Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Stanisław Sztaba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Analiza stanu zapylenia powietrza atmosferycznego na niektórych stanowiskach pracy Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK ŚląskThe analysis of free air dustiness on some work-stands of coal preparation plant at the Śląsk hard coal mine / Jolanta Zgadzaj, Kazimierz S. SZTABA, Janusz Gryt // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. spec., s. 133–146. — Bibliogr. s. 146, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Bezpieczne składowanie odpadów integralną częścią kompleksowego zagospodarowania surowcówSafe deposition of wastes as integral part of complex management raw material / Dariusz FOSZCZ, Kazimierz S. SZTABA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. spec., s. 21–31. — Bibliogr. s. 31, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyki oddziaływań stochastycznych w strefie klasyfikacji wirówki sedymentacyjnej i ich związki z warunkami procesu rozdziałuThe characteristics of stochastic interactions in settling centrifuge classification zone and their correlations with separation process conditions / Alicja NOWAK, Kazimierz SZTABA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 139–151. — Bibliogr. s. 150–151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Concepts of the evaluation of multi-product separation processes of mineral engineeringKoncepcje oceny wieloproduktowych procesów rozdzielczych inżynierii mineralnej / Kazimierz St. SZTABA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 1, s. 51–67. — Bibliogr. s. 67

 • słowa kluczowe: inżynieria mineralna, segregacja, procesy rozdzielcze, procesy wieloproduktowe, ocena skuteczności

  keywords: segregation, mineral engineering, separation processes, multi-product processes, evaluation of effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Evaluation of non-separation operations of mineral engineeringSkuteczność procesów nierozdzielczych w inżynierii mineralnej / Kazimierz St. SZTABA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2002 [nr] 36, s. 135–146. — Bibliogr. s. 145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Examination of the waste ceramic raw material purification by means of microbiological methods / Elżbieta KONOPKA, Ewa KISIELOWSKA, Kazimierz SZTABA // W: Mineral resources, environment and health : first international conference : Frýdek-Místek, Czech Republic, Europe : 12–14 October 1994 : proceedings = Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví : první mezinárodní konference / eds. Prabir Kumar Ganguly, Adriana Stahovcová, Pavel Honzík, Vladimír Homola. — Ostrava : Technical University of Ostrava, 1994. — (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské = Transactions of the VŠB / Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická. Monografie = Mining and Geological Series. Monograph / 0474-8476). — S. 163–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Gospodarka odpadami w aspekcie zasady zrównoważonego rozwojuWaste management in the light of the principle of sustained development / Kazimierz S. SZTABA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 12, s. 362–366. — Bibliogr. s. 365–366, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, gospodarka odpadami, odpady

  keywords: sustainable development, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Gospodarka odpadami wobec wymagań rozwoju zrównoważonegoWastes management as against the requirement of a sustained balanced development / Kazimierz SZTABA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 12, s. 440–444. — Bibliogr. s. 443–444, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, gospodarka odpadami

  keywords: balanced development, wastes management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Gospodarka odpadami wobec wymagań rozwoju zrównoważonego[Wastes management as against the requirement of a sustained balanced development] / Kazimierz St. SZTABA // W: Problemy zagospodarowania odpadów mineralnych : VII [siódma] konferencja : Wisła, 18–21 czerwca 2001 r. / Agencja Gospodarki Odpadami „AGOS” S. A. [et al.]. — [Katowice : Agencja Gospodarki Odpadami "AGOS"], [2001]. — ISBN10: 8391553701. — S. 5–12. — Bibliogr. s. 11–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Gospodarka surowcami mineralnymiMineral economics and management / Andrzej BOLEWSKI, Andrzej PAULO, Kazimierz SZTABA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Historia Krakowskich Konferencji Przeróbki Kopalin (Inżynierii Mineralnej)[History of Krakow's Mineral Processing Conferences] / Agnieszka SUROWIAK, Kazimierz SZTABA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 30, 38, 46. — Artykuł opublikowany w trzech częściach. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych[Identification and evaluation of chosen mineral raw materials properties] / Kazimierz SZTABA // W: Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Sztaby. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — ISBN10: 83-89174-12-X. — S. 23–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki : praca zbiorowaIdentification and evaluation of chosen mineral raw materials properties and their processing / pod red. Kazimierza SZTABY ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — 207, [1] s.. — Bibliogr. s. 199–206, Abstr.. — ISBN10: 83-89174-12-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Influence of grain size upon its falling velocity / Kazimierz St. SZTABA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2004 [nr] 38, s. 207–220. — Bibliogr. s. 219–220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Inżynieria mineralnaMineral engineering / Kazimierz St. SZTABA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2000 R. 1 nr 1, s. 3–14. — Bibliogr. s. 13–14, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Inżynieria mineralnaMineral engineering / Kazimierz S. SZTABA // W: KOMEKO 2000 : produkcja surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 14–16 marca 2000 r. = KOMEKO 2000 : production of minerals with regard to environmental protection : international scientific and technical conference / Centrum Mechanizacji Górnictwa. — [Gliwice : CMG KOMAG], [2000]. — S. [1–6], 1–16. — Bibliogr. s. 15–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Miejsce i rola przeróbki rudy w kompleksie technologicznym KGHM Polska Miedź S. A.[The place and role of ore processing in the KGHM Polska Miedź S. A. technological complex] / Bożena Spalińska, Renata Stec, Kazimierz SZTABA // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 463–472. — Bibliogr. [dla całej części 4] s. 559–566

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Mikrobiologiczne unieszkodliwianie siarkowodorowych wód odpadowych[Microbiological neutralization of hydrogen sulfide wastewater] / Ewa KISIELOWSKA, Elżbieta KONOPKA, Kazimierz St. SZTABA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391553736. — S. 179–190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla : praca zbiorowa. T. 1, Bazy i prognozy gospodarki surowcami energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego[The model of ecological and economic forecasts of clean coal production and utilization. Pt. 1, Basis and forecasts of energy resources management as well as strategies and directions of fuel-energy sector development] / pod red. Jerzego Sablika ; [autorzy]: J. Sablik [et al.], R. NEY, W. SUWAŁA, A. SZURLEJ, T. MIROWSKI, K. S. SZTABA, Z. BLASCHKE, T. TUMIDAJSKI, E. MOKRZYCKI, J. PYSSA. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2004. — 138 s.. — Bibliogr. s. 129–138. — ISBN10: 83-87610-72-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Możliwości uszlachetniania surowca skalenionośnego ze złoża KarpnikiPossibilities of feldspar raw material benefication from the Karpniki deposit / Alicja NOWAK, Leszek STOCH, Kazimierz St. SZTABA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2003 z. spec. nr 3, s. 125–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.. — Inżynieria mineralna : stan aktualny i perspektywy : VIII międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin ; XL semiarium fizykochemiczne problemy mineralurgii ; XXXIV krakowska konferencja przeróbki kopalin ; XIX gliwickie sympozjum teorii i praktyki procesów przeróbczych : Kraków–Przegorzały 22–24 września 2003

 • słowa kluczowe: uszlachetnianie surowca skalenionośnego, koncentrat skaleniowy, skaleniokwarc, złoże Karpniki, Karpniki

  keywords: feldspar raw material beneficiation, feldspar concentrate, quartz feldspar, Karpniki deposit, Karpniki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • O miejsce inżynierii mineralnejFor the position of mineral engineering / Kazimierz St. SZTABA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 7–17. — Biblliogr. s. 16–17, Streszcz., Summ.. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50 [pięćdziesięcio]-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. zesz. spec. Marian Brożek. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena procesów technologicznych[The evaluation of production technologies] / Kazimierz SZTABA // W: Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Sztaby. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — ISBN10: 83-89174-12-X. — S. 59–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Odpady mineralne w gospodarce i ochronie środowiska w świetle problematyki konferencji z cyklu „Zagospodarowywanie odpadów mineralnych”Mineral wastes in economy and environment protection in the light of the subject matter of a conference from the series on „Management of mineral wastes” / Kazimierz St. SZTABA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 R. 45 nr 8, s. 250–255. — Bibliogr. s. 255, Streszcz., Summ., Rez., Reś

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, odpady mineralne

  keywords: environmental protection, mineral wastes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: