Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Kazanecki, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901320

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • 3D FEM analysis of basic process parameters in rotary piercing mill / Jan KAZANECKI, Zbigniew Pater, Jarosław Bartnicki // W: ECCM-2006 : III European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering : June 5–8, 2006 Lisbon, Portugal : book of abstracts / eds. C. A. Mota Soares [et al.] ; ECCOMAS. — Dordrecht, The Netherlands : Springer, cop. 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 140. — Bibliogr. s. 140. — Pełny tekst W: ECCM-2006 [Dokument elektroniczny] : III European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering : June 5–8, 2006 Lisbon, Portugal : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : ECCM, cop. 2006]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–13. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 3D FEM analysis of basic process parameters in rotary piercing mill / Z. Pater, J. Bartnicki, J. KAZANECKI // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2012 vol. 51 no. 3, s. 421, poz. 60. — SHMD'2012 : 10th international symposium of Croatian Metallurgical Society = 10. medunarodni Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva : materials and metallurgy = materijali i metalurgija : Šibenik, Croatia, June 17–21, 2012 : summaries of lecture = sažeci predavanja / Croatian Metallurgical Society. — Zagreb : CMS, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Analiza numeryczna procesu przepychania obrotowego odkuwki przegubu hydrokinetycznegoNumerical analysis of hydrokinetic joint forming by means of rotary extrusion process / Jarosław Bartnicki, Zbigniew Pater, Janusz Tomczak, Jan KAZANECKI // W: Walcownictwo 2011 : procesy–narzędzia–materiały : V konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 12–14 października 2011r. / eds. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]. — ISBN: 978-83-60958-84-1. — S. 63–67. — Bibliogr. s. 67, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza termomechaniczna procesu walcowania kul w walcarce skośnejThermo-mechanical analysis of balls rolling process in a skew rolling mill / Zbigniew Pater, Janusz Tomczak, Jarosław Bartnicki, Jan KAZANECKI // W: Walcownictwo 2011 : procesy–narzędzia–materiały : V konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 12–14 października 2011r. / eds. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]. — ISBN: 978-83-60958-84-1. — S. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza termomechaniczna procesu walcowania pierścieni w trójwalcowej walcarce skośnejThermomechanical analysis of the rolling process of rings in a 3-rolls skew rolling mill / Jan KAZANECKI, Zbigniew Pater // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11, s. 861–866. — Bibliogr. s. 865–866. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

 • słowa kluczowe: MES, pierścień, walcowanie skośne

  keywords: FEM, ring, skew rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza termomechaniczna procesu walcowania pierścieni w trójwalcowej walcarce skośnej[Thermomechanical analysis of the rolling process of rings in a 3-rolls skew rolling mill] / Jan KAZANECKI, Zbigniew Pater // W: OMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania doświadczalne procesu dziurowania półwyrobów ze stali 100Cr6Experimental study of piercing of blanks of 100Cr6 steel / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Jan GRZESIAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 11, s. 576–581. — Bibliogr. s. 581

 • słowa kluczowe: parametry odkształcenia przy walcowaniu dziurującym, walcowanie skośne półwyrobów rurowych, gniot graniczny, stale łożyskowe

  keywords: deformation limit, deformation parameters in piercing process, skew rolling of tube blanks, bearing steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania metalograficzne półwyrobów ze stali 100Cr6Metallographic examination of 100Cr6 steel semi-products / Tadeusz SKOWRONEK, Kurt WIENCEK, Jan KAZANECKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 12, s. 668–674. — Bibliogr. s. 674

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, mikrotwardość, sferoidyt, odwęglenie tulei wstępnych, walcowanie cieplnoplastyczne, stal łożyskowa

  keywords: microstructure, microhardness, spheroidite, thermomechanical rolling, bearing steel, decarburization of tube blanks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania plastometryczne półwyrobów ze stali 100Cr6Study of plastometric tests of blanks of 100Cr6 steel / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Zbigniew KUŹMIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 10, s. 525–529. — Bibliogr. s. 529

 • słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, odkształcalność graniczna, stale łożyskowe

  keywords: flow stress, torsion test, deformation limit, bearing steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowychExperimental tests of the ball shaping operation in helical rolls / Janusz Tomczak, Zbigniew Pater, Jan KAZANECKI, Jarosław Bartnicki, Piotr CHYŁA // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2012 R. 85 nr 11, s. 927–931. — Bibliogr. s. 931

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Complex numerical analysis of the tube forming process using Diescher millKompleksowa analiza numeryczna procesu walcowania tulei w walcarce Dieschera / Z. Pater, J. KAZANECKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 717–724. — Bibliogr. s. 723–724

 • keywords: experiment, FEM analysis, tube piercing, Diescher mill

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0060

13
 • Experimental and numerical investigation of hydroforming of a Y-shape branch / Rafał STADNIK, Jan KAZANECKI // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 309–315. — Bibliogr. s. 314–315, Abstr.. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on Metal forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 1 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008 + CD-ROM. — ISBN 978-3-514-00754-3. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: hydroforming, loading path, Y-shape branch

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Gniot graniczny przy skośnym walcowaniu dziurującym[Limiting reduction in the rotary piercing process] / Jerzy KAJTOCH, Jan KAZANECKI // W: Forming 2002 : mezinárodní vědecká konference na téma Plasticita materiálů : Luhačovice, Česká republika, 18. 9. – 21. 9. 2002 : sborník referátů / red. Ivo Schindler ; VŠB – Technická univerzita, Ostrava. Katedra tváření materiálu ; Politechnika Śląska, Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej ; Slovenská technická univerzita, Bratislava. Katedra tvárnenia MtF, Trnava. — Katowice : PŚ, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 153–158. — Bibliogr. s. 158, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Helical-wedge rolling of steel balls / Zbigniew Pater, Jan KAZANECKI, Janusz Tomczak // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 79–82. — Bibliogr. s. 82, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Investigation of hydroforming of the Y-shape branchBadania procesu rozpęczania hydromechanicznego trójnika skośnego / Rafał STADNIK, Jan KAZANECKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2009 vol. 35 no. 1, s. 13–26. — Bibliogr. s. 25–26, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2009-01/metalur01.pdf

 • słowa kluczowe: rozpęczanie hydromechaniczne, droga obciążenia, króciec

  keywords: hydroforming, loading path, Y-shape branch

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kształtowanie hydromechaniczne elementów rurowychTube hydroforming / Rafał STADNIK, Jan KAZANECKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 7–8, s. 394–401. — Bibliogr. s. 401

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Modelowanie fizyczne i numeryczne procesu dziurowania półwyrobów ze stali C45Physical and numerical modelling of semi-finished products piercing process of steel c45 / Piotr CHYŁA, Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH // W: Walcownictwo 2011 : procesy–narzędzia–materiały : V konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 12–14 października 2011r. / eds. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]. — ISBN: 978-83-60958-84-1. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modelowanie procesu walcowania rur w walcarce redukującej z naciągiemModelling of pipe rolling process in stretch reducing mill / Mirosław GŁOWACKI, Jan KAZANECKI, Maciej PIETRZYK, Krzysztof DUDEK, Roman Kuziak // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 2, s. 71–78. — Bibliogr. s. 78

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, modelowanie walcowania rur, uogólniony piaski stan odkształcenia

  keywords: finite element method, modeling of pipe reduction rolling, generalized plane strain method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nowa generacja walcarek ciągłych z klatkami walcowniczymi PQF i FQM do walcowania rurThe new generation of the continuous mills with PQF and FQM rolling stands to pipe rolling / Jan KAZANECKI, Jerzy KAJTOCH, Piotr CHYŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 11, s. 663–669. — Bibliogr. s. 669. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=55969

 • słowa kluczowe: walcarki ciągłe z trzpieniem sterowanym, trójwalcowe klatki walcownicze typu PQF i FQM, nowe generacje walcowni ciągłych, systemy sterowania i kontroli procesu

  keywords: continuous mills with the steerable mandrel, PQF and FQM type 3-roll rolling stands, new generation of the continuous mills, steering and control systems of the process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Obliczenia numeryczne kalibrowania półwyrobu i przebijania w prasachNumerical analysis of sizing extruded blank and press punching / Jan KAZANECKI, Jan SIŃCZAK, Rafał STADNIK, Wiesław Drozda // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 2, s. 59–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Obliczenia numeryczne procesu spęczania i przebijania przedkuwek na obręcze wagonoweNumerical calculations of the process of upsetting and punching of blanks for wagon wheel rings / Jan KAZANECKI, Jan SIŃCZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 12, s. 585–588. — Bibliogr. s. 588

 • słowa kluczowe: obliczenia numeryczne, intensywność odkształcenia, naprężenia średnie, przebijanie w matrycy

  keywords: numerical calculations, effective strain, mean stress, punching in a die

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Obliczenia numeryczne przygotowania półwyrobu do walcowania rur[Numerical calculations of preparation of a preform for the rolling of a tube] / Jan KAZANECKI, Jan SIŃCZAK, Wiesław Drozda // W: Walcownictwo'02 : procesy – narzędzia – wyroby : 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Andrzeja Nowakowskiego : [druga spec. konferencja] : Ustroń 16–18 października 2002 r. / eds. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 145–152. — Bibliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Opracowanie i zastosowanie zasad doboru i przygotowania materiału wsadowego z wlewków ciągłych do wytwarzania w Hucie Bankowa Sp. z o. o. kuto-walcowanych obręczy do kół pojazdów szynowychDevelopment and application of methods for selection and preparation of continuously cast stock material used for manufacturing of forged-and-rolled railway wheel tyres at Huta Bankowa Sp. z o. o. / Bogdan Garbarz, Jerzy Stępień, Zygmunt Hajduk, Andrzej Musiał, Aleksandra Krawczyk, Jan KAZANECKI, Jan SIŃCZAK, Zbigniew MALINOWSKI, Józef Kobic // Prace Instytutu Metalurgii Żelaza ; ISSN 0137-9941. — 2006 t. 58 nr 1, s. 1–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: