Wykaz publikacji wybranego autora

Kinga Pielichowska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5049-8869 orcid iD

ResearcherID: D-4601-2011

Scopus: 7801498649

PBN: 5e70920b878c28a04738eff3

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 257, z ogólnej liczby 257 publikacji Autora


1
2
 • Acetal polymers modified with hybrid inorganic-organic hydroxyapatite-based systems / Klaudia KRÓL-MORKISZ, Kinga PIELICHOWSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2019 vol. 22 no. 153 spec. iss., s. 90. — Bibliogr. s. 90. — 28th annual conference Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 10-13 October 2019 Rytro, Poland. — tekst: http://biomat.krakow.pl/files/journal/2019/153f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Acrylic bone cements modified with PEG/chitosan systems / Klaudia KRÓL, Paulina Chylińska, Kinga PIELICHOWSKA // W: Modern polymeric materials for environmental applications : 6\textsuperscript{th} international seminar including COST MP1206 workshop 'Electrospinning vs traditional polymer processing methods: comparison of innovative technical applications' : Kraków, 27–29 April 2016, Vol. 6 / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Tarnów : Tomasz Mariusz Majka Publisher, cop. 2016. — ISBN: 978-83-937270-4-9. — S. 183–190. — Bibliogr. s. 189–190, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Akrylanowy cement kostny[Acrylate bone cement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PIELICHOWSKA Kinga, BŁAŻEWICZ Stanisław. — Int.Cl.: A61L 24/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406713 A1 ; Opubl. 2015-07-06. — Zgłosz. nr P.406713 z dn. 2013-12-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 14, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406713A1.pdf

 • słowa kluczowe: akrylanowy cement kostny, materiały fazowo-zmienne, poli(glikol etylenowy), akumulacja energii cieplnej

  keywords: phase change materials, thermal energy storage, acrylic bone cement, poly(ethylene glycol)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Akrylanowy cement kostny[Acrylate bone cement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Kinga PIELICHOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ. — Int.Cl.: A61L 24/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223422 B1 ; Udziel. 2015-12-11 ; Opubl. 2016-10-31. — Zgłosz. nr P.406713 z dn. 2013-12-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223422B1.pdf

 • słowa kluczowe: akrylanowy cement kostny, materiały fazowo-zmienne, poli(glikol etylenowy), akumulacja energii cieplnej

  keywords: phase change materials, thermal energy storage, acrylic bone cement, poly(ethylene glycol)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Alginate-based hydrogels modified with graphene oxide and hydroxyapatite for cartilage tissue regeneration / Aleksandra LACH, Monika Skoczeń, Klaudia ORDON, Kinga PIELICHOWSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 52. — Bibliogr. s. 52. — 27\textsuperscript{th} annual conference on Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 11–14 October 2018, Rytro, Poland. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Alginate-based hydrogels modified with graphene oxide for cartilage regeneration / Klaudia ORDON, Aleksandra Lach, Monika Skoczeń, Kinga PIELICHOWSKA // W: ISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — e-ISBN: 978-83-65955-10-4. — S. 119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://isbppb2018.org/upload/isbppb2018/ISBPPB_2018_FINAL_PROGRAMME_AND_BOOK_OF_ABSTRACTS.pdf [2018-07-23]. — Bibliogr. s. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza procesu degradacji termicznej kompozytów poliacetalowych modyfikowanych funkcjonalizowanym hydroksyapatytem[Analysis of thermal degradation process of polyacetal composites modified with functionalized hydroxyapatite] / Katarzyna NOWICKA, Klaudia KRÓL, Kinga PIELICHOWSKA // W: SAT'2019 : IX Szkoła Analizy Termicznej : 22–25 września 2019, Zakopane : streszczenia, program. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-41-8. — S. 38. — Bibliogr. s. 38. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Aspekty fizyczne terapii nowotworów gałki ocznej z wykorzystaniem aplikatorów ocznych z ziarnami I-125Physical aspects of ocular tumors therapy with use of I-125 seeds / Konrad Skórkiewicz, Dominik Medoń, Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA, Rafał Twaróg, Anna Markiewicz, Bożena Romanowska-Dixon // W: 53. zjazd okulistów polskich [Dokument elektroniczny] : Warszawa 9-11.06.2022 : program i streszczenia = 53\textsuperscript{rd} congress of the Polish Ophthalmological Society : Warsaw, Poland, 9-11.06.2022 : program and abstracts / red. nauk. Jacek P. Szaflik, Bożena Romanowska-Dixon ; Polskie Towarzystwo Okulistyczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : Pixel Multimedia, cop. 2022. — e-ISBN: 978-83-962626-7-7. — S. 269, P/20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://dysk.agh.edu.pl/s/8ErnAAimYN2mJZs [2022-09-12]. — Tekst pol.-ang.. — P. Szatkowski, K. Pielichowska, R. Twaróg - afiliacja: Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Assessment of ${Mg(OH)_{2}}$ usability obtained from solution after sphalerite leaching to winning polyethylene composites / Kinga PIELICHOWSKA, Sylwester Żelazny // W: WASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts = RECYKLACE ODPADŮ XII / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania nad otrzymywaniem nanokompozytów POM/HAP dla zastosowań biomedycznych[Investigation on POM/HAP nanocomposites obtaining for biomedical applications] / Kinga PIELICHOWSKA // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badanie właściwości termicznych materiałów fazowo-zmiennych (PCM) na bazie poli(glikolu etylenowego) modyfikowanych azotkiem boru[Investigation of the thermal properties of phase-change materials (PCM) based on poly(ethylene glycol) modified with boron nitride] / Katarzyna NOWICKA-DUNAL, Wojciech PIEKARCZYK, Kinga PIELICHOWSKA // W: SAT'2023 : X Szkoła Analizy Termicznej : 20–22 września 2023, Zakopane : streszczenia, program. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2023. — ISBN: 978-83-65955-67-8. — S. 28. — Bibliogr. s. 28. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Bioactive polymer/hydroxyapatite (nano)composites for bone tissue regeneration / Kinga PIELICHOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Biopolymers : lignin, proteins, bioactive nanocomposites / eds. Akihiro Abe, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2010. — (Advances in Polymer Science ; ISSN 0065-3195 ; vol. 232). — ISBN: 978-3-642-13629-0. — S. 97–207. — Bibliogr. s. 193–207, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Bioactive POM/HAp nanocomposites for bone implants / Kinga PIELICHOWSKA // W: Modern polymeric materials for environmental applications : 3\textsuperscript{rd} international seminar : Kraków, 14–16 may 2008, Vol. 3 / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Kraków : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, 2008. — ISBN: 978-83-923451-6-9. — S. 179–184. — Bibliogr. s. 184, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Bioaktywne nanokompozyty POM/HAP dla zastosowań medycznych[Bioactive POM/HAP nanocomposite for medical applications] / Kinga PIELICHOWSKA // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2010 [nr] 9 Suppl., s. 120, S03_KS_9. — „Życie to chemia” : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14–18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. — Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2010. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Bio-based polyurethane for surgical applications – influence of PEG molar mass, biological and thermal properties of polyurethane composites / Klaudia ORDON, Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2019 vol. 22 no. 153 spec. iss., s. 59. — Bibliogr. s. 59. — 28th annual conference Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 10-13 October 2019 Rytro, Poland. — tekst: http://biomat.krakow.pl/files/journal/2019/153f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Biocomposites and biomaterials / Aleksandra LACH, Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA // W: Thermal analysis of polymeric materials : methods and developments, Vol. 2 / ed. by Krzysztof Pielichowski, Kinga Pielichowska. — Weinheim : WILEY-VCH, cop. 2022. — ePub ISBN: 978-3-527-82870-8, oBook ISBN: 978-3-527-82869-2. — ISBN: 978-3-527-35188-6 ; e-ISBN: 978-3-527-82868-5. — S. 429–456. — Bibliogr. s. 451–456. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-03

  orcid iD
 • keywords: biomaterials, thermogravimetry, DSC, implants, biocomposites, DMA

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/9783527828692.ch12

24
 • Biogas production from agricultural and municipal waste / Monika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Kinga PIELICHOWSKA, Jakub Sikora // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 68. — Bibliogr. s. 68. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: thermal analysis, biogas, municipal waste, biogas plant, digestate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25