Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Świrk, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-1280-161X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57193777937

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • A1-pillared, copper-containing vermiculites as prospective catalysts for $NH_{3}-SCR$ / D. WIERZBICKI, R. BARAN, K. ŚWIRK, M. Krawczyk, R. DĘBEK, M. MOTAK, T. GRZYBEK // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 147. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania SEM nanotlenkowych katalizatorów otrzymanych na bazie hydrotalkitu w procesie DRM[The SEM characterization of hydrotalcite-like catalysts in DRM process] / M. MOTAK, D. Duraczyńska, R. DĘBEK, D. WIERZBICKI, K. ŚWIRK, B. SAMOJEDEN // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 338–339. — Bibliogr. s. 339

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Carbon-resistant $NiO-Y_{2}O_{3}-nanostructured$ catalysts derived from double-layered hydroxides for dry reforming of methane / Katarzyna ŚWIRK, Hailong Zhang, Shanshan Li, Yaoqiang Chen, Magnus Rønning, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick Da Costa // Catalysis Today ; ISSN 0920-5861. — 2021 vol. 366, s. 103–113. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-19. — K. Świrk – dod. afiliacja: Sorbonne Université

 • keywords: nickel, yttrium oxide, dry reforming of methane, carbon resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.cattod.2020.03.032

4
 • Ce- and Y-modified double-layered hydroxides as catalysts for dry reforming of methane: on the effect of yttrium promotion / Katarzyna ŚWIRK, Magnus Rønning, Monika MOTAK, Patricia Beaunier, Patrick Da Costa, Teresa GRZYBEK // Catalysts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4344. — 2019 vol. 9 iss. 1 art. no. 56, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-08. — K. Świrk - pierwsza afiliacja: Sorbonne Université, France. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4344/9/1/56/pdf

 • keywords: yttrium, cerium, dry methane reforming, double-layered hydroxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/catal9010056

5
 • Ce, Y-modified double-layered hydroxides as catalysts for dry methane reforming: the effect of yttrium promotion / Katarzyna ŚWIRK, Monika MOTAK, Maria Elena Gálvez, Teresa GRZYBEK, Magnus Rønning, Patrick Da Costa // W: INASCON 2018 [Dokument elektroniczny] : International Nanoscience Student Conference : 7th to 10th of August 2018, [Trondheim] : conference booklet. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Trondheim : s. n.], [2018]. — S. 22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 22. — Katarzyna Świrk – dod. afiliacja: Sorbonne Université. — tekst: https://inascon.org/booklet.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dry reforming of methane over Zr- and Y-modified Ni/Mg/Al double-layered hydroxides / Katarzyna ŚWIRK, Maria Elena Gálvez, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Magnus Rønning, Patrick Da Costa // Catalysis Communications ; ISSN 1566-7367. — 2018 vol. 117, s. 26–32. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-28. — Katarzyna Świrk – dod. afiliacja: Sorbonne Université

 • keywords: hydrotalcite, syngas, dry reforming of methane, zirconium promotion, yttrium promotion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.catcom.2018.08.024

7
 • Dry reforming of methane over Zr,Y-modified Ni/Mg/Al hydrotalcite catalysts for hydrogen and carbon monoxide production / Katarzyna ŚWIRK, Maria Elena Gálvez, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick Da Costa // W: 2017 AIChE annual meeting [Dokument elektroniczny] : [October 26–November 03, 2017, Minneapolis, USA]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2017]. — S. [1–4] ID 406c. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://aiche.confex.com/aiche/2017/meetingapp.cgi/Paper/496600 [2017-11-06]. — Bibliogr. s. [3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Effect of yttrium promotion on Zr-modified, Ni-containing hydrotalcites as catalysts for dry reforming of methane / Katarzyna ŚWIRK, Maria Elena Gálvez, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick Da Costa // W: AEM 2017 [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} International Conference on Advanced Energy Materials ; 4\textsuperscript{th} International Conference on Advanced Graphene Materials, 10\textsuperscript{th} International Conference on Advanced Nano Materials ; 1\textsuperscript{st} International Conference on Solar Energy Materials ; 3\textsuperscript{rd} International Conference on Hydrogen Energy : September 11-13, 2017, Guildford, England : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [England : s. n.], [2017]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/uG9LG9 [2017-11-07]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Hydrogen production from dry methane reforming over KIT-6 modified with Ni and Y / Katarzyna ŚWIRK, Maria Elena Gálvez, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Patrick da Costa // W: ANM 2017 : 9\textsuperscript{th} international conference on Advanced Nano Materials ; 3\textsuperscript{rd} international conference on Advanced graphene materials ; 2\textsuperscript{nd} international conference on Advanced magnetic and spintronics materials ; 1\textsuperscript{st} international conference on Advanced polymer materials and nanocomposites [Dokument elektroniczny] : 19–21 July 2017, Aveiro, Portugal : [abstract book]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2017]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/M4c6VS [2017-07-28]. — Bibliogr. s. [1]. — K. Świrk – dod. afiliacja: UPMC Sorbonne Universités, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of the amount of urea modification of activated carbon on DeNOx catalyst efficiency / Katarzyna ŚWIRK, Magnus Rønning, Bogdan SAMOJEDEN // W: Współczesne problemy energetyki III [Dokument elektroniczny] : [monografia] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Moniki Czop. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-942601-2-5. — S. 151–162. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://awmep.org/?journal=ago [2015-12-21]. — Bibliogr. s. 161–162, Abstr.. — Tekst dostępny w zakładce: Współczesne problemy energetyki III

 • keywords: SEM, activated carbon, XRD, NOx, catalytic activity, SCR-NH3, selective catalytic reduction, BET

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modyfikowane materiały warstwowe jako katalizatory reakcji SCR[The modified layered materials as catalysts for the SCR reaction] / M. MOTAK, B. SAMOJEDEN, D. WIERZBICKI, K. ŚWIRK, T. GRZYBEK // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 340. — Bibliogr. s. 340

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Montmorillonite modified with polycrylamide and copper deposition as a catalyst in catalytic reduction of NO with ammonia / K. ŚWIRK, M. MOTAK, B. SAMOJEDEN, C. CZOSNEK, K. Kucharczyk, P. Kniaź // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 131. — Bibliogr. s. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nickel supported modified Ceria Zirconia Lanthanum/Praseodymium/Yttrium oxides catalysts for syngas production through dry methane reforming / Hongrui Liu, Katarzyna ŚWIRK, Maria Elena Galvez, Patrick Da Costa // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2018 vol. 941, s. 2214–2219. — Bibliogr. s. 2219, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-26. — K. Świrk - dod. afiliacja: Sorbonne Université. — THERMEC 2018 : 10th international conference on Processing and manufacturing of advanced materials : [processing, fabrication, properties, applications] : July 09–13, 2018, Paris, France. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xjcy001e.wbg2.bg.agh.edu.pl/MSF.941.2214.pdf

 • keywords: nickel, promotion, syngas, Ceria-Zirconia supports, Lanthanum, Yttrium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.941.2214

15
 • Niklowe hydrotalkity promowane Zr, Ce, Y jako katalizatory do suchego reformingu metanuNi-based hydrotalcites modified with Zr, Ce, Y as catalysts for dry reforming of methane / Katarzyna ŚWIRK // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 20

 • słowa kluczowe: nikiel, hydrotalkity, suchy reforming metanu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Selective catalytic reduction of nitrogen oxides by $NH_{3}$ over iron-promoted vermiculites / K. ŚWIRK, D. WIERZBICKI, R. BARAN, M. Krawczyk, R. DĘBEK, M. MOTAK, T. GRZYBEK // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 113. — Bibliogr. s. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Syngas production over Ni/yttria-doped layered double hydroxides catalysts / Katarzyna ŚWIRK, Maria Elena Gálvez, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Magnus Rønning, Patrick da Costa // W: RKMC 2018 [Dokument elektroniczny] : 1st international conference on Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis : June 6–9, 2018, Budapest, Hungary : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 2018. — e-ISBN: 978-963-05-9913-9. — S. 27–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static.akcongress.com/downloads/rkmc/RKMC-2018-BOA.pdf [2018-06-15]. — Bibliogr. s. 28. — K. Świrk – dod. afiliacja: Sorbonne Université, France

 • keywords: nickel, yttrium, dry reforming of methane, layered double hydroxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • The influence of modification of acidic montmorillonites with polyacryloamide and copper deposition on $SCR-NH_{3}$ catalytic performance / Katarzyna ŚWIRK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Cezary CZOSNEK, Paweł Kniaź // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 124. — Bibliogr. s. 124

 • keywords: flue gases, SCR-NH3

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Thermodynamic equilibrium analysis of methane reforming as a prospective process for synthesis gas production / Katarzyna ŚWIRK, Maria Elena Galvez, Armando Izquierdo, Monika MOTAK, Patrick Da Costa, Teresa GRZYBEK // W: Contemporary Problems of Power Engineering and Environmental Protection 2016 [Dokument elektroniczny] / ed. Krzysztof Pikoń, Lucyna Czarnowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Department of Technologies and Installations for Waste Management, Silesian University of Technology, cop. 2016. — Monografia jest rezultatem: 4\textsuperscript{th} Conference Environmental Protection and Energy, 9\textsuperscript{th} December 2016, Gliwice. — e-ISBN: 9788393023226. — S. 169–177. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/0Bz0ocuS6wtcaZXJoVnJ2NUtYbm8/view?usp=sharing [2017-05-11]. — Bibliogr. s. 176–177, Abstr.. — Dod. afiliacja K. Świrk: Sorbonne Universites

 • keywords: synthesis gas, Gibbs free energy, reforming of methane, thermodynamic equilibrium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Tri-reforming as a process of $CO_{2}$ utilization and a novel concept of energy storage in chemical products / Katarzyna ŚWIRK, Teresa GRZYBEK, Monika MOTAK // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 34. — Bibliogr. s. 34

 • keywords: energy storage, tri-reforming, CO2 utilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25