energy / Jarosław KOZACZKA // W: Energetika a životní postředí 2006 : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : mezinárodní vědecké konference pořádana za podpory výzkumného záměru procesy snižování emisí $CO_{2} - DeCO_{x}$ procesy MSM 6198910019 : 20. – 21. června 2006 = Power engineering and environment 2006: modern energy technologies and renewable energy resources : 20\textsuperscript{th} – 21\textsuperscript{st} June 2006, Ostrava / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VŠB-TU, 2006. — ISBN10: 80-248-1108-1. — S. 154–157. — Bibliogr. s. 157, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Argument over the energy concept: physicists vs. power engineers / Jarosław KOZACZKA // W: Energetika a životní prostředí : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : mezinárodní vědecké konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní a 50 let založení Katedry energetiky : 7.–9. září 2005, Ostrava : sborník přednášek, Sekce 2 = Power engineering and environment 2005 : modern energy technologies and renewable energy resources : 7\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th} September 2005 / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — [Ostrava : VŠB-TU], [2005]. — ISBN10: 80-248-0909-5. — S. 232–237. — Bibliogr. s. 236–237, Abstr.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Berücksichtigung von Verbrennungsreaktionen in der Analyse rechtsläufiger Kreisprozesse[Taking into account combustion reactions in the analysis of forward cycles] / J. KOZACZKA // W: Zuverlässigkeit von Kraftwerksanlagen im liberalisierten Strommarkt : XXXIII Kraftwerktechnisches Kolloquium : 23.und24. Oktober 2001 / Technischen Universität Dresden. — [Bundesrepublik Deutschland : s. n.], [2001]. — P39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Burning selected fuels in a theoretical gas turbine cycle / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // W: Energetika a životní prostředí 2009 : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : 7.–8. září 2009, Ostrava = Power engineering and environment 2009 : modern energy technologies and renewable energy resources / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VŠB – TU, [2009] + CD-ROM. — ISBN: 978-80-248-2061-3. — S. 44–46. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Chemical & process engineering approach to the analysis of power systems with the combustion reaction / Jarosław KOZACZKA // W: Dny Spalování 2004 : Brno, Česká republika, 2.–3.6.2004 : sborník příspěvků z medzinárodní konference = Days of Combustion 2004 : proceedings of the international conference / ed. Pavel Slezák ; Fakulta strojního inženýrstvi VUT v Brně, Energetický ústav. Odbor energetického inženýrství. — Brno : VUT, 2004. — ISBN10: 80-214-2650-0. — S. 60–65. — Bibliogr. s. 65, Summ.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Chemical engineering approach to the thermodynamic power cycles analysis : [abstract] / Jarosław KOZACZKA // W: SSCHE 2003 : 30\textsuperscript{th} international conference of Slovak Society of Chemical Engineering : May 26–30, 2003 Tatranské Matliare, Slovakia : proceedings / eds. J. Markoš, V. Štefuca ; Slovak Society of Chemical Engineering. Department of Chemical and Biochemical Engineering, SUT. — Bratislava : Slovak University of Technology, cop. 2003. — ISBN10: 80-227-1889-0. — S. 63. — Pełny tekst w: SSCHE 2003 [Dokument elektroniczny] : 30\textsuperscript{th} international conference of Slovak Society of Chemical Engineering : 26\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} of May 2003 Tatranské Matliare, Slovakia / Slovak Society of Chemical Engineering. Department of Chemical and Biochemical Engineering. Department of Chemical Machines and Equipments. Slovak University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bratislava : Slovak University of Technology], [cop. 2003]. — 1 dysk optyczny. — ISBN10: 80-227-1889-0. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8–9]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Chemische Nutzarbeit, Nullexergie und die molare Standardexergie in den Analysen der technischen ThermodynamikChemical useful work, zero-exergy and normal standard exergy in analyses of the engineering thermodynamics / Jarosław KOZACZKA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2000 t. 19 z. 3, s. 321–334. — Bibliogr. s. 333–334, Streszcz., Summ, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Clean coal technology / Pavel Kolat, Václav Roubíček, Jarosław KOZACZKA. — Kraków : Wydawnictwo TAURUS-K, 2008. — 145 s.. — Bibliogr. s. 144–145. — ISBN: 978-83-907268-8-5. — Na s. tyt. dod.: The contribution was prepared within the research project: evaluation, verification and interpretation of the Environmental Loads of the Czech Republic – INTERVIRON 2B06068

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Common misunderstandings in lecturing thermodynamics. 2, The work / Jarosław KOZACZKA // W: Energetika a životní prostředí : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : 29.–31. srpna 2011, Ostravice = Power engineering and environment 2011 : modern energy technologies and renewable energy resources / Vysoká škola báňská – Technická univerzita. — Ostrava : VŠB – TU, [2011] + CD-ROM. — ISBN: 978-80-248-2456-7. — S. 63–66. — Bibliogr. s. 66, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Common misunderstandings in lecturing thermodynamics. [Pt.] 1, Zeroth law / Jarosław KOZACZKA // W: Energetika a životní prostředí : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : 1.–3. září 2010, Ostravice = Power engineering and environment 2010 : modern energy technologies and renewable energy resources / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VŠB – TU, [2010] + CD. — ISBN: 978-80-248-2286-0. — S. 73–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Computation of combustion and gasifying processes / Jarosław KOZACZKA, Peter Horbaj // Gas Wärme international ; ISSN 0020-9384. — 2003 R. 52 nr 6, s. 353–357. — Bibliogr. s. 357

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Der thermodynamische und der technologische Wert gasförmiger Brennstoffe in Verbrennungsprozessen[Thermodynamic and technological value of gaseous fuels in combustion processes] / Jarosław KOZACZKA // Acta Mechanica Slovaca (Košice) ; ISSN 1335-2393. — 2004 R. 8 nr 3–A, s. 49–52. — Bibliogr. s. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Der thermodynamische und der technologische Wert gasförmiger Brennstoffe in Verbrennungsprozessen[Thermodynamic and technological value of gaseous fuels in combustion processes] / Jarosław KOZACZKA // W: Racionálna výroba, prenos a spotreba energie [Dokument elektroniczny] : 6. medzinárodná konferencia : Malá Lučivná, 28. septembra – 1. októbra 2004 = Effective production, transmission and consumption of energy : 6\textsuperscript{th} international scientific conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Košice : Technická univerzita. Strojnícka fakulta. Katedra energetickej techniky], [2004]. — S. 49–52. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 52. — Tyt. także w j. czeskim

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Determining parameters for the oxygen – water steam gasification with and without recirculation / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // W: Energetika a životní prostředí 2009 : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje : sborník přednášek konference : 7.–8. září 2009, Ostrava = Power engineering and environment 2009 : modern energy technologies and renewable energy resources / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra energetiky. — Ostrava : VŠB – TU, [2009] + CD-ROM. — ISBN: 978-80-248-2061-3. — S. 39–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Determining start parameters for oxygen-water steam gasification with and without recirculation / Jarosław KOZACZKA, Pavel Kolat // Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada strojní = Mechanical series ; ISSN 1210-0471. — 2011 vol. 57 no. 2 (art. no. 1874), s. 71–76. — Bibliogr. s. 76, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: