Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Kazanecki, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901320

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • 3D FEM analysis of basic process parameters in rotary piercing mill / Z. Pater, J. Bartnicki, J. KAZANECKI // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2012 vol. 51 no. 3, s. 421, poz. 60. — SHMD'2012 : 10th international symposium of Croatian Metallurgical Society = 10. medunarodni Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva : materials and metallurgy = materijali i metalurgija : Šibenik, Croatia, June 17–21, 2012 : summaries of lecture = sažeci predavanja / Croatian Metallurgical Society. — Zagreb : CMS, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • Analiza numeryczna procesu przepychania obrotowego odkuwki przegubu hydrokinetycznegoNumerical analysis of hydrokinetic joint forming by means of rotary extrusion process / Jarosław Bartnicki, Zbigniew Pater, Janusz Tomczak, Jan KAZANECKI // W: Walcownictwo 2011 : procesy–narzędzia–materiały : V konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 12–14 października 2011r. / eds. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]. — ISBN: 978-83-60958-84-1. — S. 63–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza termomechaniczna procesu walcowania kul w walcarce skośnejThermo-mechanical analysis of balls rolling process in a skew rolling mill / Zbigniew Pater, Janusz Tomczak, Jarosław Bartnicki, Jan KAZANECKI // W: Walcownictwo 2011 : procesy–narzędzia–materiały : V konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 12–14 października 2011r. / eds. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]. — ISBN: 978-83-60958-84-1. — S. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza termomechaniczna procesu walcowania pierścieni w trójwalcowej walcarce skośnej[Thermomechanical analysis of the rolling process of rings in a 3-rolls skew rolling mill] / Jan KAZANECKI, Zbigniew Pater // W: OMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowychExperimental tests of the ball shaping operation in helical rolls / Janusz Tomczak, Zbigniew Pater, Jan KAZANECKI, Jarosław Bartnicki, Piotr CHYŁA // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2012 R. 85 nr 11, s. 927–931. — Bibliogr. s. 931

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Complex numerical analysis of the tube forming process using Diescher millKompleksowa analiza numeryczna procesu walcowania tulei w walcarce Dieschera / Z. Pater, J. KAZANECKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 717–724. — Bibliogr. s. 723–724

 • keywords: experiment, FEM analysis, tube piercing, Diescher mill

8
 • Experimental and numerical investigation of hydroforming of a Y-shape branch / Rafał STADNIK, Jan KAZANECKI // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 309–315. — Bibliogr. s. 314–315, Abstr.. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on Metal forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 1 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008 + CD-ROM. — ISBN 978-3-514-00754-3. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: hydroforming, loading path, Y-shape branch

9
 • Helical-wedge rolling of steel balls / Zbigniew Pater, Jan KAZANECKI, Janusz Tomczak // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 79–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Investigation of hydroforming of the Y-shape branchBadania procesu rozpęczania hydromechanicznego trójnika skośnego / Rafał STADNIK, Jan KAZANECKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2009 vol. 35 no. 1, s. 13–26. — Bibliogr. s. 25–26, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2009-01/metalur01.pdf

 • słowa kluczowe: rozpęczanie hydromechaniczne, droga obciążenia, króciec

  keywords: hydroforming, loading path, Y-shape branch

11
 • Modelowanie fizyczne i numeryczne procesu dziurowania półwyrobów ze stali C45Physical and numerical modelling of semi-finished products piercing process of steel c45 / Piotr CHYŁA, Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH // W: Walcownictwo 2011 : procesy–narzędzia–materiały : V konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 12–14 października 2011r. / eds. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]. — ISBN: 978-83-60958-84-1. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Nowa generacja walcarek ciągłych z klatkami walcowniczymi PQF i FQM do walcowania rurThe new generation of the continuous mills with PQF and FQM rolling stands to pipe rolling / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Piotr CHYŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 11, s. 663–669. — Bibliogr. s. 669. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=55969

 • słowa kluczowe: walcarki ciągłe z trzpieniem sterowanym, trójwalcowe klatki walcownicze typu PQF i FQM, nowe generacje walcowni ciągłych, systemy sterowania i kontroli procesu

  keywords: continuous mills with the steerable mandrel, PQF and FQM type 3-roll rolling stands, new generation of the continuous mills, steering and control systems of the process

13
 • The research on rolling-extruction process of full and hollowed parts / Jarosław Bartnicki, Zbigniew Pater, Andrzej Gontarz, Jan KAZANECKI, Grzegorz Samołyk // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 364–368. — Bibliogr. s. 368, Abstr.. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on Metal forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 1 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008 + CD-ROM. — ISBN 978-3-514-00754-3. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Walcowanie pierścieni łożyskowych w walcarkach skośnychRolling of bearing rings in helical rolling mills / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH // W: Walcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-24-7. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Walcowanie zmiękczonych pierścieni łożyskowychRolling of soft bearing rings / Jan KAZANECKI, Kurt WIENCEK, Tadeusz SKOWRONEK, Jerzy KAJTOCH // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 4, s. 253–257. — Bibliogr. s. 257. — Na okł. dod.: 90 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Dzień Hutnika 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Wpływ metody kalibrowania wykrojów śrubowych na jakość kul walcowanych w walcarkach skośnychInfluence of sizing method of helical impressions on quality of balls rolled in screw rolling mills / Janusz Tomczak, Zbigniew Pater, Jarosław Bartnicki, Jan KAZANECKI, Piotr CHYŁA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2012 R. 71 nr 11, s. 33–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Wpływ parametrów geometrycznych i własności mechanicznych stali niestopowych na proces rozpęczania hydromechanicznego trójnika skośnegoInfluence of the geometrical and material parameters on the Y-shape hydroforming / Rafał STADNIK, Jan KAZANECKI // W: Walcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r. / eds. Andrzej Nowakowski, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-24-7. — S. 133–141. — Bibliogr. s. 141, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych