Wykaz publikacji wybranego autora

Konrad Szaciłowski, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
ACMiN, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1596-9856

ResearcherID: brak

Scopus: 6507891110

PBN: 903370

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 186, z ogólnej liczby 187 publikacji Autora


1
2
 • Acoustic wave sensing devices and their LTCC packaging / I. Giangu, [et al.], K. SZACIŁOWSKI, [et al.], K. PILARCZYK, [et al.], P. KWOLEK, [et al.], J. MECH, [et al.] // W: 2014 international semiconductor conference [Dokument elektroniczny] : 37\textsuperscript{th} edition, Sinaia, Romania / National Institute for Research and Development in Microtechnologies (IMT Bucharest). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, [cop. 2014]. — (CAS proceedings ; ISSN 1545-827X). — Dod. ISBN 978-1-4799-3917-6. — ISBN: 978-1-4799-3916-9. — S. 147–150. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6966418 [2015-06-26]. — Bibliogr. s. 150, Abstr.

 • keywords: temperature sensor, LTCC package, SAW resonator, FBAR resonator, humidity sensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adsorption of selected ions on the anatase $TiO_{2}(101)$ surface: a density-functional study / Marta Kinga Bruska, Konrad SZACIŁOWSKI, Jacek Piechota // Molecular Simulation ; ISSN 0892-7022. — 2009 vol. 35 no. 7, s. 567–576. — Bibliogr. s. 574–576

 • keywords: adsorption, electronic structure, titanium dioxide, density-functional theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/08927020802654088

4
 • Alizarin complexone: an interesting ligand for designing $TiO_{2}$-hybrid nanostructures / Yesica Di Iorio, Rodrigo Parra, Konrad SZACIŁOWSKI, Maria A. Grela // New Journal of Chemistry ; ISSN 1144-0546. — 2013 vol. 37 iss. 4, s. 969–976. — Bibliogr. s. 975–976. — K. Szaciłowski dod. afiliacja: Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/c3nj40979a

5
 • Anomalous photocathodic behavior of CdS within the urbach tail region / Agnieszka Podborska, Bartłomiej Gaweł, Łukasz Pietrzak, Iwona B. Szymańska, Jeremiasz K. Jeszka, Wiesław Łasocha, Konrad SZACIŁOWSKI // Journal of Physical Chemistry. C ; ISSN 1932-7447. — 2009 vol. 113, s. 6774–6784. — Bibliogr. s. 6782–6784

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/jp809794s

6
 • Antimony sulphide – from solar to human cells : [streszczenie] / Kacper PILARCZYK, Neil Robertson, Konrad SZACIŁOWSKI // W: IKSS 2013 : XIII International Krutyń Summer School 2013 : ”Advanced photo– and electrically active molecular and nano-materials at the interface with living systems: challenges and promises for the future bio-medicine” : Krutyń, Masurian Lake District, Poland, May 21–27, 2013 : praca zbiorowa / pod red. Marka Pietraszkiewicza. — Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o, 2013 + CD. — ISBN: 978-83-7798-081-1. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]. — Kacper Pilarczyk, Konrad Szciłowski dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Arithmetic device based on multiple Schottky-like junctions : communication / Justyna MECH, Remigiusz KOWALIK, Agnieszka Podborska, Przemysław KWOLEK, Konrad SZACIŁOWSKI // Australian Journal of Chemistry ; ISSN 0004-9425. — 2010 vol. 63 no. 9, s. 1330–1333. — Dodatkowa afiliacja K. Szaciłowskiego: Faculty of Chemistry, Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1071/CH10224

8
9
 • Badania właściwości optycznych kompozytów polianiliny z półprzewodnikami tlenkowymi o strukturze fergusonitu[Study of optical properties of polyaniline composites with fergusonite type semiconducting oxides] / Tomasz ŁOKCIK, Konrad SZACIŁOWSKI // W: Dokonania naukowe doktorantów : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 20.04.2013 r. : materiały konferencyjne – streszczenia. — Kraków : CreativeTime, 2013. — ISBN: 978-83-63058-36-4. — S. 185. — Bibliogr. s. 185. — Pełny tekst W: Dokonania naukowe doktorantów [Dokument elektroniczny] : Kraków, 20.04.2013 : materiały konferencyjne – streszczenia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : CreativeTime], cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. 360—361. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. 360. — ISBN 978-83-63058-37-1. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badanie własności fotoelektrycznych sulfojodku antymonu modyfikowanego nanostrukturami węgla[Characterisation of photoelectric properties of antimony sulphoiodide, modified with carbon nanostructures] / Maciej SUCHECKI, Konrad SZACIŁOWSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 118. — M. Suchecki – dod. afiliacja: Wydział Metali Nieżelaznych AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Bivalent and trivalent logic operations realised in optoelectronic devices based on new hybrid materials / K. PILARCZYK, A. PODBORSKA, P. Kwolek, M. Warzecha, M. Oszajca, D. Migdal, K. SZACIŁOWSKI // W: ISPPCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 21\textsuperscript{st} Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds : July 5–9, 2015, Kraków : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 tablet. — S. 177. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 177. — K. Pilarczyk, K. Szaciłowski – dod. afiliacja: ACMiN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Black water - reduced graphene for everyone? : [abstract] / M. F. KAWA, A. PODBORSKA, K. SZACIŁOWSKI // W: nanoFIS 2017 : 3\textsuperscript{rd} international conference Functional Integrated nano Systems : 22–24 November 2017, Graz, Austria : conference documentation. — [Austria : s. n.], [2017]. — S. [66]. — Bibliogr. s. [66]. — M. Kawa - dod. afiliacja: ACMiN AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Brief insights into $Cu_{2}O$ electrodeposition: detailed progressive voltammetric and electrogravimetric analysis of a copper lactate system / K. MECH, M. BISZTYGA-SZKLARZ, K. SZACIŁOWSKI // Journal of the Electrochemical Society ; ISSN 0013-4651. — 2020 vol. 167 iss. 4 art. no. 042504, s. 1–10. — Bibliogr. s. 10. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-05

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1149/1945-7111/ab7a83

16
 • Cadmium sulfide composites of conducting polymers / Andrzej BLACHECKI, Elżbieta Grudzińska, Konrad SZACIŁOWSKI // W: ISPPCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 21\textsuperscript{st} Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds : July 5–9, 2015, Kraków : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 tablet. — S. 100. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Characterization and photocatalytic activity of $TiO_{2}$ modified with hexafluorometallates / Marta Buchalska, Michał Pacia, Marcin Kobielusz, Marcin Surówka, Elżbieta Świętek, Ewelina Wlaźlak, Konrad SZACIŁOWSKI, Wojciech Macyk // W: ISPPCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 21\textsuperscript{st} Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds : July 5–9, 2015, Kraków : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 tablet. — S. 104. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 104. — Konrad Szaciłowski – dod. afiliacja: Jagiellonian University ; E. Wlaźlak – afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Charge trapping behaviour $RGO@TiO_{2}$ and $RGO@CDS$ nanocomposites / M. KAWA, D. Migdał, A. PODBORSKA, K. PILARCZYK, K. SZACIŁOWSKI // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-868-4. — S. 90–91. — M. Kawa, K. Pilarczyk - dod. afiliacja: ACMiN AGH

 • keywords: titanium dioxide, cadmium sulphide, reduced graphene oxide, optoelectronic switches

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • Composite materials based on graphene oxide-semiconductor platforms as candidates to construct the photoelectrochemical ions sensors / Michał F. KAWA, Agnieszka K. PODBORSKA, Marta B. GAJEWSKA, Krzysztof MECH, Željko Crljen, Konrad T. SZACIŁOWSKI // W: ISPPCC 2017 : 22nd International Symposium on Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds : 9th–14th July 2017 Oxford, United Kingdon : book of abstracts. — [United Kingdon : s. n.], [2017]. — S. 133. — Bibliogr. s. 133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Composites of cadmium sulfide and copolymers of aromatic amines / Andrzej BLACHECKI, Konrad SZACIŁOWSKI, ELżbieta Grudzińska // W: 2016 international semiconductor conference : 39\textsuperscript{th} edition, October 10-12, Sinaia, Romania / National Institute for Research and Development in Microtechnologies (IMT Bucharest). — Piscataway : IEEE, [cop. 2016]. — (CAS proceedings ; ISSN 1545-827X). — ISBN: 978-1-5090-1207-7. — S. 173–176. — Bibliogr. s. 175–176, Abstr.. — A. Blachecki - dod. afiliacja: ACMIN AGH

 • keywords: conducting polymers, composite, cadmium sulfide, benzidine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Coordination chemistry for information acquisition and processing / Kacper PILARCZYK, Brian Daly, Agnieszka PODBORSKA, Przemysław Kwolek, Victoria A. D. Silverson, A. Prasanna de Silva, Konrad SZACIŁOWSKI // Coordination Chemistry Reviews ; ISSN 0010-8545. — 2016 vol. 325, s. 135–160. — Bibliogr. s. 158–160, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-29. — K. Pilarczyk – dod. afiliacja: ACMiN. — 21st International Symposium on the Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds (ISPPCC) : July 5th–9th, 2015. — tekst: https://goo.gl/x4fmqp

 • keywords: photoelectrochemical photocurrent, switching effect, molecular logic, molecular computation, photoinduced electron transfer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ccr.2016.04.012