Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Kowal, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909469

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Analiza celów strategicznych proponowanych w zrównoważonej karcie wyników w przedsiębiorstwie górniczym xAnalysis of strategic objectives in mine enterprise proposed as balanced scorecard / Barbara KOWAL // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VII Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 21–23 maja 2007 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VII PhD Students Scientific Conference / IG PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2007. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 120. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 49). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 153–160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza mierników celów strategicznych przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennegoAnalysis of strategic objectives' measures in a coal mining company / Barbara KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 81–85. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of the selected derivatives to estimate the mining investment projects / Robert RANOSZ, Barbara KOWAL // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 88

 • keywords: security, option, investment valuation, project value

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aspekty metodologiczne oceny istotności celów w procesie zarządzania przedsiębiorstwami górniczymi[Methodological aspects of objectives' significance estimation in mining enterprises' management] / Barbara KOWAL // W: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu : praca naukowa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alojzego Czecha i Andrzeja Szplita. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — ISBN: 978-83-7875-095-6. — S. 473–479. — Bibliogr. s. 479

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Balanced Scorecard w procesowym zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczymBalanced Scorecard (BSC) in the process management of a mining company / Dariusz Kostka, Barbara KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 40–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz.. Abstr.

 • słowa kluczowe: Balanced Scorecard, podejście procesowe, przedsiębiorstwo węgla kamiennego, zarządzanie procesami

  keywords: mining company, Balanced Scorecard, process approach, process management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Cele finansowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczymFinancial objectives of management process in mining enterprises / Barbara KOWAL // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 689. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2012 nr 50 Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań, s. 159–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cele strategiczne przedsiębiorstwa górniczego w ujęciu badań sondażowych[Mining company's strategic objectives in survey research] / Barbara KOWAL // W: Zarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 15.06.11 / Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii [AGH]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cele strategiczne przedsiębiorstwa górniczego w ujęciu badań sondażowychThe strategic objectives of a mining company in terms of surveys / Barbara KOWAL // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2011 R. 62 nr 11, s. 643–646. — Bibliogr. s. 646

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Controlling procesów produkcyjnych wspierających budowanie wartości przedsiębiorstwaControlling production processes supporting the building of the company's value / Barbara KOWAL, Robert RANOSZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 51–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: procesy, controlling funkcyjny, controlling produkcji, budowanie wartości

  keywords: value creation, controlling function, production control process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennegoFactors affecting the value of a coal mine company / Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr. 9, s. 44–47. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, podejście procesowe, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, determinanty wartości, łańcuch wartości, nośniki wartości, czynniki kreowania wartości

  keywords: mining company, value based management, factors of value creation, value factors, value carriers, value chain, process approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ecological and economical aspects of solar energy use / Wiktoria SOBCZYK, Patrycja Pelc, Barbara KOWAL, Robert RANOSZ // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 93

 • keywords: renewable energy sources, environmental protection, solar power

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ecological and economical aspects of solar energy use / Wiktoria SOBCZYK, Patrycja Pelc, Barbara KOWAL, Robert RANOSZ // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 01011, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/CxNwKR [2017-04-07]. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171401011

13
14
 • Implementacja strategii wyższej uczelni w oparciu o koncepcję strategicznej karty wynikówThe university strategy implementation using the Balanced Scorecard / Jerzy FELIKS, Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // W: Zarządzanie zasobami organizacji – wybrane problemy : monografia = Management of resources of organisations – selected problems / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-72-1. — S. 135–157. — Bibliogr. s. 156–157, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Implementacja strategii w przedsiębiorstwie górniczym z wykorzystaniem Balanced Scorecard[Strategy implementation in mine enterprise with application of Balanced Scorecard] / Barbara KOWAL // W: „Odchudzone zarządzanie” – kierunki zmian [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 16.06.2010 : konferencja naukowa / Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Implementation of sustainable development policy with use of Balanced Scorecard / B. KOWAL, D. KOWAL // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 325–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Integracja celów strategicznych przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego w ramach koncepcji zrównoważonej karty wynikówIntegration of strategic objectives in mine eneterprise underlain balanced scorecard / Barbara KOWAL // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2, s. 187–192. — Bibliogr. s. 192, Streszcz., Abstr.. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy : sesja 11: Ekonomika i zarządzanie : „efektywne zarządzanie gwarancją rozwoju górnictwa” : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Tadeusz Woźny, Jerzy Załucki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Key performance indicators in a multi-dimensional performance card in the energy sector / KOWAL Barbara // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 50

 • keywords: mining company, key performance indicators, multi-dimensional performance card

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Koncepcja identyfikacji strategicznych celów przedsiębiorstwa górniczego w ramach BSCConception of identification of mining enterprise aims within BSC / Barbara KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 9, s. 38–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Jubileuszowa XV Szkoła ekonomiki i zarządzania w górnictwie 2010 : Krynica 15–17 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010

 • słowa kluczowe: cele strategiczne, Balanced Scorecard, ocena spójności respondentów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kultura korporacyjna w aspekcie procesów zarządczych w polskich przedsiębiorstwach wydobywczychCorporate culture in terms of management processes in the Polish mining companies / Patrycja BĄK, Marta SUKIENNIK, Barbara KOWAL // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 135–144. — Bibliogr. s. 143–144, Streszcz.

 • słowa kluczowe: kultura organizacyjna, kultura korporacyjna, modele kultury korporacyjnej, kokpit menedżera

  keywords: organizational culture, corporate culture, Manager Cockpit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modelowanie przepływu informacji dla wybranego procesu biznesowego w przedsiębiorstwach węgla kamiennegoInformation flow modeling for selected business process at coal mining company / Marek KARKULA, Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 1 = Selected aspects of logistics management, Vol. 1 / pod red. Adama Lichoty i Katarzyny Majewskiej. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-646-8. — S. 181–192. — Bibliogr. S. 190–192, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modelowanie, proces biznesowy, przepływ informacji, przedsiębiorstwo górnicze węgla kamiennego

  keywords: modeling, business process, information flow, coal mining company

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Model mapy strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennegoModel of the strategy map of hard coal mining company / Barbara KOWAL, Marek KARKULA, Dominik KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 86–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Model strategicznej karty wyników dla spółki węglowejThe model of a balanced scorecard for a mining company / Barbara KOWAL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — [161] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0392). — Bibliogr. s. 150–[159], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-324-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Obszary realizacji strategii przedsiębiorstwa górniczego z punktu widzenia kopalni – jednostki niższego szczebla zarządzaniaFields of strategy implementation in coal mine from the point of view of the mine as a low-level management unit / Barbara KOWAL // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 83–85. — Bibliogr. s. 85, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kopalnia, strategia, szczeble zarządzania, strategiczna karta wyników, obszary realizacji strategii, realizacja strategii, centrala

  keywords: strategy, strategy implementation, coal mine, Balanced Scorecard, levels of management, head office, fields of strategy implementation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ogólny model BSC dla kopalń węgla kamiennegoA universal model of BSC for coal mine enterprises / Barbara KOWAL // W: Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego : monografia / red. nauk. Anna Bluszcz. — Katowice : „Śląsk”, 2013. — ISBN: 978-83-7164-766-6. — S. 24–34. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: