Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Pasiut, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8152-8688 połącz konto z ORCID

ResearcherID: FQI-5304-2022

Scopus: 57056326300

PBN: 5e70929a878c28a047398d77

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 70, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
2
3
 • Badania szkliw barwnych z układu $SiO_{2}-Al_{2}O-CaO-MgO-K_{2}O/Na_{2}O-BaO-ZrO_{2}$Examinations of color glazes FROM $SiO_{2}-Al_{2}O-CaO-MgO-K_{2}O/Na_{2}O-BaO-ZrO_{2}$ system / Katarzyna PASIUT, Janusz PARTYKA, Magdalena Sałata // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie spiekalności stłuczki porcelany wysokoglinowej modyfikowanej węglanem wapniaInvestigation of sinterability of high alumina porcelain waste modified with calcium carbonate / Jarosław MICHAŁEK, Karolina KACZMARCZYK, Janusz PARTYKA, Katarzyna PASIUT // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
 • Dense ceramic proppants - effect of addition of selected oxides on the mechanical properties and pores distribution evaluation / BUĆKO Mirosław, PARTYKA Janusz, PASIUT Katarzyna, Grandys Marek // W: ECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-606-9257-7. — S. [1], ID: 02150. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Differences in mullite crystal growth in triaxial ceramics containing K-and/or Na- feldspar / Marek GRANDYS, Janusz PARTYKA, Jerzy LIS, Szymon Ryba, Katarzyna PASIUT // W: ECerS2017 [Dokument elektroniczny] : 15th conference & exhibition of the European Ceramic Society : July 9–13, 2017, Budapest, Hungary : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Budapest : Akadémiai Kiadó, cop. 2017. — e-ISBN: 978-963-454-094-6. — S. 580. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://static.akcongress.com/downloads/ecers/ecers2017-abstract-book.pdf [2017-07-20]. — Bibliogr. s. 580

 • keywords: SEM, X-ray diffraction, mullite, porcelain, feldspar, cristalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Effect of addition of alkali metal oxides on structure and selected parameters of the ceramic glazes form the $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO-MgO-R_{2}O$ system / Janusz PARTYKA, Magdalena LEŚNIAK, Katarzyna PASIUT, Mirosław BUĆKO, Piotr JELEŃ // W: XIV\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy : from molecules to functional materials : Kraków–Białka Tatrzańska, 3–7 September 2017 : programme - abstracts - list of authors / eds. A. Koleżyński, M. Król ; AGH University of Science and Technology. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2017. — ISBN: 978-83-63663-94-0. — S. 191. — Bibliogr. s. 191

 • keywords: structure, ceramic glaze, smoothness, infrared

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Effect of addition of BaO on sintering of glass-ceramic materials from $SiO_{2}–Al_{2}O_{2}–Na_{2}O–K_{2}O–CaO/MgO$ system / Janusz PARTYKA, Katarzyna GASEK, Katarzyna PASIUT, Marcin GAJEK // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2016 vol. 125 iss. 3, s. 1095–1103. — Bibliogr. s. 1103, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-25. — tekst: http://goo.gl/UHNlP0

 • keywords: phase composition, sintering, glass-ceramic, crystalline, crystallisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-016-5462-2

12
13
 • Effect of $ZrSiO_{4}$ addition on sintering of glass-ceramic materials from the $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-Na_{2}O-K_{2}O-CaO-MgO-BaO$ system / Karolina KACZMARCZYK, Jarosław MICHAŁEK, Katarzyna PASIUT, Janusz PARTYKA // W: CYSC-2019 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 16–19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed.-in-chief Vladimir V. Srdić. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, 2019. — e-ISBN: 978-86-6253-104-9. — S. 144. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://cysc.mima.solutions/wp-content/uploads/2019/10/Book-of-Abstarcts-CYSC-2019.pdf [2019-10-15]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Influence of $SiO_{2}/Al_{2}O_{3}$ molar ratio on sintering of glass-ceramic materials from $SiO_{2}-Al_{2}O_{2}-Na_{2}O-K_{2}O-MgO$ system : [abstract] / Janusz PARTYKA, Katarzyna PASIUT, Magdalena LEŚNIAK, Marcin GAJEK, Maciej SITARZ // W: 11\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : to the memory of prof. St. Bretsznajder : Płock, 26–29 September 2016 : seminar materials / Warsaw University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry. Institute of Chemistry, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. — [Płock : WUT. Filia], [2016]. — ISBN: 978-83-910119-5-9. — S. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Influence of ZnO addition on the multicomponent aluminosilicate glazes: thermal analysis studies : [abstract] / Magdalena LEŚNIAK, Marcin GAJEK, Janusz PARTYKA, Maciej SITARZ, Katarzyna PASIUT // W: 11\textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : to the memory of prof. St. Bretsznajder : Płock, 26–29 September 2016 : seminar materials / Warsaw University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry. Institute of Chemistry, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. — [Płock : WUT. Filia], [2016]. — ISBN: 978-83-910119-5-9. — S. 35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Innowacyjny kompozyt UHTC dla zastosowań w obróbce skrawaniem[Innovative UHTC composite for machining applications] / Dawid KOZIEŃ, Izabela Czekaj, Patrycja Gancarz, Magdalena ZIĄBKA, Katarzyna PASIUT, Dariusz ZIENTARA, Zbigniew PĘDZICH // W: XIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 25–27 listopada 2022 r. : streszczenia / red. zeszytu Zbigniew Pędzich, Łukasz Zych, Marcin Środa ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2022. — ISBN: 978-83-65955-64-7. — S. 26. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Microstructure study of opaque glazes from $SiO_{2}–Al_{2}O_{3}–MgO–K_{2}O–Na_{2}O$ system by variable molar ratio of $SiO_{2}/Al_{2}O_{3}$ by FTIR and Raman spectroscopy / M. LEŚNIAK, J. PARTYKA, K. PASIUT, M. SITARZ // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2016 vol. 1126 spec. iss., s. 240–250. — Bibliogr. s. 250, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-30. — From molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures : a collection of contributions presented at the XIII\textsuperscript{th} international conference on Molecular spectroscopy / eds. Henryk Ratajczak, Marek Drozd, Rui Fausto. — tekst: https://goo.gl/Kq2XLL

 • keywords: microstructure, FTIR, Raman spectroscopy, glass-ceramic glazes, opacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.molstruc.2015.12.072

18
 • New approach to the effect of addition $Na_{2}O$, $K_{2}O$ and $Li_{2}O$ on the structure and selected properties of glass-ceramic composite materials : [abstract] / Janusz PARTYKA, Katarzyna PASIUT, Magdalena LEŚNIAK, Mirosław BUĆKO // W: 2017 international workshop on Science research aimed to application of ceramic matrix composites : 9\textsuperscript{th}–12\textsuperscript{th} November 2017, Xi'an, China / Northwestern Polytechnical University, TSCM Science and Technology on Thermostructural Composite Materials Laboratory. — [China : s. n.], [2017]. — S. 14

 • keywords: structure, physicochemical properties, alkali metals oxides, glass-ceramics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Primary research on porcelain waste utilisation / J. MICHAŁEK, K. KACZMARCZYK, K. PASIUT, J. PARTYKA // W: XVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 589. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: utilization, porcelain waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
23
24
25
 • Szkliwa zmętnione – wpływ dodatku tlenku cynku na właściwości optyczne glinokrzemianowych szkliw z układu $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO-MgO-K_{2}O-Na_{2}O-ZnO$Opaque glazes – influence of zinc oxide on the optical properties of aluminosilicate glazes in $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO-MgO-K_{2}O-Na_{2}O-ZnO$ system / LEŚNIAK M., PARTYKA J., PASIUT K., SITARZ M. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 37. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: