Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kostka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2062-6476

ResearcherID: S-6506-2018

Scopus: 56995820900

PBN: 900421

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analiza geostatyczna przestrzennego zróżnicowania zanieczyszczeń metalicznych osadów jeziora Wigry w zależności od typu osadów i ich głębokości z wykorzystaniem GIS[Geostatistical analysis of spatial differentiation of contamination of lacustrine sediments with metallic contaminants depending on type of sediments and its depth using GIS tools] / Andrzej LEŚNIAK, Anna KOSTKA, Elżbieta Starzak // W: GIS w nauce : V ogólnopolska konferencja : 8–10.06.2016, [Warszawa]. — [Warszawa] : Uniwersytet Warszawski, [2016]. — S. 112–113. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza przestrzennego rozmieszczenia metali ciężkich w osadach dennych jeziora Wigry z wykorzystaniem cyfrowej obróbki danych metodą analizy wieloczynnikowej[Analysis of spatial distribution of heavy metals in bottom sediments of Lake Wigry using digital processing by multivariate statistical analysis] / Anna KOSTKA, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK // W: Analityczne wyzwania [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowa : 11 grudnia 2018, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Ekran [3]. — Tryb dostępu: http://analitycznewyzwania.pl/ [2019-01-23]. — Dostęp do treści abstraktu przez tytuł

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza struktury populacji mikroorganizmów pochodzących z wód strefy hyporeicznej Białej Przemszy[Analysis of microorganisms community structure derived from hyporheic zone of Biała Przemsza river] / Anna KOSTKA, Sławomir Ciesielski // Postępy Mikrobiologii ; ISSN 0079-4252. — 2017 t. 56 suppl. 2, S. 32. — Afiliacja Autorki: Katedra Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — BIOMILLENIUM 2017 : „Trendy i rozwiązania w biotechnologii i mikrobiologii” : ogólnopolska konferencja biotechnologów i mikrobiologów : Gdańsk, 6–8 września 2017

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Distribution of ${Fe, Mn}$ and ${Zn}$ in bottom sediments of Wigierskie Basin – Wigry Lake, (NE Poland) / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Anna KOSTKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 37–38, W1–3. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Distribution of Fe, Mn and Zn in bottom sediments of Wigierskie Basin – Wigry Lake, (NE Poland) / E. HELIOS-RYBICKA, A. KOSTKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 162–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Factors affecting on spatial distribution of metals in bottom sediments of Wigry Lake / Anna KOSTKA // W: IX\textsuperscript{th} International geological conference of Ph. D. students and young scientists : Zawoja–Herl'any, 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} April 2008 : extended abstracts. — [Poland : s. n.], [2008]. — ISBN: 978-83-60958-10-0. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Factors affecting spatial distribution of metals in bottom sediments of Wigry lake / A. KOSTKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2008 Roč. 40 no. 3–4 dod.: Geovestník, s. 265. — 9th international geological conference of PhD. students and young scientists : Zawoja – Herl'any 2008, 3.–6.4.2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Lead in the environment of Lake Wigry (NE Poland) / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Anna KOSTKA // Limnological Review ; ISSN 1642-5952. — 2011 vol. 11 no. 2, s. 59–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metale śladowe w osadach jeziora WigryTrace metals in the sediments of Wigry Lake / Dorota PROSOWICZ, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Anna KOSTKA // W: Jezioro Wigry : historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych = Wigry Lake : history of the lake in the light of geological and paleoecological studies / red. nauk. Jacek Rutkowski, Lech Krzysztofiak. — Suwałki : Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, cop. 2009. — ISBN: 978-83-60115-25-1. — S. 110–130. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mikrobiologia środowiska[Environmental microbiology] / Anna KOSTKA, Dariusz Latowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — [361] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0566). — Bibliogr. s. 349–351. — ISBN: 978-83-7464-714-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ołów w środowisku Jeziora Wigry[Lead in the environment of Lake Wigry] / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Anna KOSTKA // W: Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior : XV ogólnopolska konferencja limnologiczna : Toruń 21–23 września 2011 : materiały konferencyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Polskie Towarzystwo Limnologiczne. — Toruń : Polish Limnological Society, 2011. — ISBN: 978-83-933601-4-7. — S. 9–10. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Preliminary studies of microbial community structure in Przemsza River and Biała Przemsza River water system, influenced by lead and zinc mining (Silesia, southern Poland) / A. KOSTKA // W: BioMicroWorld 2015 : VI international conference on Environmental, industrial and applied microbiology : Barcelona (Spain), 28–30 October 2015 : book of abstracts. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. 100. — Bibliogr. s. 100

 • keywords: Przemsza River, lead and zinc mining, metagenomics, microbial community, Candidatus Blochmannia rufipes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Role of clay minerals in the heavy metals deposition on the Upper Vistula flood plains at the area of Krakow city (Poland) / HELIOS-RYBICKA Edeltrauda, KOSTKA Anna, STRZEBOŃSKA Magdalena // W: Innovative sediment management: how to do more with less : 8th international SedNet conference : 6–9 November, 2013, Lisbon, Portugal : abstracts of oral and poster presentations. — [Netherlands : s. n.], [2013]. — S. 117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Spatial and geochemical aspects of heavy metal distribution in lacustrine sediments, using the example of Lake Wigry (Poland) / Anna KOSTKA, Andrzej LEŚNIAK // Chemosphere ; ISSN 0045-6535. — 2020 vol. 240 art. no. 124879, s. 1–12. — Bibliogr. s. 10–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-17

 • keywords: trace elements, geostatistics, spatial analysis, environmental risk assessment, metallic pollutants, sediment contaminants

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.chemosphere.2019.124879

16
 • Spatial distribution of trace elements in bottom sediments of Wigry Lake (NE Poland) – use of GIS methods / A. KOSTKA // W: Humanism in the European science and culture : Lublin, 7–10 May 2009 : programme = Humanizm w nauce i kulturze europejskiej. — [Lublin : Lublin Scientific Society], [2009]. — S. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The effect of de-icing roads with salt on the environment in Krakow (Poland) / Anna KOSTKA, Magdalena STRZEBOŃSKA, Maciej Sobczyk, Marta Zakrzewska, Anna Bochenek // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2019 vol. 45 no. 3, s. 195–205. — Bibliogr. s. 203–205, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-10-07. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/3250/2335

 • keywords: Krakow, winter road maintenance, soil salinity, road salt

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2019.45.3.195

18
 • Transport i akumulacja metali ciężkich w osadach jeziornych[Transport and accumulation of heavy metals in lacustrine deposits] / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Anna KOSTKA // W: Zanieczyszczenie osadów metalami ciężkimi : transport, akumulacja, remobilizacja, remediacja / pod red. Dariusza Ciszewskiego, Urszuli Aleksander-Kwaterczak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0630). — ISBN: 978-83-7464-803-5. — S. 63–86. — Bibliogr. s. 79–86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Use of GIS for spatial analysis of heavy metals distribution in the bottom sediments of Wigry Lake (NE Poland) / A. KOSTKA, D. PROSOWICZ, E. HELIOS-RYBICKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 307–312. — Bibliogr. s. 311–312, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ posypywania dróg solą na stan jakości środowiska glebowego w Krakowie[The impact of salt road spreading on the quality of soil environment in Krakow] / Magdalena STRZEBOŃSKA, Anna KOSTKA, Marta Zakrzewska // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 50. — Bibliogr. s. 50. — Toż. na dysku flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zmienność przestrzenna zawartości żelaza i manganu w osadach jeziora WigrySpatial variability of Fe and Mn concentration of Wigry Lake (NE Poland) / Anna KOSTKA, Dorota PROSOWICZ, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK // Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-0513. — 2008 t. 6, s. 145–152. — Bibliogr. s. 151–152, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: