Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Klinik, dr

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Adsorpcja pary wodnej na modyfikowanych węglach aktywnychWater vapour adsorption on modified active carbons / Jerzy KLINIK, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; ISSN 1234-5865. — Poprz. ISSN 0366-4988. — 2009 vol. 63 nr 3, s. 57–73. — Bibliogr. s. 72–73, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Charakterystyka modyfikowanych węgli aktywnych jako katalizatorów w reakcji DeNOxThe characterization of modified active carbons for DeNOx reaction / Bogdan SAMOJEDEN, Jerzy KLINIK, Teresa GRZYBEK, Helmut Papp // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 295–303. — Bibliogr. s. 301–302, Streszcz., Abstr.. — III Krakowska konferencja młodych uczonych : pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia : Kraków, 25–27 września 2008 / red. zeszytu: Michał Kopacz, Adam Szurlej ; Grupa Naukowa Pro Futuro, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2433/samojeden-i-inni.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • DeNOx properties of activated carbons modified with N-compoundsWłaściwości DeNOx węgli aktywnych modyfikowanych związkami azotu / Bogdan SAMOJEDEN, J. KLINIK, T. GRZYBEK, W. Suprun, R. Gläser, H. Papp // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 5). — Na okł. tyt.: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62079-04-9. — S. 337–342. — Bibliogr. s. 341, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Materiały węglowe modyfikowane związkami azotu i promowane $Fe{^3}{^+}$ w procesie SCR : [streszczenie][Carbon materials modified with nitrogen and promoted with $Fe{^3}{^+}$ in SCR process] / Jerzy KLINIK // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Modified carbonaceous materials in DeNOx reaction / T. GRZYBEK, J. KLINIK, M. MOTAK, B. SAMOJEDEN // W: NOEA 2011 : international symposium on Nitrogen Oxides Emission Abatement : 4–7 September 2011, Zakopane : book of abstracts / eds. J. Bartyzel, P. Kornelak, M. Najbar. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2011]. — ISBN: 978-83-233-3249-7. — S. 37–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
8
 • Nitrogen-promoted active carbons as DeNOx catalysts : the influence of water on catalytic performance / Jerzy KLINIK, Bogdan SAMOJEDEN, Teresa GRZYBEK, Vladimir Suprun, Helmut Papp, Roger Gläser // W: APAC 2010 : 2\textsuperscript{nd} international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 8–11 September 2010 Cracow, Poland : book of extended abstracts / eds. P. Da Costa [et al.]. — Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials. Polish Academy of Sciences Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. — ISBN: 978-83-926523-3-5. — S. 363–365. — Bibliogr. s. 365

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
 • Porównanie wpływu modyfikowania węgla aktywnego $Fe^{2+}$ i $Mn^{2+}$ na jego właściwości katalityczne w reakcji $SCR-NH_{3}$[The comparison of the influence of modification of activated carbon with $Fe^{2+}$ and $Mn^{2+}$ on catalytic properties in $SCR-NH_{3}$] / Monika MOTAK, Bogdan SAMOJEDEN, Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK // W: „Chemia – tradycja i nowe wyzwania” : 56. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Siedlce, 16–20 września 2013 : materiały zjazdowe / PTCh, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, SITPChem. — Warszawa : PTCh, [2013]. — ISBN: 978-83-60988-15-2. — S. 510–511, S09P20. — Bibliogr. s. 511

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • The comparison of DeNOx properties of active carbons modified with urea and $NH_{3}$ or $NH_{3}$–air mixtures / J. KLINIK, B. SAMOJEDEN, T. GRZYBEK, W. Suprun, R. Gläser, H. Papp // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Na CD-ROM-ie dodatkowo streszczenie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • The influence of the modification of carbonaceous materials on the enhancement of their catalytic properties in $SRC-NH_{3}$ / Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. [1], P76. — Publikacja zamieszczona w erracie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • The preperation and testing of DeNOx catalysts based on nitrogen-promoted activated carbons / Jerzy KLINIK, Bogdan SAMOJEDEN, Teresa GRZYBEK, Wladimir Suprun, Roger Gläser, Helmut Papp // W: Catalysis for environment: depollution, renewable energy and clean fuels : 3\textsuperscript{th} international annual meeting 2009 : Zakopane, 9–12 September 2009 : proceedings / eds. P. Da Costa, G. Djéga-Mariadassou, A. Krztoń ; International Group of Research (GDRI) Austria, Brazil, France, Italy, The Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Vietnam. — Zabrze : Polish Academy of Sciences. Centre of Polymer and Carbon Materials, 2009. — ISBN: 978-83-926523-2-8. — S. 73–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych