Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Różkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3702-3631

ResearcherID: brak

Scopus: 6603480970

PBN: 909518

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Causes and effects of uncontrolled water inrush into a decommissioned mine shaft / Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Piotr CZAJA // Mine Water and the Environment ; ISSN Mine Water and the Environment. — 2016 vol. 35 iss. 2, s. 128–135. — Bibliogr. s. 134–135, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-07-31. — tekst: http://goo.gl/GZxmoh

 • keywords: mine flooding, backfill saturation, groundwater hazard

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10230-015-0360-6

2
 • Charakterystyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Piasku "Szczakowa" w JaworznieCharacteristics of the reclamation process in the post-mining area - Sand Mine "Szczakowa" in Jaworzno / Sławomir BEDNARCZYK, Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 85–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, piaski podsadzkowe, rekultywacja terenów pogórniczych

  keywords: opencast mining, filling sand deposits, reclamation of post-mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chemical characteristic of water from spontaneous inundated areas within reclaimed part of ”Sieniawa” lignite deposit exploited on underground and open pit way / Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Andrzej Bik // W: Anthropogenic and natural transformations of lakes, Vol. 6 / eds. Artur Grześkowiak, Bogumił Nowak, Beata Grzonka. — Poznań : Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute. Branch in Poznań. Limnology Center, 2012. — ISBN: 978-83-61102-70-0. — S. 77–85. — Bibliogr. s. 84–85, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Czynniki kształtujące środowisko hydrogeologiczne czwartorzędowego piętra wodonośnego w Górnośląskim Zagłębiu WęglowymFactors controlling the hydrogeological environment of the Quaternary aquifer in the Upper Silesian Coal Basin / Andrzej Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Marek Sołtysiak // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143 ; nr 456. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2013 z. XIV/2: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 513–517. — Bibliogr. s. 517, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: czwartorzęd, środowisko hydrogeologiczne, Górnośląskie Zagłębie Węglowe

  keywords: Upper Silesian Coal Basin (USCB), Quaternary, hydrogeological environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geogenic and mining factors controlling the gorundwater conditions of the Cracow Sandstone Series (CSS) / Andrzej Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI // W: XXXVIII IAH Congress : Groundwater quality sustainability : Krakow, 12–17 September 2010 : abstract book, Vol. 2 / eds. Andrzej Zuber, Jarosław Kania, Ewa Kmiecik. — Katowice : University of Silesia Press, 2010. — ISSN 0208-6336. — ISBN: 978-83-226-1979-0. — S. 411–412. — Bibliogr. s. 412. — Toż. W: IAH 2010 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII IAH Congress : Krakow, 12–17.09.2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Katowice : University of Silesia Press, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 411–412. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: abstract book). — Bibliogr. s. 412. — CD-ROM zawiera także pełny tekst (po wybraniu opcji: extended abstracts). — S. 1239–1245. — Bibliogr. s. 1245

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Górnictwo i ochrona środowiska - KWB "Sieniawa"Mining and environment protection - "Sieniawa" brown coal mine / Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Sławomir BEDNARCZYK, Katarzyna PAWLECKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 77–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: rekultywacja, górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, sozotechnika

  keywords: land reclamation, lignite, open pit mining, sozotechnique

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Heavy metals in the unsaturated and saturated zone of the Upper Jurassic carbonate massif in the vicinity of Kraków / Jacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Oimahmad Rahmonov // Journal of Elementology ; ISSN 1644-2296. — 2015 vol. 20 iss. 2, s. 395–406. — Bibliogr. s. 404–406, Abstr.

 • keywords: water pollution, Krakow Upland, karst environment, mobility of minor elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5601/jelem.2014.19.2.660

10
 • Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity / Andrzej Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 441 z. 10, s. 131–137. — Bibliogr. s. 137, Abstr. — Na s. tyt. dod. tyt. nr: Groundwater quality sustainability / sci. eds. Stanisław Witczak, Anna Żurek. — XXXVIII IAH Congress : Kraków, 12–17 September 2010. — Warszawa : PIG, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Hydrogeologiczne uwarunkowania eksploatacji złóż surowców skalnych w Regionie OpolskimHydrogeological determinants of rock raw materials exploitation in Opole Region / Kazimierz RÓZKOWSKI, Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 112–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: surowce skalne, warunki hydrogeologiczne, Region Opolski

  keywords: rock raw materials, hydrogeological conditions, Opole Region

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Influence of fissuring and karstification of the carbonate aquifer unsaturated zone on its vulnerability to contamination (Cracow Upland, Poland) / Jacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI // W: Groundwater vulnerability – from scientific concept to practical application : international conference : Ustroń, Poland 25–29 May 2015 : abstracts / ed. by Andrzej J. Witkowski, Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Dorota Grabala. — Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences Univeristy of Silesia, 2015. — ISBN: 978-83-61644-47-7. — S. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Influence of fissuring and karstification of the carbonate aquifer unsaturated zone on its vulnerability to contamination (Cracow Upper Jurassic Region, Poland) / Jacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI // Environmental Earth Sciences ; ISSN 1866-6280. — 2016 vol. 75 iss. 12, article no. 1023, s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-16. — tekst: goo.gl/0KtU9Q

 • keywords: vulnerability, unsaturated zone, Cracow Upper Jurassic Region

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s12665-016-5790-3

14
 • Lej depresji a zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia wyrobiska górniczegoCone of depression and range of negative impact of dewatering / Krzysztof POLAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Katarzyna PAWLECKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 98–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szkody górnicze, lej depresji, zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia kopalni

  keywords: mining damage, cone of depression, extent of the negative impact of mine dewatering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nitrates and phosphates in cave waters of Kraków-Częstochowa Upland, southern Poland / Jacek Różkowski, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Oimahmad Rahmonov, Hanna Rubin // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2017 vol. 24 iss. 33, s. 25870–25880. — Bibliogr. s. 25879–25880, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-22. — tekst: https://goo.gl/HMXF7n

 • keywords: Poland, Kraków-Częstochowa Upland, water pollution, nitrates and phosphates, cave water

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11356-017-0215-8

16
 • Nowoczesne górnictwo i rewitalizacja motorem rozwoju regionów - aspekt środowiskowy, społeczny i gospodarczy[Modern mining and revitalisation as a driving force for regional development - environmental, social and economic aspects] / Anna OSTRĘGA, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Łukasz HEREZY, Zuzanna ŁACNY, Marek CAŁA // W: II seminarium interdyscyplinarne pt. Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi : 28–29 września 2017, Sosnowiec : streszczenia referatów / red. Jarosław Badera. — [Sosnowiec : s. n.], [2017]. — S. 21. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Oddziaływanie górnictwa skalnego na środowisko wodne i działania ograniczające jego niekorzystny wpływ[Influence of rock mining on the aquatic environment and measures to reduce its negative impact] / oprac. K. RÓŻKOWSKI, K. KAZNOWSKA-OPALA // W: Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie opolskim / pod red. Wiesława Kozioła i Łukasza Machniaka ; aut.: Adrian Borcz, Andrzej Ciepliński, Wiesław Kozioł, Dorota Łochańska, Łukasz Machniak, Wojciech Naworyta, Marek Stryszewski ; POLTEGOR – INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków – Wrocław : POLTEGOR – INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60905-57-9. — S. 105–108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Oddziaływanie górnictwa skalnego na środowisko wodne i działania ograniczające jego niekorzystny wpływ[Influence of rock mining on the aquatic environment and measures to reduce its negative impact] / oprac. K. RÓŻKOWSKI, K. KAZNOWSKA-OPALA // W: Scenariusze technologiczne pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych w województwie śląskim / pod red. Wiesława Kozioła i Łukasza Machniaka ; aut.: Adrian Borcz, Andrzej Ciepliński, Wiesław Kozioł, Dorota Łochańska, Łukasz Machniak, Wojciech Naworyta, Marek Stryszewski ; POLTEGOR – INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków ; Wrocław : POLTEGOR – INSTYTUT. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60905-69-2. — S. 114–117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Participation of Quaternary aquifers in groundwater inflow to mines in the Upper Silesian Coal Basin (USCB)Udział wodonośnych utworów czwartorzędowych w procesie zawodnienia kopalń górnośląskich / Kazimierz RÓŻKOWSKI, Andrzej Różkowski, Marek Sołtysiak // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 419–437. — Bibliogr. s. 435–437

 • słowa kluczowe: eksploatacja górnicza, czwartorzęd, Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW), zawodnienie kopalń

  keywords: USCB, Quaternary sediments, mining of hard coal, ore and sand deposits, water inflow to mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2015-0028

20
 • Podziemne zgazowanie węgla (PZW) – instalacja badawcza Chinchilla w AustraliiUnderground Coal Gasification (UCG) – Chinchilla pilot plant in Australia / Piotr CZAJA, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 131–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Problematyka przemysłowego zagospodarowania wód złożowych na przykładzie zakładu górniczego Kopalnia Piasku „Szczakowa” w JaworznieProblems of industrial management of natural formation water on the example of Szczakowa Sand Mine in Jaworzno / Sławomir BEDNARCZYK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Grzegorz GALINIAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 1, s. 34–39. — Bibliogr. s. 39

 • słowa kluczowe: odwadnianie, zagospodarowanie wód, Kopalnia Piasku ,,Szczakowa''

  keywords: water management, dewatering, Szczakowa Sand Mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Prognoza zatapiania wyrobiska poeksploatacyjnego ŚwierkiForecast of flooding of the post-mining excavation Swierki / Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Katarzyna PAWLECKA, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Wojciech Chudzik // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 2, s. 31–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: kamieniołom, rekultywacja wodna, metoda bilansowa

  keywords: quarry, water reclamation, balance method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przewodnik do geoinżynierskich badań hydraulicznych[Guidebook of hydraulics studies in geoengineering] / pod red. Krzysztofa POLAKA ; Grzegorz GALINIAK, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Mateusz SIKORA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 131, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1733). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-696-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rekultywacja wodna jako czynnik determinujący sukces branży górnictwa odkrywkowego w praktyce sozologicznejWater reclamation determining the success of open-pit mining in environmental science practice / Grzegorz GALINIAK, Krzysztof POLAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI, Karolina KAZNOWSKA-OPALA, Katarzyna PAWLECKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 122–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, węgiel brunatny, siarka, rekultywacja wodna, zbiorniki poeksploatacyjne

  keywords: lignite, open-pit mining, sulphur, water reclamation, post-mining pit lakes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Środowisko, technologia, ekonomia – czynniki określające perspektywę zagospodarowania polskich złóż węgla brunatnego z wykorzystaniem procesu zgazowaniaEnvironment, technology, economics – the factors determining prospects of the use of Polish lignite deposits in a gasification process / Stanisław HAJDO, Zbigniew KASZTELEWICZ, Krzysztof POLAK, Grzegorz GALINIAK, Kazimierz RÓŻKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 13–19. — Bibliogr. s. 18–19, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, podziemne zgazowanie węgla

  keywords: underground coal gasification, brown coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: