Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Kokesz, dr inż.

adiunkt

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgzig


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36117960500

PBN: 900419

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Anizotropia i niejednorodność złóż w świetle badań geostatystycznychAnisotropy and heterogeneity of mineral deposits in the light of geostatical studies / Zbigniew KOKESZ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2013 nr 85, s. 181–197. — Bibliogr. s. 196-197, Streszcz., Abstr.. — XXIII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 6–8 listopada 2013 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi

 • słowa kluczowe: złoża kopalin, anizotropia, geostatystyka, niejednorodność

  keywords: mineral deposits, anisotropy, heterogeneity, geostatistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of linear geostatistics to evaluation of Polish mineral depositsZastosowanie liniowej geostatystyki w badaniach złóż kopalin stałych w Polsce / Zbigniew KOKESZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 2, s. 53–65. — Bibliogr. s. 64, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: złoża kopalin, geostatystyka, szacowanie zasobów

  keywords: mineral deposits, evaluation, geostatistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania anizotropii zmienności złóż z wykorzystaniem metod geostatystycznychResearch on anisotropy variability of mineral deposits by use of geostatistical methods / Zbigniew KOKESZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 12, s. 32–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geostatystyka, anizotropia zmienności

  keywords: mineral deposits, geostatistics, złoża kopalin stałych, variability anisotropy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dokumentowanie złóż antropogenicznych na przykładzie wybranych składowisk odpadów przemysłu górniczegoDocumentation of anthropogenic deposits on the example of selected dumps of waste products of mining industry / Zbigniew KOKESZ, Jacek MUCHA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2010 R. 51 nr 2, s. 17–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Efektywność stosowania metody krigingu w szacowaniu zasobów złóżEfficiency of kriging method in the evaluation of deposit resources / Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2000 R. 42 nr 2–3, s. 77–93. — Bibliogr. s. 91–92, Abstr.. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : materiały VII [siódmego] seminarium : Osieczany 31 maja–3 czerwca 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geostatyczna analiza zmienności zawartości siarki w wybranych pokładach węgla GZWGeostatistical analysis of variability of the sulphur content for selected coal seams in Upper Silesian Coal Basin / Zbigniew KOKESZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 3, s. 95–110. — Bibliogr. s. 109, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, geostatystyka, zawartość siarki

  keywords: geostatistics, sulphur content, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geostatyczna charakterystyka zmienności zawartości popiołu i wartości opałowej węgla w wybranych pokładach Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoGeostatic characteristics of coal ash content and calorific value changeability in selected seams of Upper Silesian Coal Basin (GZW) / Zbigniew KOKESZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 11, s. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Geostatystyczna charakterystyka pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW)Geostatistical studies of coal seams in Upper Silesian Coal Basin / Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 66–75. — Bibliogr. s. 74–75. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Geostatystyczna charakterystyka zmienności miąższości pokładów węgla w GZW na potrzeby szacowania zasobówGeo-statistic characteristic of coal seams thickness in Upper Silesian Coal Basin for reserves estimation needs / Zbigniew KOKESZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2007 t. 63 nr 4, s. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geostatystyczne badania struktury zmienności parametrów jakościowych węgla w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymGeostatistical studies of variability structure of coal quality parameters for selected seams in Upper Silesian Coal Basin / Zbigniew KOKESZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 68–75. — Bibliogr. s. 74–75, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, geostatystyka, analiza zmienności, zawartość popiołu, wartość opałowa, zawartość siarki

  keywords: geostatistics, variability analysis, ash content, caloricity, total sulphur content, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Korzyści sporządzania map izoliniowych procedurą krigingu zwyczajnegoAdventages of contour maps construction by ordinary kriging / Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2010 R. 51 nr 2, s. 91–95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kriging i jego efektywność w obliczaniu zasobów złóżKriging and its effectiveness in reserves estimation / Zbigniew KOKESZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2003 t. 19 z. 1, s. 35–55. — Bibliogr. s. 54–55, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metan wiodącym zagrożeniem naturalnym w KWK „Brzeszcze”Methane as the main natural hazard in ”Brzeszcze” hard coal deposit, Upper Silesian Coal Basin / Angelika MUSIAŁ, Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 62–66. — Bibliogr. s. 66

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, zagrożenia naturalne, metan, Brzeszcze

  keywords: natural hazards, methane, Brzeszcze, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modelowanie geostatystyczne parametrów złoża kopaliny skaleniowej KarpnikiGeostatistical modelling of parameters of feldspar-bearing rock deposit Karpniki / Jacek MUCHA, Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 2–3, s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Niejednorodność złóż w świetle badań geostatystycznychHeterogeneity of mineral deposits in the light of geostatistical studies / Zbigniew KOKESZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 1, s. 62–73. — Biliogr. s. 72–73, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: złoża kopalin, geostatystyka, niejednorodność

  keywords: mineral deposits, heterogeneity, geostatistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Profesor Marek Nieć – geolog, uczony, przyjaciel : (70-lecie urodzin i półwiecze pracy dla polskiej geologii)Professor Marek Nieć – geologist, learned, friend : (70th birthday and fifty years of work for Polish geology) / Renata BLAJDA, Jerzy GÓRECKI, Zbigniew KOKESZ, Jacek MUCHA, Edyta SZWED // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 5–7. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Reprezentatywność semiwariogramów – element wiarygodności szacowania parametrów złożowychRepresentativeness of semivariograms – the element of the reliability of mineral deposits parameters estimation / Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 91–98. — Bibliogr. s. 98. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sporządzanie map izoliniowych procedurą krigingu zwyczajnego – korzyści i ograniczeniaPreparation of contour maps with use of ordinary kriging – advantages and limitations / Zbigniew KOKESZ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2010 nr 79, s. 363–382. — Bibliogr. s. 381–382, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 3–5 listopada 2010 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Szacowanie zasobów złóż z wykorzystaniem metod geostatystycznychMineral deposits reserves estimation using geostatistical methods / Zbigniew KOKESZ // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2004 R. 46 nr 3–4, s. 91–98. — Bibliogr. s. 97–98. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : IX seminarium : Wiktorowo, 2–4 czerwiec 2004 r.

 • słowa kluczowe: kriging, szacowanie zasobów, zasoby złoża, złoże kopalin, metoda geostatystyczna, dokumentowanie złóż

  keywords: kriging, deposit resources, documentation, mineral deposit, reserves estimation, geostatistical method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Trudności i ograniczenia w geostatystycznym modelowaniu zmienności złóż i szacowaniu zasobów metodą kriginguDifficulties and limitations in geostatistical modelling of mineral deposits variabilities and resources/reserves estimation by kriging / Zbigniew KOKESZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 3, s. 5–20. — Bibliogr. s. 19–20, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Uwarunkowania stosowania krigingu zwyczajnego do sporządzania map izoliniowychConstraints on ordinary kriging application for contour maps construction / Zbigniew KOKESZ // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 403–408. — Bibliogr. s. 407–408, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010

 • keywords: mineral deposits, ordinary kriging, geostatistics, contour maps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ doboru modelu semiwariogramu na wyniki interpolacji parametrów złożowychThe influence of the choice of a semivariogram model on interpolation results of mineral deposits parameters / Zbigniew KOKESZ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wykorzystanie badań geofizycznych i metod geostatystycznych przy dokumentowaniu złoża kopaliny skaleniowejThe application of geophysical research geostatistic methods in documenting rock mineral deposits / Zbigniew KOKESZ, Mirosław Kotowski, Jacek MUCHA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2002 R. 44 nr 2–3, s. 42–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: