Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Nosek, dr inż.

poprzednio: Sosnowska

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5849-3942 połącz konto z ORCID

ResearcherID: M-2214-2014

Scopus: 24390813600

PBN: 5e709413878c28a0473b5c94

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Adsorption of selected pharmaceutical compounds onto sediments from Dobczyce reservoir (Poland) / Katarzyna NOSEK, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // W: „Advances in chemical and mechanical engineering” : 15th international symposium of students and young mechanical engineers : 16.05.2012–19.05.2012, Gdańsk / Gdansk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Chemical Faculty. — Gdańsk : Faculty of Mechanical Engineering, Gdańsk University of Technology, 2012. — ISBN: 978-83-88579-08-0. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 87–88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zawartości pozostałości środków farmaceutycznych w krakowskich oczyszczalniach ścieków[Determination of residues of pharmaceuticals in wastewater treatment plants from Krakow] / Katarzyna STYSZKO, Tadeusz Bochnia, Tadeusz Żaba, Katarzyna NOSEK, Janusz GOŁAŚ // W: IX Polska konferencja chemii analitycznej [Dokument elektroniczny] : „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania” : Poznań, 6–10 lipca 2015 : abstrakty. — [Poznań : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 243. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 243. — Na dysku Flash również prezentacja slajdów. — Slajd [1–11]

 • słowa kluczowe: związki farmaceutyczne, analiza ścieków, GC-ITQMS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie obecności wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), triclosanu i bisfenolu A w ściekach komunalnych techniką chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS)Determination of selected nonsteroidal anti-inflammatory drugs, triclosan and bisphenol A in municipal wastewater by Gas Chromatography – Mass Spectometry (GC/MS) / Katarzyna NOSEK, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 663–672. — Bibliogr. s. 670–671, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Determination of acidic pharmaceuticals in municipal wastewater by using solid-phase extraction followed by gas chromatography-mass spectrometryOznaczanie kwasowych leków w ściekach komunalnych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrem mas z wykorzystaniem ekstrakcji do fazy stałej / Katarzyna NOSEK, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 3, s. 45–60. — Bibliogr. s. 57–60. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.3/geom.2012.6.3.45.pdf

 • słowa kluczowe: ścieki komunalne, ekstrakcja do fazy stałej, farmaceutyki, derywatyzacja, GC-MS

  keywords: GC-MS, pharmaceuticals, wastewater, solid phase extraction, derivatization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2012.6.3.45

7
 • Ekstrakcja do fazy stałej w oznaczaniu zanieczyszczeń pochodzenia farmaceutycznego w środowisku wodnym[Solid-phase extraction in pharmaceuticals determination in aquatic environment] / Katarzyna NOSEK // W: VII Krakowska konferencja młodych uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne / Grupa Naukowa Pro Futuro. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 1150–1151. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1151. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Evaluation of sorption behaviour of selected pharmaceutical compounds in sediments from Dobczyce reservoir / Katarzyna NOSEK, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // W: “Advances in chemical and mechanical engineering” : 15\textsuperscript{th} international symposium of students and young mechanical engineers : Gdańsk, 16\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} May 2012 : abstract presentation / Gdansk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering, Chemical Faculty [etc.]. — Gdańsk : GUT. FME, 2012. — ISBN: 978-83-88579-97-4. — S. 165. — Bibliogr. s. 165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kinetic studies of selected derivatisation process used in chromatography and mass spectrometry for environmental samples / Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Agnieszka IWANICHA, Katarzyna SOSNOWSKA // W: 10\textsuperscript{th} international symposium on 'Kinetics in analytical chemistry' : Cape Town, South Africa : 02 – 04 December 2009 / University of the Western Cape. — [South Africa : s. n.], [2009]. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Leki w środowisku – źródła, przemiany, zagrożeniaDrugs in the environment – source, fate, risk / Katarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 4). — Na okł. tyt.: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-1-5. — S. 395–404. — Bibliogr. s. 402–404, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowe zanieczyszczenia w środowisku wodnym – źródła, zagrożenia, problemy analityczne[Emerging contaminants in aquatic environment – sources, risk and analytical problems] / Katarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ // Analityka : nauka i praktyka ; ISSN 1509-4650. — 2009 nr 4, s. 44–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Optymalizacja warunków derywatyzacji wybranych związków z grupy nowopojawiających się zanieczyszczeń[Optimization studies on derivatization of selected emerging contaminants] / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Problem występowania farmaceutyków w środowisku wodnym[The occerence of pharmaceuticals in aquatic environment] / Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Katarzyna SOSNOWSKA, Janusz GOŁAŚ // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2009 R. 82 nr 9, s. 52–53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Removal of selected pharmaceuticals, bisphenolA and triclosan from waste water by sorption to clay minerals / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna NOSEK, Monika MOTAK // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 109. — Bibliogr. s. 109

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sorption of ibuprofen on sediments from the Dobczyce (Southern Poland) drinking water reservoirSorpcja ibuprofenu na sedymentach pochodzących ze zbiornika wody pitnej w Dobczycach / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Piotr WOJTANOWICZ, Janusz GOŁAŚ, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI // Archives of Environmental Protection ; ISSN 2083-4772. — Tytuł poprz.: Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN: 0324-8461. — 2010 vol. 36 no. 4, s. 81–91. — Bibliogr. s. 89–90, Abstr.

 • keywords: sorption, sediments, pharmaceuticals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Study on silylation of diclofenac metabolites in the perspective of measuring the environmental occurrence using gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) / Katarzyna NOSEK, Janusz GOŁAŚ // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 163. — Bibliogr. s. 163

 • keywords: GC-MS, diclofenac metabolites, derivatization, silylation, MSTFA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Substancje nowopojawiające się w środowisku – „emerging contaminants” – problemy analityczne[Emerging contaminants in aquatic environment – analytical problems] / Katarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO-GROCHOWIAK, Janusz GOŁAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-238-5. — S. 41–42. — Bibliogr. s. 41–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wstępne badania występowania wybranych farmaceutyków w ściekach komunalnych z oczyszczalni Kraków–PłaszówPreliminary studies of determination of selected pharmaceuticals in sewage effluent from Krakow–Plaszow treatment plant / K. SOSNOWSKA, K. STYSZKO, J. GOŁAŚ // W: Central European conference ECOpole'10 [Dokument elektroniczny] : 13–16.10.2010, Piechowice. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [4–5]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Wystąpienia ustne). — Na CD dostępny również tekst w języku angielskim (po wybraniu opcji: Oral presentations). — S. [5]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wstępne oznaczenie diklofenaku w ściekach oczyszczonych techniką chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS)Preliminary studies of diclofenac in treated wastewater by gas chromatography – mass spectrometry / Katarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 5). — Na okł. tyt.: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62079-04-9. — S. 353–364. — Bibliogr. s. 362–363, Streszcz., Abstr.. — Błąd w nazwisku Autora: Styszko Katarzyna

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wstępne oznaczenie wybranych farmaceutyków w ściekach komunalnych z oczyszczalni Kraków PłaszówPreliminary studies of determination of selected pharmaceuticals in sewage effluent from Krakow Plaszow treatment plant / Katarzyna SOSNOWSKA, Katarzyna STYSZKO, Janusz GOŁAŚ // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2011 vol. 5 no. 2, s. 601–607. — Bibliogr. s. 607, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wyznaczanie równowagowych współczynników sorpcji do sedymentów dla wybranych leków[Determination of equilibrium sorption coefficients of selected pharmaceuticals to sediment] / Katarzyna STYSZKO, Katarzyna SOSNOWSKA, Jerzy GÓRECKI, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 294

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: