Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Stanisław Kleczkowski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Hydrogeologia serii złożowej[Hydrogeology of bed series] / Antoni S. KLECZKOWSKI, Stanisław Downorowicz, Waldemar Zimny, Roman Becker // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 133–138. — Bibliogr. [dla całej części 2] s. 287–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Model hydrogeologiczny czwartorzędowego poziomu wodonośnego dla centrum Krakowa (podstawa określenia zmienności chemizmu w 130 latach 1870–2002)The hydrogeological model of Quaternary aquifer in central part of Krakow / Antoni S. KLECZKOWSKI // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 87–96. — Bibliogr. s. 95–96, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Profesor Bronisław Paczyński – między regionalizacją hydrogeologiczną Polski a Komisją Dokumentacji HydrogeologicznychProfessor Bronisław Paczyński – between hydrogeological regionalisation of Poland and Commission of Hydrogeological Documentation / Antoni S. KLECZKOWSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2002 [nr] 400, s. 21–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Słownik hydrogeologiczny[Hydrogeological lexicon] / Tatiana Bocheńska, Jan Dowgiałło, Antoni S. KLECZKOWSKI [et al.], Andrzej SZCZEPAŃSKI, Stanisław WITCZAK ; Ministerstwo Środowiska ; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 2002. — 460, [1] s.. — Bibliogr. s. 339–343, Indeksy w j. pol., ang., franc., niem., ros.. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Studia nad przeszłością Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie[Studies of the past of the AGH University of Science and Technology in Cracow] / Antoni Stanisław KLECZKOWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. — 200, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0128). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-92-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ czynników geogenicznych i antropogenicznych na skład chemiczny wód podziemnych w KrakowieInfluence of the geogenic and anthropogenic factors on the groundwater chemistry in Krakow (south Poland) / Antoni S. KLECZKOWSKI, Mariusz CZOP, Jacek MOTYKA, Lucyna z. RAJCHEL // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 117–128. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zaopatrzenie w wodę równiny Hebei[Water supply of Hebei plain] / Antoni S. KLECZKOWSKI // W: Polscy geolodzy na pięciu kontynentach / pod red. Wiesława Śliżewskiego, Wojciecha Salskiego, Zbigniewa Wernera ; Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8373728406. — S. 47–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zasoby wód podziemnych w systemie obiegu hydrologicznego[Groundwater resources as an element of hydrologic cycle] / Antoni S. KLECZKOWSKI // W: Gospodarowanie zasobami wód podziemnych : XIV [czternasta] konferencja z cyklu Problemy wykorzystywania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : Częstochowa 11–12 kwietnia 2002 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie ; Śląski Urząd Wojewódzki. Oddział Zamiejscowy Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Częstochowie ; Koło Zakładowe PZITS przy „Wodociągach Częstochowskich” S. A. — [Częstochowa : s. n.], [2002]. — S. 1–7. — Bibliogr. s. 6–7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: