Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Walczak, mgr inż.

asystent

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3155-9523

ResearcherID: brak

Scopus: 57200705379

PBN: 4068064

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
2
 • Cathode material based on ${Na_xFe_{1-y}Mn_yO_2}$ for Na-ion batteries / K. REDEL, K. WALCZAK, J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-39. — Bibliogr. s. P-39. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: intercalation, layered oxides, sodium ion batteries, Na-ion cell, NaxFe1-yMnyO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Electrochemical properties of ${NASICON–Na_3V_2(PO_4)_3}$ and alluaudite–${Na_2Fe_3(PO_4)_3}$ / K. WALCZAK J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-38. — Bibliogr. s. P-38. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: intercalation, NASICON, Sodium-ion Batteries, Na3M2(PO4)3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • High-temperature synthesis and electrochemical properties of ${MoS_2}$ – anode material for Na-ion batteries / A. KULKA, A. PLEWA, K. WALCZAK, J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-37. — Bibliogr. s. P-37. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: Na-ion batteries, anode materials, MoS2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Materiały z grupy alluaudenite-$Na_{1.5}Fe_{3-x}Mn_{x}(PO_{4})_{3}$ w aspekcie zastosowań jako materiały katodowe dla ogniw sodowych[Alluaudite-$Na_{1.5}Fe_{3-x}Mn_{x}(PO_{4})_{3}$ compounds as cathode materials for Na-ion batteries] / Katarzyna WALCZAK, Janina MOLENDA // W: Przewodniki szybkich jonów : XV sympozjum : Gdańsk, Polska, 26–29 września 2018 : program i streszczenia wystąpień. — [Gdańsk : s. n.], [2018]. — S. 59. — Bibliogr. s. 59. — Toż. na {http://psj2018.pl/images/Abstract_book.pdf} [2018-10-10]. — Afiliacja Autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • $Na_{3}Fe_{2-x}M_{x}(PO_{4})_{3}$ – materiały katodowe dla ogniw sodowych o strukturze NASICON-uNASICON-structured cathode materials $Na_{3}Fe_{2-x}M_{x}(PO_{4})_{3}$ for Na-ion batteries / WALCZAK K., MOLENDA J. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • ${Na_4Fe_3(PO_4)_2P_2O_7}$ - polianionowy materiał katodowy dla ogniw sodowych[${Na_4Fe_3(PO_4)_2P_2O_7}$ - polianionic cathode material for sodium-ion batteries] / Katarzyna WALCZAK, Janina MOLENDA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 136–137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nano-grained $NaFePO_{4}$ obtained \em{via} chemical deintercalation of $LiFePO_{4}$ / Katarzyna WALCZAK, Andrzej KULKA, Janina MOLENDA // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 494–495. — Bibliogr. s. 495

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Polianionowe materiały katodowe o strukturze oliwinu i NASICON-u dla ogniw sodowychPolianionic olivine and NASICON cathode materials for sodium-ion batteries / Katarzyna WALCZAK // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 32

 • słowa kluczowe: interkalacja, oliwin, ogniwa sodowe, NASICON

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • Thermal and electrochemical investigation of the properties of NASICON-$Na_{3}Fe_{2-x}Mn_{x}(PO_{4})_{3}$ as a cathode material for Na-ion Batteries : [abstract] / Katarzyna WALCZAK, Janina MOLENDA // W: 7\textsuperscript{th} EuCheMS Chemistry congress [Dokument elektroniczny] : molecular frontiers & global challenges : ACC Liverpool, UK, 26–30 August 2018. — Wersja do Windows. — Dane testowe. — [Wielka Brytania : s. n.], [2018]. — S. [1–2] ID PE78. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.euchems2018.org/programme/browse-posters/?session_id=6570 [2018-09-06]. — Bibliogr. s. [2]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • The insight into transport and electrochemical properties of $NASICON-Na_3Fe_{2-y}Mn_y(PO_4)_3$ / Katarzyna WALCZAK, Andrzej KULKA, Wojciech ZAJĄC, Janina MOLENDA // W: SSI-22 [Dokument elektroniczny] : 22\textsuperscript{nd} international conference on Solid State Ionics : June 16–21, 2019, PyeongChang, Korea. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [South Korea : ISSI, The Korean Ceramic Society], [2019]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://sigongji.ssi-22.org/abstract/P-TUE-127.pdf [2019-07-09]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Urządzenie do przetwarzania impulsowej energii grawitacyjnej na energię elektryczną[Device for transformation of pulse gravity energy to electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LESZCZYŃSKI Jacek, Burchan Agnieszka, CHALUSIAK Maciej, Grzegorzak Magdalena, Jerominek Tomasz, Kamiński Ryszard, Kastelik Krzysztof, PLEWA Anna, POLAK Katarzyna, Surowiec Małgorzata, Tomasik Bartłomiej, WALCZAK Katarzyna. — Int.Cl.: F03G 7/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414139 A1 ; Opubl. 2017-03-27. — Zgłosz. nr P.414139 z dn. 2015-09-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 7, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414139A1.pdf

 • słowa kluczowe: system odzysku energii, energia odpadowa, układ sprężonego powietrza, pneumatyka, prądnica wolnoobrotowa

  keywords: energy waste, energy harwester, compressed air system, pneumatics, low speed generator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Układ przetwarzania siły nacisku o przebiegu impulsowym na energię elektryczną, zwłaszcza siły inicjowanej przejazdem pojazdu kołowego[Device for transformation of pulse gravity energy to electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jacek LESZCZYŃSKI, Agnieszka Burchan, Maciej CHALUSIAK, Magdalena Grzegorzak, Tomasz Jerominek, Ryszard Kamiński, Krzysztof Kastelik, Anna PLEWA, Katarzyna POLAK, Małgorzata Surowiec, Bartłomiej Tomasik, Katarzyna WALCZAK. — Int.Cl.: F03G 7/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228304 B1 ; Udziel. 2017-10-24 ; Opubl. 2018-03-30. — Zgłosz. nr P.414139 z dn. 2015-09-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228304B1.pdf

 • słowa kluczowe: system odzysku energii, energia odpadowa, układ sprężonego powietrza, pneumatyka, prądnica wolnoobrotowa

  keywords: energy waste, energy harwester, compressed air system, pneumatics, low speed generator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: