Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Koteja, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-4959-2372

ResearcherID: O-5989-2015

Scopus: 57191490359

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Charakterystyka strukturalna minerałów z grupy smektytu interkalowanych bromkiem heksadecylotrimetyloamoniowymStructural characterization of smectite group minerals intercalated with hexadecyltrimethylammonium bromide / Anna KOTEJA, Jakub MATUSIK // W: Sorbenty mineralne 2015 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda, Elżbieta Hycnar. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — ISBN: 978-83-7464-793-9. — S. 145–155. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.. — Toż na Dysku Flash

 • słowa kluczowe: interkalacja, beidelit, laponit, montmorillont, bromek heksadecylotrimetyloamonowy

  keywords: intercalation, mont morillonite, beidellite, hexadecyltrimethylammonium bromide, laponite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Highly ordered $\alpha$-zirconium phosphate intercalate with $p$-aminoazobenzene: structure refinement and interaction with UV radiation revealed by molecular modelling / Anna KOTEJA, Katarzyna Luberda-Durnaś, Marek Szczerba, Jakub MATUSIK // W: 09 MECC : 9th Mid-European Clay Conference : Zagreb, September 17–21, 2018 : conference book : (programme, abstracts book and field trip guide book) / eds. Darko Tibljaš, [et al.]. — Zagreb : Croatian Geological Society [etc.], [2018]. — Opis częśc. wg okł. — Dod.: ISBN 978-953-6923-39-7, ISBN 978-953-6076-46-8. — ISBN: 978-953-6907-71-7. — S. 63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Insight into the structure of kaolinite and layered zirconium phosphate intercalated with photoactive molecules / Anna Łepko, Izabela Biskup, Anna KOTEJA, Jakub MATUSIK // W: ICC 2017 : XVI International Clay Conference : Granada, Spain, July, 17–21, 2017 : [abstracts], Vol. 7 / Sociedad Española de Arcillas - SEA. — Bari, Italy : Digilabs, cop. 2017. — (Scientific Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2464-9147 ; vol. 7). — ISBN: 978-88-7522-089-1. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kanemite as a precursor for the synthesis of photoactive layered materials / Anna KOTEJA, Karolina Góra, Jakub MATUSIK // W: ICC 2017 : XVI International Clay Conference : Granada, Spain, July, 17–21, 2017 : [abstracts], Vol. 7 / Sociedad Española de Arcillas - SEA. — Bari, Italy : Digilabs, cop. 2017. — (Scientific Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2464-9147 ; vol. 7). — ISBN: 978-88-7522-089-1. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kaolinite co-intercalated with benzylalkylammonium salts and azobenzene: structural features and photoswitching effect / Jakub MATUSIK, Anna KOTEJA // W: Resurgent clays : 53rd annual meeting of the Clay Minerals Society : June 5–8, 2016 : Atlanta, Georgia : program & abstracts. — [Atlanta : CMS], [2016]. — S. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Molecular dynamics simulations of azobenzene intercalates in smectites / A. KOTEJA, M. Szczerba, J. MATUSIK // W: MECC 2016 : 8\textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference : July 4–8, 2016, Košice, Slovakia : book of abstracts / ed. Jana Valúchová. — Košice : EQUILIBRIA, s. r. o., 2016. — ISBN: 978-80-972288-0-4. — S. 108. — Bibliogr. s. 108

 • keywords: molecular dynamics, smectite, azobenzene, photoresponse

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Monitoring and understanding the UV induced structural changes for functionalized zmectites and kanemite : [abstract] / KOTEJA A., Góra K., MATUSIK J. // W: Living clays : the 54th annual Clay Minerals Society conference : from nano-scale interactions to incorporation in everyday life : June 2–7, 2017, Edmonton, Alberta Canada : [conference program]. — Chantilly : Clay Minerals Society, [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — s. 79–80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Na-montmorillonite modified with ammonium salts and azobenzene as a photoactive nanomaterial / Anna KOTEJA, Jakub MATUSIK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 87–88. — Bibliogr. s. 88. — ICYG 2016 : XVII\textsuperscript{th} International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 : Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016 : abstracts. — tekst: http://goo.gl/14pBNN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.87

12
 • New hybrid compound – $\alpha$-zirconium phosphate intercalate with \emph {p}-aminoazobenzene: structure determination and interaction with UV radiation revealed by molecular modeling / Katarzyna Luberda-Durnaś, Anna KOTEJA, Marek Szczerba, Jakub MATUSIK, W. Łasocha // W: 60 Konwersatorium krystalograficzne [Dokument elektroniczny] : warsztaty i walne zebranie PTKryst : Wrocław, 27–29 VI 2018 r. : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Komitet Krystalografii PAN, [2018]. — e-ISBN: 978-83-939559-4-7. — S. 222–223. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.intibs.pl/kk2018/pdf/KK2018_book.pdf [2018-09-04]. — Bibliogr. s. 223

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Organokaolinit jako adsorbent jonów Cr(III) i Ni(II)Organo-kaolinite as an adsorbent of Cr(III) and Ni(II) ions / Anna KOTEJA, Izabela Biskup, Karolina Góra, Jakub MATUSIK // W: Sorbenty mineralne 2015 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda, Elżbieta Hycnar. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — ISBN: 978-83-7464-793-9. — S. 131–143. — Bibliogr. s. 141–143, Streszcz., Abstr.. — Toż na dysku Flash

 • słowa kluczowe: sorpcja, kaolinit, nikiel, grafting, chrom

  keywords: chromium, sorption, nickel, kaolinite, grafting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Organo-kaolinite: 50 Å intercalation compound with azobenzene / Jakub MATUSIK, Anna KOTEJA // W: EUROCLAY 2015 : [international conference on Clay science and technology : Euroclay and The Clay Minerals Society 52\textsuperscript{nd} annual meeting] : Edinburgh, 5th–10th July : programme & abstracts. — [Edinburgh : s. n.], [2015]. — S. 23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Photoactive hybrid nanomaterials derived from layered minerals / Anna KOTEJA, Jakub MATUSIK // W: ICYG 2019 : XX\textsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — Na stronie red. podano błędny ISBN: 978-80-223-4703-7. — ISBN: 978-80-223-4705-1 ; e-ISBN: 978-80-223-4704-4. — S. 45–47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Photoactivity of azobenzene intercalated in organo-smectites / Anna KOTEJA, Jakub MATUSIK // W: Resurgent clays : 53rd annual meeting of the Clay Minerals Society : June 5–8, 2016 : Atlanta, Georgia : program & abstracts. — [Atlanta : CMS], [2016]. — S. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Photoactivity of organically modified layered minerals / Anna KOTEJA, Karolina Góra, Anna Łepko, Izabela Biskup, Jakub MATUSIK // W: Herl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29\textsuperscript{th}–April 3\textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — ISBN: 978-83-933330-1-1. — S. [32–33]. — Bibliogr. s. [33]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Photoresponsive behavior of $\alpha$-zirconium phosphate functionalized with azobenzenes / Anna KOTEJA, Jakub MATUSIK // W: III international conference on Applied mineralogy & advanced materials : MMS 2018 Minerals & Materials Sciences : bridging materials & minerals sciences : Bari, Italy, July, 24–26, 2018 : abstracts / ed. Saverio Fiore. — Italy : Digilabs, cop. 2018. — (Scientific Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2464-9147 ; vol. 9). — ISBN: 978-88-7522-087-7. — S. 45. — Bibliogr. s. 45. — Toż pod adresem {https://scientevents.com/download/volume-9/#}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Preparation and characterization of azobenzene-smectite photoactive mineral nanomaterials / Anna KOTEJA, Jakub MATUSIK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 1, s. 99–100. — Bibliogr. s. 100. — XVI\textsuperscript{th} international conference of young geologists : Herl'any 2015 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2015.41.1/geol.2015.41.1.99.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2015.41.1.99

20
21
 • Smectites intercalated with azobenzene and aminoazobenzene: Structure changes at nanoscale induced by UV light / Anna KOTEJA, Marek SZCZERBA, Jakub MATUSIK // Journal of Physics and Chemistry of Solids ; ISSN 0022-3697. — 2017 vol. 111, s. 294–303. — Bibliogr. s. 303, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-12. — tekst: https://goo.gl/x4Bymw

 • keywords: intercalation, organo-smectite, azobenzene, aminoazobenzene, photoactive material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jpcs.2017.08.015

22
 • Structural differences of kaolinite and montmorillonite co-intercalated with ammonium salts and azobenzene / A. KOTEJA, J. MATUSIK // W: MECC 2016 : 8\textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference : July 4–8, 2016, Košice, Slovakia : book of abstracts / ed. Jana Valúchová. — Košice : EQUILIBRIA, s. r. o., 2016. — ISBN: 978-80-972288-0-4. — S. 126

 • keywords: montmorillonite, intercalation, kaolinite, azobenzene, photoresponse

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Structure and photoresponse of azobenzene-smectite intercalation compounds to UV radiation / Anna KOTEJA, Jakub MATUSIK // W: EUROCLAY 2015 : [international conference on Clay science and technology : Euroclay and The Clay Minerals Society 52\textsuperscript{nd} annual meeting] : Edinburgh, 5th–10th July : programme & abstracts. — [Edinburgh : s. n.], [2015]. — S. 20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • The nature of interactions and UV-induced response within $\alpha$-zirconium phosphate intercalation compounds with azobenzenes / Anna KOTEJA, Jakub MATUSIK, Katarzyna Luberda-Durnaś, Marek Szczerba // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2019 vol. 12 iss. 9 art. no. 1436, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-05-02. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/12/9/1436/pdf

 • keywords: intercalation, α-zirconium phosphate, azobenzenes, photoactivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma12091436