Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Kowalczuk, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
2
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich : wprowadzenie; czasopisma szkół średnich; I (pierwsze) Gimnazjum. T. 7, cz. 1, Państwowe szkoły średnie we Lwowie w XIX i XX wiekuThe history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland : [introduction; journals of high schools]; the 1st Mikołaj Kopernik State High School and Grammar School. Vol. 7, pt. 1, [State high schools in Lvov in XIX and XX centuries] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], 2009. — 678 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Bibliogr. s. 18–31, Summ., Suplement, Indeksy. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — ISBN 978-83-926338-5-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich : V (piąte) Gimnazjum. T. 7, cz. 2, Państwowe szkoły średnie we Lwowie w XIX i XX wiekuThe history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland : the 5th Stanisław Żółkiewski State High School and Grammar School. Vol. 7, pt. 2, [State high schools in Lvov in XIX and XX centuries] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], 2009. — 628 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Summ.. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — ISBN 978-83-926338-6-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich : VI (szóste) Gimnazjum; VII (siódme) Gimnazjum. T. 7, cz. 3, Państwowe szkoły średnie we Lwowie w XIX i XX w.[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 7, pt. 3, State high schools in Lvov in XIX and XX centuries] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], 2009. — 646 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Summ., Skorowidz. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — ISBN 978-83-926338-7-7. — Indeks nazwisk dla cz. 3 t. 7 zamieszczony jest w cz. 1 na s. 502–575

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich : Filia VII (siódmego) Gimnazjum; VIII (ósme) Gimnazjum; IX (dziewiąte) Gimnazjum; X (dziesiąte) Gimnazjum; XIV (czternaste) Gimnazjum. T. 7, cz. 4, Państwowe szkoły średnie we Lwowie w XIX i XX w.[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 7, pt. 4, State high schools in Lvov in XIX and XX centuries] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], 2009. — 508 s., 3 k. złoż.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Summ., Skorowidz. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — ISBN 978-83-926338-8-4. — Indeks nazwisk dla cz. 4 t. 7 zamieszczony jest w cz. 1 na s. 578–651

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich : Korpus Kadetów nr 1; Szkoły Kolei Państwowych; Instytut Naukowy Wojskowy. T. 7, cz. 5, Państwowe szkoły średnie we Lwowie w XIX i XX w.[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 7, pt. 5, State high schools in Lvov in XIX and XX centuries] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], 2009. — 540 s., 1 k. złoż.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Summ., Skorowidz. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — ISBN 978-83-926338-9-1. — Indeks nazwisk dla cz. 5 t. 7 zamieszczony jest w cz. 1 na s. 654–677

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 10, Państwowe Gimnazjum Akademickie we Lwowie (lata: 1779–1926). Cz. 2, (lata: 1877/78–1926)The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 10, The Academic Gimnazjum (Academic High School) in Lvov (1779–1926). Pt. 2, (1877/78–1926) / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2012. — 544 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Indeks, Summ.. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-10-3. — Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 10, Państwowe Gimnazjum Akademickie we Lwowie (lata: 1779–1926). Cz. 1, lata: 1779–1876/77The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 10, The Academic Gimnazjum (Academic High School) in Lvov (1779–1926). Pt. 1, (1779 to 1876/77) / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2012. — 396 s.. — (Szkoły Lwowskie). — Bibliogr. s. 23–38, Indeks, Summ.. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-09-7. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza podana w części 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 11, Politechnika Lwowska (1872/73–1938/39). Cz. 1, lata: 1872/73–1918/19[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 11, The Lvov Technical University (1872/73–1938/39). Pt. 1, period: 1872/73–1918/19] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2013. — 508 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Bibliogr. s. 81–94, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-13-4. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza ; afiliacja w cz. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 11, Politechnika Lwowska (1872/73–1938/39). Cz. 2, lata: 1919/20–1933/34[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 11, The Lvov Technical University (1872/73–1938/39). Pt. 2, period: 1919/20–1933/34] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2013. — 544 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-14-1. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza ; afiliacja w cz. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 11, Politechnika Lwowska (1872/73–1938/39). Cz. 3, lata: 1934/35–1938/39 ; aneksy i suplementy[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 11, The Lvov Technical University (1872/73–1938/39). Pt. 3, period: 1934/35–1938/39 ; appendices and supplements] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2013. — 632 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-15-8. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 12, Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie (1919/20–1939/40). Cz. 1, Curriculum vitae Uniwersytetu 1919/20–1939/40; kroniki UJK z lat akad. 1920/21–1923/24[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 12, The Jan Kazimierz University (1919/20–1939/40). Pt. 1, Curriculum vitae of the University 1919/20–1939/40; chronicle University period 1920/21–1923/24] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2014. — 504 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Bibliogr. s. 16–20, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-21-9. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza ; afiliacja w cz. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 12, Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie (1919/20–1939/40). Cz. 2, Kroniki UJK z lat akad. 1924/25; 1926/27; 1928/29 i 1929/30[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 12, The Jan Kazimierz University (1919/20–1939/40). Pt. 2, chronicle of University period 1924/25, 1926/27, 1928/29 and 1929/30] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2014. — 624 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Bibliogr. s. 12–13, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-22-6. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza ; afiliacja w cz. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 12, Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie (1919/20–1939/40). Cz. 3, Programy wykładów w latach akad. 1919/20–1939/40[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 12, The Jan Kazimierz University (1919/20–1939/40). Pt. 3, program of University lectures period 1919/20–1939/40] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2014. — 730 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Bibliogr. s. 12–13, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-23-3. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza ; afiliacja w cz. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 12, Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie (1919/20–1939/40). Cz. 4, Aneksy: 1, 2 i 3[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 12, The Jan Kazimierz University (1919/20–1939/40). Pt. 4, anexes 1–3] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2014. — 325, [9] s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Bibliogr. s. 12–13, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-24-0. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 12, Uniwersytet Lwowski (1819–1873/74). Cz. 6, Supplement (1) lata: 1819–1853[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 12, The Lvov University (1819–1873/74). Pt. 6, Supplement (1) period: 1819–1853] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2015. — 712 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Bibliogr. s. 14–19, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-26-4. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza ; afiliacja w cz. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 12, Uniwersytet Lwowski (1819–1873/74). Cz. 7, Supplement (2) lata: 1853/54–1863/64[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 12, The Lvov University (1819–1873/74). Pt. 7, Supplement (2) period: 1853/54–1863/64] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2015. — 658 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Bibliogr. s. 12–17, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-27-1. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza ; afiliacja w cz. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 12, Uniwersytet Lwowski (1819–1873/74). Cz. 8, Supplement (3) lata: 1864/65–1873/74[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 12, The Lvov University (1819–1873/74). Pt. 8, Supplement (3) period: 1864/65–1873/74] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2015. — 720 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Bibliogr. s. 12–17, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-28-8. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 12, Uniwersytet Lwowski (1876/77–1917/18). Cz. 1, Curriculum vitae Uniwersytetu 1876/77–1917/18[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 12, The Lvov University (1876/77–1917/18). Pt. 1, Curriculum vitae of the Lvov University (1879/77-1917/18)] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2014. — 360 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Bibliogr. s. 20–30, Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-16-5. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; afiliacja w cz. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. T. 15, Prywatne Żeńskie Gimnazjum s. s. Bazylianek we Lwowie (1906/7–1925/26)[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 15, The Lvov Private High School Females Basilian Monastery (1906/7–1925/26)] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2015. — 770 s.. — (Szkoły Lwowskie. Monografie). — Summ.. — ISBN: 978-83-61992-32-5. — Dla całości: ISBN 978-83-917122-1-4. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich : dokumenty przeszłości, (1). T. 6, cz. 1, II (drugie) Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Karola Szajnochy we Lwowie (nr 560), (lata szkolne: 1819/20–1938/39)[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 6, pt. 1, The Karol Szajnocha number 2nd State High School and Grammar School in Lvov (1819/20–1938/39)] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2008. — 552 s.. — (Szkoły Lwowskie). — Summ., Aneks, Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dodatkowy ISBN 978-83-926338-1-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich. , : dokumenty przeszłości, (2). T. 6, cz. 2, II (drugie) Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Karola Szajnochy we Lwowie (nr 560), (lata szkolne: 1819/20–1938/39)[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 6, pt. 2, The Karol Szajnocha number 2nd State High School and Grammar School in Lvov (1819/20–1938/39)] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2008. — 478 s.. — (Szkoły Lwowskie). — Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-926338-2-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich : dokumenty przeszłości, (3). T. 6, cz. 3, II (drugie) Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Karola Szajnochy we Lwowie (nr 560), (lata szkolne: 1819/20–1938/39)[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 6, pt. 3, The Karol Szajnocha number 2nd State High School and Grammar School in Lvov (1819/20–1938/39)] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2008. — 282 s.. — (Szkoły Lwowskie). — Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-926338-3-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej Kresach Południowo-Wschodnich : dokumenty przeszłości, (4) : reprodukcje, ilustracje, suplementy. T. 6, cz. 4, II (drugie) Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Karola Szajnochy we Lwowie (nr 560), (lata szkolne: 1819/20–1938/39)[The history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland. Vol. 6, pt. 4, The Karol Szajnocha number 2nd State High School and Grammar School in Lvov (1819/20–1938/39)] / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : cop. Jerzy Kowalczuk, 2008. — 538 s.. — (Szkoły Lwowskie). — Summ., Indeks. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-926338-4-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Historia szkolnictwa, oświaty i wychowania na ziemiach odłączonych II Rzeczypospolitej kresach południowo-wschodnich. T. 8, cz. 1, Prywatne Szkoły Średnie we Lwowie w XIX i XX w. Gimnazjum Z. Strzałkowskiej; Gimnazjum im. J. Słowackiego; Gimnazjum J. Goldblatt-Kamerling; Gimnazjum im. A. Mickiewicza; Gimnazjum Olgi Filippi; Liceum W. NiedziałkowskiejThe history of education and schooling in the South-East Borderland – the area excluded from II Republic of Poland the schools: Zofia Strzałkowska, Juliusz Słowacki, Józefa S. Goldblatt-Kamerling, Adam Mickiewicz, Olga Filippi and W. Niedziałkowska (private high schools and grammar schools in Lvov) / oprac. Jerzy KOWALCZUK. — Kraków : [nakł. Autora], 2010. — 738 s.. — (Szkoły Lwowskie). — Summ.. — ISBN: 978-83-917122-1-4. — Dod. ISBN 978-83-61992-01-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych