Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Stanisław Kleczkowski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Abraham Gottlob Werner – ein halbes Jahrhundert (1778–1842) Einwirkung in Polen durch Schu{u}ler und Werk[Abraham Gottlob Werner – half-century influence in Poland by students and work] / Antoni S. KLECZKOWSKI // W: „Abraham Gottlob Werner und seine Zeit” : Internationales Symposium : 19. bis 24. September 1999 in Freiberg (Sachsen) : Tagungsband = „Abraham Gottlob Werner and his times” : International Symposium : proceedings / Freiberg Univeristy of Mining and Technology ; International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO). — [Freiberg : s. n.], [1999]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geneza i rozwój polskiej hydrogeologiiGenesis and evolution of Polish hydrogeology / Antoni S. KLECZKOWSKI, Andrzej Sadurski // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 1999 nr 388, s. 7–33. — Abstr.

 • keywords: hydrogeology, science, history of hydrogeology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Hydrogeologia serii złożowej[Hydrogeology of bed series] / Antoni S. KLECZKOWSKI, Stanisław Downorowicz, Waldemar Zimny, Roman Becker // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 133–138. — Bibliogr. [dla całej części 2] s. 287–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Krakowskie zdroje : geoturystyka dla każdego[Cracow springs – geotourism for everyone] / Antoni S. KLECZKOWSKI // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2000 R. 56 nr 131, s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Model hydrogeologiczny czwartorzędowego poziomu wodonośnego dla centrum Krakowa (podstawa określenia zmienności chemizmu w 130 latach 1870–2002)The hydrogeological model of Quaternary aquifer in central part of Krakow / Antoni S. KLECZKOWSKI // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 87–96. — Bibliogr. s. 95–96, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Na marginesie artykułu H. Sylwestrzaka o A. G. Wernerze[Side-note of the article by H. Sylwestrzak about A. G. Werner] / Antoni S. KLECZKOWSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2000 vol. 48 nr 6, s. 538–539

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowa książka o wodach mineralnych i termalnych[New book about mineral and thermal waters] / Rec. Antoni S. KLECZKOWSKI // Aura ; ISSN 0137-3668. — 1998 nr 9, s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ochrona hydrosfery i zasobów wódProtection of hydrosphere and water resources / Antoni S. KLECZKOWSKI // W: Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2001. — S. 29–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Prędkość migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie badań polowych i laboratoryjnych : projekt badawczy KBN nr 9T 12B 012 10The velocity of contaminant transport through unsaturated zone from field and laboratory experiments : KBN research project no 9T 12B 012 10 / red. Antoni S. KLECZKOWSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : AGH, 1999. — 133 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Abstr.. — ISBN10: 83-909584-3-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Prędkość migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie wyników badań przeprowadzonych w latach 1969–1999Contamination transport velocity through unsaturated zone from the experiments in the years from 1996 to 1999 / Antoni S. KLECZKOWSKI, Tomir NAŁĘCKI // W: Prędkość migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie badań polowych i laboratoryjnych : projekt badawczy KBN nr 9T 12B 012 10 = The velocity of contaminant transport through unsaturated zone from field and laboratory experiments / red. Antoni S. Kleczkowski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : [s. n.], 1999. — S. 129–133. — Bibliogr. s. 132–133, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Profesor Bronisław Paczyński – między regionalizacją hydrogeologiczną Polski a Komisją Dokumentacji HydrogeologicznychProfessor Bronisław Paczyński – between hydrogeological regionalisation of Poland and Commission of Hydrogeological Documentation / Antoni S. KLECZKOWSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2002 [nr] 400, s. 21–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Profesor Janusz Dziewański – dorobek publikacyjny czterdziestopięciolecia 1953–1998[Professor Janusz Dziewański – publiactions during the period 1953–1998] / Antoni S. KLECZKOWSKI // W: Sozologiczne problemy w budownictwie wodnym : praca zbiorowa / pod red. Janusza Dziewańskiego ; Polska Akademia Nauk – Kraków. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 62). — S. 17–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Słownik hydrogeologiczny[Hydrogeological lexicon] / Tatiana Bocheńska, Jan Dowgiałło, Antoni S. KLECZKOWSKI [et al.], Andrzej SZCZEPAŃSKI, Stanisław WITCZAK ; Ministerstwo Środowiska ; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 2002. — 460, [1] s.. — Bibliogr. s. 339–343, Indeksy w j. pol., ang., franc., niem., ros.. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Studia nad przeszłością Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie[Studies of the past of the AGH University of Science and Technology in Cracow] / Antoni Stanisław KLECZKOWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. — 200, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0128). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-92-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Traditions of the University / Antoni S. KLECZKOWSKI // W: University of Mining and Metallurgy : guide book for 1998/1999 = Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / ed. Łukasz Węsierski [et al.]. — Kraków : AGH, 1998. — S. 131–133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ujęcia wód podziemnych i źródeł dla najstarszych (do 1927 roku) wodociągów w Polsce[Underground water intake and sources for the eldest (to 1927 year) water pipes in Poland] / Antoni St. KLECZKOWSKI // W: Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XIII [trzynaste] sympozjum naukowo-techniczne pt. „Problemy eksploatacji ujęć wód podziemnych” : Częstochowa 6–7 kwietnia 2000 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie [et al.]. — [Częstochowa : s. n.], [2000]. — S. 1–5. — Bibliogr. s. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wody podziemne[Subterranean waters] / Antoni St. KLECZKOWSKI // Branżowy Magazyn Przemysłowy ; ISSN Branżowy Magazyn Przemysłowy. Surowce Budowlane ; ISSN 1734-798X. — 2000 nr 7, s. 9–10, 27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wody podziemne zwykłe słodkie[Subterranean waters usually fresh] / Antoni S. KLECZKOWSKI // W: Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa w latach 1994–1998 : stan aktualny i tendencje / Inspekcja Ochrony Środowiska ; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie ; Urząd Miasta Krakowa. — Kraków : [s. n.], 1999. — (Biblioteka Monitoringu Środowiska / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska). — Tyt. też w j. ang.: Report on the environment in Kraków 1994–1998 : current status and trends. — S. 50–57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ czynników geogenicznych i antropogenicznych na skład chemiczny wód podziemnych w KrakowieInfluence of the geogenic and anthropogenic factors on the groundwater chemistry in Krakow (south Poland) / Antoni S. KLECZKOWSKI, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Lucyna z. RAJCHEL // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 117–128. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wspomnienia : Tadeusz Błaszyk 1923–1998[Memories : Tadeusz Błaszyk 1923–1998] / Józef Górski, Antoni S. KLECZKOWSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2000 vol. 48 nr 3, s. 204–206

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zaopatrzenie w wodę równiny Hebei[Water supply of Hebei plain] / Antoni S. KLECZKOWSKI // W: Polscy geolodzy na pięciu kontynentach / pod red. Wiesława Śliżewskiego, Wojciecha Salskiego, Zbigniewa Wernera ; Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8373728406. — S. 47–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zasoby wód podziemnych w systemie obiegu hydrologicznego[Groundwater resources as an element of hydrologic cycle] / Antoni S. KLECZKOWSKI // W: Gospodarowanie zasobami wód podziemnych : XIV [czternasta] konferencja z cyklu Problemy wykorzystywania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : Częstochowa 11–12 kwietnia 2002 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie ; Śląski Urząd Wojewódzki. Oddział Zamiejscowy Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Częstochowie ; Koło Zakładowe PZITS przy „Wodociągach Częstochowskich” S. A. — [Częstochowa : s. n.], [2002]. — S. 1–7. — Bibliogr. s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: