Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Redel, dr inż.

poprzednio: Polak

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2790-9121 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57207619264

PBN: 602e3b089543c7410626ef0a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
2
 • Cathode material based on ${Na_xFe_{1-y}Mn_yO_2}$ for Na-ion batteries / K. REDEL, K. WALCZAK, J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-39. — Bibliogr. s. P-39. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: intercalation, layered oxides, Na-ion cell, NaxFe1-yMnyO2, sodium-ion batteries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Fabrication and electrochemical properties of hybrid cathode materials based on $xLi_{2}MnO_{3}\cdot(1-x)LiMO_{2}$ for Li-ion batteries / Katarzyna REDEL, Andrzej KULKA, Janina MOLENDA // W: SSI-21 : 21\textsuperscript{st} international conference on Solid State Ionics : June 18–23 2017, Padua, Italy : program guide and abstracts / University of Padua and RU INSTM, Padua, Italy ; Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA. — [Italy : University of Padua], [2017]. — Tyt. częśc. wg okł.. — S. 495. — Bibliogr. s. 495

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • High-performance $Li-rich$ layered transition metal oxide cathode materials for $Li-ion$ batteries / Katarzyna REDEL, Andrzej KULKA, Anna PLEWA, Janina MOLENDA // W: IMLB 2018 [Dokument elektroniczny] : the 19\textsuperscript{th} International Meeting on Lithium Batteries : June 17–22, Kyoto, Japan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kyoto : s. n.], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.imlb2018.org/program_poster.html [2018-07-11]. — Bibliogr. s. [1]. — nr posteru: P221TUE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Hybrydowe materiały katodowe dla ogniw li-ion[Hybrid cathode materials for li-ion batteries] / Katarzyna REDEL, Andrzej KULKA, Janina MOLENDA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 115–116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Hybrydowe materiały katodowe dla ogniw Li-ion o wysokiej gęstości energiiHybrid cathode materials for high energy density Li-ion batteries / Katarzyna REDEL // W: V sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 25 maj 2017 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw, AGH], [2017]. — S. 31

 • słowa kluczowe: ogniwa litowe, hybrydowe materiały katodowe

  keywords: Li-ion batteries

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • ${Li_2MnO_3}$-stabilized $LiMO_2$ (M = Mn, Co, Ni) composites as positive electrode materials for lithium-ion batteries / K. REDEL, A. KULKA, J. MOLENDA // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2017 no. 11, s. P-40. — Bibliogr. s. P-40. — 6\textsuperscript {th} Polish Forum Smart Energy Conversion & Storage : 03-06.09.2017, Bukowina Tatrzańska

 • keywords: lithium-ion batteries, hybrid cathode materials, Li2MnO3, stabilized LiMO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • $Li[Li_{0,2}Mn_{0,6}Ni_{0,2}O_{2}]$ – materiał katodowy dla ogniw typu Li-ion$Li[Li_{0,2}Mn_{0,6}Ni_{0,2}O_{2}]$ – cathode material for Li-ion batteries / REDEL K., MOLENDA J. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 36–37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Origin of extra capacity in advanced Li-Rich cathode materials for rechargeable Li-Ion batteries / Katarzyna REDEL, Andrzej KULKA, Katarzyna WALCZAK, Anna PLEWA, Emil Hanc, Mateusz MARZEC, Li Lu, Janina MOLENDA // Chemical Engineering Journal ; ISSN 1385-8947. — 2021 vol. 424 art. no. 130293, s. 1–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-13. — A. Plewa - dod. afiliacja: National University of Singapore

 • keywords: Li-ion batteries, layered oxides, structural evolution, Li-rich Cathode Materials, extra capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.cej.2021.130293

13
 • Otrzymywanie oraz właściwości fizykochemiczne $xLi_{2}MnO_{3}\cdot(1-x)LiMO_{2}$ – wysokonapięciowych materiałów katodowych dla ogniw $Li-ion$Preparation and physicochemical properties of $xLi_{2}MnO_{3}\cdot(1-x)LiMO_{2}$ – high-voltage cathode materials for $Li-ion$ batteries / Katarzyna REDEL, Andrzej KULKA, Magdalena ZIĄBKA, Janina MOLENDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2018 t. 70 nr 1, s. 3–12. — Bibliogr. s. 11–12, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/issue/view/70_no_1/70_03-12

 • słowa kluczowe: materiał katodowy, ogniwa Li-ion, Li2MnO3-LiMO2, lenki warstwowe

  keywords: cathode material, Li-ion batteries, layered oxide, Li2MnO3-LiMO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
17
 • Układ przetwarzania siły nacisku o przebiegu impulsowym na energię elektryczną, zwłaszcza siły inicjowanej przejazdem pojazdu kołowego[Device for transformation of pulse gravity energy to electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jacek LESZCZYŃSKI, Agnieszka Burchan, Maciej CHALUSIAK, Magdalena Grzegorzak, Tomasz Jerominek, Ryszard Kamiński, Krzysztof Kastelik, Anna PLEWA, Katarzyna POLAK, Małgorzata Surowiec, Bartłomiej Tomasik, Katarzyna WALCZAK. — Int.Cl.: F03G 7/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 228304 B1 ; Udziel. 2017-10-24 ; Opubl. 2018-03-30. — Zgłosz. nr P.414139 z dn. 2015-09-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL228304B1.pdf

 • słowa kluczowe: system odzysku energii, energia odpadowa, układ sprężonego powietrza, pneumatyka, prądnica wolnoobrotowa

  keywords: energy waste, compressed air system, pneumatics, low speed generator, energy harvester

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Urządzenie do przetwarzania impulsowej energii grawitacyjnej na energię elektryczną[Device for transformation of pulse gravity energy to electric energy] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LESZCZYŃSKI Jacek, Burchan Agnieszka, CHALUSIAK Maciej, Grzegorzak Magdalena, Jerominek Tomasz, Kamiński Ryszard, Kastelik Krzysztof, PLEWA Anna, POLAK Katarzyna, Surowiec Małgorzata, Tomasik Bartłomiej, WALCZAK Katarzyna. — Int.Cl.: F03G 7/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 414139 A1 ; Opubl. 2017-03-27. — Zgłosz. nr P.414139 z dn. 2015-09-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 7, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL414139A1.pdf

 • słowa kluczowe: system odzysku energii, energia odpadowa, układ sprężonego powietrza, pneumatyka, prądnica wolnoobrotowa

  keywords: energy waste, compressed air system, pneumatics, low speed generator, energy harvester

  cyfrowy identyfikator dokumentu: