Wykaz publikacji wybranego autora

Adrian Konior, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Innowacje w zakresie komunikacji marketingowej wybranych telekomów : [abstrakt][Innovations in the area of marketing communication of selected telecoms : abstract] / Adrian KONIOR // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Internetowa społeczność marki w teorii i praktyce : wybrane aspektyOnline brand community in theory and practice : selected aspects / Beata TARCZYDŁO, Anna KONDAK, Adrian KONIOR // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2018 t. 19 z. 5 cz. 2: Agile Commerce - zarządzanie wobec wyzwań technologii, s. 237–252. — Bibliogr. s. 250–252, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-5-2.pdf

 • keywords: business implications, results of research, branding, brand stakeholders in the Web, online brand community

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Marketing sensoryczny w teorii i praktyce[Sensory marketing in theory and practice] / Anna KONDAK, Adrian KONIOR // W: Humanistyka i nauki społeczne [Dokument elektroniczny] : doświadczenia, konteksty, wyzwania : praca zbiorowa, T. 5 / pod red. Klaudii Pujer. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Wydawnictwo Exante, 2018. — ISBN: 978-83-65374-86-8 ; e-ISBN: 978-83-65374-87-5. — S. 109–118. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1Ewv63EqgM-iWjZG0xc3In3Y5cwIE2rFw/view [2018-09-04]. — Bibliogr. s. 118

 • słowa kluczowe: studium przypadku, marketing sensoryczny, zmysły człowieka, komunikacja społeczna i marketingowa, studia literaturowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Marketing wirusowy w zarządzaniu organizacją : wyniki badańViral marketing in organization management : results of research / Beata TARCZYDŁO, Anna KONDAK, Adrian KONIOR // Marketing i Zarządzanie ; ISSN 2450-775X. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; ISSN: 1509-0507. — 2018 nr 3, s. 189–205. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Summ.. — tekst: https://wnus.edu.pl/miz/file/issue/download/935.pdf

 • słowa kluczowe: marketing wirusowy, metodyka stosowania, zarządzanie organizacją, zalecenia dla marketerów

  keywords: viral marketing, methodology of application, organization management, recommendation for marketers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/miz.2018.53-17

5
 • Menedżer komunikacji marketingowej – ujęcie teoretyczne i empiryczneMarketing communications manager – theoretical and empirical approach / Adrian KONIOR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 58. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, menedżer, telefonia komórkowa

  keywords: manager, marketing communication, mobile telephony

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Skuteczna komunikacja marketingowa telekomów w sytuacji zmiany przepisów : wyniki badańEffective marketing communication of telecoms in the situation of changing regulations : research results / Adrian KONIOR // W: Problemy nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych : konteksty i wyzwania : monografia : praca zbiorowa / pod red. Klaudii Pujer. — Wrocław : Exante Wydawnictwo Naukowe Klaudia Pujer, 2017. — ISBN: 978-83-65374-37-0 ; e-ISBN: 978-83-65374-36-3. — S. 159–169. — Bibliogr. s. 168, Summ.. — tekst: goo.gl/PwyooL

 • słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, rejestracja kart prepaid, telekomy

  keywords: case study, marketing communication, telefonia komórkowa, telecoms, prepaid card registration, mobile network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Viral marketing communication for brandWirusowa komunikacja marketingowa na rzecz marki / Beata TARCZYDŁO, Anna KONDAK, Adrian KONIOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 2450-775X. Marketing i Zarządzanie ; ISSN 2450-775X. — 2018 nr 4 Issues of marketing and management in a changing business environment = Problematyka marketingu i zarządzania w zmieniającym się otoczeniu biznesowym, s. 89–101. — Bibliogr. s. 100–101, Summ., Streszcz.. — tekst: https://wnus.edu.pl/miz/file/article/download/15569.pdf

 • słowa kluczowe: marka, wirusowa komunikacja marketingowa, viral, generowanie ruchu w sieci, skuteczność komunikacji marketingowej

  keywords: brand, viral marketing communication, viral, generating activity online, effectiveness of marketing communication

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/miz.2018.54-07

9
 • Wybrane aspekty kształtowania wizerunku marki "Njumobile"[Selected aspects of brand image creation - "Njumobile"] / Adrian KONIOR, Anna KONDAK // W: Humanistyka i nauki społeczne [Dokument elektroniczny] : doświadczenia, konteksty, wyzwania : praca zbiorowa, T. 5 / pod red. Klaudii Pujer. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Wydawnictwo Exante, 2018. — ISBN: 978-83-65374-86-8 ; e-ISBN: 978-83-65374-87-5. — S. 119–130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1Ewv63EqgM-iWjZG0xc3In3Y5cwIE2rFw/view [2018-09-04]. — Bibliogr. s. 129–130

 • słowa kluczowe: studium przypadku, telefonia komórkowa, kształtowanie wizerunku, obserwacja uczestnicząca

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wybrane przedsięwzięcia ekonomii współdzielenia : wyniki badańSelected undertakings of sharing economy : research results / Beata TARCZYDŁO, Anna KONDAK, Adrian KONIOR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 107–108. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: studia przypadków, ekonomia współdzielenia, przedsięwięcia współdzielonej konsumpcji z rynku polskiego, rezultaty badań i rekomendacje

  keywords: case studies, sharing economy, undertakings of collaborative consumption in Polish market, results of research and recommendations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: