Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Trybalski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 24382107100

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • 50-lecie Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów50 years of Department of Mineral Processing, Environmental Protection and Waste Utilization / Marian BROŻEK, Kazimierz TRYBALSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 3–6. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. z. spec. Marian Brożek. — Kraków : The Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza jakości modeli dyskretnych na przykładzie modeli flotacji rudy $Zn-Pb$ w WPM „Olkusz-Pomorzany”An analyse of discrete models quality on the example of $Zn-Pb$ ore flotation in WPM “Olkusz-Pomorzany” / Kazimierz TRYBALSKI, Michał Siwiec, Cezary Reguła // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. spec., s. 315–326. — Bibliogr. s. 325–326, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości poprawy efektywności procesu mielenia poprzez dobór parametrów pracy młynówAnalysis of possibilities of grinding process improvement by selection of grinders work parameters / Kazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny, Witold Pawlos // W: ICNOP : VIII międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : 21–23 maja 2007, Wojcieszyce : materiały konferencyjne = VIII International Conference on Non-ferrous Ore Processing : conference proceedings / red. Anna Antoniuk, Dorota Zagozdon-Pluskota ; KGHM Cuprum CBR, Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedź S. A.. — [Polska : s. n.], [2007]. — Na okł. dod.: 55-lecie IMN ; 40-lecie KGHM Cuprum CBR. — S. 117–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza pracy układu technologicznego mielenia flotacji z wykorzystaniem modeli blokowych, transmitancyjnych oraz programu Simulink MatlabAnalysis of the work of grinding and flotation technological system with application of block and transmittance models and Simulink Matlab program / Kazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 555–573. — Bibliogr. s. 573, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg. obwoluty. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_45.pdf

 • słowa kluczowe: miedź, modelowanie, transmitancja, przeróbka

  keywords: copper, modelling, transmittance, processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wielostadialnych przeróbczych układów technologicznych z wykorzystaniem schematów blokowych i transmitancjiThe multistaged analysis of processing technological systems with using of block schemes and transmittance / Kazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 zesz. spec., s. 147–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Summ.. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50 [pięćdziesięcio]-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. zesz. spec. Marian Brożek. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • słowa kluczowe: transmitancja, przeróbka surowców mineralnych, schematy blokowe

  keywords: transmittance, processing of mineral materials, block schemes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza właściwości dynamicznych procesów i układów technologicznych przeróbki surowców mineralnychAnalyses of dynamical properties of processes and mineral processing systems / Kazimierz TRYBALSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 125 [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 83). — Bibliogr. s. 120–126, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wskaźników jakości procesów przeróbczych jako kryteriów sterowaniaThe analysis of quality indexes of mineral processes treated as control criterions / Kazimierz TRYBALSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. 1, s. 25–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mielenie, flotacja, przeróbka kopalin, wskaźnik jakości, optymalizacja sterowania

  keywords: flotation, milling, quality index, control optimization, mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of computer image analysis and scanning electron microscopy in environmental engineering and waste management / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Challenges of Modern Technology ; ISSN 2082-2863. — 2011 vol. 2 (no. 2), s. 56–62. — Bibliogr. s. 61–62. — 'Young scientists towards the challenges of modern technology' : Warsaw, September 2011. — tekst: https://bibliotekanauki.pl/articles/115780.pdf

 • keywords: scanning electron microscopy, solid waste, environmental engineering, computer image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of modern research methods for the evaluation of copper ores enrichment : new technologies / K. TRYBALSKI, D. FOSZCZ, A. KRAWCZYKOWSKA, A. Konieczny // W: IMPC Istanbul 2006 : proceedings of the XXIII International Mineral Processing Congress : Istanbul, Turkey 3–8 September 2006, Vol. 1 / eds.: Güven Önal [et al.]. — Istanbul, Turkey : PROMEDADVERTISINGAGENCY, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 975-7946-27-3. — S. 829–833. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of modern research methods to determine the properties of raw minerals and waste materials / D. K. SZPONDER, K. TRYBALSKI // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 325–330. — Bibliogr. s. 330, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/b10566-53

11
 • Automatyzacja polskich zakładów wzbogacania rud miedzi – uwarunkowania, stan, tendencje[Automation of Polish copper ore concentration plants – conditions, state, tendencies] / Kazimierz TRYBALSKI // W: Bezpieczne i przyjazne środowisku technologie w górnictwie i przeróbce mechanicznej rud [Dokument elektroniczny] : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Lubin, 24–25. 11. 2005 r. : forum : wschód-zachód : [referaty] = Bezopasnye i družestvennye okružaûŝej srede tehnologii v gornorudnoj promyšlennosti / red. Stanisław Downorowicz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Windows ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [18], Streszcz.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania symulacyjne układów technologicznych przeróbki kopalinSimulation investigations of mineral processing technological systems / Kazimierz TRYBALSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1479. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2000 z. 245, s. 165–175. — Bibliogr. s. 174, Streszcz., Summ.. — „Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w przeróbce surowców mineralnych i odpadów” : VI [szósta] międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin : Szczyrk 18–20.09.2000 r. / Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2000. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Determination of progressive research methodology of using modern measuring devices to determine physical, chemical and mineralogical properties of raw materials and mineral wastesOkreślenie metodyki badań surowców i odpadów mineralnych z zastosowaniem nowoczesnych metod i urządzeń pomiarowych / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2011 nr 46, s. 191–206. — Bibliogr. s. 203–206. — tekst: http://www.journalssystem.com/ppmp/pdf-79067-15092?filename=Determination%20of.pdf

 • słowa kluczowe: analiza termiczna, popioły lotne, analiza granulometryczna, rentgenowska analiza dyfrakcyjna, pomiar powierzchni właściwej, mikroanaliza rentgenowska, właściwości mineralogiczne

  keywords: thermal analysis, X-ray diffraction, fly ash, X-ray microanalysis, mineralogical properties, laser size analysis, gas pycnometery, surface area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dobór parametrów pracy młynów w procesie mielenia rud miedziSelection of mills parameters in the copper ore grinding processes / Kazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny, Witold Pawlos // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2007 nr 2, s. 81–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Energetyczne wskaźniki oceny procesu mielenia rudy miedzi i ich modelowanieEnergetic factors of copper ore grinding process evaluation and their modeling / Kazimierz TRYBALSKI, Damian KRAWCZYKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 4, s. 183–193. — Bibliogr. s. 193, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_18.pdf

 • słowa kluczowe: miedź, modelowanie, energochłonność, rozdrabnianie

  keywords: copper, energy consumption, modelling, grinding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Energy consumption as the component of the factors evaluation and optimization of copper ores grinding and classification nodes / K. TRYBALSKI, D. KRAWCZYKOWSKI // W: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Vol. 1 / eds. Wang Dian Duo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — ISBN: 978-7-03-022711-9. — S. 578–587. — Bibliogr. s. 587, Abstr.. — Ponadto abstract zamieszczono w: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Abstracts. — S. 76. — Toż.: Proceedings of XXIV international mineral processing congress [Dokument elektroniczny] : Beijing, China, 24–28 September 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Wang Dian Zuo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-7-900249-54-8/TD$\cdot$1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Fly ash in agriculture – modern applications of coal combustion by-productsPopioły lotne a rolnictwo – nowoczesne zastosowania ubocznych produktów spalania / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2011 vol. 11, s. 373–385. — Bibliogr. s. 382–384, Summ., Streszcz.. — tekst: https://www.pan-ol.lublin.pl/archiwum/wydawnictwa/TMot11/Teka_11_2011.pdf

 • słowa kluczowe: uboczne produkty spalania, popiół lotny, rolnictwo, zanieczyszczenie gleb, jakość gleb, nawożenie

  keywords: fly ash, coal combustion products, soil contamination, agriculture, soil quality, fertilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Grafy, sieci, schematy blokowe i transmitancje w modelowaniu złożonych układów technologicznych przeróbki kopalinGraphs, lattices, block diagrams and transmittances in modelling of complex flow diagrams in mineral processing / Kazimierz TRYBALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 111–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: przeróbka kopalin

  keywords: mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Influence of fly ash structure, phase and diversification of chemical composition on their utilization process / Dominika SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // W: 13\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic, Pt. 1 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB-TU, 2009. — ISBN: 978-80-248-1994-5. — S. 121–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kontrola, modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych przeróbki rud[Control, modeling and optimization of technological processes of ore processing] / Kazimierz TRYBALSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 383, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 510). — Bibliogr. s. 373-[384]. — ISBN: 978-83-7464-612-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Matematyczna identyfikacja przemysłowego procesu mielenia i klasyfikacji rudy miedzi za pomocą modeli regresyjnychMathematical identification of industrial copper ore grinding and classification process by application of regressive models / Damian KRAWCZYKOWSKI, Kazimierz TRYBALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 279–295. — Bibliogr. s. 295, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROM-ie. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_23.pdf

 • słowa kluczowe: miedź, modelowanie, optymalizacja, wskaźniki energetyczne, przeróbka

  keywords: copper, modelling, optimization, energetic factors, mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metody badania dynamiki procesów i układów technologicznych przeróbki kopalinThe methods of dynamical properties of processes and mineral processing systems / Kazimierz TRYBALSKI // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2000 R. 24 z. 4, s. 217–240. — Bibliogr. s. 239–240, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Model ARMA technologicznych procesów flotacji rudy Zn-PbARMA model for technological floatation processes of Zn-Pb ore / Kazimierz TRYBALSKI, Michał Siwiec // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1479. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2000 z. 245, s. 177–185. — Bibliogr. s. 185, Streszcz., Summ.. — „Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w przeróbce surowców mineralnych i odpadów” : VI [szósta] międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin : Szczyrk 18–20.09.2000 r. / Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2000. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: