Wykaz publikacji wybranego autora

Konrad Eckes, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0220-2277

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900552

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • An analysis of spatial relationships in the expert system integrated with GISAnaliza relacji przestrzennych w systemie ekspertowym zintegrowanym z GIS / Konrad ECKES // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 65–73. — Bibliogr. s. 72–73, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza i planowanie dozoru terenu za pomocą narzędzi GIS i CADAnalysis and planning of terrain surveillance using GIS and CAD tools / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2005 t. 3 z. 1, s. 27–39. — Bibliogr. s. 38, Summ.. — tekst: http://rg-1ptip-1org-1pl-18uf60tle007a.wbg2.bg.agh.edu.pl/index.php/rg/article/download/RG2005-1-Eckes/861

 • słowa kluczowe: GIS, CAD, system informacji przestrzennej, analiza widoczności, strefy widoczności, planowanie widoczności

  keywords: GIS, CAD, spatial information system, visibility analysis, visibility zones, visibility planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza przestrzenna rozkładu obiektów w przestrzeni geograficznej za pomocą narzędzi GISSpatial analysis of objects distribution in geographic space by means of GIS tools / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 5, s. 25–32. — Bibliogr. s. 32, Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, GIS, przestrzenny rozkład obiektów

  keywords: sustainable development, GIS, spatial object distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza zbiorów w SIP za pomocą reguł ekspertowych[An analysis of sets in the spatial information system using expert rules] / Konrad ECKES // W: Modelowanie danych przestrzennych : materiały II ogólnopolskiego seminarium : Warszawa, 20 marca 2000 r. / Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji PAN ; Sekcja Geoinformatyki Komitetu Geodezji PAN ; Instytut Geodezji i Kartografii. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz.. — Nieciągła numeracja stron

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analizy logistyczne w GIS czasu rzeczywistego dla zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowychLogistic analyses in real time GIS to ensure safety of mass events / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 4, s. 95–101, [1] k.. — Bibliogr. s. 101, Abstr.. — Afiliacja Autora: Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geomatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analizy przestrzenne w czasie rzeczywistym dla wspomagania akcji ratowniczych na terenach dotkniętych powodziąReal-time GIS analyses for supporting rescue operations on flood disaster areas / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2010 t. 8 z. 6, s. 63–68, [2] k.. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwiązywania konfliktów środowiskowychSpatial-temporal analyses in GIS for solving environmental conflicts / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2011 T. 9 z. 3, s. 51–59. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analizy w systemach informacji o terenie na obiektach zmiennych w czasie – w profilaktyce i w zarządzaniu kryzysowymAnalyses in the land information systems on object varying in the time – for prevention and crisis management / Konrad ECKES // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 4, s. 5–14. — Bibliogr. s. 13, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Assessment of geographic space arrangement based on the amount of information contained in the map imageOcena uporządkowania przestrzeni geograficznej na podstawie ilości informacji zawartej w obrazie mapy / Konrad ECKES // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2014 [nr] 13, s. 33–39. — Bibliogr. s. 39, Abstr.

 • słowa kluczowe: przestrzeń geograficzna, organizacja i uporządkowanie przestrzeni, analiza obrazu mapy, teoria informacji Shannona, ilość informacji w obrazie mapy

  keywords: geographical space, organization and arrangement of space, Shannon's information theory, amount of information in the map image, map image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dokumentowanie obiektów światowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu wypraw Koła Naukowego Geodetów AGH[Documenting the world cultural heritage objects during fourteen expeditions of the Students' Scientific Association of AGH University of Science and Technology] / Konrad ECKES // W: Jubileusz 60-lecia działalności Kół Naukowych Geodetów w AGH : Kraków, 19–21.04.2012 r. / red. Paulina Mól, Łukasz Czarnecki ; AGH. Koło Naukowe Geodetów DAHLTA. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 49–59. — Afiliacja autora: Wydział GGiIŚ

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dokumentowanie obiektów światowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu wypraw naukowych studentów Wydziału Geodezji AGHDocumenting world cultural heritage objects during fourteen students' scientific expeditions of the Geodesy Faculty at AGH University of Science and Technology / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 217–223, [2]. — Summ.. — KRAKOWSKIE SPOTKANIA z INSPIRE na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni : zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III ogólnopolskiego sympozjum : Kraków, 17–19 maja 2007 r. — Warszawa : WIEŚ JUTRA Sp. z o. o., [2007]. — tekst: https://goo.gl/UGHb8h

 • słowa kluczowe: inwentaryzacja zabytków, dokumentacja zabytków, ochrona dziedzictwa kultury

  keywords: inventory of monuments, documentation of monuments, cultural heritage preservation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Edukacja w zakresie systemów informacji przestrzennej i jej udział w budowaniu nowych form kształcenia geodetów w AGH[Education in spatial information systems and its part in the building of new schooling forms of geodesists at the Technical University AGH] / Konrad ECKES // W: Systemy informacji przestrzennej : IX konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 14–15 września 1999 / red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — Warszawa : Wydawnictwo „Wieś Jutra”, 1999. — ISBN10: 83-87660-86-8. — S. 288–292

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Engineering task-oriented GIS education, example of the course at the AGH University of Sciences and Technology AGH in CracowEdukacja GIS ukierunkowana na zadania inżynierskie na przykładzie kursu w AGH w Krakowie / Konrad ECKES // W: GIS in higher education in Poland : curriculums, issues, discussion / ed. by Iwona Jażdżewska. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — ISBN: 978-83-8088-140-2 ; e-ISBN: 978-83-8088-141-9. — S. 24–35. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geodezičeskite tradicii na Krakov[Geodetical traditions in Cracow] / Konrad ECKES // Geomediâ ; ISSN 1313-3365. — 2011 br. 1, s. 40–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kataster in Polen – historische Bedingtheiten und Perspektiven der Entwicklung[Cadastre in Poland – the historical conditions and development perspectives] / Konrad ECKES, Ryszard HYCNER // AVN : Allgemeine Vermessungs-Nachrichten ; ISSN 0002-5968. — 1999 [H.] 5, s. 154–158. — Bibliogr. s. 158

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Koncepcja ciągłej i jednolitej dokumentacji przestrzeni miasta i jej zastosowanie w zarządzaniu kryzysowymThe conception of a continuous and homogenous documentation of the urban space and its application in crisis management / Konrad ECKES // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 89–100. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kontrola obrazu mapy wielkoskalowej w systemie eksperckimControl of the great-scale map image in the expert system / Konrad ECKES // W: Kartograficzne programy komputerowe : konfrontacja teorii z praktyką = Cartographic software : confrontation between theory and practice / pod red. Wiesławy Żyszkowskiej, Waldemara Spallka ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Kartografii. — Wrocław : UW, 2007. — (Główne Problemy Współczesnej Kartografii = Main Problems of Contemporary Cartography). — ISBN: 978-83-921524-7-7. — S. 45–58. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kwalifikacja obszarów wymagających scalenia gruntów realizowania w systemie ekspertowymClassification of areas for the land consolidation process in expert systems / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2003 t. 1 z. 1, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Summ.. — tekst: http://rg-1ptip-1org-1pl-18uf60t4j00de.wbg2.bg.agh.edu.pl/index.php/rg/article/download/RG2003-1-Eckes/773

 • słowa kluczowe: system ekspertowy, scalanie gruntów, działka, analiza kształtu, algorytmy geometrii obliczeniowej

  keywords: expert system, shape analysis, plot (parcel), geometry algorithm, land consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Logika obrazu mapy jako podstawa do budowy systemu ekspertowegoLogic of the map image as a base for the building of an expert system / Konrad ECKES // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2002 [nr] 4, s. 7–16. — Bibliogr. s. 15, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.geoinformatica.agh.edu.pl/pdfy/GEOINFORMATICA_POLONICA_4-2002.pdf

 • słowa kluczowe: system ekspertowy, analiza obrazu mapy, mapa wielkoskalowa, logika obrazu mapy, system informacji o terenie (SIT)

  keywords: expert system, map image analysis, land information system, large-scale map, map image logic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Logika obrazu mapy jako podstawa do budowy systemu ekspertowegoLogic of the map image as basis for building of an expert system / Konrad ECKES // W: Systemy informacji przestrzennej : XII konferencja naukowo-techniczna : Warszawa 17 maja 2002 / red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — [Warszawa : Wydawnictwo „Wieś Jutra”], [2002]. — S. 191–203. — Bibliogr. s. 203

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modele i analizy w systemach informacji przestrzennejModels and analyses in the spatial information systems / Konrad ECKES. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 96, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0221). — Bibliogr. s. 95–[97], Streszcz., Summ.. — ISBN10:  83-7464-039-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowymModelling of the building space in GIS to support decision-making in crisis management / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2008 t. 6 z. 5, s. 31–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.. — tekst: http://ptip.org.pl//download/files/RG2008z5-Eckes.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, modelowanie budowli, analizy w GIS, relacje przestrzenne

  keywords: crisis management, building modeling, GIS analyses, spatial relations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym[Modelling of the building space in GIS to support decision-making in crisis management] / Konrad ECKES // W: Praktyczne zastosowanie narzędzi informatycznych (w tym GIS) w zarządzaniu kryzysowym : XVII edycja seminarium w cyklu Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo : 25 stycznia 2011 r., Warszawa. — [Warszawa : s. n.], [2011]. — Do publikacji dołączony CD-ROM ze slajdami. — S. 39–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modelowanie rzeczywistości geograficznej w systemach informacji przestrzennejModelling of geographical reality in the spatial information systems / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2006 t. 4 z. 2, s. 43–73. — Bibliogr. s. 72–73, Summ.. — tekst: https://goo.gl/aNS29S

 • słowa kluczowe: GIS, system informacji przestrzennej, model wektorowy, model rastrowy

  keywords: GIS, spatial information system, vector model, raster model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modernizowanie kształcenia na kierunku geodezji i kartografii w uczelniach technicznychModernizing education in geodesy and cartography at technical universities / Konrad ECKES // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2009 t. 7 z. 3: Kształcenie w dziedzinie geoinformacji = Education in geoinformation, s. 45–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.

 • słowa kluczowe: GIS, modernizacja, kształcenie, geomatyka, system informacji przestrzennej, geoinformatyka, geodezja i kartografia, geoinformacja

  keywords: GIS, modernization, education, geoinformatics, geomatics, spatial information system, geodesy and cartography, geoinformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: