Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Smolińska, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2650-566X

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3989285

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości poprawy funkcjonowania procesu produkcyjnego w Zakładzie MetalowymAnalysis of possibilities of production process improvement in Zakład Metalowy plant / Piotr KISIEL, Katarzyna SMOLIŃSKA // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2015 R. 22 nr 12 dod.: CD, s. 782–786. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 786, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości poprawy funkcjonowania procesu produkcyjnego z wykorzystaniem metod LeanAnalysis of the possibility of functioning of the production process improvement using methods of Lean / Edward MICHLOWICZ, Katarzyna SMOLIŃSKA, Bożena ZWOLIŃSKA // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2015 R. 22 nr 12 dod.: CD, s. 1064–1070. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1070, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Badania przepływów materiałowych w logistyce produkcjiResearch on the flow of material in production logistics / Edward MICHLOWICZ, Katarzyna SMOLIŃSKA // Gospodarka Materiałowa & Logistyka ; ISSN 1231-2037. — 2014 R. 66 nr 11 dod.: CD: Oszczędność i efektywność – współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, s. 59–63. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 62–63, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Designing changes of the cellular structure with abrupt increased production in the make-to-order system / Edward MICHLOWICZ, Katarzyna SMOLIŃSKA // W: CLC 2018 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2018, Prague : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2019. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-88-8. — S. 658–664. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 664, Abstr.. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology

 • keywords: logistics engineering, cellular manufacturing, MTO methods, muda hunting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Designing changes of the cellular structure with abrupt increased production in the Make-To-Order system / MICHLOWICZ Edward, SMOLIŃSKA Katarzyna // W: CLC 2018 : 8\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2018, Prague, Czech Republic : abstracts / TANGER Ltd., [etc.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — ISBN: 978-80-87294-87-1. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Doskonalenie przepływu materiałów w ciągłym procesie produkcyjnymImprovement of materials flow in continous production system / MICHLOWICZ Edward, SMOLIŃSKA Katarzyna // TTS. Technika Transportu Szynowego ; ISSN 1232-3829. — 2013 R. 20 nr 10 dod.: CD, s. 2587–2596. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2596, Streszcz., Abstr.. — TransComp : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane, 2-5.12.2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Impact of the cellular production structure on the assembly of refrigerating equipment / MICHLOWICZ Edward, SMOLIŃSKA Katarzyna // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-76-5. — S. 64-70. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • keywords: assembly, production system, work center

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Impact of work in process on the level of interoperable stocks / MICHLOWICZ Edward, ZWOLIŃSKA Bożena, SMOLIŃSKA Katarzyna // W: CLC'2015 : Carpathian Logistics Congress : November 4\textsuperscript{th} – 6\textsuperscript{th} 2015, Jesenik, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-61-1. — S. 22. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • keywords: production system, work in process (WIP), production continuity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Impact of work in process on the level of interoperable stocks / MICHLOWICZ Edward, ZWOLIŃSKA Bożena, SMOLIŃSKA Katarzyna // W: CLC'2015 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 4\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th} 2015, Jesenik, Czech Republic (reviewed version) : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-64-2. — S. 133–138. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 138, Abstr.

 • keywords: production system, work in process (WIP), production continuity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Improving productivity of HST windows manufacturing process in the MTO system / MICHLOWICZ Edward, SMOLIŃSKA Katarzyna // W: CLC 2017 : Carpathian Logistics Congress : June 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2017, Liptovsky Jan, Slovakia : abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Czech Republic : TANGER Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-80-87294-74-1. — S. 16. — Pełny tekst w: CLC 2017 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress 2017 : June 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2017, Liptovsky Jan, Slovakia : congress proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Czech Republic : TANGER, cop. 2017. — e-ISBN: 978-80-87294-80-2. — S. 93–99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.confer.cz/proceedings/clc/2017.pdf [2020-12-14]. — Bibliogr. s. 98–99, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Inżynieria logistyki w systemach produkcyjnychLogistics engineering in production systems / Edwar MICHLOWICZ, Katarzyna SMOLIŃSKA, Bożena ZWOLIŃSKA // Gospodarka Materiałowa & Logistyka ; ISSN 1231-2037. — 2016 R. 68 nr 11 dod.: CD: Produkcja i zarządzanie w przemyśle. Inżynieria produkcji i logistyka, s. 192–202. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: logistyka, metody lean, system produkcyjny, inżynieria logistyki

  keywords: logistics, lean methods, production system, logistics engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • \emph {Lean toolbox} w identyfikacji marnotrawstwa\emph {Lean toolbox} for identification of waste / Bożena ZWOLIŃSKA, Katarzyna SMOLIŃSKA, Edward MICHLOWICZ // Gospodarka Materiałowa & Logistyka ; ISSN 1231-2037. — 2015 R. 67 nr 11, s. XIX–XXIV. — Bibliogr. s. XXIV. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: przepływ materiałów, metody Lean production

  keywords: materials flow, lean production methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Logistics engineering in a production company / Edward MICHLOWICZ, Katarzyna SMOLIŃSKA, Bożena ZWOLIŃSKA // Research in Logistics & Production ; ISSN 2083-4942. — 2015 vol. 5 no. 5, s. 503–513. — Bibliogr. s. 512, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-10-19

 • keywords: logistics, lean methods, production system, logistics engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Metoda TPM jako element poprawy ciągłości przepływuTPM method as an element of flow continuity improvement / MICHLOWICZ Edward, SMOLIŃSKA Katarzyna // W: LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : XI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–10 kwietnia 2014 : materiały konferencyjne / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Radom : UTH, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7351-424-9. — S. 559. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metoda TPM jako element poprawy ciągłości przepływuTPM method as an element of flow continuity improvement / MICHLOWICZ Edward, SMOLIŃSKA Katarzyna // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 3 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4330–4337. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4337, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Operacjonalizacja procesu wytwarzania urządzeń chłodniczychOperationalization of the refrigerators manufacturing process / ZWOLIŃSKA Bożena, KISIEL Piotr, SMOLIŃSKA Katarzyna // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 7064-7069. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7069, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Lean Management, 5S, Total Productive Maintenance

  keywords: Lean Management, Total Productive Maintenance, 5S

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Optymalizacja dystrybucji w zadaniach transportowo-produkcyjnychOptimize the distribution of transport – production tasks / MICHLOWICZ Edward, SMOLIŃSKA Katarzyna, ZWOLIŃSKA Bożena // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 4898-4905. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4905, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Prawa logistyki produkcji w analizie przepływu materiałówLogistics production law in analysis of material flow / MICHLOWICZ Edward, SMOLIŃSKA Katarzyna // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 7400–7409. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 7409, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Productivity indicators in the modernized zinc concentrate production process / MICHLOWICZ Edward, SMOLIŃSKA Katarzyna // W: METAL 2018 : 27\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 23\textsuperscript{rd} – 25\textsuperscript{th} 2018, Brno, Czech Republic : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — ISBN: 978-80-87294-83-3. — S. 183–184. — Pełny tekst w: METAL 2018 [Dokument elektroniczny] : 27\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 23\textsuperscript{rd}–25\textsuperscript{th} 2018, Brno : conference proceedings : reviewed version. — Dane tekstowe. – Wersja do Windows. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 2042–2048. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2048, Abstr. — ISBN 978-80-87294-84-0

 • keywords: exploitation, TPM method, OEE, zinc concentrate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Research on the flow of material in production logistics / Edward MICHLOWICZ, Katarzyna SMOLIŃSKA // Research in Logistics & Production ; ISSN 2083-4942. — 2015 vol. 5 no. 1, s. 21–31. — Bibliogr. s. 31, Abstr.

 • keywords: flow of materials, lean methods, laws of production logistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Teoria systemów w logistyce i systemach logistycznychSystem theory in logistics and logistics systems / Edward MICHLOWICZ, Katarzyna SMOLIŃSKA, Bożena ZWOLIŃSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 713–720. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 720, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: logistyka, system, teoria systemów

  keywords: logistics, system, system theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The impact of cell structure on the MTO production system / E. MICHLOWICZ, K. SMOLIŃSKA // W: 24th ICPR [Dokument elektroniczny] : 24th International Conference on Production Research : July 30 – August 3, 2017, Poznan, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 85. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Pełny tekst w: {https://goo.gl/8xFdzV} — (DEStech transactions on engineering and technology research ; ISSN 2475-885X). — S. 185—189. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 189. — ISBN 978-1-60595-507-0

 • keywords: cellular manufacturing, Make-to-Order (MTO) methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: