Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Kopacz, dr inż.

asystent

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 1710053

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Analiza mechanizmu odkształcenia układu osnowa-bliźniak o osi rozciągania/ściskania w pobliżu kierunku bliźniakowania $\eta_{1}$Analysis of deformation mechanism of the matrix-twin system with the tensile/compression axis near to $\eta_{1}$ crystallographic direction / S. KOPACZ, M. S. SZCZERBA // W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2013] + dysk Flash. — Na okł. tyt.: Prace XLI Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-35-3. — S. 401–404. — Bibliogr. s. 404, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: bliźniakowanie mechaniczne, układ osnowa-bliźniak, kryształy RSC

  keywords: mechanical twinning, matrix-twin system, FCC crystals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza własności mechanicznych układu osnowa-bliźniak w monokryształach $Cu-8\%at.Al$An analysis of the mechanical properties of matrix-twin system in $Cu-8At.\%Al$ single crystals / Marek S. SZCZERBA, Sebastian KOPACZ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 11, s. 693–697. — Bibliogr. s. 697. — Odkształcalność metali i stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza własności mechanicznych układu osnowa-bliźniak w monokryształach $Cu-8\%at.Al$[An analysis of the mechanical properties of matrix-twin system in $Cu-8At.\%Al$ single crystals] / Marek S. SZCZERBA, Sebastian KOPACZ // W: OMIS'2009 : Odkształcalność Metali i Stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009, Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : s. n.], [2009]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Anisotropy and asymmetry of the yield stress of a FCC twin/matrix lamellae structure tested by tension and compression / S. KOPACZ, M. SZCZERBA // W: ICSMA 17 : 17\textsuperscript{th} International Conference on the Strength of Materials : August 9–14, 2015 : book of abstracts / eds. A. Dlouhý, L. Kunz. — Brno : Institute of Physics of Materials. Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. — ISBN: 978-80-87434-07-9. — S. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Asymetria granicy plastyczności rozciągania i ściskania układu osnowa-bliźniak w kryształach $Cu-8,5\%at. Al$Asymmetry of the tensile/compression yield stress of twin-matrix system pre-deformed $Cu-8.5at. Al$ single crystals / A. RZĄDZKA, S. KOPACZ, M. S. SZCZERBA // W: XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków – Krynica, 24–27 IX 2013 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2013] + dysk Flash. — Na okł. tyt.: Prace XLI Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-35-3. — S. 396–400. — Bibliogr. s. 400, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: bliźniakowanie mechaniczne, układ osnowa-bliźniak, kryształy RSC

  keywords: mechanical twinning, matrix-twin system, FCC crystals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania efektu Bauschingera w kryształach RSC wywołanego bliźniakowaniem mechanicznymStudies of the Bauschinger effect in FCC single crystals induced by mechanical twinning / S. KOPACZ, M. S. SZCZERBA // W: PLASTMET'2010 : Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : VII seminarium naukowe : 30 listopada – 3 grudnia 2010, Łańcut : streszczenia = book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania mechaniczne zbliźniaczonych monokryształów $Cu-8\%at. Al$ w próbach rozciągania i ściskaniaMechanical investigations of the twinned $Cu-8\%at. Al$ single crystals tested by tension and compression / Sebastian KOPACZ, Marek S. SZCZERBA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 11, s. 568–571. — Bibliogr. s. 571. — Odkształcalność metali i stopów : IX konferencja naukowa : 22–25 listopada, 2011, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN, Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Sigma-NOT, 2011

 • słowa kluczowe: bliźniakowanie mechaniczne, układ osnowa-bliźniak, kryształy RSC, efekt Bauschingera

  keywords: mechanical twinning, FCC crystals, matrix-twin interface, Bauchinger effect

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania mechaniczne zbliźniaczonych monokryształów $Cu-8\%at. Al$ w próbach rozciągania i ściskania[Mechanical investigations of the twinned $Cu-8\%at. Al$ single crystals tested by tension and compression] / Sebastian KOPACZ, Marek S. SZCZERBA // W: OMIS'2011 : Odkształcalność Metali i Stopów : IX konferencja naukowa : 22–25 listopada 2011 Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : PR], [2011]. — S. [31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Detwinning at early stages of mechanical training of a non-modulated Ni-Mn-Ga martensite / M. J. Szczerba, R. Chulist, W. Maziarz, J. Wojewoda-Budka, S. KOPACZ, M. S. SZCZERBA // W: ICSMA 17 : 17\textsuperscript{th} International Conference on the Strength of Materials : August 9–14, 2015 : book of abstracts / eds. A. Dlouhý, L. Kunz. — Brno : Institute of Physics of Materials. Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. — ISBN: 978-80-87434-07-9. — S. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Detwinning of face-centered cubic deformation twins via the correspondence matrix approach / M. J. Szczerba, S. KOPACZ, M. S. SZCZERBA // Acta Materialia ; ISSN 1359-6454. — Tytuł poprz.: Acta Metallurgica et Materialia. — 2016 vol. 102, s. 162–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-28. — tekst: https://goo.gl/3HXm3i

 • keywords: dislocations, deformation twinning, face-centered cubic crystals, detwinning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.actamat.2015.09.020

11
 • Efekt Bauschingera układu osnowa-bliźniak w monokryształach ${Cu-8\%at.Al}$Bauschinger effect of the matrix-twin system in the ${Cu-8\%at.Al}$ single crystals / S. KOPACZ, M. S. SZCZERBA // W: XXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011] + CD-ROM. — Na okł. dod. Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-929445-0-5. — S. 446–449. — Bibliogr. s. 448, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Katedra Materiałów Metalicznych i Nanoinżynierii, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Experimental evidence of the quasi-reverse FCC twinning / M. J. Szczerba, S. KOPACZ, M. SZCZERBA // W: ICSMA 17 : 17\textsuperscript{th} International Conference on the Strength of Materials : August 9–14, 2015 : book of abstracts / eds. A. Dlouhý, L. Kunz. — Brno : Institute of Physics of Materials. Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. — ISBN: 978-80-87434-07-9. — S. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Experimental studies on detwinning of face-centered cubic deformation twins / M. J. Szczerba, S. KOPACZ, M. S. SZCZERBA // Acta Materialia ; ISSN 1359-6454. — Tytuł poprz.: Acta Metallurgica et Materialia. — 2016 vol. 104, s. 52–61. — Bibliogr. s. 60–61, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-12. — tekst: https://goo.gl/TTVCwC

 • keywords: deformation twinning, face-centered cubic crystals, detwinning, critical resolved shear stress

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.actamat.2015.11.025

15
 • Kinking of twin/matrix lamellae of $Cu-Al$ alloy crystal structure subjected to compression : [abstract] / M. SZCZERBA, S. KOPACZ, M. J. Szczerba // W: ICOTOM 17 : 17\textsuperscript{th} International Conference on Textures of Materials : August 24–29, 2014, Dresden, Germany / Technische Universität Dresden. — [Germany : s. n.], [2014]. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Niektóre aspekty anizotropii mechanicznej układu osnowa-bliźniak w zbliźniaczonych kryształach RSCSome aspects of mechanical anisotropy of the matrix-twin system in the pre-twinned FCC single crystals / Sebastian KOPACZ, Marek S. SZCZERBA // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • O odwracalności ścięcia bliźniaczego w kryształach RSCOn the reversibility of the twin shear in FCC crystals / Marek S. SZCZERBA, Sebastian KOPACZ, Maciej J. Szczerba // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Physics of detwinning in FCC structures : [abstracts] / M. J. Szczerba, S. KOPACZ, M. S. SZCZERBA // W: Plastic behavior of conventional and advanced materials : theory, experiment, and modeling [Dokument elektroniczny] : proceedings of PLASTICITY'15 : the twenty first international symposium on Plasticity and its Current Applications : Montego Bay, Jamaica, January 4–9, 2015 / ed. Akhtar S. Khan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Maryland : NEAT PRESS, cop. 2015. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-0-9911654-8-3. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • The discovery of the reverse FCC deformation twinning / M. S. SZCZERBA, S. KOPACZ, M. J. Szczerba // W: ICPMAT2014 : 9th international conference on the Physical properties and application of advanced materials : 14–18 September 2014, Krakow, Poland : programme and abstracts / ed. K. Przybylski ; AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zjawisko gigantycznego overshoot'u w zbliźniaczonych monokryształach $Cu-8,5\%at. Al$Gigantic overshoot phenomenon in the pre-twinned $Cu-8.5\%Al$ single crystals / Sebastian KOPACZ, Marek S. SZCZERBA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 11, s. 785–788. — Bibliogr. s. 788. — Odkształcalność metali i stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa: 26–29 listopada 2013

 • słowa kluczowe: bliźniakowanie mechaniczne, układ osnowa-bliźniak, kryształy RSC, gigantyczny overshoot

  keywords: mechanical twinning, matrix-twin system, FCC crystals, giant overshoot

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zjawisko gigantycznego overshoot'u w zbliźniaczonych monokryształach $Cu-8,5\% at.Al$ : [abstract][Gigantic overshoot phenomenon in the pre-twinned $Cu-8.5\% at.Al$ single crystals] / Sebastian KOPACZ, Marek S. SZCZERBA // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: