Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Twardowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 87 publikacji Autora


1
 • A role of water in the porosity evaluation of ground-rock media / Kazimierz TWARDOWSKI, Stanisław RYCHLICKI, Jacek TRAPLE // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2006 R. 11 mimoriadne č. 1, s. 208–212. — Bibliogr. s. 211–212. — Nové poznatky v oblasti vřtania, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : 13. medzinárodná konferencia : 24. – 26. október 2006 / The Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (F BERG) [etc.]. — Košice : F BERG, 2006

 • keywords: porosity, water, ground rock media

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza porównawcza pośrednich metod oceny współczynnika filtracji gruntówComparative analysis of indirect evaluation methods of ground filtration / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK, Andrzej Glazor // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/2, s. 687–697. — Bibliogr. s. 696–697, Streszcz., Summ.. — A. Glazor - były doktorant WWNiG AGH. — tekst: https://goo.gl/iE36Am

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza powtarzalności i odtwarzalności \em{(R&R)} jako narzędzie oceny porównawczej różnych metod laboratoryjnych badania współczynnika filtracji gruntówAnalysis of repeatability and reproducibility (R&R) method for comparing various laboratory methods of ground filtration parameter analysis / Ryszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 83–94. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza powtarzalności i odtwarzalności(R&R) jako narzędzie oceny porównawczej różnych metod laboratoryjnych badania współczynnika filtracji gruntówAnalysis of repeatability and reproducibility (R&R) method for comparing various laboratory methods of ground filtration parameter analysis / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 31. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza zmienności wilgotności naturalnej węgli brunatnychChangeability analysis of brown coal water saturation / Zbigniew FĄFARA, Kazimierz TWARDOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1436. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 1999 z. 243, s. 45–53. — Bibliogr. s. 52–53, Streszcz., Summ.. — Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla : III [trzecia] konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Jana Kuhla : Gliwice, 18–19 listopada 1999. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Anizotropia cieplnej przewodności właściwej skał Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoAnisotropy of thermal conductivity of rocks in the Upper Silesian Coal Basin / Maria Plewa, Stanisław PLEWA, Kazimierz TWARDOWSKI, Kazimierz KROCHMAL // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2000 t. 17, s. 153–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania wodoprzepuszczalności gruntów spoistych na podstawie metody KaczyńskiegoAnalysis of water-permeability of compact ground using Kaczyński method / Ryszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 3, s. 487–494. — Bibliogr. s. 494, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania wodoprzepuszczalności gruntów spoistych w oparciu o metodę KaczyńskiegoAnalysis of water-permeability of compact ground by using Kaczyński method / Ryszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 52. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie poprawności wybranych wzorów empirycznych do oceny współczynnika filtracji gruntówAnalysis of corretness of selected analytical formulae for ground filtration coefficient / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 4, s. 681–690. — Bibliogr. s. 689–690, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-04/W_2010_4_03.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Badanie wpływu miejsca pobrania i uziarnienia prób węgla na oceny jego metanonośnościAnalysis the influence of the sampling place and grain sizes coal samples on the evaluation of methane content / Kazimierz TWARDOWSKI, Jan Kwarciński, Piotr BRODA // W: Netradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476 ; 15). — S. 289–295. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr., Streszcz.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badanie zależności między własnościami cieplnymi skał płonnych karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz ich charakterystykami geologiczno-geofizycznymi[An analysis of dependence of thermal properties of waste rocks in the productive carboniferous of the Upper Silesian Coal Basin on their geologic-geophysical characteristics] / Kazimierz TWARDOWSKI, Zbigniew FĄFARA, Jacek TRAPLE, Kazimierz KROCHMAL // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 317–331. — Bibliogr. s. 324, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badanie związków korelacyjnych między wybranymi właściwościami węgli kamiennych Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoAnalysis of the correlation relationship between some properties of coal for Upper Silesian Coal Basin / Jacek TRAPLE, Kazimierz TWARDOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1436. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 1999 z. 243, s. 139–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz., Summ.. — Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla : III [trzecia] konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Jana Kuhla : Gliwice, 18–19 listopada 1999. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Charakterystyczne wskaźniki nasycenia płynami porowatych ośrodków gruntowo-skalnychCharacteristic indices of saturation of soil-ground media with fluids / Kazimierz TWARDOWSKI, Jacek TRAPLE // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 437–447. — Bibliogr. s. 446–447, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_38.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Charakterystyka ilościowa porowatości ośrodków gruntowo-skalnych a zjawiska molekularno-powierzchnioweQuantitative characteristic of ground-rock media porosity vs. molecular-surface phenomena / Kazimierz TWARDOWSKI, Jacek TRAPLE // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 487–495. — Bibliogr. s. 494–495, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/QjAtfq

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dotychczasowe doświadczenia zagraniczne i krajowe dotyczące tworzenia podziemnych magazynów gazu w likwidowanych kopalniachWorld's and Polish experience in making underground gas storages in decommissioned mines / Kazimierz TWARDOWSKI, Jan Marszałek // W: XII [Dwunasta] międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 21–22 czerwca 2001, T. 2 = 12\textsuperscript{th} international scientific-technical conference “New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2001. — S. 183–191. — Bibliogr. s. 190–191, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Evaluation of geothermal gradient in shally sands profiles based on well logging / Kazimierz TWARDOWSKI, Stanisław RYCHLICKI // W: Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov Podbanské 1999 : X. Medzinárodná vedecko-technická konferencia : October 5\textsuperscript{th}–7\textsuperscript{th}, 1999, Podbanské, Slovakia : zborník prednášok = New knowledge in sphere of drilling, production, transport and gas storage : 10\textsuperscript{th} International Scientific and Technical Conference : conference contributions / Technická Univerzita v Košiciach. Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií. Katedra Ropného Inžinierstva a Využitia Zemských Zdrojov [etc.]. — Košice : Ferrost, [1999]. — S. 243–248. — Bibliogr. s. 248, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Evaluation of rock porosity measurement accuracy with a helium porosimeter / TWARDOWSKI Kazimierz, TRAPLE Jacek, RYCHLICKI Stanisław // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2004 R. 9 č. 3, s. 316–318. — Bibliogr. s. 318, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Geneza oraz skład gazów złóż węgla kamiennegoOrigin and composition of coalbed gases / Kazimierz TWARDOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 1998 [wyd. 2000] t. 15, s. 107–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Geofizyczna ocena właściwości zbiornikowo-filtracyjnych skał płonnych karbonu produktywnego GZW w aspekcie określania stref chłonnych w profilach odwiertów[Geophysical evaluation of reservoir-filtration properties of the productive carboniferous waste rocks of the Upper Silesian Coal Basin in terms of specifying the absorbent zones in borehole profiles] / Jacek TRAPLE, Stanisław RYCHLICKI, Kazimierz TWARDOWSKI // W: Ekologia w górnictwie a geofizyka : Ustroń–Zawodzie, 19–21 października 1994 : materiały konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : Wydawnictwo CPPGSMiE PAN, 1994. — ISBN10: 83-86286-25-3. — S. 269–280. — Bibliogr. s. 280

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Identyfikacja czynników kontrolujących zmiany gazonośności węgli kamiennych z rejonu Nowej RudyIdentification of factors controlling changes in gas-bearing bituminous coal from the area of Nowa Ruda / Kazimierz TWARDOWSKI, Stanisław RYCHLICKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 2000 [wyd. 2001] t. 44/1, s. 223–226. — Bibliogr. s. 226

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Identyfikacja modelu petrofizycznego klastycznych skał zbiornikowych kambru i dewonu południowej części bloku górnośląskiegoIdentification of a petrophysical model of reservoir clastic rocks of the Cambrian and Devonian strata in the south part of the Upper Silesian block / Andrzej GLAZOR, Kazimierz TWARDOWSKI // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2000 nr 110, s. 417–422. — Bibliogr. s. 422, Summ.. — Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : wydanie konferencyjne : [konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2000 : Zakopane, 25–28. 09. 2000]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Indirect method for evaluating lignite moisture / Zbigniew FĄFARA, Stanisław RYCHLICKI, Kazimierz TWARDOWSKI // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2004 vol. 7 no. 3–4, s. 345–349. — Bibliogr. s. 348–349, Abstr.. — Proceedings of the 5th European Coal Conference [ECC5] : September 17–19, 2002, Mons-Frameries (PASS), Belgium / ed. M. Dusar. — Brussels : Royal Belgian Institute of Natural Sciences, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Jubileusz 80-lecia AGH na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu[Jubilee of 80th anniversary of University of Mining and Metallurgy at the Drilling, Oil and Gas Faculty] / Kazimierz TWARDOWSKI // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 70, s. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kafedra Neftânoj Inženerii AGH Naučno-Tehničeskogo UniversitetaDepartment of Petroleum Engineering, AGH University of Science and Technology / RYCHLICKI S., TWARDOWSKI  K. // W: Poland-Kazakhstan: integration aspects of European science : scientific papers / ed. Kazimierz Twardowski, vice-ed. Zhumaganbetov Talgat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Poland, Almaty Academy of Economics and Statistics, Almaty, Kazakhstan. — Cracow ; [AGH UST], 2008. — ISBN10: 9965-400-35-0. — S. 324–335. — Bibliogr. s. 335

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: