Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Kowal, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5461-4732

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913553

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 51 publikacji Autora


1
 • Analiza wybranych determinant wartości spółki węglowejAnalysis of select sources of value creation in mining companies / Dominik KOWAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-51-5. — S. 115–121. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • \emph{Balanced scorecard} narzędziem doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie górniczym węgla kamiennegoBalanced scorecard as a tool for process improvement in the coal mining enterprise / Marek KARKULA, Dominik KOWAL // W: Podejście procesowe w organizacjach / red. nauk. Stanisław Nowosielski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 169). — ISBN: 978-83-7695-192-8. — S. 212–223. — Bibliogr. s. 222–223, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Commercialising academic research through spin-offs / Dominik KOWAL // W: Knowledge – economy – society [Dokument elektroniczny] : contemporary aspects of economic transformations / ed. by Paweł Lula, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — ISBN: 978-83-65173-70-6 ; e-ISBN: 978-83-65173-71-3. — S. 287–294. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf [2017-01-25]. — Bibliogr. s. 293–294

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Conditions of creating academic start-ups - configuration of roles in the process / Arkadiusz Szmal, Dominik KOWAL // W: SGEM 2017 : 4\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Social sciences and arts : modern science : 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 5, Business and management. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; ISSN 2367-5659). — ISBN: 978-619-7408-17-1. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 201–202, Abstr.

 • keywords: academic entrepreneurship, spin-off, technological start-ups, commercialization of knowledge, entrepreneurial behavior

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgemsocial2017/15

5
 • Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennegoFactors affecting the value of a coal mine company / Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr. 9, s. 44–47. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, podejście procesowe, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, determinanty wartości, łańcuch wartości, nośniki wartości, czynniki kreowania wartości

  keywords: mining company, value based management, factors of value creation, value factors, value carriers, value chain, process approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Determinanty kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego[Determinants in creating the value of hard-coal mining enterprises] / Dominik KOWAL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 203, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0551). — Bibliogr. s. 185–201. — ISBN: 978-83-7464-694-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Determinanty kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczegoDeterminants in creating the value of hard-coal mining enterprises / Dominik KOWAL // Zarządzanie Przedsiębiorstwem ; ISSN 1643-4773. — 2012 R. 15 nr 1, s. 19–28. — Bibliogr. s. 28, Abstr.. — Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji : XV konferencja : Zakopane 26–29.02.2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Identyfikacja luk w wycenie wartości przedsiębiorstw górniczych[The gap identification of value pricing in mining companies] / Arkadiusz KUSTRA, Dominik KOWAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej / red. Włodzimierz Sitko ; PAN Lublin ; Politechnika Lubelska ; WSPA. — Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 73–81. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Implementacja strategii wyższej uczelni w oparciu o koncepcję strategicznej karty wynikówThe university strategy implementation using the Balanced Scorecard / Jerzy FELIKS, Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // W: Zarządzanie zasobami organizacji – wybrane problemy : monografia = Management of resources of organisations – selected problems / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-72-1. — S. 135–157. — Bibliogr. s. 156–157, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Implementation of sustainable development policy with use of Balanced Scorecard / B. KOWAL, D. KOWAL // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 325–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kluczowe czynniki sukcesu rozwoju sektora gazu ziemnego jako alternatywnego paliwa do napędu pojazdów w PolsceKey factors of success compressed natural gas as an alternative fuel for vehicles in Poland / Dominik KOWAL, Bartosz OSTROWSKI, Jan SAS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 565–574. — Bibliogr. s. 573, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kluczowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa[Value drivers – the main objectives that determine the growth of company's value] / Dominik KOWAL // W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka ; USz. — Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2005. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 406. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; ISSN 1232-5821 ; nr 43). — S. 131–138. — Bibliogr. s. 137–138, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Knowledge commercialization ecosystem – the case of the AGH University of Science and Technology / Arkadiusz Szmal, Dominik KOWAL // W: SGEM 2018 : 5\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Social sciences and arts : 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 5, Business and management. Iss. 1.5, Modern science. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; ISSN 2367-5659). — Numer DOI dla całości książki: 10.5593/sgemsocial2018/1.5. — ISBN: 978-619-7408-65-2. — S. 601–609. — Bibliogr. s. 609, Abstr.

 • keywords: academic entrepreneurship, start-up, knowledge ecosystem, knowledge commercialization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mapa strategii jako narzędzie wspierające proces zarządzania przedsiębiorstwemThe strategic map as a tool of supporting management / Dominik KOWAL, Barbara KOWAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 463–470. — Bibliogr. s. 470, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metodyka identyfikacji kluczowych czynników kształtujących wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennegoA methodology for the identification of key value factors in hard-coal mining enterprises / Dominik KOWAL // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 685. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 46 Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, s. 457–471. — Bibliogr. s. 470, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modelowanie przepływu informacji dla wybranego procesu biznesowego w przedsiębiorstwach węgla kamiennegoInformation flow modeling for selected business process at coal mining company / Marek KARKULA, Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 1 = Selected aspects of logistics management, Vol. 1 / pod red. Adama Lichoty i Katarzyny Majewskiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-646-8. — S. 181–192. — Bibliogr. S. 190–192, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modelowanie, proces biznesowy, przepływ informacji, przedsiębiorstwo górnicze węgla kamiennego

  keywords: modeling, business process, information flow, coal mining company

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Model mapy strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennegoModel of the strategy map of hard coal mining company / Barbara KOWAL, Marek KARKULA, Dominik KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 86–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Outsourcing and a value based management / Dominik KOWAL // Zapiski Gornogo instituta ; ISSN 2411-3336. — 2006 t. 167 č. 2, s. 342–344. — Bibliogr. s. 344. — Dod. na okł. tyt.: Problemy osvoeniǎ poleznyh iskopaemyh. — Poleznye iskopaemye Rossii i ih osvoenie / red. sov. t. L. S. Sin\'kov [et al.] ; Federal'noe agentstvo po obrazovaniǔ, Gosudarstvennoe obrazovatel'noe učrezdenie vysšego professional'nogo obrazovaniǎ, Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut (tehničeskij universitet). — Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut (tehničeskij universitet), 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Outsourcing funkcji finansowych i księgowychFinance and accounting outsourcing / Dominik KOWAL // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność – restrukturyzacja – rozwój = Enterprise in the process of transformation : effectiveness – restructuring – development / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ; Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania – CECIOS. — Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2003. — S. 127–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Outsourcing jako metoda restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnejOutsourcing as a method of restructuring of social medical care units / Dominik KOWAL // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 1 Zarządzanie, s. 131–139. — Bibliogr. s. 139, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: outsourcing, placówki medyczne, usługi zdrowotne

  keywords: outsourcing, medical service, health care units

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Outsourcing jako narzędzie zarządzania wartością firmyOutsourcing as a tool of value creation / Arkadiusz KUSTRA, Dominik KOWAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 275–283. — Bibliogr. s. 282–283, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Planowanie strategii wyższej uczelni przy wykorzystaniu koncepcji strategicznej karty wyników : [streszczenie][The university strategy planning using the conception of Balanced Scorecard] / Jerzy FELIKS, Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // W: TLM 2010 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : XIV konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 02–04 grudnia 2010 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : KT PAN], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Na dysku dod.: Zakres tematyczny konferencji obejmuje obszary zastosowania logistyki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki e-Zarządzania łańcuchem dostaw, e-Logistyki oraz ekoLogistyki. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Planowanie strategii wyższej uczelni przy wykorzystaniu koncepcji strategicznej karty wynikówThe university strategy planning with application of Balanced Scorecard / Jerzy FELIKS, Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 2 dod.: Logistyka – nauka, s. 9. — Pełny tekst W: Logistyka – nauka [Dokument elektroniczny] : artykuły recenzowane. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2011. — 1 dysk optyczny. — S. 151–156. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Polityka zrównoważonego rozwoju w strategii biznesowej przedsiębiorstwaSustainable development in business' strategy / Dominik KOWAL // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of development of management systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-81-2. — S. 188–195. — Bibliogr. s. 194, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: