Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Kołodziej, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6209-4389

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 1222642

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Cementy i betony dla budownictwa przyszłościCements and concretes for the construction of the future / Jan DEJA, Łukasz KOŁODZIEJ // W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej = Innovative challenges of building technology / red. Lech Czarnecki. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2017. — 63. konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. — ISBN: 978-83-249-8485-5. — S. 503–526. — Bibliogr. s. 520–526, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: nowoczesne cementy, cementy alternatywne, kierunki rozwoju cementu i betonu

  keywords: modern cements, alternative cements, directions of cement and concrete development, future of cement binders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Chemiczne i mikrostrukturalne uwarunkowania odpornosci betonu na działanie środowiska chlorkowego i siarczanowegoChemical and microstructural determinants of chloride and sulphate resistance of concrete / Jan DEJA, Łukasz KOŁODZIEJ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 vol. 54 nr 6, s. 338–340. — Bibliogr. s. 340. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=60369

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, korozja betonu, korozja chlorkowa, korozja siarczanowa

  keywords: microstructure, concrete corrosion, chloride corrosion, sulphate corrosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dyfuzja jonów chlorkowych w zaprawach wykonanych z cementu CEM I i CEM VDiffusion of chloride ions in cement mortars from CEM I and CEM V cements / Łukasz KOŁODZIEJ, Jan MAŁOLEPSZY // W: Wybrane zagadnienia teoretyczne i doświadczalne w badaniach materiałów i konstrukcji budowlanych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Śliwki, Jacka Kołodzieja. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7880-499-4. — S. 277–292. — Bibliogr. s. 290–291, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Formation of ${C-S-H}$, ${C-A-S-H}$ and ${N-A-S-H}$ gels in alkali activated fly ash binders / DEJA J., GOŁEK Ł., KOŁODZIEJ Ł., Borowiec Paulina, Bytnar Małgorzata // W: ICCC 2011 : Cementing a sustainable future : XIII ICCC International Congress on the Chemistry of Cement : Madrid, 3–8 July, 2011 : abstracts and proceedings / eds. Ángel Palomo, Aniceto Zaragoza, Juan Carlos López Agüí. — Madrid : Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, 2011 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 84-7292-399-7. — S. 206. — Abstr.. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Glass cullet in cement production process / GOŁEK Ł., KOŁODZIEJ Ł., DEJA J. // W: ICCC 2011 : Cementing a sustainable future : XIII ICCC International Congress on the Chemistry of Cement : Madrid, 3–8 July, 2011 : abstracts and proceedings / eds. Ángel Palomo, Aniceto Zaragoza, Juan Carlos López Agüí. — Madrid : Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, 2011 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 84-7292-399-7. — S. 102. — Abstr.. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Influence of alkaline activator type and its amount on the properties of fly ash binders / Jan DEJA, Łukasz KOŁODZIEJ // W: WASCON 2009 [Dokument elektroniczny] : waste materials in construction : proceedings of the 7th international conference on Sustainable management of waste and recycled materials in construction : Lyon, France, 3–5 June 2009 / eds. J. Méhu, J. J. J. M. Goumans, J. J. M. Heynen. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France] : ISCOWA, EEDEMS, [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [8–9], Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Influence of cement and slag on the properties of alkali-activated fly ash pastes / Jan DEJA, Marek PETRI, Łukasz KOŁODZIEJ // W: Non-traditional cement & concrete III : proceedings of the international symposium : Brno, June, 10–12, 2008 / eds. Vlastimil Bílek and Zbyněk Keršner. — Brno : Brno University of Technology, 2008. — ISBN: 978-80-214-3642-8. — S. 163–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Odporność cementów CEM V na korozję chlorkowąResistance of CEM V cements to chloride corrosion / Jan MAŁOLEPSZY, Łukasz KOŁODZIEJ // W: MATBUD'2007 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–22 czerwca 2007 = MATBUD'2007 : the fifth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2007 + CD-ROM. — S. 321–330. — Bibliogr. s. 328–330, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Resistance of cements with high amount of ashes from fluidized bed furnace to chloride diffusion / J. MAŁOLEPSZY, Ł. KOŁODZIEJ // W: C&CS : Concrete and concrete structures : 5th international conference : Žilina, Slovakia, October 15. – 16., 2009 / University of Žilina. Faculty of Civil Engineering. — [Žilina : UŽ], [2009]. — S. 49–56. — Bibliogr. s. 56, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Spoiwo bezcementowe[Cement-free binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOŁODZIEJ Łukasz, DEJA Jan. — Int.Cl.: C04B 28/24\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407616 A1 ; Opubl. 2015-09-28. — Zgłosz. nr P.407616 z dn. 2014-03-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 20, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407616A1.pdf

 • słowa kluczowe: spoiwo bezcementowe, tworzywo o niskiej porowatości, spoiwo o wysokiej wytrzymałości wczesnej

  keywords: cement-free binder, low porosity material, high early strength binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Spoiwo szklano-alkaliczne[Alkaline-glass binder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOŁODZIEJ Łukasz, DEJA Jan. — Int.Cl.: C04B 28/24\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407551 A1 ; Opubl. 2015-09-28. — Zgłosz. nr P.407551 z dn. 2014-03-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 20, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407551A1.pdf

 • słowa kluczowe: spoiwo szklano-alkaliczne, spoiwo bezcementowe, tworzywo o niskiej porowatości

  keywords: alkaline-glass binder, cement-free binder, low porosity material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Właściwości użytkowe alkalicznie aktywowanych materiałów z układu: $Al_{2}O_{3}-SiO_{2}-CaO-Na_{2}O-H_{2}O$Usable properties of the alkali activated materials in the $Al_{2}O_{3}-SiO_{2}-CaO-Na_{2}O-H_{2}O$ system / Jan DEJA, Agnieszka RÓŻYCKA, Łukasz KOŁODZIEJ, Łukasz GOŁEK // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 11–13 października 2010 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-61331-09-4. — S. 315–323. — Bibliogr. s. 322–323, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Właściwości zaczynów z klinkieru portlandzkiego z dodatkiem szkieł przemysłowychThe properties of pastes based on Portland cement with the domestic glass addition / Jan DEJA, Łukasz GOŁEK, Łukasz KOŁODZIEJ, Agnieszka RÓŻYCKA // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 11–13 października 2010 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-61331-09-4. — S. 165–173. — Bibliogr. s. 173, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ rodzaju cementu CEM I na wybrane właściwości betonuInfluence the type of CEM I cement related to the concrete properties / Jan MAŁOLEPSZY, Łukasz KOŁODZIEJ, Kamila Mrozowska, Paweł Trybalski // W: Monografie technologii betonu : IX konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 10–12 października 2016, T. 2. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-24-7. — S. 597–610. — Bibliogr. s. 610, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ rodzaju popiołu na mikrostrukturę i właściwości alkalicznie aktywowanych cementówInfluence of fly ash type on mictrostructure and properties alkali activated binders / Agnieszka RÓŻYCKA, Łukasz KOŁODZIEJ, Marek PETRI // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja : Wisła 13–15 października 2008 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2008. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-04-9. — S. 617–627. — Bibliogr. s. 626–627, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ wybranych zwiazków organicznych i nieorganicznych na szybkość procesów wiązania w układzie: $Al_{2}O_{3}-SiO_{2}-CaO-Na_{2}O-H_{2}O$Effect of selected organic and inorganic compounds of the hydration process in the $Al_{2}O_{3}-SiO_{2}-CaO-Na_{2}O-H_{2}O$ system / Jan DEJA, Karolina Gibas, Łukasz KOŁODZIEJ, Agnieszka RÓŻYCKA, Łukasz GOŁEK // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 11–13 października 2010 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-61331-09-4. — S. 145–153. — Bibliogr. s. 153, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie stłuczki szklanej w produkcji spoiwApplication of glass cullet in binder production / J. DEJA, Ł. GOŁEK, Ł. KOŁODZIEJ // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2011 R. 16/78 nr 6, s. 349–354. — Bibliogr. s. 353–354. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: