Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kondak, mgr

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5377-7927 orcid iD

ResearcherID: X-4266-2018

Scopus: brak

PBN: 5e7093e5878c28a0473b2d5f

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Creating product value for contemporary digital consumers with the use of modern concept sensory marketing and social media / Anna KONDAK // W: Proceedings of the 38\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : 23-24 November 2021, Seville, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), [2021]. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-7-1. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ibima.org/accepted-paper/creating-product-value-for-contemporary-digital-consumers-with-the-use-of-modern-concept-sensory-marketing-and-social-media/ [2021-12-30]. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Eyetracking i jego zastosowanie w badaniach marketingowych[Eyetracking in marketing research] / Anna KONDAK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 135. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-16]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Generowanie wartości poprzez bloga firmowego : studium przypadkuGenerating values via corporate blog : case study / Beata TARCZYDŁO, Anna KONDAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2017 t. 18 nr 3, s. 119–130. — Bibliogr. s. 128–129, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-29. — tekst: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=156595&language=en

  orcid iD
 • słowa kluczowe: studium przypadku, blog firmowy, rodzaje generowanych wartości, korzyści i zagrożenia związane z prowadzeniem bloga firmowego

  keywords: case study, corporate blog, types of generated values, benefits and threats related to running corporate blogs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.6492

4
 • Internetowa społeczność marki w teorii i praktyce : wybrane aspektyOnline brand community in theory and practice : selected aspects / Beata TARCZYDŁO, Anna KONDAK, Adrian KONIOR // Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2543-8190. — 2018 t. 19 z. 5 cz. 2: Agile Commerce - zarządzanie wobec wyzwań technologii, s. 237–252. — Bibliogr. s. 250–252, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-5-2.pdf

  orcid iD
 • keywords: business implications, results of research, branding, brand stakeholders in the Web, online brand community

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Komunikacja poprzez bloga osobistego i jej wartość dla interesariuszy : wyniki badańCommunication via personal blog and its value for stakeholders : results of research / Beata TARCZYDŁO, Anna KONDAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2017 t. 18 nr 4, s. 95–106. — Bibliogr. s. 104–105, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: studium przypadku, wartość dla interesariuszy, blog osobisty, komunikacja społeczna i marketingowa przez bloga

  keywords: case study, value for stakeholders, personal blog, social and marketing communication via blogging

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0010.8283

6
 • Kreowanie wartości produktu kosmetycznego[Creating values of a cosmetic product] / Anna KONDAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 41

 • słowa kluczowe: wartość, wartość produktu, kreowanie wartosci produktu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Manager marketingu sensorycznego w świetle badańSensory marketing manager in the light of research / Anna KONDAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 57. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wyniki badań, manager przyszłości, marketing sensoryczny, profil psychologiczny

  keywords: results of research, manager of the future, sensory marketing, psychological profile

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Marketing sensoryczny w reklamach telewizyjnych i jego aspekty finansowe[Sensory Marketing in television advertising and its financial aspects] / Anna Kondak // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2017 nr 34, s. 135–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.. — Artykuły laureatów 54. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Marketing sensoryczny w teorii i praktyce[Sensory marketing in theory and practice] / Anna KONDAK, Adrian KONIOR // W: Humanistyka i nauki społeczne [Dokument elektroniczny] : doświadczenia, konteksty, wyzwania : praca zbiorowa, T. 5 / pod red. Klaudii Pujer. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Wydawnictwo Exante, 2018. — ISBN: 978-83-65374-86-8 ; e-ISBN: 978-83-65374-87-5. — S. 109–118. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1Ewv63EqgM-iWjZG0xc3In3Y5cwIE2rFw/view [2018-09-04]. — Bibliogr. s. 118

 • słowa kluczowe: studium przypadku, marketing sensoryczny, zmysły człowieka, komunikacja społeczna i marketingowa, studia literaturowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Marketing wirusowy w zarządzaniu organizacją : wyniki badańViral marketing in organization management : results of research / Beata TARCZYDŁO, Anna KONDAK, Adrian KONIOR // Marketing i Zarządzanie ; ISSN 2450-775X. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; ISSN: 1509-0507. — 2018 nr 3, s. 189–205. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Summ.. — tekst: https://wnus.edu.pl/miz/file/issue/download/935.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: marketing wirusowy, metodyka stosowania, zarządzanie organizacją, zalecenia dla marketerów

  keywords: viral marketing, methodology of application, organization management, recommendation for marketers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/miz.2018.53-17

11
12
 • Obserwacja jako metoda gromadzenia informacji o wartości organizacji : wyniki badańObservation as a method of collecting information about the value of a company : the research results / Anna KONDAK // W: Problemy nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych : konteksty i wyzwania : monografia : praca zbiorowa / pod red. Klaudii Pujer. — Wrocław : Exante Wydawnictwo Naukowe Klaudia Pujer, 2017. — ISBN: 978-83-65374-37-0 ; e-ISBN: 978-83-65374-36-3. — S. 147–157. — Bibliogr. s. 156–157, Summ.. — tekst: https://goo.gl/PwyooL

 • słowa kluczowe: obserwacja, studium przypadku, wartość organizacji, wartości dla klienta, gromadzenie informacji

  keywords: observation, case study, business value, values for a client, collecting information

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Selected undertakings of sharing transport services by contemporary consumers : research resultsWybrane przedsięwzięcia współdzielonych przez współczesnych konsumentów usług transportowych : wyniki badań / Beata TARCZYDŁO, Anna KONDAK, Adrian KONIOR // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing ; ISSN 2081-3430. — 2020 nr 23, s. 222–236. — Bibliogr. s. 234–235, Streszcz.. — tekst: https://sj.wne.sggw.pl/pdf/PEFIM_2020_n72_s222.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: studia przypadków, ekonomia współdzielenia, rezultaty badań i rekomendacje, zachowania konsumentów, współdzielenie usług i/lub produktów, przedsięwzięcia współdzielenia usług transportowych z rynku polskiego

  keywords: sharing economy, case studies, consumers behaviour, sharing services and/or products, sharing transport services in the Polish market, research results and recommendations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.18

14
15
 • Techniki marketingu sensorycznego w procesie komunikacji marketingowej : [abstrakt][Sensory marketing techniques in the Marketing Communication Process : abstract] / Anna KONDAK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 28–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Viral marketing communication for brandWirusowa komunikacja marketingowa na rzecz marki / Beata TARCZYDŁO, Anna KONDAK, Adrian KONIOR // Marketing i Zarządzanie ; ISSN 2450-775X. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; ISSN: 1509-0507. — 2018 nr 4 Issues of marketing and management in a changing business environment = Problematyka marketingu i zarządzania w zmieniającym się otoczeniu biznesowym, s. 89–101. — Bibliogr. s. 100–101, Summ., Streszcz.. — tekst: https://wnus.edu.pl/miz/file/article/download/15569.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: marka, wirusowa komunikacja marketingowa, viral, generowanie ruchu w sieci, skuteczność komunikacji marketingowej

  keywords: brand, viral marketing communication, viral, generating activity online, effectiveness of marketing communication

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/miz.2018.54-07

17
18
 • Wybrane aspekty kształtowania wizerunku marki "Njumobile"[Selected aspects of brand image creation - "Njumobile"] / Adrian KONIOR, Anna KONDAK // W: Humanistyka i nauki społeczne [Dokument elektroniczny] : doświadczenia, konteksty, wyzwania : praca zbiorowa, T. 5 / pod red. Klaudii Pujer. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Wydawnictwo Exante, 2018. — ISBN: 978-83-65374-86-8 ; e-ISBN: 978-83-65374-87-5. — S. 119–130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1Ewv63EqgM-iWjZG0xc3In3Y5cwIE2rFw/view [2018-09-04]. — Bibliogr. s. 129–130

 • słowa kluczowe: studium przypadku, telefonia komórkowa, kształtowanie wizerunku, obserwacja uczestnicząca

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wybrane przedsięwzięcia ekonomii współdzielenia : wyniki badańSelected undertakings of sharing economy : research results / Beata TARCZYDŁO, Anna KONDAK, Adrian KONIOR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 107–108. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: studia przypadków, ekonomia współdzielenia, przedsięwięcia współdzielonej konsumpcji z rynku polskiego, rezultaty badań i rekomendacje

  keywords: sharing economy, undertakings of collaborative consumption in Polish market, results of research and recommendations, case studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: