Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Kocot, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57190971945

PBN: 900573

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Analiza oddziaływań deformacyjnych i parasejsmicznych indukowanych działalnością górniczą na obiekt budowlanyThe analyssis of deformation and paraseismic influences on a bulding object as induced by mining activity / Wiesław PIWOWARSKI, Wojciech KOCOT // W: XI Szkoła Geomechaniki 2013 : międzynarodowa konferencja : Gliwice-Ustroń, 15–18 października, 2013 : streszczenia referatów / Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, [2013] + CD. — ISBN10: 83-911515-0-9. — S. 49–50. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst w jęz. pol. na dołączonym CD-ROMie. – S. [1–20]. – Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. – Bibliogr. s. [19–20]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Die Einwirkung des Bruchbaus auf Stra\ss enbrücken – ein Beispiel[An example of mining excavation affect on the road viaduct] / Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI, Jacek Kurzak // W: 8. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2007, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2007. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2007-2). — Dodatkowo na okł.: Abstandsbild zur photogrammetrischen Haufwerksanalyse. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-7739-1512-2. — S. 335–345. — Bibliogr. s. 345, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ein Beispiel der Einwirkung von Bruchbau auf Bahnüberführungen[An influence of mining excavation on the railway flyover] / Wojciech KOCOT, Ryszard HEJMANOWSKI, Aleksander WODYŃSKI // W: 7. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 11. und 12. Mai 2006 Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka, R. Wittenburg ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2006. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2006-1). — S. 435–445. — Bibliogr. s. 444–445, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Evaluating damage to a typical precast warehouse buildingOcena uszkodzeń typowej prefabrykowanej hali magazynowej / Karol FIREK, Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Michał WITKOWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 25–34. — Bibliogr. s. 34, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ocena stanu technicznego budynku, uszkodzenia budynku, hale żelbetowe prefabrykowane, bezpieczeństwo konstrukcji

  keywords: evaluating technical condition of building structures, damage of building, warehouse building in the reinforced concrete precast technology, safety of structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.3.25

7
 • Ice caves of Iceland / Michał Banaś, Wociech KOCOT, Jacek MOTYKA // W: Karst and Cryokarst : 25\textsuperscript{th} Speleological School ; 8\textsuperscript{th} GLACKIPR Symposium : Sosnowiec–Wrocław, Poland, March 19–26, 2007 : guidebook & abstracts / eds. Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Andrzej Tyc. — Sosnowiec : Department of Geomorphology, University of Silesia ; Wrocław : Department of Paleozoology, Zoological Institute, University of Wrocław, 2007. — ISBN: 978-83-87431-84-6. — S. 72–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Impact of mining exploitation on the road viaduct situated in the immediate vicinity of the edge of a mined wallOddziaływanie eksploatacji górniczej na wiadukt drogowy usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi eksploatowanej ściany / Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1/1, s. 71–81. — Bibliogr. s. 80–81, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01-1/Geomatics_2010_1_1_04.pdf

 • słowa kluczowe: most, teren górniczy, szkody (uszkodzenia) górnicze

  keywords: mining areas, mining damages, bridge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Koncepcja naprawy wiaduktu drogowego, uszkodzonego w wyniku oddziaływania wielokrotnej zawałowej eksploatacji górniczejThe conception of repair of a road viaduct, damaged as a result of influence of repeated caving mining exploitation / Wojciech KOCOT // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 2/1, s. 234–242. — Bibliogr. s. 242, Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metodyka badania i dokumentowania stanu technicznego oraz uszkodzeń dużych powierzchniowo obiektów inżynierskich o nawierzchniach betonowychA method of investigation and documentation of technical condition and damage to large surface engineering structures with concrete pavements / Wojciech KOCOT, Karol FIREK // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2002 nr 5, s. 30–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ.. — Warsztaty Górnicze 2002 : problemy inżynierskie związane z ochroną środowiska w górnictwie : [VI sesja] / Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2002. — Opis częśc. wg wstępu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metodyka badania i dokumentowania stanu technicznego oraz uszkodzeń dużych powierzchniowo obiektów inżynierskich o nawierzchniach betonowychA method of investigation and documentation of technical condition of and damage to large surface engineering structures with concrete pavements / Wojciech KOCOT, Karol FIREK // W: Warsztaty 2002 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie dla potrzeb ochrony terenów górniczych : Ustroń Śl. [Śląski], 27–29 maja 2002 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 55) ; (Warsztaty Górnicze). — Na okł. także tyt.: Problematyka inżynierska z zakresu ochrony terenów górniczych. — S. 163–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena wpływu remontów oraz zabezpieczeń profilaktycznych na trwałość budynków murowanych w LGOMAssessment of renovation and preventive maintenance influence on durability of masonry buildings located in the Legnica-Głogów Copper District / Aleksander WODYŃSKI, Karol FIREK, Wojciech KOCOT // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 1, s. 39–52. — Bibliogr. s. 52, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • O zużyciu technicznym budynków na terenach górniczych[Technical wear of buildings on mining areas] / Aleksander WODYŃSKI, Wojciech KOCOT // W: Problemy ochrony terenów górniczych : Ustroń–Zawodzie, 18–19 kwietnia 2002 r. / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : [GIG], 2002. — (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643) ; (Seria: Konferencje ; no. 41). — S. 419–428. — Bibliogr. s. 427–428

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pogórnicze deformacje terenu a zagrożenia obiektów budowlanychPost-mining ground deformations as related to the risk of building object / Wiesław PIWOWARSKI, Wojciech KOCOT // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 315–325. — Bibliogr. s. 325, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Possibility assessment of conducting mining exploitation in the area of statically undetermined roadway viaduct / Wojciech KOCOT // W: 11. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : am 6. und 7. Mai 2010 in Freiberg / Hrsg. A. Sroka. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2010. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2010-1). — Opis część. wg okł.. — ISBN: 978-3-86797-099-0. — S. 109–122. — Bibliogr. s.  122, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problemy związane z oceną stanu technicznego zasobników węglowychProblems relating to evaluation of the technical condition of coal bunkers / Aleksander WODYŃSKI, Rajmund ORUBA, Karol FIREK, Wojciech KOCOT, Michał WITKOWSKI, Tadeusz Piskorski // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2012 nr 5, s. 108–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Abstr.. — „Budownictwo w energetyce” : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szklarska Poręba, 15–18 maja 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Proposal evaluation of dynamic resistance of the existing industrial portal frame buildings to the impact of mining tremors / Janusz RUSEK, Wojciech KOCOT // W: WMCAUS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – architecture – urban planning symposium : 12–16 June, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-270-1974-8. — S. [241]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Proposed assessment of dynamic resistance of the existing industrial portal frame building structures to the impact of mining tremors / Janusz RUSEK, Wojciech KOCOT // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; ISSN 1757-8981. — 2017 vol. 245 art. no. 032020, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — WMCAUS : World Multidisciplinary Civil Engineering–Architecture–Urban Planning Symposium : 12–16 June 2017, Prague, Czech Republic. — tekst: https://goo.gl/FFtA4A

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1757-899X/245/3/032020

19
 • Propozycja oceny stopnia zagrożenia zabudowy powierzchni podtopieniami związanymi z likwidacją zakładu górniczegoThe proposal of the assessment of hazard to surface structures by flooding associated with the liquidation of a mine / Stanisław BARYCZ, Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2016 t. 67 nr 2, s. 169–171. — Bibliogr. s. 171

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przedawaryjny stan mostu drogowego na terenach górniczychPre-emergency state of a road bridge in the mining areas / Wojciech KOCOT // Transport Miejski i Regionalny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej ; ISSN 1732-5153. — 2019 R. 38 nr 5, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: szkody górnicze, mosty na terenach górniczych, obiekty mostowe, wpływy górnicze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Przykłady nieprawidłowości w zakresie ułożyskowania wiaduktów na terenach górniczychExamples of faultinesses in the scope of bearing of viaducts on mining terrains / Wojciech KOCOT, Aleksander WODYŃSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2008 nr 6 wyd. spec., s. 161–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz., Abstr.. — Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : II konferencja naukowo-szkoleniowa : Katowice–Ustroń Zawodzie, 22–24 października 2008 r. / Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. — Katowice : Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przykład niewłaściwej oceny przyczyn powstania uszkodzeń budynku na terenach górniczych[An example of incorrect assessement of a building damage in mining area] / Wojciech KOCOT, Wiesław PIWOWARSKI // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 327–339. — Bibliogr. s. 338–339

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The effect of preventive conservation measures on the technical condition of a religious building located in the mining areaWpływ zabezpieczeń profilaktycznych na stan techniczny budynku sakralnego usytuowanego na terenie górniczym / Stanisław BARYCZ, Karol FIREK, Wojciech KOCOT, Agnieszka MALINOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 2, s. 351–364. — Bibliogr. s. 364. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-26. — tekst: http://goo.gl/WMTs8U

 • słowa kluczowe: szkody górnicze, eksploatacja górnicza, zabezpieczenia profilaktyczne budynku

  keywords: mining exploitation, mining damage, preventive conservation of the building

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0026

24
 • The influence of structure defects on the displacements of the construction elements of viaducts subdued to the impact of mining exploitationWpływ wad strukturalnych na przemieszczenia elementów konstrukcji wiaduktów poddanych oddziaływaniu eksploatacji górniczej / Aleksander WODYŃSKI, Wojciech KOCOT, Jacek Kurzak // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 183–196. — Bibliogr. s. 195, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : New challenges and visions for mining ; Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. R. Hejmanowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2431/p-18-wodynski-kocot-kurzak.pdf

 • słowa kluczowe: odkształcenia poziome, most, wpływ górnictwa, uszkodzenia, wiadukt

  keywords: bridge, mining effects, horizontal strains, damages, viaduct

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The influence of structure defects on the displacements of the construction elements of viaducts subdued to the impact of mining exploitation / Aleksander WODYŃSKI, Wojciech KOCOT, Jacek Kurzak // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: