Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Klich, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603047314

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 63 publikacji Autora


1
 • Badania eksploatacyjne nowej generacji zmechanizowanej ścianowej obudowy Glinik-13/22-POz w kopalni „Murcki”Exploitation investigations on new generation of longwall powered support Glinik-13/22-PZOz at „Murcki” / Adam KLICH, Jan PTAK, Tomasz Czapik, Waldemar Lisiecki // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 1999 R. 50 nr 7–8, s. 307–313. — Bibliogr. s. 313, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania eksploatacyjne nowej konstrukcji zmechanizowanej, czołowej tamy podsadzkowej w KWK StaszicOperational tests of a new design of mechanized frontal screen at the STASZIC Colliery / Adam KLICH, Jan PTAK, Jerzy Kluka, Adam Rojek // W: KOMTECH : efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo-geologicznych : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–9.11.2000, T. 1 = KOMTECH : efficient driving of workings in difficult mining and geological conditions : international scientific and technical conference / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa ; Centrum Mechanizacji Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. [1–4], 1–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bezpieczeństwo eksploatacji lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych[Safety of operation of guy ropes of radio-tv masts] / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Roman Ciesielski, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Stanislaw WOLNY, Andrzej TYTKO, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 131 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 29). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dobór akumulatorów hydraulicznych jako źródła energii z uwzględnieniem własności gazu rzeczywistegoSelection of hydraulic accumulators as source of energy taking into consideration the properties of real gas / Ryszard Dindorf, Jerzy Wołkow, Stanisław GUMUŁA, Adam KLICH, Włodzimierz SOBOLEWSKI // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 1996 R. 14 nr 5/59 wyd. spec., s. 27–34. — Bibliogr. s. 34., Streszcz., Summ.. — Referat wygłoszony na VI ogólnopolskim sympozjum na temat Badanie, konstrukcja, wytwarzanie układów hydraulicznych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Doświadczenia z eksploatacji podsadzarko-zwałowarki PZCh-1 w kopalni „Piast” i propozycje jej modernizacjiExperiences from exploitation of stowing-levelling machine PZCh-1 in „Piast” mine and suggestion of its modernisation / Adam KLICH, Jan PTAK, Lech Mielniczuk, Grzegorz Zadęcki, Janusz Gendarz // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2000 R. 51 nr 3, s. 109–116. — Bibliogr. s. 116, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Doświadczenia z relokacji wyposażenia ścianowego przy pomocy wozów samojezdnych EIMCO-912 Ex w KWK „Staszic”[Experience in relocation of longwall equipment using shuttle car EIMCO-912 Ex in Staszic Mine] / Adam KLICH, Jan PTAK, Janusz Styrylski, Adam Rojek // W: Efektywne i bezpieczne systemy transportowe w zakładach górniczych : [monografia], T. 1 / Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., [2001]. — (Biblioteka KOMTECH). — Na s. tyt. dod.: Referaty zamieszczone w niniejszej monografii były przedmiotem publicznej prezentacji na sesjach KOMTECH 2001 w dniach 6–8.11.2001, Szczyrk. — ISBN10: 83-912604-5-3. — S. 71–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Doświadczenia z wprowadzania zmechanizowanych członów czołowej tamy podsadzkowej w KWK [Kopalni Węgla Kamiennego] „Staszic”Experiences from use of mechanized elements of frontal brattices filling in the „Staszic” coal mine / Adam KLICH, Jan PTAK, Jerzy Kluka, Adam Rojek // W: Górnictwo 2000 : międzynarodowa konferencja : Szczyrk, 23–24 listopada 1999, T. 1 / Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Politechnika Śląska], 1999. — ISBN10: 83-909602-3-9. — S. 129–141. — Bibliogr. s. 140–141, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Drive-control and measuring system for a test-stand to test single mining tools / Piotr GOSPODARCZYK, Adam KLICH, Krzysztof KOTWICA, Janusz PLUTA // W: ICCC'2000 : proceedings of International Carpathian Control Conference : 14th international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2000) : 2nd conference on Information and Control Systems of Production (ICSP'2000) : 2. konferencija Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : 25. konference Automatizované systémy řizeni (ASŘ) : High Tatras, Podbanské May 23–26, 2000 / SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics ; Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU. BERG Faculty, 2000. — S. 79–82. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Filary technologiczne w polach eksploatacyjnych kopalni rud miedzi i ich wpływ na stan naprężeń w skałach stropuReinforcing pillars in copper mines and their impacts on the state of strain in blanket rocks / Jadwiga JANIKOWSKA-PAWLIK, Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Kazimierz PAWLIK // W: TUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 200 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne = TUR 2002 : II [second] international conference Mining Techniques 2002 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 625–635. — Bibliogr. s. 635, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Funkcjonowanie obudowy zmechanizowanej w niskich ubierkach rudy miedziMobile supports in low copper ore deposits / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: TUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 200 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne = TUR 2002 : II [second] international conference Mining Techniques 2002 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Hydrauliczny siłownik napinający[Hydraulic tensioning cylinder] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Katowicki Holding Węglowy S. A. Kopalnia Węgla Kamiennego "KAZIMIERZ JULIUSZ" Spółka z o. o., Sosnowiec ; wynalazca: Krzysztof KRAUZE, Janusz PLUTA, Adam KLICH, Jan Piątek, Zbigniew Jankowski, Andrzej Bargieł. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: F15B 15/24. — Polska. — Opis patentowy ; PL 174459 B1 ; Udziel. 1998-03-03 ; Opubl. 1998-07-31. — Zgłosz. nr P.306162 z dn. 1994-12-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL174459B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Katedra Transportu LinowegoThe Department of Rope Transport / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Eugeniusz Świtoński, Stanisław WOLNY, Dagmara Tejszerska, Andrzej TYTKO, Wacław OLEKSY, Marek PŁACHNO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 39 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 28). — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Koleje linowe i wyciągi narciarskie – aktualne problemy[Cable railways and ski lifts – current problems] / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Stanisław WOLNY, Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK, Tomasz ROKITA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH KTL, 2003. — 136 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 30). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Konstrukcja i właściwości nowej generacji ścianowej obudowy zmechanizowanej na przykładzie obudowy Glinik-13/22-POzConstruction of new generation mechanized longwall shield supports and their properties for example of the Glinik-13/22-POz / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'99 : Szczyrk, 22–26 lutego 1999 = Proceedings of the School of Underground Mining'99 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — (Sympozja i Konferencje ; nr 36). — ISBN10: 83-87854-50-6. — S. 393–412. — Bibliogr. s. 411–412, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Konstrukcja wsporcza czołowej tamy podsadzkowej przystosowanej do współpracy z obudową Glinik 14/31-POp przeznaczonej dla KWK ”Wieczorek”Support construction of front filling stopping applied to co-operation with the 14/31-Pop filling support destinated for the “Wieczorek” hard coal mine / Adam KLICH, Jan PTAK // W: TUR 2003 : III [trzecia] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2003 : Kraków–Krynica, wrzesień 2003 : materiały konferencyjne = TUR 2003 : III [third] international conference Mining Techniques 2003 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8391574261. — S. 283–292. — Bibliogr. s. 292, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego : wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie : praca zbiorowa[Machines and equipments in underground building engineering : dog headings and shafts in mining] / pod red. Adama KLICHA ; Piotr GOSPODARCZYK, Antoni KALUKIEWICZ, Krzysztof KOTWICA, Kazimierz PAWLIK. — Katowice : „Śląsk”, 1999. — 402, [1] s.. — Bibliogr. s. 396–[403]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Mechanizmy prowadzące segmentów obudów z podpornościowym mechanizmem korbowodowym i stojakamiGuide mechanisms of support segments with bearing crank mechanism and props / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 1999 R. 36 nr 7, s. 5–7. — Bibliogr. s. 7, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Metody badawcze i środki dla zapewnienia bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych[Research methods and resources for mining shaft hoists safety] / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL ; Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Eugeniusz Świtoński, Dagmara Tejszerska, Andrzej TYTKO, Stanisław WOLNY, Wacław OLEKSY, Marek PŁACHNO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2001. — 143 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 22). — Bibliogr. przy rozdz.. — Tekst w jęz. pol., streszcz. w jęz. ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Międzynarodowe konferencje katedr maszyn górniczych : wspomnienia[International conferences of departments of mining machines] / Adam KLICH // W: 50. rokov : stretnutie družobných katedier pri príležitosti 50. ročného jubilea Fakulty BERG v Košiciach : Košice–Herl'any 16–18. september 2002 / Technická univerzita w Košiciach. Katedra logistiky a výrobných systémov Fakulty BERG. — [Košice : TU], [2002]. — S. 7–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mobilne samozaładowcze urządzenie typu GLINIK do recyklingu gruzu i elementów betonowychMobile self-loading machine of GLINIK type for recycling of debris and concrete elements / Adam KLICH, Jan PTAK, Piotr Dziadzio, Wiesław Bal // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2009 nr 3, s. 91–96. — Bibliogr., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mobilne samozaładowcze urządzenie typu GLINIK do recyklingu gruzu i elementów betonowychMobile self-loading machine of GLINIK type for recycling of debris and concrete elements / Adam KLICH, Jan PTAK, Piotr Dziadzio, Wiesław Bal // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków: University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2009. — Na okł. dod.: TUR'2009. — ISBN10: 83-915742-10. — S. 463–473. — Bibliogr. s. 473, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modernizacja segmentów obudów do ścianowych wyrobisk górniczych w świetle ich charakterystyk podpornościowo-statecznościowych[Modernization of shield support sections for mining longwallworkings from the point of view of supporting and studility characteristics] / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Kompleksy ścianowe do dużej koncentracji wydobycia w warunkach technicznej restrukturyzacji polskiego górnictwa : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 15–17 listopada 1999 = longwall systems for high production concentration in the conditions of technical restructuring of the Polish mining industry / Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, SiTG KOMAG. — [Szczyrk :s. n.], [1999]. — S. XIX, 1–10. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: