Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Świątkowski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • An investigations of displacements and deformation during cold rolling of tubes in pilgering process / J. OSIKA, K. ŚWIĄTKOWSKI // W: Advanced Technology of Plasticity 2002 : proceedings of the 7\textsuperscript{th} ICTP [International Conference on Technology of Plasticity], October 28–31, 2002, Yokohama, Vol. 1 / eds. M. Kiuchi, H. Nishimura, J. Yanagimoto. — [Yokohama] : Japan Society for Technology Plasticity, 2002. — S. 661–666. — Bibliogr. s. 666, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An investigations of displacements and deformation during cold rolling of tubes in pilgering processBadania przemieszczeń i odkształceń w procesie walcowania na zimno rur w walcarce pielgrzymowej / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 3, s. 269–276. — Bibliogr. s. 276

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of material deformation during the new cold tube rolling process realized on the new generation of pilger millsBadania odkształceń w nowym procesie walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowych nowej generacji / J. OSIKA, H. Palkowski, K. ŚWIĄTKOWSKI, D. POCIECHA, A. KULA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1239–1251. — Bibliogr. s. 1251

 • keywords: finite element method, stereophotogrammetric method, cold pilger tube rolling, deformation measurement, finite difference method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of model materials to simulation of metal working processes / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 1999 vol. 25 no. 1, s. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of modified tools in the process of thin-walled tube drawing : [extended abstract] / K. ŚWIĄTKOWSKI, R. Hatalak // W: Advanced technology of plasticity 2005 : proceedings of the 8\textsuperscript{th} international conference on Technology of plasticity : Verona, October 9–13, 2005 / ed. P. F. Bariani. — Italy : Edizioni Progetto Padova, 2005. — S. 115–116. — Bibliogr. s. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of modified tools in the process of thin-walled tube drawingZastosowanie zmodyfikowanych narzędzi w procesie ciągnienia rur cienkościennych / K. ŚWIĄTKOWSKI, R. Hatalak // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 2, s. 193–197. — Bibliogr. s. 197

 • keywords: tube drawing, tool geometry, tool designing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania eksperymentalne otrzymywania taśm z zaokrąglonymi brzegami w procesie cięcia wzdłużnego[Experimental investigations of production of strips with rounded edges in the slitting process] / K. ŚWIĄTKOWSKI, R. WIERZBICKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 380–386. — Bibliogr. s. 386, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania nad uzyskaniem nowego materiału modelowego bazującego na plastelinieInvestigation aiming at obtaining a new modelling material based on plasticine / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2001 R. 60 nr 4, s. 28–31. — Bibliogr. s. 31, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania wpływu dodatków mikrowosku na krzywą spęczania materiałów modelowych utworzonych na bazie plastelinyInvestigation of the mirowax additives influence on the stress-strain curves obtained in compression of model materials based on plasticine / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Justyna GRZYB, Artur RĘKAS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 9, s. 533–536. — Bibliogr. s. 536

 • słowa kluczowe: modelowanie, krzywe umocnienia, materiał modelowy

  keywords: mechanical properties, modelling, model material, flow curves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania wpływu dodatków na krzywą spęczania materiałów modelowych utworzonych na bazie plastelinyInvestigation of the additives influence on the flow curve obtained in compression of model materials based on plasticine / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Artur RĘKAS, Ewelina Sido, Iwona Średniawa // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 5, s. 276–280. — Bibliogr. s. 279–280

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie stateczności poprzecznego przekroju cienkościennych rur z mosiądzu CuZn37 w procesie spłaszczaniaInvestigations of the stability of cross-section area in the flattening process of thin-walled pipes, made of CuZn37 alloy / Ryszard WIERZBICKI, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Dorota Sikora, Katarzyna Zbroja // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 10–11, s. 549–552. — Bibliogr. s. 552, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ciągnienie rur mosiężnych na trzpieniu stożkowo-cylindrycznym zamocowanymBrass tube drawing with a fixed conical plug / Roman Hatalak, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 505–508. — Bibliogr. s. 507–508. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ciągnienie rur rozetowych skręcanychDrawing of rosette twisted tubes / Roman Hatalak, Bronisław Besztak, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 10–11, s. 527–529. — Bibliogr. s. 529, Streszcz., Summ.. — Rury'2000 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XI [jedenasta] konferencja naukowo-techniczna : 22–24 listopada 2000 r., Niedzica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geometria trzpienia swobodnego w procesie ciągnienia rur cienkościennych[Geometry of floating plug in the process of tube drawing] / Roman Hatalak, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 368–372. — Bibliogr. s. 372, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kalibrowanie wykrojów rolkowych w procesie walcowania cienkościennych rur płaskichRoll pass design in the process of thin-walled flat tubes forming / Ryszard WIERZBICKI, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Jan JAROMINEK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2002 R. 47 nr 10–11, s. 521–524. — Bibliogr. s. 524, Summ.. — RURY'2002 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XII [dwunasta] konferencja naukowo-techniczna : [20–22 listopada 2002 r. Zakopane-Kościelisko] / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych ; Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2002. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Józefa Zasadzińskiego: 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

 • słowa kluczowe: kalibrowanie wykrojów rolkowych, walcowanie cienkościenne rur płaskich, walcowanie profilowe, projektowanie kalibrowania wykrojów rolek kształtujących

  keywords: roll pass designing, thin walled tubes forming, flat tubes forming

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Komputerowe wspomaganie kalibrowania wykrojów rolek profilujących do wytwarzania rur płaskich z mosiądzu CuZn37[Computer-aided role pass design in manufacturing of CuZn37 alloy flat tubes] / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Ryszard WIERZBICKI, Joachim GĄSIORCZYK // W: Walcownictwo'99 : procesy–narzędzia–wyroby : 50 lat Zakładu Plastycznej Przeróbki Metali Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH : Ustroń 20–22 października 1999 r. : materiały konferencyjne / ed. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [1999]. — ISBN10: 83-7108-066-2. — S. 87–91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Modelowania fizyczne procesu wyciskania materiałów warstwowychPhysical modelling of extrusion process of laminar materials / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 8–9, s. 338–341. — Bibliogr. s. 341

 • słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, wyciskanie współbieżne, materiał warstwowy

  keywords: direct extrusion, physical modelling, laminar material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modelowanie fizyczne procesu pielgrzymowania rur na zimno[Physical modelling of the tubes cold rolling pilgering process] / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej Pietrzak // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — Konferencja zorganizowana w 40-lecie Katedry Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — ISBN10:  8391882004. — S. 279–292. — Bibliogr. s. 292

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modelowanie fizyczne walcowania na zimno rur w walcarkach pielgrzymowych nowej generacjiPhysical modelling of cold rolling of tubes using novel pilger stand / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Łukasz KARAŚ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11, s. 750–757. — Bibliogr. s. 756–757. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

 • słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, pole odkształcenia, pielgrzymowanie rur na zimno

  keywords: physical modelling, field of deformation, cold pilgering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modelowanie fizyczne walcowania na zimno rur w walcarkach pielgrzymowych nowej generacji[Physical modelling of cold rolling of tubes using novel pilger stand] / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Łukasz KARAŚ // W: OMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • New non-metallic model material and its application to simulation of tubes production using cold pilgering process / K. ŚWIĄTKOWSKI, J. OSIKA // W: Advanced Technology of Plasticity 2002 : proceedings of the 7\textsuperscript{th} ICTP [International Conference on Technology of Plasticity], October 28–31, 2002, Yokohama, Vol. 1 / eds. M. Kiuchi, H. Nishimura, J. Yanagimoto. — [Yokohama] : Japan Society for Technology Plasticity, 2002. — S. 667–672. — Bibliogr. s. 672, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena możliwości wykorzystania niemetalicznych materiałów modelowych w procesach przeróbki plastycznej metaliEstimation of utilization possibilities of non-metallic model materials in plastic working processes of metals / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 1999 R. 44 nr 4, s. 167–171. — Bibliogr. s. 170–171, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena wyników eksperymentów modelowania fizycznegoAssessment of the results of physical modelling experiments / Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2003 t. 14 nr 4, s. 33–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modelowanie, eksperyment

  keywords: experiment, modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Parametry siłowe pielgrzymowania rur na zimno w walcarkach nowej generacjiForce parameters acting in cold rolling of tubes on the new generation pilger mill / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Daniel POCIECHA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11, s. 675–679. — Bibliogr. s. 679. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: