Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Klinik, dr

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Adsorpcja pary wodnej na modyfikowanych węglach aktywnychWater vapour adsorption on modified active carbons / Jerzy KLINIK, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; ISSN 1234-5865. — Poprz. ISSN 0366-4988. — 2009 vol. 63 nr 3, s. 57–73. — Bibliogr. s. 72–73, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adsorpcja par benzenu na mezoporowatym węglu otrzymanym w wyniku karbonizacji żywicy fenolowej w obecności polimeru blokowegoVapor benzene adsorption on mesoporous carbon prepared via carbonization of phenolic resin in the presence of block copolymer / Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Jerzy KLINIK, Aleksandra Zawiślak // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 1, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ammonia conversion on nickel-promoted carbon fibers / T. GRZYBEK, J. KLINIK, B. Dutka, H. Papp // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. V, s. 23–30. — Bibliogr. s. 29–30, Abstr.. — 9th International seminar on Catalytic DENOX : October 1–4, 2004 Lublin, Poland. — [Olsztyn : HARD Publishing Company, 2004]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ammonia conversion on nickel-promoted carbon fibres / T. GRZYBEK, J. KLINIK, B. Dutka, H. Papp // W: 9\textsuperscript{th} International seminar on Catalytic DENOX : Lublin, 1–3 października 2004. — [Poland : s. n.], [2004]. — Druk materiałów konferencyjnych z 9\textsuperscript{th} International seminar on Catalytic DENOX w Polish Journal of Environmental Studies. — S. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie węgla aktywnego modyfikowanego związkami azotu i manganu w reakcji redukcji tlenku azotu amoniakiemThe investigation of active carbon modified with nitrogen and manganese compounds in the reaction of reduction of nitric oxide with ammonia / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Bogdan SAMOJEDEN // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3, s. 133–142. — Bibliogr. s. 141–142, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych

 • słowa kluczowe: węgiel aktywny, SCR

  keywords: SCR, active carbons

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Carbon covered clays as catalytic supports : the influence of sulphur dioxide on manganese promoted DeNOx catalysts / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2002 vol. 11 suppl. 3, s. 49–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr.. — 7th seminar on Catalytic DENOX : Zakopane, September 13–15, 2002 / eds. Mieczysława Najbar, Anna Białas. — Olsztyn : Hard Publishing Company, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Charakterystyka modyfikowanych węgli aktywnych jako katalizatorów w reakcji DeNOxThe characterization of modified active carbons for DeNOx reaction / Bogdan SAMOJEDEN, Jerzy KLINIK, Teresa GRZYBEK, Helmut Papp // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 295–303. — Bibliogr. s. 301–302, Streszcz., Abstr.. — III Krakowska konferencja młodych uczonych : pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia : Kraków, 25–27 września 2008 / red. zeszytu: Michał Kopacz, Adam Szurlej ; Grupa Naukowa Pro Futuro, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2433/samojeden-i-inni.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • DeNOx properties of activated carbons modified with N-compoundsWłaściwości DeNOx węgli aktywnych modyfikowanych związkami azotu / Bogdan SAMOJEDEN, J. KLINIK, T. GRZYBEK, W. Suprun, R. Gläser, H. Papp // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 5). — Na okł. tyt.: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62079-04-9. — S. 337–342. — Bibliogr. s. 341, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Materiały węglowe modyfikowane związkami azotu i promowane $Fe{^3}{^+}$ w procesie SCR : [streszczenie][Carbon materials modified with nitrogen and promoted with $Fe{^3}{^+}$ in SCR process] / Jerzy KLINIK // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mineralogical characteristics and textural properties of acid-activated glauconiteCharakterystyka mineralogiczna i właściwości teksturalne aktywowanego kwasowo glaukonitu / Wojciech Franus, Jerzy KLINIK, Małgorzata Franus // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2004 vol. 35 no. 2, s. 53–61, [2]. — Bibliogr. s. 60, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol35no2/vol35no2_6.pdf

 • keywords: microporosity, surface area, glauconite, acid activation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modified carbonaceous materials and layered clays as DeNOx catalysts / T. GRZYBEK, M. MOTAK, J. KLINIK, B. SAMOJEDEN, H. Papp // W: Catalysis for environment: depollution, renewable energy and clean fuels : international annual meeting 2007 : Zakopane, 19–21 September 2007 : proceedings / eds. P. Da Costa, G. Djéga-Mariadassou, A. Krztoń ; International Group of Research (GDRI) Austria, Brazil, France, Italy, The Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Vietnam. — Zabrze : Polish Academy of Sciences. Centre of Polymer and Carbon Materials, 2007. — ISBN: 978-83-916351-3-1. — S. 51–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modified carbonaceous materials in DeNOx reaction / T. GRZYBEK, J. KLINIK, M. MOTAK, B. SAMOJEDEN // W: NOEA 2011 : international symposium on Nitrogen Oxides Emission Abatement : 4–7 September 2011, Zakopane : book of abstracts / eds. J. Bartyzel, P. Kornelak, M. Najbar. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2011]. — ISBN: 978-83-233-3249-7. — S. 37–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Nitrogen-promoted active carbons as catalytic supports. 1, The influence of ${Mn}$ promotion on the structure and catalytic properties in SCR / T. GRZYBEK, J. KLINIK, M. MOTAK, H. Papp // W: AWPA 2007 : international symposium on Air and Water Pollution Abatement : 21–23 June 2007, Zakopane, Poland : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2007]. — S. 17–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Nitrogen-promoted active carbons as DeNOx catalysts : the influence of water on catalytic performance / Jerzy KLINIK, Bogdan SAMOJEDEN, Teresa GRZYBEK, Vladimir Suprun, Helmut Papp, Roger Gläser // W: APAC 2010 : 2\textsuperscript{nd} international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 8–11 September 2010 Cracow, Poland : book of extended abstracts / eds. P. Da Costa [et al.]. — Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials. Polish Academy of Sciences Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. — ISBN: 978-83-926523-3-5. — S. 363–365. — Bibliogr. s. 365

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nitrogen-promoted active carbons as DeNOx catalysts. 1, The influence of different modification parameters on the structure and catalytic properties / T. GRZYBEK, J. KLINIK, B. SAMOJEDEN, V. Suprun, H. Papp // W: AWPA 2007 : international symposium on Air and Water Pollution Abatement : 21–23 June 2007, Zakopane, Poland : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2007]. — S. 79–80, D-12. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • $NO$ reduction with $NH_{3}$ on carbon fibers promoted with transition metal oxides/hydroxides / T. GRZYBEK, J. KLINIK, [et al.] // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. 5, s. 14–22. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr.. — 9th International seminar on Catalytic DENOX : October 1–4, 2004 Lublin, Poland. — [Olsztyn : HARD Publishing Company, 2004]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • NO reduction with $NH_{3}$ on carbon fibres promoted with transition metal oxides/hydroxides / T. GRZYBEK, J. KLINIK, P. Czajka [et al.] // W: 9\textsuperscript{th} International seminar on Catalytic DENOX : Lublin, 1–3 października 2004. — [Poland : s. n.], [2004]. — Druk materiałów konferencyjnych z 9\textsuperscript{th} International seminar on Catalytic DENOX w Polish Journal of Environmental Studies. — S. 39–40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Oddziaływanie $SO_{2}$ z katalizatorami DENOx na bazie materiałów węglowych[The interaction of $SO_{2}$ with DENOx catalysts based on carbonaceous materials] / J. GRZYBEK, J. KLINIK, H. Papp // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8392033124. — S. 279–280. — Bibliogr. s. 280

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Porównanie wpływu modyfikowania węgla aktywnego $Fe^{2+}$ i $Mn^{2+}$ na jego właściwości katalityczne w reakcji $SCR-NH_{3}$[The comparison of the influence of modification of activated carbon with $Fe^{2+}$ and $Mn^{2+}$ on catalytic properties in $SCR-NH_{3}$] / Monika MOTAK, Bogdan SAMOJEDEN, Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK // W: „Chemia – tradycja i nowe wyzwania” : 56. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Siedlce, 16–20 września 2013 : materiały zjazdowe / PTCh, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, SITPChem. — Warszawa : PTCh, [2013]. — ISBN: 978-83-60988-15-2. — S. 510–511, S09P20. — Bibliogr. s. 511

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Powierzchnia właściwa sorbentów węglowych i mineralnychThe specific surface area of carbonaceous and mineral sorbents / Jerzy KLINIK, Mieczysław ŻYŁA // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1231-7098. — 2002 t. 9 nr 5–6, s. 523–528. — Bibliogr. s. 528, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: