Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Kawecka-Cebula, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6508270980

PBN: 901319

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Application of the Iida model for estimation of slag viscosity for $Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}-CaO-CaF_{2}$ systemsZastosowanie modelu Iida do obliczania lepkości żużli $Al_{2}O_{3}-Cr_{2}O_{3}-CaO-CaF_{2}$ / Z. KALICKA, E. KAWECKA-CEBULA, K. PYTEL // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 179–187. — Bibliogr. s. 187

 • keywords: slag viscosity, iida model, basicity index, optical basicity

2
 • Badania możliwości odfosforowania ciekłej surówki zawierającej chrom i nikiel[Possibilities od dephosphorisation of hot metal containing chromium and nickel] / Mirosław KARBOWNICZEK, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Andrzej MICHALISZYN, Jan Reichel // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 11–17. — Bibliogr. s. 17, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
 • Comparison of hazelnut and peanut shells combustion in bubbling fluidized-bed combustor / W. JERZAK, Z. KALICKA, E. KAWECKA-CEBULA, M. KUŹNIA // Energy Sources. Pt. A, Recovery, utilization, and environmental effects [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1556-7036. — 2016 vol. 38 no. 15, s. 2272–2281. — Bibliogr. s. 2281, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-11. — tekst: https://goo.gl/rLcxTA

 • keywords: biomass, combustion, fluidized bed, hazelnut shells, peanut shells

5
 • Ćwiczenia z chemii ogólnej : dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej[Exercises of general chemistry : for students of Faculty of Metal Engineering and Industrial Computer Science] / Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Aneta MAGDZIARZ ; red. Małgorzata Koch ; AGH. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 201, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1712)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Ćwiczenia z chemii ogólnej : dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej[Exercises of general chemistry : for students of Faculty of Metal Engineering and Industrial Computer Science] / Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Aneta MAGDZIARZ. — Wyd. 2. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 201, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1724). — ISBN: 978-83-7464-398-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Ćwiczenia z chemii ogólnej : dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej[Exercises of general chemistry : for students of Faculty of Metal Engineering and Industrial Computer Science] / Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Aneta MAGDZIARZ. — Wyd. 3 popr.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 209, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1731). — ISBN: 978-83-7464-634-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Liquid iron dephosphorisation at nickel and chromium presence / M. KARBOWNICZEK, E. KAWECKA-CEBULA, A. MICHALISZYN // Acta Metallurgica Slovaca Conference ; ISSN 1338-1660. — 2010 vo. 1 no. 4, s. 42–45. — Bibliogr. s. 45, Abstr.. — Iron and Steelmaking : XX. international scientific conference : 20.–22.10.2010, Tatranská Lomnica. — Košice : Technická univerzita. Hutnícka fakulta, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Modeling of surface properties of metallurgical solutions: steels, slags and steel-slag systemsModelowanie własności powierzchniowych roztworów metalurgicznych: stale, żużle i układy stal-żużel / J. IWANCIW, K. PYTEL, E. KAWECKA-CEBULA, M. KOSTOŁOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 52 iss. 2, s. 575–581. — Bibliogr. s. 580–581. — Zastosowano procedurę peer review. — Spec. iss. : EEC 2008 Kraków : 9th European Electric Steelmaking Conference : 19–21 May 2008 Kraków, Poland / guest eds. Mirosław Karbowniczek, Konrad Mirecki, Wojciech Ślęzak. — Warszawa, Kraków : Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Możliwości spieniania żużla z podwyższoną zawartością tlenków chromu w piecach łukowychPossibilities of high chromium oxide slag foaming in electric arc furnaces / Mirosław KARBOWNICZEK, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Andrzej MICHALISZYN // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2008 R. 75 nr 4, s. 159–163. — Bibliogr. s. 163

 • słowa kluczowe: pienienie żużla, elektryczny piec łukowy, żużel z tlenkami chromu

  keywords: electric arc furnace, slag foaming, chromium oxides slag

12
 • Obliczenia równowagowe a wyniki pomiarowe produktów spalania gazu ziemnego w atmosferze $CO_{2}/O_{2}/N_{2}$Equilibrium numeric calculations for products of natural gas combustion under $CO_{2}/O_{2}/N_{2}$ atmosphere – comparison with experimental results / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA // Archiwum Spalania ; ISSN 1641-8549. — 2012 vol. 12 nr 3, s. 81–90. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Obliczenia równowagowe a wyniki pomiarowe produktów spalania gazu ziemnego w atmosferze $CO_{2}/O_{2}/N_{2}$[Equilibrium numeric calculations for products of natural gas combustion under $CO_{2}/O_{2}/N_{2}$ atmosphere – comparison with experimental results] / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA // W: Energetyka 2012 : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 7–9 listopada 2012 : katalog okolicznościowy / Politechnika Wrocławska. Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. — [Wrocław : s. n.], [2012]. — Opis wg okł.. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • On CO and $NO_{x}$ emission in the kinetic combustion of propane/natural gas mixtures / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA // Environment Protection Engineering ; ISSN 0324-8828. — 2015 vol. 41 no. 3, s. 87–100. — Bibliogr. s. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Porównanie procesu spalania propanu i gazu ziemnego w aspekcie emisji $NO_{x}$Comparison of the propane and natural gas combustion processes in the aspect of $NO_{x}$ emission / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA // W: EG 2013 : Energetyka Gazowa : materiały V konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 9–11 października 2013 : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Łukasza Barteli, [et al.] ; Politechnika Śląska. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2013. — ISBN: 978-83-61506-20-1. — S. 321–332. — Bibliogr. s. 332, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, propan, NOx

16
 • Possibilities of dephosphorization of hot pig iron containing chromium and nickel / KAWECKA-CEBULA E., KARBOWNICZEK M. // W: Iron and steelmaking : XVIII. international scientific conference : 24.–26.9.2008 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. 2, Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Fakulta Metalurgie a Materiálového Inženýrství, Katedra Metalurgie, [et al.]. — Ostrava : VŠB. TU, 2008. — ISBN: 978-80-248-1831-3. — S. 99–102. — Bibliogr. s. 102, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Retention of S with lignite using cedarnut shell in the co-combustion process performed in a fluidized bed combustor / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Robert STRAKA // Combustion Science and Technology ; ISSN 0010-2202. — 2018 vol. 190 no. 4, s. 707–720. — Bibliogr. s. 719–720, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-06. — tekst: https://goo.gl/e5oSXo

 • keywords: lignite, co-combustion, cedarnut shell, sulfur dioxide emission

18
 • Rola napięcia międzyfazowego stal-żużel podczas ciągłego odlewaniaThe role of the steel-slag interfacial tension during continuous casting / Jerzy IWANCIW, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Krzysztof PYTEL // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : IV international conference : conference proceedings / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 47–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Slag former materials used to dephosphorisation of hot metal containing chromium and nickel / M. KARBOWNICZEK, A. MICHALISZYN, E. KAWECKA-CEBULA, J. Reichel // W: Utilization of steelmaking slags with by-product recovery : May 10–11\textsuperscript{th}, 2010, Kraków, Poland : proceedings / ed. Mirosław Karbowniczek ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe “Akapit”, cop. 2010. — Na s. tyt.: eea grants norway grants iceland liechtenstein norway. — Opis część. wg wstępu. — ISBN: 978-83-60958-56-8. — S. 159–169. — Bibliogr. s. 169

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • The chemical-looping combustion of propane with iron (III) oxide as an oxygen carrier / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Małgorzata WILK // Combustion Science and Technology ; ISSN 0010-2202. — 2016 vol. 118 no. 6, s. 953–967. — Bibliogr. s. 966–967, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-18

 • keywords: propane, iron-based oxygen carrier, fluidized-bed reactor, chemical-looping combustion

21
 • The effect of combustion of natural gas with 21–29\%$O_{2}/CO_{2}/N_{2}$ mixtures on emission of carbon monoxideWpływ spalania gazu ziemnego w mieszankach 21–29\%$O_{2}/CO_{2}/N_{2}$ na emisję monotlenku węgla / Zofia KALICKA, Wojciech JERZAK, Elżbieta KAWECKA CEBULA // Archives of Environmental Protection ; ISSN 2083-4772. — Tytuł poprz.: Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN: 0324-8461. — 2013 vol. 39 no. 4, s. 93–103, Abstr.. — Bibliogr. s. 103

 • keywords: natural gas, oxy-combustion, CO emission

22
 • The effect of slag on the effectiveness of phosphorus removal from ferrous alloys containing carbon, chromium and nickel / E. KAWECKA-CEBULA, M. KARBOWNICZEK, I. SULIGA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 1, s. 301–306. — Bibliogr. s. 305–306. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-23. — tekst: https://goo.gl/d41Id0

 • keywords: slag, dephosphorization, dephosphorization grade

23
 • Wpływ strumienia propanu na rozkład stężeń $NO_{x}, CO$ w strefie spalania – badania eksperymentalneEffect of propane stream on the distribution of $NO_{x}, CO$ concentrations in the combustion zone – experimental studies / Wojciech JERZAK, Zofia KALICKA, Elżbieta KAWECKA-CEBULA, Artur SZAJDING // W: Analiza systemów energetycznych : praca zbiorowa / pod red. Bohdana Węglowskiego, Piotra Dudy. — Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2013. — ISBN: 978-83-7242-719-9. — S. 101–114. — Bibliogr. s. 113–114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych