Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Twardowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901199

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza pośrednich metod oceny współczynnika filtracji gruntówComparative analysis of indirect evaluation methods of ground filtration / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK, Andrzej Glazor // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/2, s. 687–697. — Bibliogr. s. 696–697, Streszcz., Summ.. — A. Glazor - były doktorant WWNiG AGH. — tekst: https://goo.gl/iE36Am

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza powtarzalności i odtwarzalności(R&R) jako narzędzie oceny porównawczej różnych metod laboratoryjnych badania współczynnika filtracji gruntówAnalysis of repeatability and reproducibility (R&R) method for comparing various laboratory methods of ground filtration parameter analysis / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK // W: Oil-Gas AGH 2011 : XXII międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : zbiór abstraktów = 22\textsuperscript{nd} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : Cracow, 8–10 June, 2011 : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH WWNiG, 2011. — S. 31. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza powtarzalności i odtwarzalności \em{(R&R)} jako narzędzie oceny porównawczej różnych metod laboratoryjnych badania współczynnika filtracji gruntówAnalysis of repeatability and reproducibility (R&R) method for comparing various laboratory methods of ground filtration parameter analysis / Ryszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 1–2, s. 83–94. — Bibliogr. s. 93–94, Streszcz., Summ.. — Toż. na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A role of water in the porosity evaluation of ground-rock media / Kazimierz TWARDOWSKI, Stanisław RYCHLICKI, Jacek TRAPLE // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2006 R. 11 mimoriadne č. 1, s. 208–212. — Bibliogr. s. 211–212. — Nové poznatky v oblasti vřtania, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : 13. medzinárodná konferencia : 24. – 26. október 2006 / The Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies (F BERG) [etc.]. — Košice : F BERG, 2006

 • keywords: porosity, water, ground-rock media

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania wodoprzepuszczalności gruntów spoistych na podstawie metody KaczyńskiegoAnalysis of water-permeability of compact ground using Kaczyński method / Ryszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 3, s. 487–494. — Bibliogr. s. 494, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania wodoprzepuszczalności gruntów spoistych w oparciu o metodę KaczyńskiegoAnalysis of water-permeability of compact ground by using Kaczyński method / Ryszard DROŻDŻAK, Kazimierz TWARDOWSKI // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 52. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie poprawności wybranych wzorów empirycznych do oceny współczynnika filtracji gruntówAnalysis of corretness of selected analytical formulae for ground filtration coefficient / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 4, s. 681–690. — Bibliogr. s. 689–690, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-04/W_2010_4_03.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Badanie wpływu miejsca pobrania i uziarnienia prób węgla na oceny jego metanonośnościAnalysis the influence of the sampling place and grain sizes coal samples on the evaluation of methane content / Kazimierz TWARDOWSKI, Jan Kwarciński, Piotr BRODA // W: Netradiční metody využití ložisek : [třetí mezinárodní konference] / VŠB – TU Ostrava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava ; R. 51 č. 1. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476 ; 15). — S. 289–295. — Bibliogr. s. 294–295, Abstr., Streszcz.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Charakterystyczne wskaźniki nasycenia płynami porowatych ośrodków gruntowo-skalnychCharacteristic indices of saturation of soil-ground media with fluids / Kazimierz TWARDOWSKI, Jacek TRAPLE // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 437–447. — Bibliogr. s. 446–447, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_38.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Charakterystyka ilościowa porowatości ośrodków gruntowo-skalnych a zjawiska molekularno-powierzchnioweQuantitative characteristic of ground-rock media porosity vs. molecular-surface phenomena / Kazimierz TWARDOWSKI, Jacek TRAPLE // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 487–495. — Bibliogr. s. 494–495, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/QjAtfq

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Evaluation of rock porosity measurement accuracy with a helium porosimeter / TWARDOWSKI Kazimierz, TRAPLE Jacek, RYCHLICKI Stanisław // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2004 R. 9 č. 3, s. 316–318. — Bibliogr. s. 318, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Indirect method for evaluating lignite moisture / Zbigniew FĄFARA, Stanisław RYCHLICKI, Kazimierz TWARDOWSKI // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2004 vol. 7 no. 3–4, s. 345–349. — Bibliogr. s. 348–349, Abstr.. — Proceedings of the 5th European Coal Conference [ECC5] : September 17–19, 2002, Mons-Frameries (PASS), Belgium / ed. M. Dusar. — Brussels : Royal Belgian Institute of Natural Sciences, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kafedra Neftânoj Inženerii AGH Naučno-Tehničeskogo UniversitetaDepartment of Petroleum Engineering, AGH University of Science and Technology / RYCHLICKI S., TWARDOWSKI  K. // W: Poland-Kazakhstan: integration aspects of European science : scientific papers / ed. Kazimierz Twardowski, vice-ed. Zhumaganbetov Talgat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Poland, Almaty Academy of Economics and Statistics, Almaty, Kazakhstan. — Cracow ; [AGH UST], 2008. — ISBN10: 9965-400-35-0. — S. 324–335. — Bibliogr. s. 335

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metanowość kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego – aspekt środowiskowy i prawnyMethane content in coal mines in the Upper Silesian Coal Basin in the process od restructuring of coal mining industry – environmental and legal aspects / Jan Kwarciński, Michał Kwarciński, Kazimierz TWARDOWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2003 R. 20/2, s. 383–398. — Bibliogr. s. 397–398, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: restrukturyzacja, górnictwo węgla kamiennego

  keywords: coal mining industry, restructuring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metody usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska gruntowo-wodnego : praca zbiorowa[Elaboration of method of detecting contamination of ground with hydrocarbons in the conditions of ecological hazards] / pod red. Stanisława RYCHLICKIEGO ; [aut.] Zbigniew FĄFARA, Jan JEWULSKI, Paweł Kaszycki, Henryk Kołoczek, Stanisław RYCHLICKI, Tadeusz SOLECKI, Jerzy STOPA, Kazimierz TWARDOWSKI, Paweł WOJNAROWSKI, Danuta ZAGRAJCZUK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 149, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0205). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modele przestrzeni porowej skał zbiornikowych karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoPorosity space models of reservoir rocks on the productive Carboniferous strata of the Upper Silesian Coal Basin / Jacek TRAPLE, Kazimierz TWARDOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1690. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 267, s. 277–283. — Bibliogr. s. 283, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwości budowy lokalnych PMG w obrębie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego[The possibilities of underground gas storage creation in the Upper Silesian Coal Basin] / Stanisław RYCHLICKI, Jerzy STOPA, Kazimierz TWARDOWSKI // W: GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna: efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane 20–23.09.2004 ; warsztaty szkoleniowe: nowoczesne metody wyszukiwania, projektowania, eksploatacji i monitoringu Podziemnych Magazynów Gazu : 21.09.2004 r., Zakopane / Instytut Nafty i Gazu. — [Kraków : INiG], [2004] + CD-ROM. — S. 1–6 [numeracja całości nieciągła]. — Bibliogr. s. 6, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena wpływu mineralizacji filtrującej wody na mierzoną przepuszczalność ośrodków gruntowychEvaluation of the effect of filtering water mineralization on measured permeability of ground media / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard Drożdżak // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 301–312. — Bibliogr. s. 311–312, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_27.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena wpływu mineralizacji filtrującej wody na mierzoną przepuszczalność ośrodków gruntowychEvaluation of the effect of filtering water mineralization on measured permeability of ground media / K. TWARDOWSKI, R. DROŻDŻAK // W: Oil-Gas AGH 2012 : 23\textsuperscript{rd} international conference : unconventional natural gas in Poland : 29–31 V 2012, [Krakow] : abstract book. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 44. — Tekst pol.-ang.. — R. Drożdżak – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena wybranych metod laboratoryjnych pomiaru współczynnika filtracji gruntów spoistych oparta na analizie wariancjiEvaluation of selected laboratory methods used for measuring filtration coefficient in compact soils on the basis of variance method / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 35–49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 48–49, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, współczynnik filtracji, grunty spoiste, analiza wariancji dwuczynnikowa

  keywords: filtration coefficient, laboratory measurements, compact soils, two-component analysis of variance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena wybranych metod laboratoryjnych pomiaru współczynnika filtracji gruntów spoistych oparta na analizie wariancjiEvaluation of selected laboratory methods used for measuring filtration coefficient in compact soils on the basis of variance method / Kazimierz TWARDOWSKI, Ryszard DROŻDŻAK, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2014 nr 86, s. 39–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, współczynnik filtracji, grunty spoiste, analiza wariancji dwuczynnikowa

  keywords: filtration coefficient, laboratory measurements, compact soils, two-component analysis of variance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ochrona środowiska w górnictwie naftowym na przykładzie kopalni ropy „Grabownica”Environment protection in the rock oil mining on the example of rock oil mine “Grabownica” / Grzegorz Radwański, Kazimierz TWARDOWSKI // W: Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — ISBN10: 8389295601. — S. 233–240. — Bibliogr. s. 239, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • O kompakcji utworów geologicznychCompaction of geologic formations / Kazimierz TWARDOWSKI, Jacek TRAPLE // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 1, s. 53–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Summ.. — tekst: http://goo.gl/gQ8B7Z

 • słowa kluczowe: modele matematyczne, procesy diagenetyczne, kompakcja, utwory geologiczne

  keywords: mathematical models, compaction, geologic formations, diagenetic processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Płytkie badania geofizyczne – rozpoznanie budowy geologicznej w aspekcie badań geotechnicznychShallow geophysical researches – geological structure examination in the aspect of geotechnical researches / Stanisław Rymar, Krzysztof Topolski, Kazimierz TWARDOWSKI // W: Problemy ekologiczne euroregionu karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / kom. red. zesz.: Kazimierz Twardowski (red.) [et al.] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. — Krosno : PWSZ, 2004. — (Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie ; z. 10). — ISBN10: 8389295601. — S. 283–291. — Bibliogr. s. 291, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: