Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Komorowska-Czepirska, dr

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
2
 • Adsorption of methanol vapours on active carbon / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Doroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adsorption of methanol vapours on modified active carbon : [abstract] / B. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, E. KLIMOWSKA, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe : Sekcje S6-S12, T. 2. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 732

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Adsorption of water vapours on active carbon / Małgorzata RUMIAN, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Doroczne spotkanie Sekcji Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Fizykochemia zjawisk międzyfazowych” : Lublin, 25–26 października 2002 / Polskie Towarzystwo Chemiczne ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Wydział Chemii. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Adsorption of water vapour on carbonaceous materials / Małgorzata RUMIAN, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Leszek CZEPIRSKI // W: 4\textsuperscript{th} International conference of PhD students : Miskolc, Hungary, 11–17 August 2003, Economics I / eds. László Lehoczky, László Kalmár ; University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre. — Miskolc : UM ITTC, 2003. — S. 377–380. — Bibliogr. s. 380

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Adsorptive properties of biobased adsorbents / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Joanna Szymońska // W: FOA8 : 8\textsuperscript{th} international conference on Fundamentals of Adsorption : May 23–28, 2004, Sedona, USA : abstracts. — [USA : s. n.], [2004]. — S. 188. — Bibliogr. s. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza izoterm adsorpcji pary wodnej na węglu aktywnymAnalysis of water vapour isotherms on active carbons / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Małgorzata RUMIAN // Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment ; ISSN 1505-3695. — 2002 t. 5 nr 2, s. 107–115. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: adsorpcja, węgiel aktywny, para wodna, izoterma adsorpcji

  keywords: adsorption isotherms, active carbon, water vapour adsorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza izoterm adsorpcji pary wodnej na węglu aktywnymAnalysis of water vapours isotherms on active carbons / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Małgorzata RUMIAN // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa – Poraj 3–5 czerwca 2002 r. : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2002. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 46). — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza przydatności mikroporowatych adsorbentów węglowych dla magazynowania wodoruApplicability of microporous carbon materials for hydrogen storage / B. BUCZEK, L. CZEPIRSKI, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: ECOpole'05 [Dokument elektroniczny] : XIV środkowoeuropejska konferencja : Jamrozowa Polana 19–22 października 2005 r. : streszczenia wystąpień : program konferencji = ECOpole'05 : summaries of contributions : conference programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — S. 2–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Interpretacja izoterm adsorpcji pary wodnej na węglu aktywnymInterpretation of water vapour adsorption isotherms active carbon / Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Małgorzata RUMIAN // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 83-89388-38-3. — S. 205–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Investigation of carbonaceous adsorbents/methanol pairs for adsorption cooling system application / Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Leszek CZEPIRSKI, Marek Kochel // W: Carbon 2009 : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : program and short abstracts / eds. Pierre Delhaes, Marc Monthioux ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [France : s. n.], [2009]. — S. 357, P4-109. — Pełny tekst W: Carbon 2009 [Dokument elektroniczny] : the annual world conference on Carbon : June 14–19 Biarritz, France : presentation extended abstracts / ed. Christian Godet ; GFEC Groupe Français d'Etude des Carbones. — [S. l. : s.  n., 2009]. — 1 dysk optyczny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. [1–3], 689. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [3], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modeling of sorption of water on potato and on potato starch / Sylwester Furmaniak, Artur P. Terzyk, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Joanna Szymońska, Piotr A. Gauden // Food (Isleworth) ; ISSN 1749-7140. — 2009 vol. 3 spec. iss. 1, s. 13–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.. — Potato III / eds. Nigel Yee, Wiliam T. Bussell. — [Japan : Global Science Books, 2009]. — ISBN 978-4-903313-23-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena przydatności układu utleniony węgiel aktywny-metanol dla procesu adsorpcyjnego chłodzeniaEvaluation of usability of oxidized active carbon- methanol system for adsorption cooling system / Eliza KLIMOWSKA, Bronisław BUCZEK, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Ustroń, 2–4 czerwca 2004 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2004. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 53). — S. 359–365. — Bibliogr. s. 365

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Produkty modyfikacji minerałów ilastych jako adsorbenty par i gazów[Products of modification of smectites as adsorbents for vapours and gases] / Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Leszek CZEPIRSKI // W: Adsorpcja i kataliza w ochronie środowiska (III) : materiały X ogólnopolskiego mikrosympozjum tematycznego : Poznań, 3 grudnia 2004 / red. materiałów Zenon Sarbak. — Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii. Wydawnictwo Pracowni Adsorpcji i Katalizy w Ochronie Środowiska, 2004. — S. 90–96. — Bibliogr. s. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Properties of various starch types after multiple freezing and thawing / Joanna Szymońska, Krystyna WODNICKA, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Barbara Blicharska, Magdalena Witek // W: Starch : recent progress in biopolymer and enzyme technology / eds. Piotr Tomasik, Eric Bertoft, Andreas Blennow. — Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, cop. 2008. — Zawiera materiały z XVI International Starch Convention Kraków–Moskwa odbytego w 2008 r.. — ISBN: 978-83-902699-7-X. — S. 223–231. — Bibliogr. s. 231, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Technologia adsorpcyjna w magazynowaniu wodoruAdsorption technology for hydrogen storage / Bronisław BUCZEK, Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment ; ISSN 1505-3695. — 2004 t. 7 nr 2, s. 131–140. — Bibliogr. s. 139–140

 • słowa kluczowe: adsorpcja, węgiel aktywny, magazynowanie wodoru

  keywords: adsorption, hydrogen storage, active carbon

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Thermal and water sorption isotherm characteristics of starch preparations with high content of resistant starch / Małgorzata Wronkowska, Maria Soral-Śmietana, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Grażyna Lewandowicz // W: Starch from polysaccharides to granules, simple and mixture gels / eds. Vladimir P. Yuryev, Piotr Tomasik, Heiz Ruck. — [S. l. : Nova Science Publishers, Inc.], [2004]. — S. 105–118. — Bibliogr. s. 116–118, Abstr.

 • keywords: surface area, wheat, thermal characteristics, sorption isotherms, potato, pea native starches, starch preparations, BET equation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Water vapours sorption on different types of starch / L. CZEPIRSKI, E. KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, M. Soral-Śmietana, M. Wronkowska // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15–18 września 2003 : materiały zjazdowe : Sekcje S6-S12, T. 2. — Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. — S. 734

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Właściwości adsorpcyjne układów adsorbenty węglowe-metanolAdsorption properties of carbonaceous adsorbents-methanol systems / Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Leszek CZEPIRSKI, Marek Kochel // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; red. Zdzisława Tasarz, Lucyna Żyła ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2008. — ISBN: 978-83-7193-377-6. — S. 7–12. — Bibliogr. s. 11–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wykorzystanie promieniowania mikrofalowego w technologii adsorbentów węglowychMicrowave radiation in carbonaceous adsorbents technology / Leszek CZEPIRSKI, Barbara ŁACIAK, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA // W: Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle : V konferencja naukowo-techniczna : Częstochowa–Białowieża, 6–8 czerwca 2006 r. / pod red. Zygmunta Dębowskiego ; PCz. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2006. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 59). — S. 87–93. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: