Wykaz publikacji wybranego autora

Kinga Chronowska-Przywara, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3934127

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Adhesion of Cr/CrN multilayers to steel substrates / Marcin KOT, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Łukasz Major, Juergen Lackner // W: Mechatronics, robotics and control / ed. A. Kot. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2015. — (Applied Mechanics and Materials ; ISSN 1660-9336 ; vol. 759). — ISBN: 978-3-03835-466-6. — S. 27–35. — Bibliogr. s. 34–35, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-05-18. — tekst: http://www.scientific.net.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/AMM.759.27.pdf

 • keywords: adhesion, multilayers, scratch resistance

2
 • Analiza właściwości nowych grup powłok stosowanych na wysoko obciążone elementy maszynAnalysis of the properties of new groups of coatings applied in highly loaded machine components / Kinga CHRONOWSKA, Marcin KOT, Łukasz Major // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1903. Transport ; ISSN 0209-3324. — 2014 z. 82, s. 41–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: twardość, zużycie, twarde powłoki, adhezja

  keywords: hardness, adhesion, wear, hard coatings

3
 • Analiza wpływu grubości powłok ceramicznych na deformacje układu powłoka-podłoże[Analysis of the effect of ceramic coating thickness on deformation of the substrate-coating system] / CHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 38. — ISBN: 978-83-65235-12-1. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 września 2015 : streszczenia referatów

 • słowa kluczowe: pękanie, test zarysowania, trwałe powłoki, indentacja

4
 • Analysis of fracture and wear resistance of ZrN coatingsBadanie wytrzymałości i odporności na zużycie powłok ZrN / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2017 R. 48 nr 3, s. 39–45. — Bibliogr. s. 44–45, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zużycie, tarcie, powłoki

  keywords: coating, wear, friction, indentation

5
 • Badanie wytrzymałości i odporności na zużycie powłok ZrN[Evaluation of the strength and wear resistance of ZrN coatings] / CHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 38–39. — ISBN: 978-83-65235-12-1. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 września 2015 : streszczenia referatów

 • słowa kluczowe: odporność na zużycie, test zarysowania, indentacja

6
 • Badanie wytrzymałości i odporności na zużycie powłok ZrN[Evaluation of the strength and wear resistance of ZrN coatings] / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // W: XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 22-26 września 2015 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : PO], 2015. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [10], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Effect of SiC ceramic nanoparticles on mechanical properties of nanocomposite $SiC/a-C:H$ coatings / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // Machine Dynamics Research ; ISSN 2080-9948. — Tytuł poprz.: Machine Dynamics Problems ; ISSN: 0239-7730. — 2015 vol. 39 no. 2, s. 45–52. — Bibliogr. s. 51–52, Abstr.

 • keywords: coating, scratch test, wear, friction, cracking

8
9
 • Modelowanie metodą elementów skończonych deformacji i naprężeń układów powłoka-podłoże w teście zarysowaniaFinite element modelling of deformation and stress in the coating-substrate systems during scratch tests / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2015 R. 46 nr 4, s. 33–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: MES, modelowanie, powłoka, test zarysowania

  keywords: coating, FEM, modelling, scratch test

10
 • Properties comparison of carbon $a-C:H$ and nanocomposite $MeC/a-C:H$ coatings / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // W: KraSyNT 2015 : 2\textsuperscript{nd} Krakow Symposium on Science and Technology / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : Department of Process Control. AGH University of Science and Technology, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-18-7. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Properties of new kinds of tribological coatings with advanced microstructure / M. KOT, W. RAKOWSKI, S. ZIMOWSKI, K. CHRONOWSKA, Ł. Major, J. Lackner // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2013 no. 3 Tematičnij vipusk, s. 259–264. — Bibliogr. s. 263. — ”Avtomatizacìâ, mehatronìka ta ìnnovacìjnì tehnologìï y mašinobuduvannì” : mìžnarodna naukovo-tehnìčna konferencìâ : 24–27 červnâ 2013 roku

 • keywords: microstructure, hardness, nanocomposite coatings, scratch test, wear, multilayers

12
 • Techniki badawcze w analizie właściwości mechanicznych i tribologicznych cienkich warstw i powłokThe research techniques for analysis of mechanical and tribological properties of coating-substrate systems / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Sławomir ZIMOWSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1904. Transport ; ISSN 0209-3324. — 2014 z. 83, s. 39–49. — Bibliogr. s. 48–49, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: twardość, zużycie, powłoki tribologiczne, tarcie

  keywords: hardness, wear, tribological coatings, friction

13
14
 • Tribologia powłok węglowych w podwyższonej temperaturzeTribology of carbon coatings at elevated temperature / Marcin KOT, Sławomir ZIMOWSKI, Łukasz Major, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Wiesław RAKOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2015 R. 46 nr 3, s. 55–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zużycie, powłoki węglowe, temperatura, tarcie

  keywords: wear, carbon coatings, temperature, friction

15
 • Tribological properties of Ti/a-C:H nanocomposite carbon based coatingsWłaściwości tribologiczne nanokompozytowych powłok węglowych Ti/a-C:H / Marcin KOT, Łukasz Major, Jurgen Lackner, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2016 R. 47 nr 3, s. 109–117. — Bibliogr. s. 116–117, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zużycie, powłoki węglowe, tarcie, odporność na pękanie

  keywords: wear, fracture resistance, carbon coatings, friction

16
 • Wpływ ceramicznych nanocząstek SiC na właściwości nanokompozytowych powłok węglowych SiC/a-C:H[Effect of SiC ceramic nanoparticles on mechanical prperties of nanocomposite SiC/a-C:H coatings] / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // W: XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn [Dokument elektroniczny] : Zakopane, 22-26 września 2015 : materiały konferencyjne (na prawach rękopisu) / Politechnika Opolska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : PO], 2015. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6–7], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Wpływ ceramicznych nanocząstek SiC na właściwości nanokompozytowych powłok węglowych SiC/a-C:H[Effect of SiC ceramic nanoparticles on mechanical prperties of nanocomposite SiC/a-C:H coatings] / CHRONOWSKA-PRZYWARA Kinga, KOT Marcin // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 356. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2015 z. 106, s. 39. — ISBN: 978-83-65235-12-1. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — XXVII Sympozjon podstaw konstrukcji maszyn : Zakopane, 22–26 września 2015 : streszczenia referatów

 • słowa kluczowe: test zarysowania, indentacja, zużycie objętościowe

18
 • Wpływ parametrów badań na deformację i pękanie układu powłoka-podłoże w wyniku próby zarysowaniaEffect of scratch tests parameters on the deformation and fracture of coating-substrate systems / Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2014 R. 45 nr 2, s. 19–29. — Bibliogr. s. 28–29, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: powłoki, deformacje, pękanie, test zarysowania, obciążenia krytyczne

  keywords: coating, scratch test, fracture, deformations, critical load

19
 • Wybrane zagadnienia inżynierii mechanicznej, materiałowej i środowiskowej[Selected issues of mechanical, material and environmental engineering] / red. Stanisław FLAGA ; aut.: Marcin APOSTOŁ, Andrzej Bąkowski, Kinga CHRONOWSKA-PRZYWARA, Marcin KOT, Jan Monieta, Robert OLENIACZ, Leszek Radziszewski, Mateusz RZESZUTEK, Maciej SŁOBODA. — Kraków : Katedra Automatyzacji Procesów. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015. — 103 s.. — (Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64755-16-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych