Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Grzegorz Kisiel, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900885

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości poprawy funkcjonowania magazynu w przedsiębiorstwie produkcyjnymAnalysis of possibilities of warehouse operation improving at a production plant / Piotr KISIEL // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2015 R. 22 nr 12 dod.: CD, s. 779–781. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 781, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza możliwości poprawy funkcjonowania procesu produkcyjnego w Zakładzie MetalowymAnalysis of possibilities of production process improvement in Zakład Metalowy plant / Piotr KISIEL, Katarzyna SMOLIŃSKA // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2015 R. 22 nr 12 dod.: CD, s. 782–786. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 786, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza możliwości wdrożenia wybranych technik Lean Management w przedsiębiorstwie produkcyjnymAnalysis of the potential for the implementation of selected Lean Management techniques in a manufacturing enterprise / KISIEL Piotr // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5457–5464. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 5464, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza systemu produkcyjnego z wykorzystaniem współczynnika Overall Equipment EffectivenessAnalysis of a production system using Overall Equipment Effectiveness / KISIEL Piotr // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2012 nr 3 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1017–1026. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1026, Streszcz., Abstr.. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : IX konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2012, Szczyrk / Politechnika Radomska. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza systemu transportu w wydziałach gorących huty surowcowej stali[Analysis of transport system in hot department of steelworks] / Piotr KISIEL, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK // W: TLM 2008 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 4–6 grudnia 2008 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa? : KT PAN], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Zakres tematyczny obejmuje problematykę zarządzania logistycznego oraz infrastruktury systemów logicznych. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Influence of changes in an enterprise management system upon a system of internal transportation and warehousingWpływ zmian systemu zarządzania przedsiębiorstwem na system transportu wewnętrznego i magazynowania / KISIEL Piotr // W: TRANSCOMP 2016 : computer systems aided science, industry and transport : the 20\textsuperscript{th} international conference : Zakopane, Poland 5–8.12.2016 : conference proceedings / ed. Marcin Chrzan ; Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom. Faculty of Transport and Electrical Engineering, Polish Academy of Sciences. Transport Committee. — Radom : Kazimierz Pulaski Univeristy of Technology and Humanities, [2016]. — ISBN: 978-83-7351-813-1. — S. 211. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Influence of changes in an enterprise management system upon a system of internal transportation and warehousingWpływ zmian systemu zarządzania przedsiębiorstwem na system transportu wewnętrznego i magazynowania / Piotr KISIEL // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2016 nr 12, s. 644–647. — Bibliogr. s. 646–467

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Koncepcja wdrożenia wybranych metod lean production w przedsiębiorstwie produkcyjnymConcept of implementing chosen lean production methods in a manufacturing industry / Piotr KISIEL // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2017 nr 6 dod.: CD, s. 1410–1414. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 1414. — Publikacja w części: Logistyka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Modelowanie logistycznego systemu technologicznego z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego DOSIMIS-3Modelling of the logistics process system using the DOSIMIS-3 simulation package / Piotr KISIEL, Bożena Zwolińska // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1409–1416. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1416. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Logistics). — „Transcomp 2010” : computer systems aided science, industry and transport : 14th international conference : Zakopane, 6.XII–9.XII.2010, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Modelowanie logistycznego systemu technologicznego z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego DOSIMIS-3Modelling of the logistics process system using the DOSIMIS-3 simulation package / Piotr KISIEL, Bożena Zwolińska // W: Transcomp 2010 : computer systems aided science, industry and transport : Zakopane, 6.XII.–9.XII. 2010, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szlachta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engineering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — [Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute], [2010]. — Na okł. dod.: abstracts. — ISBN: 978-83-7204-956-8. — S. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Modelowanie systemu transportu technologicznego przy wykorzystaniu pakietu komputerowegoModeling of technological transport system using computer software package / Piotr KISIEL, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Budzika ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo PCz, 2008. — Materiały XVI międzynarodowej konferencji naukowej nt. Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. — ISBN: 978-83-7193-378-3. — S. 291–295. — Bibliogr. s. 295, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
13
 • Nowoczesne metody sterowania produkcji i ich wpływ na jakość wdrażanego produktuModern methods of manufacturing control and their impact on the quality of the product being implemented / KISIEL Piotr // W: LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : XI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–10 kwietnia 2014 : materiały konferencyjne / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Radom : UTH, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7351-424-9. — S. 394. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Nowoczesne metody sterowania w produkcji i ich wpływ na jakość wdrażanego produktuModern methods of manufacturing control and their impact on the quality of the product being implemented / KISIEL Piotr // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 3 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 2938––2943. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2943, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Ocena efektywności wykorzystania urządzeń technologicznych w Zakładzie Produkcji StaliEvaluating efficiency of process equipment use in Steel Works / Piotr KISIEL, Bolesław KARWAT // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 3, s. 254–256. — Bibliogr. s. 256

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Ocena możliwości wdrożenia zintegrowanych systemów sterowania produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwachImplementation of integrated production control systems in small and medium-size companies – the assesment / Piotr KISIEL, Paweł GARA // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 2, s. 353–361. — Bibliogr. s. 361, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Operacjonalizacja procesu wytwarzania urządzeń chłodniczychOperationalization of the refrigerators manufacturing process / ZWOLIŃSKA Bożena, KISIEL Piotr, SMOLIŃSKA Katarzyna // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 7064-7069. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7069, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Lean Management, 5S, Total Productive Maintenance

  keywords: Lean Management, Total Productive Maintenance, 5S

18
 • Opis systemu transportu wewnętrznego w zakładzie produkcji staliSpecification of internal transport system in steelworks / Piotr KISIEL // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 2 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1093–1100. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1100. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Opis systemu transportu wewnętrznego w zakładzie produkcji staliSpecification of internal transport system in steelworks / Piotr KISIEL // W: Logitrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 14–16 kwietnia 2010 : streszczenia referatów / ed. nauk. Elżbieta Szychta ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu PAN. — Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2010. — ISBN: 78-83-7351-362-4. — S. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Opis systemu transportu w wydziale gorącym huty surowcowej staliCharacteristic of transport system in hot department of steel works / Piotr KISIEL, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej / red. nauk. Lech Bukowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — Na s. tyt. dod. 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-249-1. — S. 114–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Powierzchnie magazynowe w PolsceWarehouse areas in Poland / Piotr KISIEL, Paweł GARA // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 2, s. 363–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Rodzaje strumieni odpadów powstających w hucie stali o pełnym cyklu produkcyjnymTypes of waste streams created in steelworks with full production cycle / Bożena ZWOLIŃSKA, Edward MICHLOWICZ, Piotr KISIEL // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 R. 79 nr 11, s. 817–821. — Bibliogr. s. 821

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Rozwój powierzchni magazynowych w PolsceThe development of warehouse space in Poland / Piotr KISIEL, Bożena Zwolińska // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 3 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1167–1173. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1173. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 12–15 kwietnia 2011 : streszczenia referatów / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu. — Radom : Politechnika Radomska, 2011. — ISBN 978-83-7351-443-0. — S. 159

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
25
 • Systemowe ujęcie zagospodarowywania wytwarzanych odpadówSystematic approach to waste management / Bożena Zwolińska, Piotr KISIEL // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elekroniczny], s. 2869–3876. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3876. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Logistics). — „Transcomp 2010” : computer systems aided science, industry and transport : 14th international conference : Zakopane, 6.XII–9.XII.2010, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych